logo
Portal for

Op zoek naar respondenten voor onderzoek

In het kader van hun bachelorpaper, masterthesis en PhD zijn jouw medestudenten op zoek naar respondenten voor hun onderzoek. Help jij hen door de vragenlijsten in te vullen of deel te nemen aan de testen?

Studeerplekken voor studenten in Brussel: hoe kan het beter volgens jou?

Hoewel veel studenten graag in groep blokken, is het aanbod van studeerplekken in Brussel nog relatief onderontwikkeld in vergelijking met andere universiteitssteden, en zijn de bestaande plaatsen vaak niet bij iedereen gekend. Daarom voeren we een onderzoek uit waarmee we meer hopen te leren over de gewoontes en behoeftes van brusselse studenten i.v.m. dergelijke Study Spaces: welke criteria zijn voor jou belangrijk voor een goede studeerplek? Waar zijn extra plekken nodig? Hoe kan er beter gecommuniceerd worden over het huidige aanbod, de bezettingsgraad of reserveerbaarheid ... De antwoorden zullen gebruikt worden om de informatie over en de toegang tot studieruimtes voor iedereen te verbeteren, en zullen daartoe worden gedeeld met de cel 'Studentenleven' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze enquête duurt zo'n 5 minuten en blijft online tot en met 16 oktober. Met jou input kunnen we toewerken naar een beter aanbod. Alvast merci dus!

Neem deel!

Transitie van universiteit naar het werkleven

Beste student,

In het kader van onze opleiding kinesitherapie voeren wij onderzoek uit naar de veranderingen in lichaamsgewicht, energiebalans gerelateerd gedrag en mentale gezondheid tijdens de transitie van universiteit naar het werkleven. Al de informatie en een analyse over uw transitie kan u na de onderzoek opvragen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een online vragenlijsten daarvoor vragen wij u om deze in te vullen INDIEN U EEN LAATSTEJAARSSTUDENT bent aan de VUB. De vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Onder deze tekst bevindt zich de link van de vragenlijst, het wordt aangeraden om dit in te vullen op een computer zodat het overzichtelijker is voor u. 

Neem deel! 

Dieren op de campus

In het kader van een onderzoek over initiatieven waarbij dieren op campus rondlopen, zijn we op zoek naar studenten of werknemers die minstens 6 maanden studeren of werken aan een Vlaamse hogeschool- of universiteitscampus en die anoniem een online vragenlijst van ongeveer 25 minuten willen invullen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de KU Leuven, Odisee, UGent en de Washington State Universiteit.

Wie de vragenlijst invult, maakt kans op een Fnac-bon ter waarde van €40. Het invullen van de vragenlijst geeft u de kans om onder andere uw mening en houding ten opzichte van dieren op campus volledig anoniem te delen. Of u dieren op campus net een heel fijn idee vindt dan wel echt helemaal géén goed idee: uw antwoorden op onze vragen zullen ons onderzoek rond het ontwikkelen (of het net niét ontwikkelen) en het evalueren van “dieren-op-campus” initiatieven mee belangrijke invulling geven. De vragenlijst invullen kan vanaf nu tot 1 september. Hoe vroeger hij wordt ingevuld, hoe beter – maar u kan dus zeker even wachten tot een periode die beter uitkomt (bijv. na de examenperiode, tijdens uw verlofperiode).
 
Gezien er in Vlaanderen steeds meer initiatieven met katten en/of honden op campus lijken plaats te vinden, is uw ervaring hiermee of uw mening hierover erg waardevol voor ons onderzoek. Kent u nog studenten of campuspersoneel die mogelijk interesse hebben om deze vragenlijst in te vullen? Dan mag u onze oproep zeker verder verspreiden! U zou ons onderzoek hier sterk mee vooruit helpen.

>>> Neem deel

Explainable Artificial Intelligence

 

Robots worden steeds meer gebruikt in bedrijven, waarbij ze worden ingezet om samen te werken met de mens. Om een goede samenwerking te bekomen is het belangrijk dat de communicatie tussen mens en robot goed verloopt, en dat we begrijpen hoe de robot een strategie kiest om een bepaalde taak uit te voeren. Wanneer de robot een fout zou maken, is het belangrijk dat we het gedrag van de robot kunnen corrigeren en bijsturen, om een correcte uitvoering van de taak te garanderen. Onderzoekers in het departement Toegepaste Mechanica van de VUB bestuderen het effect om robots te laten uitleggen waarom ze een bepaalde strategie gebruiken om een taak uit te voeren, op de algemene ondervinding van een samenwerking met zo’n robot. Het experiment hiervoor duurt zo’n 10 à 20 minuten.

Neem deel!

Mentaal (on)welbevinden en sociale verbondenheid bij VUB-studenten

Tijdens je studententijd doe je heel wat nieuwe ervaringen op en je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Niet alle studenten gaan hier mee op dezelfde manier om of vinden even gemakkelijk hun weg. We zijn daarom benieuwd naar jouw ervaringen!

Meer specifiek wil de Vrije Universiteit Brussel graag meer te weten komen over de sociale relaties van haar studenten (sociale verbondenheid of eenzaamheid) en over hoe goed ze in hun vel zitten (mentaal welbevinden of onwelbevinden). De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om het (preventieve) aanbod voor studenten aan te passen of verder uit te werken. 

Om een representatief beeld te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk studenten deelnemen! Als je deelneemt heb je de kans om één van de vele waardebonnen van 30 euro te winnen van de Standaard boekhandel Campus VUB. De vragenlijst neemt 20 tot 30 minuten om in te vullen. 

Neem deel!

Impact van een overlijden op het welbevinden van studenten

Met dit onderzoek willen men meer inzicht krijgen in de impact die het overlijden van een nabije persoon (zoals een familielid of een vriend) heeft bij jongvolwassenen. Het meemaken van een overlijden kan immers zowel op korte als op lange termijn gevolgen hebben op de fysieke, mentale of sociale gezondheid. Deze studie wil nagaan welke factoren hierbij een rol spelen en welke hulp jongvolwassen verwachten en/of krijgen.

Neem deel! Je maakt kans op een bon van bol.com!

Maak kans op een gratis zwemticket voor het zwembad van de VUB!

Wat?

Wij zijn een groep van laatstejaarsstudenten Communicatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel. Voor ons afstudeerproject verrichten we een onderzoek naar de drijfveren die studenten van de VUB (campus Elsene/Etterbeek, Jette en Anderlecht) aan het sporten zet.

Doel

Het doel van ons onderzoek is om inzichten te verkrijgen in wat een student motiveert om een actieve levensstijl aan te nemen. Uit onderzoek van de VUB is gebleken dat studenten jaarlijks ongeveer 4 kg verdikken doordat ze minder en minder aan fysieke beweging doen, wij willen hiertegen strijden!
 
Onze enquête neemt 5 à 7 minuten van je tijd in beslag nemen. Jouw verkregen gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk verwerkt worden.

Neem deel!