logo
Portal for

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Dat bepaal jij zelf. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, etc.

Grensoverschrijdend is subjectief

Jij bepaalt zelf welk gedrag of welke handeling voor jou grensoverschrijdend en/of ongewenst is. Het oordeel of bepaalde gedragingen (verbaal of lichamelijk) toelaatbaar zijn of niet, is subjectief en persoonlijk. Soms is het ook cultureel of maatschappelijk bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Maak daarom altijd duidelijk wat voor jou wel of niet kan.

Wat is pesten?

Wanneer gedrag als doel of gevolg heeft iemands persoonlijkheid, waardigheid of integriteit aan te tasten, spreken we van (cyber)pesten. Ook het bewust creëren van een vijandige omgeving valt hieronder. Pesten gebeurt in woorden en daden, het kan tijdelijk zijn of structureel.

Voorbeelden van pesten zijn systematisch roddelen, sociaal isoleren of beledigende inhoud verspreiden via het internet. Het mag niet verward worden met een persoonlijk conflict of vriendschappelijke plagerijen.

Ongewenst seksueel gedrag

Wanneer verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met seksuele connotatie als doel of gevolg heeft iemands persoonlijkheid, waardigheid of integriteit aan te tasten, spreken we van ongewenst seksueel gedrag. Ook het bewust creëren van een vijandige, vernederende of bedreigende omgeving valt hieronder. Het kan gaan om ongewenste aanrakingen, (on)dubbelzinnige opmerkingen, intimidatie, ongewenste e-mailberichten, gluren, aanranding, verkrachting of het tonen of maken van beelden.

Seksisme is een geheel van overtuigingen over de geslachten en over de relatie tussen de geslachten. In die overtuiging bestaat er een objectieve hiërarchische verhouding tussen beide geslachten en die verhouding wordt ook wenselijk geacht. Seksisme is een handeling die gebaseerd is op een ongerechtvaardigd onderscheid tussen de geslachten en die nadelige gevolgen heeft voor één of meerdere leden van een van beide geslachten.

Meer informatie over seksisme en discriminatie vind je op de website van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en UNIA.

Geweld

Wanneer een persoon een andere persoon psychisch of fysisch lastigvalt, aanvalt, bedreigt of stalkt, spreken we van 'geweld'. Het kan gaan over verbale agressie (vloeken, schelden), bedreigingen of fysiek geweld.

Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Informatie over pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De VUB ondertekende de Intentieverklaring ‘Respect voor elkaar op het werk’.