Portal for

Engagez-vous!

Vrijwilligerswerk is een verruimende ervaring. Draag je steentje bij aan Brussel en engageer je in één van de vele maatschappelijke organisaties die onze hoofdstad rijk is.

VUB-databank vrijwilligerswerk

Deze job board van de VUB biedt in samenwerking met Jobat een uitgebreide vacaturedatabank voor vrijwilligers.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel brengt vrijwilligers en organisaties samen, ondersteunt ze in hun werking, en gaat in op hun vragen en noden.

Vrijwilligerswerk aan de VUB

De VUB, dat is meer dan studeren alleen.

Studentenleven

Aan de VUB kan je je engageren in studentenorganisaties en studentenvertegenwoordiging.

BRUTUS, BRUsselse TUtoren voor Scholieren

Geef Brusselse scholieren extra kansen voor het behalen van een diploma middelbaar onderwijs en ondersteun hen in hun studievaardigheden en taalgebruik.

Buddy program VUB

Help internationale studenten zich thuis voelen aan de VUB. Word buddy!

GreenTeam VUB

Het GreenTeam studententeam zet zich in voor ecologische projecten op de campus.

Vrijwilligerswerk buiten de campus

Engageer je in en rond Brussel.

Demens.nu

Bij deMens.nu staan mensen centraal vanuit een vrijzinnig en humanistisch perspectief.

Centrum Algemeen Welzijn (CAW)

Word een volwaardige partner binnen CAW en zet je in voor een solidaire samenleving.

140 FOS Roodbaard

Pluralistische Zeescouts in Brussel — scouting voor en door jongeren van 7 tot 99.

A place to live

Een Brusselse welzijns- en vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1999 inzet voor maatschappelijk kwetsbare moeders, kinderen en jongeren.

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Een veelzijdige, volwaardige functie binnen het Vlaamse erfgoedbeheer in Brussel.

Cultuurcentrum Brussel

De werking van de 22 Brusselse gemeenschapscentra staat of valt met het engagement van de vrijwilligers. 

Gemeenschapscentrum Elzenhof

Elzenhof is het gemeenschapscentrum van Elsene: een bruisende ontmoetingsplaats voor elke buurtbewoner, Elsenaar of Brusselaar

Serve the City

Serve the City is een beweging van vrijwilligers die mensen in nood op een praktische manier willen helpen. Ze werken samen met daklozencentra, vluchtelingencentra, weeshuizen, etc.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Wees gastvrij met asielzoekers en vluchtelingen: meertalige informatieverlening in een multiculturele omgeving.

Awel

Dé drijvende kracht van Awel zijn de Awel-vrijwilligers die anoniem, verspreid over afdelingen in heel Vlaanderen, zoveel mogelijk oproepen van kinderen en jongeren over allerhande thema's beantwoorden.

Stage

Tijdens je opleiding aan de VUB kan je zowel binnen je opleiding stage volgen als vrijwillig, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Stage binnen je opleiding

Voor meer informatie over stages die je opneemt binnen je opleidingsprogramma, kan je het best terecht binnen je eigen faculteit of opleiding.

Vrijwillige stage

Tijdens je opleiding kan je ook een vrijwillige stage volgen. Je stage moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • de stage is onbezoldigd
  • de stage vindt plaats tijdens de periode dat je student bent aan de VUB
  • de stage is studiegerelateerd

Voor meer info, advies en tips kan je terecht bij het VUB Career Center.

Buitenlandse stage

Indien je graag een buitenlandse stage wil doen kan dat uiteraard ook, maar dan dien je de regels te volgen die in dat land van kracht zijn wat stages betreft. Voor meer informatie, neem je best contact op met het VUB Career Center.

Openstaande vacatures

Vind je ideale stageplaats

Verzekeringen tijdens je stage

Log in op het portaal verzekeringen

Hoe een stage aanvragen?

Nadat je een stageplaats gevonden hebt, dient deze eerst goedgekeurd te worden.

  • Een stage binnen je opleiding wordt goedgekeurd door je stagetitularis. Neem contact op met je faculteit voor meer informatie.
  • Voor de vrijwillige stage mail je het aanvraagformulier naar het VUB Career Center. Na goedkeuring ontvang je  de door de universiteit opgestelde stageovereenkomst via e-mail. Je zorgt voor de ondertekening door jezelf en de stageorganisatie. Vervolgens mail je de getekende stageovereenkomst naar het VUB Career Center of deponeer je deze in hun brievenbus (B0.11). 
    Let op: begin deze procedure ten laatste een maand voor de geplande start van je stage.

Advies en ondersteuning

VUB Career Center

Info per opleiding

Faculteit