logo
Portal for

Volledig (her)ingeschreven?

Vakken registreren!

Opening vakkenregistratie

Vakkenregistratie voor academiejaar 2021-2022 is mogelijk vanaf 16 augustus 2021.

Deadlines voor vakkenregistratie

 • voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober 2021.
 • voor 2e semester opleidingsonderdelen: 28 februari 2022.

! Na de bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen laten registreren (en verwijderen).

Inschrijven of vakken registreren na de deadline: enkel na toelating van de decaan

Na de deadline beslist de decaan of je nog vakken mag toevoegen of verwijderen. Ook als je na de inschrijvingsdeadline wil inschrijven, moet je toestemming vragen aan de decaan van je faculteit.

Volg nauwgezet de procedure van jouw faculteit.

Hoe toelating aanvragen

Hoe je toelating kan verkrijgen van de decaan, varieert per faculteit. Een overzicht.

 • Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.
 • Geneeskunde en Farmacie, 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier
 • Lerarenopleiding (IDLO) / educatieve master (MILO), 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.
 • Ingenieurswetenschappen, 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.
 • Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.
 • Letteren en Wijsbegeerte, 2020-2021:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.
 • Psychologie en Educatiewetenschappen, 2021-2022:
  Stuur een e-mail naar studietraject.pe@vub.be t/m 31/10 en enkel HOC-vakken, daarna geen inschrijvingen meer. 
  Indien je niet akkoord bent: aanvraag uitzondering: stuur een mail t.a.v. de decaan naar studietraject.pe@vub.be
 • Recht en Criminologie, 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.
 • Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, 2021-2022:
  Je aanvraag doe je via dit formulier.

Zelf je vakken registreren of worden ze voor jou geregistreerd?

Een student moet vakken (laten) registreren om deel te kunnen nemen aan de examens. De meeste studenten moeten dit zelf doen, maar er zijn uitzonderingen.

Ontdek of jij zelf je vakken moet registreren of niet

Zelf je vakken registreren

 • studenten met een diplomacontract

De faculteit registreert

 • Studenten in de educatieve master kunnen hier meer informatie vinden. 
 • studenten met een creditcontract
 • studenten met een examencontract
 • uitgaande Erasmusstudenten
  *** Ga je op Erasmus? *** Ja? Lees dan deze belangrijke informatie >>>
 • inkomende Erasmusstudenten
 • gaststudenten

De Researcher Training & Development Office registreert

Vakken registreren is mogelijk vanaf 16 augustus 2021!

Hoe vakken registreren?

Het registreren van je vakken doe je in de SelfService Studenten volgens het onderstaande stappenplan. Klik op een stap om de uitleg met screenshot(s) te zien.

Tip: Open twee tabbladen in je browser of gebruik twee frames naast elkaar: de SelfService Studenten en deze stapsgewijze handleiding.

Vakkenregistratie in 5 stappen

Dit stappenplan is enkel voor studenten die zelf hun vakken moeten registreren.

! Enkel je geregistreerde vakken in de SelfService Studenten zijn officieel. Controleer dus zeker dat dit in orde is. Synchronisatie met leerplatform Canvas vindt automatisch plaats.

! Log in op de SelfService MET JE NETID (niet met je persoonlijk emailadres). Pas dan wordt de tab 'studieactiviteit toevoegen' zichtbaar.

 1. Studieactiviteiten beheren
 2. Inschrijven via mijn vereisten
 3. Details studiedeel
 4. Studieactiviteit zoeken en inschrijven
 5. Geregistreerde studieactiviteiten bekijken
 6. Controle
 7. Het lukt niet

Hoe wijzigen?

Wil je vakken uitschrijven, of extra/andere vakken opnemen? Via de onderstaande buttons vind je daarover meer informatie.

Krijg je een foutmelding bij het registreren van je vakken?

Vaak is er een heel logische reden waarom het systeem je niet toelaat om een bepaald vak te kiezen.

Volgtijdelijkheid: de opbouw van een studieprogramma

Het systeem zal je automatisch tegenhouden als je meer dan 72 studiepunten wil opnemen. Een voltijds programma is immers al 60 studiepunten, en enkel met toestemming van de decaan kan je meer studiepunten opnemen.

Daarnaast is een studieprogramma opgebouwd volgens een bepaalde logica, de 'volgtijdelijkheid'. Sommige opleidingsonderdelen mag je enkel opnemen als je gelijktijdig ook andere opneemt, of als je voorafgaand al andere succesvol hebt afgerond. Lees goed de foutmelding om te begrijpen waarom de SelfService je automatisch verbiedt een bepaald vak te kiezen.

Indien je een bepaald vak wél zou moeten kunnen opnemen, en het systeem houdt je toch tegen, dan pas is er sprake van een mogelijke technische fout in het systeem. 

Vanaf 20/09/2021 op de campus in gebouw D “hulp bij vakkenregistratie” of Microsoft Forms

Vrijstellingen aanvragen en hoe je om moet gaan met het registreren van de betreffende vakken

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen voor vakken aanvragen. Deze vrijstellingen moeten ook in je studieprogramma geregistreerd worden.

Opgelet! Bij sommige faculteiten moet je het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt registreren. Bij andere net niet. Check onderaan deze pagina goed hoe het bij jouw faculteit verloopt.

Hoe een vrijstelling aanvragen

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden voor een opleidingsonderdeel indien je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet aan de Vrije Universiteit Brussel).

De faculteiten hebben hun eigen richtlijnen voor het aanvragen van vrijstellingen. Kijk goed na welke regels er gelden voor jouw faculteit om teleurstellingen te voorkomen.

