logo
Portal for

Op zoek naar respondenten voor onderzoek

In het kader van hun bachelorpaper, masterthesis en PhD zijn jouw medestudenten op zoek naar respondenten voor hun onderzoek. Help jij hen door de vragenlijsten in te vullen of deel te nemen aan de testen?

Lockdown, wat doet dat met een mens?!

Ben jij student hoger onderwijs (Universiteit of Hoge School- geen BaNaBa/MaNaMa of PHD-student)? Dan zouden we u willen vragen om onze vragenlijst in te vullen. Dankzij jouw 30 minuten invultijd kunnen wij met onze studie een stem geven aan hoe studenten de huidige COVID-19 situatie en bijhorende lockdowns ervaren.

We bevragen jouw gevoelens met betrekking tot eenzaamheid, sociaal en fysiek contact. Zo willen we graag een beeld krijgen van de impact van die sociale deprivatie. Je hoeft je niet speciaal eenzaam of niet eenzaam te voelen om ons te helpen met dit onderzoek, elke deelname is even waardevol voor ons. Jouw informatie zal helpend zijn met het oog op preventie in de toekomst.

Ben jij geen student hoger onderwijs binnen onze doelgroep? Help samen met ons de survey zo breed mogelijk te verspreiden en geef zo studenten een stem!

>>>Vul de vragenlijst in.

Internationale studie naar de impact van zelfverwonding op universtiteitsstudenten

Beste student,
 
In het kader van onze masterproef voeren wij onderzoek uit naar de impact van het kennen van iemand die aan zelfverwonding doet bij universiteitsstudenten. Tot op heden is er weinig geweten over deze impact en de mogelijke ondersteuningsnoden van deze studenten. Op korte termijn willen wij een folder/brochure (mei 2021) opmaken die verspreid kan worden overheen de Vlaamse universiteiten, waarin de praktische implicaties van deze studie uiteengezet worden. Het doel op lange termijn houdt mogelijke interventieprogramma’s en een ondersteuningsaanbod ontwikkelen in om aan de noden van deze studenten tegemoet te komen.
 
Ben je universiteitsstudent en ken je iemand die aan zelfverwonding doet dan zou je ons enorm helpen door onze vragenlijst in te vullen. In deze online survey (ca. 45 minuten), bevragen we uw ervaringen en visie op opzettelijke zelfverwonding, met als belangrijkste focus welke impact zelfverwonding heeft op de omgeving. 

>>> Neem deel

Transitie van universiteit naar het werkleven

Beste student,

In het kader van onze opleiding kinesitherapie voeren wij onderzoek uit naar de veranderingen in lichaamsgewicht, energiebalans gerelateerd gedrag en mentale gezondheid tijdens de transitie van universiteit naar het werkleven. Al de informatie en een analyse over uw transitie kan u na de onderzoek opvragen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een online vragenlijsten daarvoor vragen wij u om deze in te vullen INDIEN U EEN LAATSTEJAARSSTUDENT bent aan de VUB. De vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Onder deze tekst bevindt zich de link van de vragenlijst, het wordt aangeraden om dit in te vullen op een computer zodat het overzichtelijker is voor u. 

Neem deel! 

Explainable Artificial Intelligence

 

Robots worden steeds meer gebruikt in bedrijven, waarbij ze worden ingezet om samen te werken met de mens. Om een goede samenwerking te bekomen is het belangrijk dat de communicatie tussen mens en robot goed verloopt, en dat we begrijpen hoe de robot een strategie kiest om een bepaalde taak uit te voeren. Wanneer de robot een fout zou maken, is het belangrijk dat we het gedrag van de robot kunnen corrigeren en bijsturen, om een correcte uitvoering van de taak te garanderen. Onderzoekers in het departement Toegepaste Mechanica van de VUB bestuderen het effect om robots te laten uitleggen waarom ze een bepaalde strategie gebruiken om een taak uit te voeren, op de algemene ondervinding van een samenwerking met zo’n robot. Het experiment hiervoor duurt zo’n 10 à 20 minuten.

Neem deel!

Mentaal (on)welbevinden en sociale verbondenheid bij VUB-studenten

Tijdens je studententijd doe je heel wat nieuwe ervaringen op en je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Niet alle studenten gaan hier mee op dezelfde manier om of vinden even gemakkelijk hun weg. We zijn daarom benieuwd naar jouw ervaringen!

Meer specifiek wil de Vrije Universiteit Brussel graag meer te weten komen over de sociale relaties van haar studenten (sociale verbondenheid of eenzaamheid) en over hoe goed ze in hun vel zitten (mentaal welbevinden of onwelbevinden). De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om het (preventieve) aanbod voor studenten aan te passen of verder uit te werken. 

Om een representatief beeld te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk studenten deelnemen! Als je deelneemt heb je de kans om één van de vele waardebonnen van 30 euro te winnen van de Standaard boekhandel Campus VUB. De vragenlijst neemt 20 tot 30 minuten om in te vullen. 

Neem deel!

Maak kans op een gratis zwemticket voor het zwembad van de VUB!

Wat?

Wij zijn een groep van laatstejaarsstudenten Communicatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel. Voor ons afstudeerproject verrichten we een onderzoek naar de drijfveren die studenten van de VUB (campus Elsene/Etterbeek, Jette en Anderlecht) aan het sporten zet.

Doel

Het doel van ons onderzoek is om inzichten te verkrijgen in wat een student motiveert om een actieve levensstijl aan te nemen. Uit onderzoek van de VUB is gebleken dat studenten jaarlijks ongeveer 4 kg verdikken doordat ze minder en minder aan fysieke beweging doen, wij willen hiertegen strijden!
 
Onze enquête neemt 5 à 7 minuten van je tijd in beslag nemen. Jouw verkregen gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk verwerkt worden.

Neem deel!