logo
Portal for

Op zoek naar respondenten voor onderzoek

In het kader van hun bachelorpaper, masterthesis en PhD zijn jouw medestudenten op zoek naar respondenten voor hun onderzoek. Help jij hen door de vragenlijsten in te vullen of deel te nemen aan de testen?

Mentaal (on)welbevinden en sociale verbondenheid bij VUB-studenten

Tijdens je studententijd doe je heel wat nieuwe ervaringen op en je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Niet alle studenten gaan hier mee op dezelfde manier om of vinden even gemakkelijk hun weg. We zijn daarom benieuwd naar jouw ervaringen!

Meer specifiek wil de Vrije Universiteit Brussel graag meer te weten komen over de sociale relaties van haar studenten (sociale verbondenheid of eenzaamheid) en over hoe goed ze in hun vel zitten (mentaal welbevinden of onwelbevinden). De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om het (preventieve) aanbod voor studenten aan te passen of verder uit te werken. 

Om een representatief beeld te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk studenten deelnemen! Als je deelneemt heb je de kans om één van de vele waardebonnen van 30 euro te winnen van de Standaard boekhandel Campus VUB. De vragenlijst neemt 20 tot 30 minuten om in te vullen. 

Neem deel!

Dyscalculie Impact Schaal

Jessie Koll is laatstejaarsstudente logopedie aan Thomas More. Voor haar bachelorproef Dyscalculie Impact Schaal is ze op zoek naar studenten met en zonder dyscalculie die onderstaande vragenlijst willen invullen. Ze peilen naar je gevoel bij wiskundige situaties en wat de impact hiervan is op je dagelijks leven. De antwoorden worden anoniem verwerkt en het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Naar de vragenlijst >>>

Rug- of nekpijn en slaapproblemen?! Deelnemers gezocht!

Heb je last van rug- of nekpijn in combinatie met slaapproblemen? Of ken je iemand met deze problematiek? Voor een grootschalige wetenschappelijke studie van de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel zijn wij nog op zoek naar deelnemers.

Doel studie
Binnen deze studie zullen we onderzoeken wat, naast de conservatieve therapie, de toegevoegde waarde is van het verbeteren van de slaap op de pijnklachten.

Wat?

De aangeboden behandeling bestaat uit kinesitherapie (educatie en oefentherapie). Voor het starten en na het beëindigen van de behandeling zullen we enkele testen afnemen waaronder een (thuis)slaapanalyse en een vragenlijst.

Gratis

De aangeboden behandeling en onderzoek in het kader van deze studie zijn kosteloos.

Waar en wanneer?

Deze behandeling gaat door in UZ Gent of UZ Brussel (te Jette) volgens de keuze van de deelnemer. Daarnaast worden de behandelsessies ingepland in functie van de mogelijkheid van de deelnemer.

Geïnteresseerd?
Geïnteresseerden kunnen zich anoniem en vrijblijvend aanmelden via slaapenpijn@vub.be met de vermelding van naam en gsm-nummer. De rekrutering loopt nog tot eind 2019. Indien je later in het jaar pas kan starten vanwege omstandigheden, kan je dit melden bij je aanmelding. Ook voor verdere toelichting en informatie kan je een mailtje sturen naar slaapenpijn@vub.be.

Maak kans op een gratis zwemticket voor het zwembad van de VUB!

Wat?

Wij zijn een groep van laatstejaarsstudenten Communicatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel. Voor ons afstudeerproject verrichten we een onderzoek naar de drijfveren die studenten van de VUB (campus Elsene/Etterbeek, Jette en Anderlecht) aan het sporten zet.

Doel

Het doel van ons onderzoek is om inzichten te verkrijgen in wat een student motiveert om een actieve levensstijl aan te nemen. Uit onderzoek van de VUB is gebleken dat studenten jaarlijks ongeveer 4 kg verdikken doordat ze minder en minder aan fysieke beweging doen, wij willen hiertegen strijden!
 
Onze enquête neemt 5 à 7 minuten van je tijd in beslag nemen. Jouw verkregen gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk verwerkt worden.

Neem deel!