Portal for

Meer dan info, meer dan een punt

Het Infopunt Studenten beantwoordt al je eerstelijnsvragen - aan onze balie in gebouw D, via telefoon of via e-mail. Ook met feedback, suggesties of klachten kan je bij ons terecht.