logo
Portal for
Nederlands
Tab: 
Title: 
Wat gebeurt er met een melding?
Content: 
Title: 
Wat gebeurt er met een melding?
Text: 

Wat er gebeurt met je melding, wordt steeds in onderling overleg bepaald. 

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Eerste contact
Text: 

Het eerste contact verloopt per mail (meldpunt@vub.be). Jouw e-mail belandt in de mailbox van een professionele hulpverlener met beroepsgeheim en wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen behandeld. Indien er directe medische of psychologische hulp nodig is, kan je ook een van de hulpverleningsdiensten  op de VUB contacteren.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Vertrouwelijk gesprek
Text: 

De hulpverlener van het meldpunt neemt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen  contact met je op. Vermeld je telefoonnummer in je e-mail als je verkiest telefonisch gecontacteerd te worden. Je wordt vervolgens vrijblijvend uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek.

Dat betekent: in onderling overleg wordt bekeken op welke manier er gepraat of bemiddeld kan worden en of een formele procedure of bijkomende hulpverlening aangewezen is. Mogelijk wordt een vertrouwenspersoon ingeschakeld. Het staat je vrij om op de uitnodiging voor het gesprek wel of niet in te gaan. Het gesprek vindt plaats op een discrete plaats op de campus in Jette of in Etterbeek.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Jij bepaalt
Text: 

De aard van de melding, wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt mee het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. De hulpverlener van het meldpunt informeert en adviseert je over de mogelijke verdere stappen en begeleidt je hierin. Jij bepaalt zelf welke stappen je al dan niet wil ondernemen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Wat gebeurt er met een melding?