Portal for

Onderwijs- en Examenreglement

Wie zich inschrijft aan de VUB gaat akkoord met het Onderwijs- en Examenreglement. Dit reglement bevat de geldende bepalingen over alle aspecten van de onderwijs- en examenorganisatie.

Check ook de facultaire aanvullingen op OER op de volgende tab

Toepassingsgebied

Het OER is van toepassing op de volgende opleidingen die worden georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel:

  • bacheloropleidingen
  • masteropleidingen (incl. master na masters)
  • voorbereidings- en schakelprogramma’s
  • postgraduaten en de specifieke lerarenopleiding

Disclaimer

Bovenstaande websites hebben geen rechtsgeldigheid. De enige rechtsgeldige bron voor de info op deze pagina's is het Onderwijs- en Examenreglement. De Vrije Universiteit Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Facultaire reglementen

Op het centrale Onderwijs- en Examenreglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze vind je terug in een aanvullend facultair reglement. Concreet gaat dit dikwijls om praktische zaken zoals deadlines, het indienen van formulieren, de organisatie van stages, ...

Reglementen voor doctoraatsstudenten

Ook voor doctoraatsstudenten is er een centraal reglement met aanvullende facultaire reglementen.

Centraal Doctoraatsreglement

Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: Centraal Doctoraatsreglement (laatste versie goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015)

Overige reglementen

Overige reglementen voor doctoraatsstudenten vind je hier.

Studentenraad

De Studentenraad is het centrale orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de VUB. Ze verdedigt de belangen van de VUB-student en duidt studentenvertegenwoordigers aan in de andere raden en commissies. De Stuvoraad staat in voor ‘studentenvoorzieningen’.

Algemeen reglement Studentenraad en Stuvoraad


Bepaalt de samenstelling, bevoegdheden, werkingsregelen en kiesprocedure van de Studentenraad en Stuvoraad

Lees meer

Stappenplan samenstelling Stuvoraad


Addendum bij de beslissing over het Algemeen Reglement Studenten en Stuvoraad

Lees meer


ParticipatiereglementReglement over studentenparticipatie

Lees meer

Studentenleven

De VUB, dat is meer dan studeren alleen. Hieronder vind je verschillende reglementen over het studentenleven aan de VUB.

Codex studentenleven


Bundeling van informatie en regelgeving over het (georganiseerde) studentenleven

Lees meer

Gebruikersreglement Lounge 1050


Reglement over het organiseren van activiteiten in de Lounge Bar 1050 (Etterbeek)

Lees meer

Gebruikersreglement Lounge 1090


Reglement over het organiseren van activiteiten in de Basic Fit Lounge 1090 (Jette)

Lees meer


Leslokaalreglement


Reglement voor het gebruik van leslokalen

Lees meer

Tucht- en andere reglementen

Het tuchtreglement bevat informatie over de sancties en procedures bij eventuele incidenten op de campus. Verder vind je ook alle overige reglementen terug op deze pagina.

Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de faculteiten


De Raad van Bestuur bepaalt de bestuurlijke inrichting en werking van de faculteiten in een centraal reglement

Lees meer


Organiek statuut


Regelgeving met betrekking tot de organisatie van de VUB

Lees meer

Reglement gebruik ICT-infrastructuur


Regels met betrekking tot het gebruik van de ICT-infrastructuur aan de VUB

Lees meer

Codex Hoger Onderwijs


Verzameling van alle decreten over het hoger onderwijs sinds het universiteitsdecreet

Lees meer