logo
Portal for

Gebouw B, niveau 0

De computerlokalen van de Humane Wetenschappen bevinden zich in gebouw B, niveau 0. In totaal zijn er 6 lokalen.

B002 t/m B006

 • B002, B003, B004 en B005A met 16 computers met 32 zitplaatsen
 • B005B met 22 computers en 42 zitplaatsen
 • B006 met 28 computers en 56 zitplaatsen

Open op maandag t/m vrijdag
9u tot 20u
Gesloten op zaterdag en zondag
en nationale feestdagen en VUB-sluitingsdagen
Bekijk de academische kalender >>>
Permanentie in lokaal 0B001A
Elke werkdag (uitzonderingen ad valvas)

Ochtend
9U tot 12U

Middag
16U tot 20U
Verantwoordelijken
Lokaal 0B001

Ivan Wynant
Ivan.Wynant@vub.be

Michel Dedeyne
michel.dedeyne@vub.be

Deze computerlokalen zijn vrij te gebruiken wanneer er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Inloggen

Je logt in met je NetID en password.

Applicaties

De volgende applicaties zijn beschikbaar op de computers:

 • Microsoft Office Professional 2016
 • Microsoft Project 2016
 • Microsoft Visio 2016
 • SPSS 25.0
 • Geogebra
 • Graphmatica
 • MaxQDA
Kan je niets meer op de Z-drive bewaren? Dan zit deze waarschijnlijk vol >2GB.

Jouw eigen diskruimte

Je eigen diskruimte bevindt zich op de Z-drive. 2GB is beschikbaar voor elke gebruiker.

Je kan jouw eigen diskruimte (Z-drive) thuis raadplegen door in windows explorer het volgende in te geven: ftp://username@nestor.vub.ac.be. 'Username' vervangen door jouw eigen NetID.

Na het invullen van je paswoord zie je jouw bestanden die op de Z-drive staan.

Persoonlijke bestanden moet bewaard worden op de Z-drive, en best niet op de lokale desktop. Indien er problemen ontstaan met je persoonlijk profiel (profile), bestaat de kans dat alles wat er in dit profiel staat en dus ook op de desktop, verloren gaat.

De netwerkbeheerder heeft het recht alle persoonlijke bestanden (documenten, applicaties ...) te wissen van de desktop van de gebruiker.

Backup's

Backup's van bestanden moeten in principe door de student zelf gemaakt worden.
Voor de bestanden die op de persoonlijke desktop van de gebruiker staan, is er geen enkele garantie dat deze hierop zullen blijven staan. De netwerkbeheerder behoudt zich immers het recht deze bestanden te wissen.

Printer in lokaal B0.01A

Een printopdracht kan vanaf elke pc in de computerlokalen gegeven worden. Deze opdracht komt in een printqueue op een centrale machine terecht.
Om deze opdracht daadwerkelijk uit printen op de printer in lokaal B0.01A:

 1. ga in lokaal B0.01A naar de computer waarbij "Print Manager Plus Release Station" zichtbaar is op het scherm;
 2. volg de instructies die boven deze computer hangen om jouw printopdracht uit te printen

Een printopdracht blijft 3 uren beschikbaar op deze computer.

Afdeling 1: Gebruik van de computerlokalen

Art. 1 Het gebruik van de computers is enkel toegelaten in het kader van het onderwijs aan de VUB.

Art. 2 De toegang tot de computerlokalen wordt bepaald door de assistent met permanentie.

Art. 3 De lessen van de lopende week zullen op een reservatieblad naast elk computerlokaal uitgehangen worden. Dus wordt van de gebruikers ook verwacht dat zij deze reservatiebladen consulteren alvorens een lokaal te betreden. Vanzelfsprekend wordt ook verondersteld dat de gebruiker het lokaal verlaat wanneer een les aanvangt, indien hij of zij deze les niet moet bijwonen.

Art. 4 Het is verboden software die ter beschikking gesteld wordt, te copiëren.

Art. 5 Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van veiligheidscopieën van hun gegevens.

Art. 6 Het is verboden te eten, te drinken en te roken in de computerlokalen. Het is verboden drank, etens- en rookwaren in de computerlokalen voor dit doeleinde binnen te brengen.

Art. 7 Het is verboden het computermateriaal te verplaatsen. Dit betekent o.a. dat een scherm op de computermodule hoort te staan en dat het klavier voor de computermodule moet staan. Tevens mag de computermodule niet verschoven worden.

Art. 8. De gebruiker dient zich te houden aan de restricties die voor een lokaal kunnen gelden.

Art. 9 Indien de gebruiker problemen ondervindt bij het gebruik van de computer, dient dit gemeld te worden aan de persoon die op dat ogenblik permanentie verricht.

Art. 10 Het is verboden stoelen van het ene naar het andere computerlokaal te verplaatsen.

Afdeling 2: Permanentie

Art. 11 Er wordt permanentie verleend tussen 9 uur en 12 uur en van 16 uur tot 20 uur in lokaal B001a. In vakantieperiodes kan hiervan afgeweken worden. Het rooster terzake zal naast de deur van lokaal B001a uitgehangen worden.

Art. 12 Deze permanentie behelst problemen met computers of het netwerk. De permanentie betreft geen persoonlijk onderwijs in informatica.

Afdeling 3: Gebruik van de printer

Art. 13 Het gebruik van de laser-printer is enkel toegestaan voor afdrukken die verband houden met het onderwijs. Afdrukken van persoonlijke aard zijn verboden.

Art. 14 Op de laserprinter mag slechts één copie van eenzelfde document afgedrukt worden. De laserprinter mag niet als fotocopieerapparaat gebruikt worden.

Afdeling 4: Slotbepalingen

Art. 15 Bij niet naleven van dit reglement kunnen sancties getroffen worden, volgens het tuchtreglement van de VUB.