logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Beschikbare lokalen
Content: 
Title: 
Gebouw B, niveau 0
Text: 

De computerlokalen van de Humane Wetenschappen bevinden zich in gebouw B, niveau 0. In totaal zijn er 6 lokalen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
B002 t/m B006
Text: 
 • B002, B003, B004 en B005A met 16 computers met 32 zitplaatsen
 • B005B met 22 computers en 42 zitplaatsen
 • B006 met 28 computers en 56 zitplaatsen
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Phones: 
Label: 
Open op maandag t/m vrijdag
Phone Number: 
9u tot 20u
Label: 
Gesloten op zaterdag en zondag
Phone Number: 
en nationale feestdagen en VUB-sluitingsdagen<br><a href=" https://www.vub.ac.be/academische-kalender" target="_blank"> Bekijk de academische kalender >>></a>
Label: 
Vakantieregeling 2019
Phone Number: 
volgt
Phones: 
Label: 
Permanentie in lokaal 0B001A
Phone Number: 
Elke werkdag (uitzonderingen ad valvas)
Label: 
Ochtend
Phone Number: 
9U tot 12U
Label: 
Middag
Phone Number: 
16U tot 20U
Phones: 
Label: 
Verantwoordelijken
Phone Number: 
Lokaal 0B001
Label: 
Ivan Wynant
Phone Number: 
Ivan.Wynant@vub.be
Label: 
Michel Dedeyne
Phone Number: 
michel.dedeyne@vub.be
Text: 

Deze computerlokalen zijn vrij te gebruiken wanneer er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Inloggen
Content: 
Title: 
Inloggen
Text: 

Je logt in met je NetID en password.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Extra: 
Quote: 
Kan je niet inloggen? Ga eens na of de Caps Lock-toests niet aan staat.
Title: 
Beschikbare applicaties
Content: 
Title: 
Applicaties
Text: 

De volgende applicaties zijn beschikbaar op de computers:

 • Microsoft Office Professional 2016
 • Microsoft Project 2016
 • Microsoft Visio 2016
 • SPSS 25.0
 • Geogebra
 • Graphmatica
 • MaxQDA
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Eigen diskruimte en backup's
Content: 
Title: 
Z-drive
Text: 

Je eigen diskruimte bevindt zich op de Z-drive. 2GB is beschikbaar voor elke gebruiker.

Je kan jouw eigen diskruimte (Z-drive) thuis raadplegen door in windows explorer het volgende in te geven: ftp://username@nestor.vub.ac.be. 'Username' vervangen door jouw eigen NetID.

Na het invullen van je paswoord zie je jouw bestanden die op de Z-drive staan.

Persoonlijke bestanden moet bewaard worden op de Z-drive, en best niet op de lokale desktop. Indien er problemen ontstaan met je persoonlijk profiel (profile), bestaat de kans dat alles wat er in dit profiel staat en dus ook op de desktop, verloren gaat.

De netwerkbeheerder heeft het recht alle persoonlijke bestanden (documenten, applicaties ...) te wissen van de desktop van de gebruiker.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Kan je niets meer op de Z-drive bewaren? Dan zit deze waarschijnlijk vol >2GB.
Title: 
Backup's
Text: 

Backup's van bestanden moeten in principe door de student zelf gemaakt worden.
Voor de bestanden die op de persoonlijke desktop van de gebruiker staan, is er geen enkele garantie dat deze hierop zullen blijven staan. De netwerkbeheerder behoudt zich immers het recht deze bestanden te wissen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Printen en printkrediet
Content: 
Title: 
Printer in lokaal B0.01A
Text: 

Een printopdracht kan vanaf elke pc in de computerlokalen gegeven worden. Deze opdracht komt in een printqueue op een centrale machine terecht.
Om deze opdracht daadwerkelijk uit printen op de printer in lokaal B0.01A:

 1. ga in lokaal B0.01A naar de computer waarbij "Print Manager Plus Release Station" zichtbaar is op het scherm;
 2. volg de instructies die boven deze computer hangen om jouw printopdracht uit te printen

Een printopdracht blijft 3 uren beschikbaar op deze computer.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Printkrediet
Text: 

Iedere student ontvangt 100 bladzijden printkrediet.

Voor bijkomend printkrediet log je in bij de Persoonlijke Account Manager en volg je de link 'mijn printkrediet'.

De stand van je printkrediet kan je op 3 manieren raadplegen.

1. Positioneer de muispointer op de taskbar waar je het printericoon ziet.
Automatisch wordt de stand van het  printkrediet getoond :

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 

2. Dubbelklik het "Print Credit" icoon op de desktop.
Het volgende scherm verschijnt, waar je het printkrediet kan aflezen. Daarna sluit je het scherm (close-button).

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 

3. Klik op het "Printer-icoon" op de Taskbar.
Hetzelfde scherm als hierboven verschijnt. Daarna verberg je het scherm (hide-button).

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Reglement gebruik computerlokalen
Content: 
Title: 
Afdeling 1: Gebruik van de computerlokalen
Text: 

Art. 1 Het gebruik van de computers is enkel toegelaten in het kader van het onderwijs aan de VUB.

Art. 2 De toegang tot de computerlokalen wordt bepaald door de assistent met permanentie.

Art. 3 De lessen van de lopende week zullen op een reservatieblad naast elk computerlokaal uitgehangen worden. Dus wordt van de gebruikers ook verwacht dat zij deze reservatiebladen consulteren alvorens een lokaal te betreden. Vanzelfsprekend wordt ook verondersteld dat de gebruiker het lokaal verlaat wanneer een les aanvangt, indien hij of zij deze les niet moet bijwonen.

Art. 4 Het is verboden software die ter beschikking gesteld wordt, te copiëren.

Art. 5 Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van veiligheidscopieën van hun gegevens.

Art. 6 Het is verboden te eten, te drinken en te roken in de computerlokalen. Het is verboden drank, etens- en rookwaren in de computerlokalen voor dit doeleinde binnen te brengen.

Art. 7 Het is verboden het computermateriaal te verplaatsen. Dit betekent o.a. dat een scherm op de computermodule hoort te staan en dat het klavier voor de computermodule moet staan. Tevens mag de computermodule niet verschoven worden.

Art. 8. De gebruiker dient zich te houden aan de restricties die voor een lokaal kunnen gelden.

Art. 9 Indien de gebruiker problemen ondervindt bij het gebruik van de computer, dient dit gemeld te worden aan de persoon die op dat ogenblik permanentie verricht.

Art. 10 Het is verboden stoelen van het ene naar het andere computerlokaal te verplaatsen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Afdeling 2: Permanentie
Text: 

Art. 11 Er wordt permanentie verleend tussen 9 uur en 12 uur en van 16 uur tot 20 uur in lokaal B001a. In vakantieperiodes kan hiervan afgeweken worden. Het rooster terzake zal naast de deur van lokaal B001a uitgehangen worden.

Art. 12 Deze permanentie behelst problemen met computers of het netwerk. De permanentie betreft geen persoonlijk onderwijs in informatica.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Afdeling 3: Gebruik van de printer
Text: 

Art. 13 Het gebruik van de laser-printer is enkel toegestaan voor afdrukken die verband houden met het onderwijs. Afdrukken van persoonlijke aard zijn verboden.

Art. 14 Op de laserprinter mag slechts één copie van eenzelfde document afgedrukt worden. De laserprinter mag niet als fotocopieerapparaat gebruikt worden.

Afdeling 4: Slotbepalingen

Art. 15 Bij niet naleven van dit reglement kunnen sancties getroffen worden, volgens het tuchtreglement van de VUB.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Computerzalen Humane Wetenschappen