logo
Portal for

Naar de huisarts in Etterbeek


Bij de Universitaire Groepspraktijk VUB kan je op de campus in Etterbeek naar de huisarts. Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Alle info over de Universitaire Groepspraktijk VUB

Naar de huisarts in Jette


Bij de Groepspraktijk Patio kan je vlakbij de campus in Jette naar de huisarts.

Alle info over de Groepspraktijk Patio

Dokters van wacht


Buiten kantooruren kan je de klok rond de Brusselse Wachtdienst bereiken voor dringende huisbezoeken.

Meer info over de Brusselse Wachtdienst

Tandartsen op VUB-campussen

Zowel op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek) als op de Brussels Health Campus (Jette) kan je voor algemene tandverzorging langs bij de tandarts.

Update: nieuwe tandarts in Etterbeek


Op 31 augustus 2020 verlaten de huidige tandartsen, dr. Arnaud Demiddeleer en dr. Nathalie Wambeke, de groepspraktijk op de Schoofslaan. Vanaf 14 september neemt dr. Fabienne Craninx hun plaats over. Ze is drietalig (EN/NL/FR) en je kan alvast een afspraak bij haar maken via de telefoon.

Overschakelen


In lijn met de privacywetgeving vragen we aan alle patiënten die een afspraak willen maken met dr. Craninx of zij hun elektronisch tandartsdossier bij dr. Demiddeleer of dr. Wambeke over willen dragen.

Aanvraag dossier overzetten
Tandarts in Etterbeek
in de Universitaire groepspraktijk op Schoofslaan nr. 8

Maak telefonisch een afspraak
+32 2 897 19 50

Raadplegingen
op afspraak en aan conventietarieven
Tandarts in Jette
in de Tandheelkundige kliniek van het UZ Brussel

Maak een afspraak (bij voorkeur via email)
tandheelkunde@vub.ac.be
+32 2 477 49 20

Raadplegingen
op afspraak en aan conventietarieven

Psychologische hulpverlening

Zowel op de campus als daarrond kan je hulp zoeken als je moeilijkheden ervaart in je persoonlijke leven.

Studentenpsychologen op de VUB

Bij de studentenpsycholoog kan je gratis in vertrouwen praten over wat moeilijk loopt tijdens je studies én daarbuiten. De studentenpsycholoog zoekt samen met jou uit wat je nodig hebt om je weer goed in je vel te voelen.

Centrum Algemeen Welzijswerk (CAW)

Heb je het gevoel dat je, door een bepaalde gebeurtenis, de controle over jezelf verliest? Bij het CAW kan je terecht voor financiële moeilijkheden , problemen in je relatie of familie, of klachten die te maken hebben met verlies, eenzaamheid, stress, verslaving.  Ook daders en slachtoffers van een misdrijf kunnen hier begeleiding krijgen. Het CAW heeft ook vluchthuizen voor familiaal geweld. 

Je kan gratis met een hulpverlener mailen, chatten, telefoneren of een afspraak maken.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

In tegenstelling tot de CAW's, leggen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zich uitsluitend toe op psychische of psychiatrische hulpverlening. Je kan er terecht voor consultaties en begeleiding bij psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een ‘eerste gesprek’. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts.

VUB-Dilemma

VUB-Dilemma begeleidt je bij een ongeplande zwangerschap. 

Wat doet VUB-Dilemma?

Met een open blik zoekt VUB-Dilemma naar een oplossing op maat van jouw leven. Na een zwangerschapstest volgt een gesprek met een begeleider van het psychosociaal team. VUB-Dilemma staat je bij bij een ongeplande zwangerschap: ze helpen je als de zwangerschap gewenst is, bij het afstaan ter adoptie of het zoeken naar andere alternatieven in de vorm van een zwangerschapsafbreking of abortus. 

Hulp bij ongeplande zwangerschap

VUB-Dilemma

Kinesitherapie

De groepspraktijk Kinetiek biedt onder andere wervelkolomrevalidatie, sportkinesitherapie, osteopathie en (top)sportrevalidatie  aan. De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping van U-Residence.

Ontdek het volledige aanbod

Kinetiek
WERVELKOLOMREVALIDATIE
+32 2 629 23 33

(Top)sportrevalidatie & kinesitherapie voor extremiteiten
+32 2 629 27 41

E-mail
kinetiek@vub.ac.be

BLITS

Bij het Brussels Laboratorium voor Inspanning en TopSport (BLITS) kan je als individuele sporter, club, trainer of begeleider terecht voor professioneel advies.

Wat doet BLITS?

BLITS staat zowel open voor de startende, recreatieve, competitie- als topsporter als voor sportclubs, trainers en begeleiders.

Bij BLITS kan je  terecht voor een sportmedisch onderzoek, inspanningstest en deskundig advies. Tevens is BLITS gespecialiseerd in het medisch screenen van mensen die een specifiek beroep uitoefenen zoals de agenten van de Civiele Bescherming en verschillende brandweerkorpsen.

Locatie
U-Residence (1ste verdieping)

Telefoon
+32 2 629 22 22.

e-mail
BLITS@VUB.BE

Universitair Ziekenhuis Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel maakt deel uit van de Vrije Universiteit Brussel. Het UZ Brussel biedt kwaliteitsgeneeskunde in een Nederlandstalig universitair ziekenhuis, voor iedereen en met respect voor ieders recht op zelfbeschikking

Universitair Ziekenhuis Brussel

UZ Brussel
Locatie
LAARBEEKLAAN 101 1090 Jette

Telefoon
+32 2 477 41 11

E-maili
INFO@UZBRUSSEL.BE

Op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Vlakbij de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek) startte het UZ Brussel ook met raadplegingen in de Universitaire Groepspraktijk (Schoofslaan 8). Je kan er terecht voor consultaties urologie en endocrinologie-diabetologie-nefrologie. 

  • Urologie: maak een afspraak elke vrijdag tussen 14u en 18u (conventietarief geldt op alle raadplegingen).
  • Endocrinologie, diabetologie, diëtiste en nefrologie: tweewekelijks op donderdagnamiddag (conventietarief geldt op alle raadplegingen); maak telefonisch een afspraak via 02 474 90 34.