logo
Portal for

Onderwijs- en examenreglement

Wie zich inschrijft aan de VUB gaat akkoord met het onderwijs- en examenreglement. Dit reglement bevat de geldende bepalingen over alle aspecten van de onderwijs- en examenorganisatie. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Concreet gaat dit dikwijls om praktische zaken zoals deadlines, het indienen van formulieren, de organisatie van stages, ...

Toepassingsgebied

Het OER is van toepassing op de volgende opleidingen die worden georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel:

  • bacheloropleidingen
  • masteropleidingen (incl. master na masters)
  • voorbereidings- en schakelprogramma’s
  • postgraduaten en de specifieke lerarenopleiding

Ik wil meer info over

Disclaimer

Bovenstaande websites hebben geen rechtsgeldigheid. De enige rechtsgeldige bron voor de info op deze pagina's is het onderwijs- en examenreglement. De Vrije Universiteit Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Onderwijs- en examenreglement 2019-2020 update

De wijzigingen waartoe door de rector binnen de bijzondere delegatiebevoegdheid en na consultatie van de leden van de Studentenraad werd beslist om de impact van COVID-19 op de organisatie van onderwijs- en evaluatieactiviteiten op te vangen tijdens academiejaar 2019-2020, worden aangeduid in blauwe kleur.

De wijzigingen aan examens/evaluatie en de totstandkoming van het examencijfer worden via CANVAS aan de studenten gecommuniceerd, en vervangen de andersluidende bepalingen van de opleidingsonderdeelfiche.

Centraal onderwijs- en examenreglement

2021-2022

Centraal onderwijs- en examenreglement

2020-2021

Centraal onderwijs- en examenreglement

2019-2020

Centraal onderwijs- en examenreglement

2018-2019

Facultaire aanvullingen op het OER

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Facultaire aanvullingen op het OER

Geneeskunde en Farmacie

Facultaire aanvullingen op het OER

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO)

Facultaire aanvullingen op het OER

Ingenieurswetenschappen

Facultaire aanvullingen op het OER

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Facultaire aanvullingen op het OER

Letteren en Wijsbegeerte

Facultaire aanvullingen op het OER

Psychologie en Educatiewetenschappen

Facultaire aanvullingen op het OER

Recht en Criminologie

Facultaire aanvullingen op het OER

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Organisatie van de VUB

De Vrije Universiteit Brussel is een grote instelling. In onderstaande reglementen vind je meer informatie over de organisatie van onze universiteit.

Regelgeving over de organisatie van de VUB

Organiek statuut

Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de faculteiten

Facultair reglement

Reglement over studentenparticipatie

Participatiereglement

Reglementen en formulieren voor doctoraatsstudenten

Ook voor doctoraatsstudenten is er een centraal reglement met aanvullende facultaire reglementen.

Alleen de Nederlandstalige versies van deze reglementen worden als juridisch bindend beschouwd. Het is dus raadzaam om de datums te controleren waarop de Engelse en Nederlandse versie voor het laatst zijn gewijzigd.

De Engelstalige versies van alle reglementen kan u HIER online terugvinden.

Centraal Doctoraatsreglement

Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: Centraal Doctoraatsreglement (laatste versie goedgekeurd door de Academische Raad op 4/10/2021)

Volgende bijlagen maken deel uit van het reglement:

 

 

Overige reglementen

Inschrijvingen, aanvragen, modelovereenkomsten en opvolgingsverslagen

PhD formulieren

Studentenraad

De Studentenraad is het centrale orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de VUB. Ze verdedigt de belangen van de VUB-student en duidt studentenvertegenwoordigers aan in de andere raden en commissies. De Stuvoraad staat in voor ‘studentenvoorzieningen’.

Algemeen reglement Studentenraad en Stuvoraad


Bepaalt de samenstelling, bevoegdheden, werkingsregelen en kiesprocedure van de Studentenraad en Stuvoraad

Lees meer

Participatiereglement


Reglement over studentenparticipatie

Lees meer

Campusleven

De VUB, dat is meer dan studeren alleen. Hieronder vind je verschillende reglementen over het leven op de VUB campussen.

Sanctiekader Coronamaatregelen


Het niet naleven van de maatregelen die gelden op de campus kan worden bestraft met tuchtsancties.

Lees meer

Codex Studentenleven


Bundeling van informatie en regelgeving over het (georganiseerde) studentenleven

Lees meer

Leslokaalreglement


Reglement voor het gebruik van leslokalen

Lees meer

Reglement ICT-infrastructuur


Regels met betrekking tot het gebruik van de ICT-infrastructuur aan de VUB

Lees meer

Gebruiksovereenkomst Lounge 1050


Als je Lounge Bar 1050 gebruikt, moet je deze overeenkomst ondertekenen.

Lees meer

Gebruikersrichtlijnen Lounge 1050 (art. 36-39)


Richtlijnen over het organiseren van activiteiten in de Lounge Bar 1050 (Etterbeek)

Lees meer

Gebruikersrichtlijnen Lounge 1090 (art. 36-39)


Richtlijnen over het organiseren van activiteiten in de Basic Fit Lounge 1090 (Jette)

Lees meer

Tuchtreglement


Informatie over de sancties en procedures bij eventuele incidenten op de campus

Lees meer

Reglement Beroep Studentenvoorzieningen


Reglement over het beroep tegen beslissingen over kamertoewijzing en toewijzing van financiële ondersteuning, beslissingen binnen het georganiseerde studentenleven, ...

Lees meer

Parkeerreglement


Geldig op Brussels Sciences, Humanities & Engineering Campus en Brussels Health Campus

Lees meer

Externe regelgeving

Externe regelgeving die een impact heeft op de Vrije Universiteit Brussel.

Codex Hoger Onderwijs


Verzameling van alle decreten over het hoger onderwijs sinds het universiteitsdecreet

Lees meer

Statuten vzw UAB


Statuten van de Universitaire Associatie Brussel vzw

Lees meer

Brusselse Huisvestingscode


Maatregelen om de kwaliteit van verhuurde woningen te regelen

Lees meer