logo
Portal for

Op zoek naar respondenten voor onderzoek

In het kader van hun bachelorpaper of masterthesis zijn jouw medestudenten op zoek naar respondenten voor hun onderzoek. Help jij hen door de vragenlijsten in te vullen?

Survey duurzaamheid bij studenten

Beste,

Ik ben Malu Baert, studente derde bachelor Agogische wetenschappen.

Dit semester volg ik het vak 'Management for Educational Change' (onder leiding van Prof. Dr.  Lombaerts). In kader hiervan moeten we in groepen op zoek gaan naar een innovatieve verandering op de campus zodat  de studenten iets kunnen bijleren. Samen met vijf andere studenten hebben we ervoor gekozen een innovatie door te voeren die het ecologisch bewustzijn zou moeten verhogen bij de studenten. We willen Ecosia als standaardbrowser instellen op alle computers op de campus. Deze actie zouden we willen omkaderen waardoor studenten worden uitgedaagd ecologischer te leven.

Om te peilen naar hoe ecologisch geëngageerd studenten zijn hebben we een korte vragenlijst gemaakt:
https://docs.google.com/forms/d/17V4ObWtjVybYozs2pxEUyBrtW0QRW1PIoStbbZx...

Voordelen van sport bij VUB-studenten

Wij zijn 5 studenten Handelsingenieur en TEW en voeren een onderzoek voor de Sportdienst van de VUB. In dit onderzoek trachten we de kennis over voordelen van sport bij VUB-studenten na te gaan. Deze enquête neemt slechts 5 minuten in beslag.

Focusgroep genderongelijkheid in de sport

Bent je een student die geboren is tussen 1990 en 2000 en lid van een sportorganisatie? Dan zijn we op zoek naar jouw ervaringen en mening!

Doel

Het GETZ-onderzoekproject wordt uitgevoerd door een consortium van instellingen - met name universiteiten en verschillende koepelorganisaties uit het sportlandschap – in zeven Europese landen. Het project ging van start in januari 2018 voor een periode van drie jaar en wordt gecofinancierd door de Europese Commissie. Doelstelling van het onderzoeksproject is om een GETZ-toolkit of met andere woorden een bundeling van innovatief onderwijsmateriaal met betrekking tot gendergelijkheid in de sport te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren voor individuen geboren in de periode van 1990 t.e.m. 2000 (Generatie Z).

Wat?

Een focusgroep is een groepsinterview in kleine groepen (8 à 12 personen). Het is een gestructureerde discussie waarbij verschillende belanghebbenden onder leiding van een moderator een gesprek aangaan. Concreet willen we met je in gesprek gaan over gender(on)gelijkheid in de sport. Zo willen we zicht krijgen op de vraag: ‘Wat zijn de percepties van generatie Z met betrekking tot gender(on)gelijkheid en (on)gelijke kansen in de sport?’ We zullen hierbij focussen op de perceptie van generatie Z over verschillende thema’s:

* Cultuur en maatschappij (Welke zijn de stereotypen in de sport?),

* Media (Hoe worden atleten in beeld gebracht?),

* Sportstructuren (Wat is de positie van de vrouw binnen sportstructuren?),

* Participatie (Wat is de visie omtrent de ongelijke deelname aan sport door mannen en vrouwen?),

* Evenementen (Hoe kunnen sportevenementen gendergelijkheid nastreven?);

* Commerciële sector (Wat is de visie omtrent branding en marketing van onder meer atleten en sportevenementen?).

Bovendien zullen we tijdens de gestructureerde discussie ook nagaan welke structuur (gesprek- en samenwerkingsvormen) en didactische werkvormen (sterk leerkracht- of leerlinggestuurd) het meest geschikt zijn voor generatie Z.

Waar en wanneer?

De focusgroepen vinden plaats in de Active Learning studio (lokaal 3B217- 3B215) op de Vrije Universiteit Brussel.

  • Focusgroep 1: 20 november 15u-17u
  • Focusgroep 2: 22 november 9u-11u
  • Focusgroep 3: 27 november 15u-17u

Geïnteresseerd?

Interesse of vragen? Contacteer Manon Verhaegen via manon.maria.l.verhaegen@vub.be.

Rug- of nekpijn en slaapproblemen?! Deelnemers gezocht!

Heb je last van rug- of nekpijn in combinatie met slaapproblemen? Of ken je iemand met deze problematiek? Voor een grootschalige wetenschappelijke studie van de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel zijn wij nog op zoek naar deelnemers.

Doel studie
Binnen deze studie zullen we onderzoeken wat, naast de conservatieve therapie, de toegevoegde waarde is van het verbeteren van de slaap op de pijnklachten.

Wat?

De aangeboden behandeling bestaat uit kinesitherapie (educatie en oefentherapie). Voor het starten en na het beëindigen van de behandeling zullen we enkele testen afnemen waaronder een (thuis)slaapanalyse en een vragenlijst.

Gratis

De aangeboden behandeling en onderzoek in het kader van deze studie zijn kosteloos.

Waar en wanneer?

Deze behandeling gaat door in UZ Gent of UZ Brussel (te Jette) volgens de keuze van de deelnemer. Daarnaast worden de behandelsessies ingepland in functie van de mogelijkheid van de deelnemer.

Geïnteresseerd?
Geïnteresseerden kunnen zich anoniem en vrijblijvend aanmelden via slaapenpijn@vub.be met de vermelding van naam en gsm-nummer. De rekrutering loopt nog tot eind 2019. Indien je later in het jaar pas kan starten vanwege omstandigheden, kan je dit melden bij je aanmelding. Ook voor verdere toelichting en informatie kan je een mailtje sturen naar slaapenpijn@vub.be.

Enquête stagekeuze van studenten

Voor een project aan de EHSAL Management School doen wij onderzoek naar welke factoren de stagekeuze van studenten beïnvloeden. Om dit te onderzoeken hebben wij een enquête opgesteld die ongeveer 5 minuten in beslag zal nemen.