logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Onderwijs en examen
Content: 
Title: 
Onderwijs- en examenreglement
Text: 

Wie zich inschrijft aan de VUB gaat akkoord met het onderwijs- en examenreglement. Dit reglement bevat de geldende bepalingen over alle aspecten van de onderwijs- en examenorganisatie. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Concreet gaat dit dikwijls om praktische zaken zoals deadlines, het indienen van formulieren, de organisatie van stages, ...

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Toepassingsgebied
Text: 

Het OER is van toepassing op de volgende opleidingen die worden georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel:

  • bacheloropleidingen
  • masteropleidingen (incl. master na masters)
  • voorbereidings- en schakelprogramma’s
  • postgraduaten en de specifieke lerarenopleiding
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Ik wil meer info over
Text: 

Disclaimer

Bovenstaande websites hebben geen rechtsgeldigheid. De enige rechtsgeldige bron voor de info op deze pagina's is het onderwijs- en examenreglement. De Vrije Universiteit Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Centraal onderwijs- en examenreglement
Image: 
Title: 
Centraal onderwijs- en examenreglement
Tiles: 
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Tiles: 
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Tiles: 
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Image: 
Title: 
Facultaire aanvullingen op het OER
Title: 
Organisatie
Content: 
Title: 
Organisatie van de VUB
Text: 

De Vrije Universiteit Brussel is een grote instelling. In onderstaande reglementen vind je meer informatie over de organisatie van onze universiteit.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Regelgeving over de organisatie van de VUB
Image: 
Title: 
Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de faculteiten
Image: 
Title: 
Reglement over studentenparticipatie
Title: 
Onderzoek
Content: 
Title: 
Reglementen en formulieren voor doctoraatsstudenten
Text: 

Ook voor doctoraatsstudenten is er een centraal reglement met aanvullende facultaire reglementen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Centraal Doctoraatsreglement
Text: 

Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: Centraal Doctoraatsreglement (laatste versie goedgekeurd door de Academische Raad op 04/02/2019)

Central PhD regulations (English) (version: 04/02/2019)

 

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Aanvullende facultaire doctoraatsreglementen
Text: 
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Overige reglementen
Text: 
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Inschrijvingen, aanvragen, modelovereenkomsten en opvolgingsverslagen
BG: 
Title: 
Studentenvertegenwoordiging
Content: 
Title: 
Studentenraad
Text: 

De Studentenraad is het centrale orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de VUB. Ze verdedigt de belangen van de VUB-student en duidt studentenvertegenwoordigers aan in de andere raden en commissies. De Stuvoraad staat in voor ‘studentenvoorzieningen’.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Algemeen reglement Studentenraad en Stuvoraad
Text: 
Bepaalt de samenstelling, bevoegdheden, werkingsregelen en kiesprocedure van de Studentenraad en Stuvoraad
Title: 
Participatiereglement
Text: 
Reglement over studentenparticipatie
Title: 
Campusleven
Content: 
Title: 
Campusleven
Text: 

De VUB, dat is meer dan studeren alleen. Hieronder vind je verschillende reglementen over het leven op de VUB campussen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Codex Studentenleven
Text: 
Bundeling van informatie en regelgeving over het (georganiseerde) studentenleven
Title: 
Leslokaalreglement
Text: 
Reglement voor het gebruik van leslokalen
Title: 
Reglement ICT-infrastructuur
Text: 
Regels met betrekking tot het gebruik van de ICT-infrastructuur aan de VUB
Tiles: 
Title: 
Gebruiksovereenkomst Lounge 1050
Text: 
Als je Lounge Bar 1050 gebruikt, moet je deze overeenkomst ondertekenen.
Title: 
Gebruikersrichtlijnen Lounge 1050 (art. 9 en 10)
Text: 
Richtlijnen over het organiseren van activiteiten in de Lounge Bar 1050 (Etterbeek)
Title: 
Gebruikersrichtlijnen Lounge 1090 (art. 9 en 11)
Text: 
Richtlijnen over het organiseren van activiteiten in de Basic Fit Lounge 1090 (Jette)
Tiles: 
Title: 
Tuchtreglement
Text: 
Informatie over de sancties en procedures bij eventuele incidenten op de campus
Title: 
Reglement Beroep Studentenvoorzieningen
Text: 
Reglement over het beroep tegen beslissingen over kamertoewijzing en toewijzing van financiële ondersteuning, beslissingen binnen het georganiseerde studentenleven, ...
Title: 
Extern
Content: 
Title: 
Externe regelgeving
Text: 

Externe regelgeving die een impact heeft op de Vrije Universiteit Brussel.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Codex Hoger Onderwijs
Text: 
Verzameling van alle decreten over het hoger onderwijs sinds het universiteitsdecreet
Title: 
Statuten vzw UAB
Text: 
Statuten van de Universitaire Associatie Brussel vzw
Title: 
Brusselse Huisvestingscode
Text: 
Maatregelen om de kwaliteit van verhuurde woningen te regelen
Title: 
Formulieren
Content: 
Title: 
Administratie: inschrijven en uitschrijven
Text: 
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Administratie: werkstudenten
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Voorzieningen
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Verzekeringen
Text: 
  • Aangifteformulier lichamelijk ongeval (log in onderaan de pagina van 'Verzekeringen')
  • Aangifteformulier ongeval tijdens stage (log in onderaan de pagina van 'Verzekeringen')
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Andere
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Reglementen en formulieren