logo
Portal for

Wie kan melden en waarom melden?

Het meldpunt is er voor iedereen op de VUB-campussen: studenten, personeel en bezoekers van de campus. Iedereen kan op het meldpunt terecht met zijn of haar verhaal, ervaringen of met vragen over grensoverschrijdend gedrag.

Over wie?

Een melding kan gaan over het gedrag van:

  • een student
  • een personeelslid
  • een bezoeker van de campus

Waarom?

Het is belangrijk om ongewenst gedrag te melden. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld kunnen je welzijn, je geestelijke en fysieke gezondheid en de kwaliteit van je werk of studies beïnvloeden. Melden kan een eerste stap zijn in de richting van een oplossing.

Vragen? Stuur een mailtje naar meldpunt@vub.be

Wat daarna?

De aard van de melding, wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt mee het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. De hulpverlener van het meldpunt informeert en adviseert je over de mogelijke verdere stappen. Jij bepaalt zelf welke stappen je al dan niet wil ondernemen.

Het melden van ongewenst gedrag kan ook zonder verdere stappen. Maar ook als je geen verdere procedure wil opstarten, is het raadzaam on ongewenst gedrag te melden om een goed preventiebeleid uit te bouwen en toekomstige incidenten te vermijden.

Eenmaal per jaar wordt het aantal meldingen gerapporteerd aan de Studentenraad en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Dit gebeurt helemaal geanonimiseerd. De bedoeling hiervan is om het aantal meldingen per jaar goed op te volgen en indien nodig gepaste preventieve maatregelen te nemen.

Vragen hierover? Neem contact via meldpunt@vub.be