logo
Portal for

Wie kan melden en waarom melden?

Het meldpunt is er voor iedereen op de VUB-campussen: studenten, personeel en bezoekers van de campus. Iedereen kan op het meldpunt terecht met zijn of haar verhaal, ervaringen klein of groot, met alle vragen over grensoverschrijdend gedrag.

Over wie?

Een melding kan gaan over het gedrag van:

  • een student
  • een personeelslid
  • een bezoeker van de campus

Waarom?

Het is belangrijk om ongewenst gedrag te melden. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld kunnen je welzijn, je geestelijke en fysieke gezondheid en de kwaliteit van je werk of studies beïnvloeden. Melden kan een eerste stap zijn in de richting van een oplossing.

Wat daarna?

De aard van de melding, wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt mee het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. De hulpverlener van het meldpunt informeert en adviseert je over de mogelijke verdere stappen en begeleidt je hierin. Jij bepaalt zelf welke stappen je al dan niet wil ondernemen.

Het melden van ongewenst gedrag kan ook zonder verdere stappen. Maar ook als je geen verdere procedure wil opstarten, raden we je aan om toch te melden. Je melding wordt geregistreerd (anoniem) en kan zo helpen om toekomstige voorvallen te voorkomen en beleidsmaatregelen te treffen. De problematiek in kaart brengen kan helpen om een preventiebeleid uit te bouwen en toekomstige incidenten te vermijden. Te allen tijde is discretie gewaarborgd.