logo
Portal for

Vertrouwenspersoon en tuchtprocedures

Een mogelijke stap is het inschakelen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van de VUB zijn personeelsleden die het mandaat van vertrouwenspersoon vrijwillig opnemen. Een overzicht van alle vertrouwenspersonen vind je hier.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenspersoon kan je terecht voor problemen die betrekking hebben op stress, pesten op het werk, geweld, seksuele intimidatie of andere problemen. De vertrouwenspersoon heeft vooral een neutrale, bemiddelende rol bij het zoeken naar een geschikte oplossing. Uiteraard waarborgt de vertrouwenspersoon volledige discretie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon:

  • luistert, geeft raad en verleent opvang en bijstand aan de melder van een probleem;
  • zoekt op een informele manier mee naar een oplossing;
  • is onpartijdig en kan als bemiddelend figuur optreden bij een conflict.

Vertrouwenspersoon voor studenten

Als student kan je terecht bij Goedele Nuyttens - Goedele.Nuyttens@vub.be.

Vertrouwenspersonen voor personeelsleden

Als personeelslid vind je je vertrouwenspersoon door aan te melden op het Intranet (kies voor 'Vertrouwenspersonen' onder de rubriek 'Welzijn op het werk').

Tuchtprocedures

Het kan gebeuren dat er via de bemiddeling van een vertrouwenspersoon geen afdoende oplossing uit de bus komt of dat de gepleegde feiten als een misdrijf kunnen omschreven worden. Als student kan je in dergelijke situaties contact opnemen met het vicerectoraat onderwijs- en studentenbeleid, en als personeelslid met de preventieadviseur psychosociale aspecten of de rector.

Let wel: dat betekent niet dat er automatisch een tuchtprocedure wordt opgestart. Het tuchtreglement voor studenten en dat voor personeel hebben elk een strikt toepassingsgebied. Daarnaast is voor personeelsleden ook de welzijnswetgeving van kracht (zie Intranet voor meer informatie over procedures voor personeel).

Indien je het slachtoffer of een getuige bent van feiten die als een misdrijf kunnen omschreven worden, raden we je aan om een klacht bij de politie neer te leggen.

Tip!

Laat je goed informeren en adviseren over welke stappen je kan nemen en de mogelijke gevolgen hiervan. Elke melding vraagt een aparte aanpak. De aard van de melding, wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt mee het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. Het meldpunt, de vertrouwenspersonen of de preventieadviseur psychosociale aspecten staan je graag bij.

Vragen of twijfels? Contacteer altijd eerst het meldpunt!