logo
Portal for

Op zoek naar respondenten voor onderzoek

In het kader van hun bachelorpaper, masterthesis en PhD zijn jouw medestudenten op zoek naar respondenten voor hun onderzoek. Help jij hen door de vragenlijsten in te vullen of deel te nemen aan de testen?

Deelnemen kan tot 30 mei

Bewegen en mentale gezondheid

In het kader van mijn masterproef aan de VUB voer ik een onderzoek uit naar de invloed van beweging op het mentaal welzijn van studenten tijdens deze coronapandemie. Door deel te nemen kan u helpen de invloed hiervan in kaart te brengen, wat kan bijdragen aan een betere afstemming van het sportaanbod aan de VUB in functie van de noden van studenten.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 min in beslag nemen.
Alvast hartelijk dank voor je deelname!

>>> Neem deel!

 

Deelnemen kan tot 26 april

Klantbetrokkenheid en de invloed van een 360° advertentie

Ben jij student in het hoger onderwijs? Of heb je een leeftijd tussen 18 – 26 jaar? Dan kan je mij helpen door slechts 15 minuutjes van uw tijd in te nemen. Voor mijn masterproef ben ik op zoek naar respondenen om mijn vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over klantbetrokkenheid en de invloed van een unieke, 360° advertentie van het merk Boursin. Kent u het merk niet? Helemaal geen probleem, de advertentie zorgt voor een unieke ervaring en u leert het merk hierdoor iets beter kennen!
 
Verder kan u mij ook enorm helpen door de survey zo breed mogelijk te verspreiden onder studenten.
Ik wil u hartelijk danken voor uw deelname!

>>> Deelnemen

Deelnemen kan tot 13 mei

Motivatie voor het lerarenberoep

Ben jij masterstudent aan een Vlaamse universiteit met Marokkaanse en/of Turkse migratie-achtergrond? Dan maak je kans op een FNAC-bon ter waarde van 25 euro indien je deelneemt aan dit onderzoek naar motivatie voor het lerarenberoep.  

De enquête maakt deel uit van mijn masterproef in het kader van mijn afstuderen in de Verkorte Educatieve Master aan de Vrije Universiteit Brussel. In deze masterproef bestudeer ik hoe gemotiveerd masterstudenten met een Marokkaanse en Turkse migratie-achtergrond zijn om voor de educatieve masteropleidingen en het lerarenberoep te kiezen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden en gegevens zullen anoniem, vertrouwelijk en met respect verwerkt worden. 

Indien u graag bijkomende informatie wilt over het onderzoek, of indien u nog vragen heeft, kan u ons altijd contacteren via ons e-mailadres: els.consuegra@vub.be en soukaina.echouel@vub.be.  

Alvast bedankt! 

>>> vul de vragenlijst in <<<