logo
Portal for

Tegemoetkomingen overheidssector

Voor werkstudenten die werkzaam zijn bij de overheid, bestaan er een aantal regelingen die de combinatie werken en studeren haalbaar maken.

Vormingsverlof

Wanneer je werkzaam bent in de openbare sector (overheid), kan je vormingsverlof aanvragen. Om deze gunst te verkrijgen, dient de opleiding in de meeste gevallen in het verlengde van je beroepsactiviteit te liggen.

Voor vormingsverlof geldt een minder strikte regelgeving: doorgaans zijn er geen voorwaarden wat betreft type opleiding en duur van het verlof. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van elke lijnmanager, zodat op specifieke noden kan ingespeeld worden. De toekenning impliceert dat de lijnmanager oordeelt over de duur.

Verdere informatie verkrijg je op de website van de Vlaamse overheid en de Federale overheid. Voor de Brusselse overheid neem je voor meer informatie best contact op met je werkgever.

Administratie vormingsverlof

Je vraagt het vormingsverlof aan bij (her-)inschrijving. Als je beslist om tijdens het academiejaar nog vormingsverlof aan te vragen of als je de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) volgt, kan je gebruik maken van het formulier 'werken en studeren'. Dit formulier dien je in bij Onderwijs- en Studentenadministratie.

Wanneer je vormingsverlof hebt aangevraagd,moet je per opleidingsonderdeel een aanwezigheidslijst bijhouden. Deze lijst laat je na afloop van ieder contactlesuur ondertekenen door de docent. Hiermee verklaar je op eer hoeveel contactlesuren effectief gegeven zijn en welke de gevolgde lessen, gewettigde en ongewettigde afwezigheden zijn.

De originele lijsten (fotokopieën of scans worden niet aanvaard) – samen met eventuele afwezigheidsattesten - bezorg je aan Onderwijs- en Studentenadministratie. Deadline voor het indienen van deze lijsten is 30 juni. Je kan ze indienen aan de balie of versturen per post. Na ondertekening door de rector ontvang je het attest van nauwgezetheid voor de gevolgde lessen. Dit document is bestemd voor je werkgever.

Loopbaanonderbreking

Als federaal personeelslid kan je via loopbaanonderbreking de arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen (volledig onderbreken, halftijds werken, 1/5, 1/4, 1/3) en zo tijd vrijmaken om te studeren. Je vraagt de loopbaanonderbreking aan bij je personeelsdienst. De onderbrekingsuitkering vraag je aan bij de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Vlaams zorgkrediet

Ben je werkzaam bij de Vlaamse overheid, dan kan je de arbeidsprestaties onderbreken of verminderen (volledig onderbreken, halftijds werken of 1/5) via het Vlaams zorgkrediet.