logo
Portal for

Wat gebeurt er met een melding?

Wat er met je melding gebeurt, bepaal jij zelf, in overleg met de hulpverlener van het meldpunt.

Eerste contact

Het eerste contact verloopt per mail (meldpunt@vub.be). Jouw e-mail belandt in de mailbox van een professionele hulpverlener met beroepsgeheim en wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de drie werkdagen behandeld. Indien er directe medische of psychologische hulp nodig is, kan je ook een van de hulpverleningsdiensten op de VUB contacteren.

Vertrouwelijk gesprek

De hulpverlener van het meldpunt neemt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de drie werkdagen contact met je op. Vermeld je telefoonnummer in je e-mail als je verkiest telefonisch gecontacteerd te worden. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek.

Dat betekent: in onderling overleg wordt bekeken op welke manier er gepraat of bemiddeld kan worden en of een bepaalde procedure of bijkomende hulpverlening aangewezen is. Het staat je vrij om op de uitnodiging voor het gesprek wel of niet in te gaan. Het gesprek vindt plaats op een discrete plaats op de campus in Jette of in Etterbeek.

Jij bepaalt

Waarover de melding gaat, wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt mee het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. De hulpverlener van het meldpunt informeert en adviseert je over de mogelijke verdere stappen en begeleidt je hierin. Jij bepaalt zelf welke stappen je al dan niet wil ondernemen.