Je vindt de richtlijnen op de facultaire pagina's:

Hoe pak ik de vakkenregistratie aan in het geval van een vrijstelling?

Je hebt een vrijstelling aangevraagd en/of gekregen. Hoe pak je dat nu aan bij het registreren van je vakken in de Selfservice Studenten? Hieronder de informatie per faculteit.

 • Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, 2021-2022:
  De student registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt. 
 • Geneeskunde en Farmacie, 2021-2022:
  De studietrajectbegeleider registreert direct de vrijstelling, de student hoeft het vak niet zelf te registreren. Om een vrijstelling aan te vragen, neem je contact op met de studietrajectbegeleiders
 • Educatieve master (MILO) / Lerarenopleiding (IDLO), 2021-2022:
  De vrijstelling wordt door het MILO / IDLO geregistreerd, de student hoeft het vak niet zelf te registreren.
 • Ingenieurswetenschappen, 2020-2021:
  De student registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.
 • Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, 2021-2022:
  De student registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.
 • Letteren en Wijsbegeerte, 2021-2022:
  • In afwachting van de beslissing over de vrijstelling?
   De student registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De mogelijke vrijstelling wordt daarna verwerkt.
  • De vrijstelling is al toegekend?
   De student hoeft het vak niet zelf te registreren. De vrijstelling wordt z.s.m. geregistreerd.
 • Psychologie en Educatiewetenschappen, 2021-2022:
  • In afwachting van de beslissing over de vrijstelling?
   De student registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De mogelijke vrijstelling wordt daarna verwerkt.
  • De vrijstelling is al toegekend?
   De student hoeft het vak niet zelf te registreren. De vrijstelling wordt z.s.m. geregistreerd.
 • Recht en Criminologie, 2020-2021:
  Let op! gewijzigde vrijstellingsprocedure vanaf academiejaar 2021-2022
  Je kan jouw vrijstellingsaanvraag vanaf 5 juli en ten laatste op 15 oktober indienen. Indien de aanvraag enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester betreft, is de uiterste datum voor aanvraag 15 februari. Er kan slechts één aanvraagdossier per academiejaar worden ingediend, waarin alle aanvragen voor vrijstellingen opgenomen worden.
 • Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, 2021-2022:
  De student registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Impact vakkenregistratie

Welke impact heeft het registreren van vakken op jouw leerkrediet, studierendement, kinderbijslag en studietoelage van de Vlaamse overheid?

Leerkrediet

Het opgenomen aantal studiepunten zal in mindering gebracht worden op je beschikbare leerkrediet, wanneer je inschrijft voor een initiële bachelor- of masteropleiding of voor een creditcontract.

Studierendement

Als je studeert aan de Vrije Universiteit Brussel, dan verwachten we dat je elk academiejaar slaagt voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven.

Als je studierendement niet aan de verwachtingen voldoet, dan legt de examencommissie aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op of weigert ze jouw herinschrijving in dezelfde opleiding. Als je de bindende voorwaarden niet nakomt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd.

Kinderbijslag/Groeipakket

Om recht te hebben op kinderbijslag/Groeipakket:

 • mag je niet ouder zijn dan 25 jaar én
 • moet je tijdens het academiejaar ingeschreven zijn én blijven voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract.

27 studiepunten voor eerste en tweede semester samen

 • Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen kinderbijslag/Groeipakket ontvangen.
 • Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen ten minste 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en zal je voor een volledig academiejaar kinderbijslag/Groeipakket ontvangen.

Groeipakket als schoolverlater

Kan je toch geen 27 studiepunten opnemen en woon je in Vlaanderen, dan kan je verder Groeipakket krijgen als schoolverlater. Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater te kunnen gebruik maken, is een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB niet nodig.

Speciale situatie: diplomajaar

A. Vlaanderen

Woon je in Vlaanderen, dan geldt vanaf 1 januari 2019 het volgende:

 • Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op Groeipakket als student tot het einde van het academiejaar. De voorwaarde om een eindwerk of een stageverslag is weggevallen. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken, maar niet voor een ma-na-ma, een postgraduaat of een schakel- of voorbereidingsprogramma.
 • Zit je tijdens academiejaar 2018-2019 in een diplomajaar met minder dan 27 studiepunten, zonder dat je een eindwerk of stageverslag moet indienen? Op basis van de ‘oude’ regeling had je geen recht op kinderbijslag als student. Vanaf 1 januari 2019 heb je, op basis van de nieuwe Vlaamse regelgeving, WEL recht op Groeipakket als student, tot het einde van het academiejaar. Neem contact op met je uitbetalingsinstelling om dit te melden en op basis van de nieuwe regelgeving Groeipakket aan te vragen voor dit academiejaar.

B. Brussel

 • Woon je in Brussel en heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op kinderbijslag als student op voorwaarde dat je nog een eindwerk of stageverslag moet afwerken. Je hebt recht op kinderbijslag tot en met de maand van indiening van het eindwerk of stageverslag en voor maximum één jaar. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken.

Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten.  

Studietoelage van de Vlaamse overheid

Om voor een studietoelage van de Vlaamse overheid in aanmerking te komen, is het belangrijk om in te schrijven met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).

Voorwaarden

Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage. Naast deze studievoorwaarden, gelden er ook nationaliteits- en financiële voorwaarden. Meer info >>>

27 studiepunten voor eerste en tweede semester samen

 • Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen.
 • Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen meer dan 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en kan je een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen.

Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op studietoelagen. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten.

Hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt bij de vakkenregistratie of met het samenstellen van je jaarprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Online & op campus

Helpdesk Vakkenregistratie