logo
Portal for

Vakken uitschrijven

Opleidingsonderdelen uitschrijven doe je in de SelfService Studenten.

Gevolgen van het uitschrijven van vakken

Het uitschrijven van vakken kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet.

Gevolgen voor Contacteer voor meer info
Studiegeld Opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen die uitgeschreven worden voor 1 december worden niet aangerekend - of eventueel terugbetaald. Hetzelfde geldt voor tweede semesteropleidingonderdelen die worden stopgezet voor 16 maart. Onderwijs- en Studentenadministratie
Kinderbijslag/Groeipakket en studietoelagen Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage Studentenstatuut & studiefinanciering
Leerkrediet Elke wijziging aan je jaarprogramma kan gevolgen hebben voor je leerkrediet. Informatie vind je op de pagina over leerkrediet. Studietrajectbegeleider

Vakken uitschrijven: zo doe je dat

In de SelfService Studenten navigeer je - uiteraard binnen de deadlines - als volgt: Hoofdmenu -> Selfservice -> Inschrijving -> Studieactiviteit verwijderen:

Je krijgt nu een overzicht van de opleidingsonderdelen die je hebt geregistreerd. Om je uit te schrijven voor een opleidingsonderdeel vink je het aan (1) en klik je vervolgens op ‘stoppen geselect. st.act.’ (2):

In het volgende scherm moet je het stoppen van het vak bevestigen. Klik daarvoor op 'stoppen voltooien':

Hierna krijg je een bevestiging dat je bent uitgeschreven voor de geselecteerde studieactiviteiten:

Een rood kruis in de kolom 'status'?

Wanneer er bij het vak in de kolom 'status' een rood kruis staat, ben je hiervoor niet uitgeschreven.

Lees goed de foutmelding, probeer die te verhelpen en probeer het betreffende vak alsnog uit te schrijven.

Extra vakken registreren

Extra opleidingsonderdelen registreer je in de SelfService Studenten.

Gevolgen van het registreren van extra vakken

Het registreren van extra vakken kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet.

Gevolgen voor Contacteer voor meer info
Studiegeld Indien je jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk zal desgevallend bijkomend studiegeld gevorderd worden. Bij wijziging vanaf 1 december (voor wijziging van de keuze voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen) of vanaf 16 maart (voor wijziging van de keuze voor opleidingsonderdelen van het tweede semester) betaal je altijd studiegeld bij voor de bijkomende opleidingsonderdelen. Onderwijs- en Studentenadministratie
Kinderbijslag/Groeipakket en studietoelagen Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage Studentenstatuut & studiefinanciering
Leerkrediet Elke wijziging aan je jaarprogramma kan gevolgen hebben voor je leerkrediet. Informatie vind je op de pagina over leerkrediet. Studietrajectbegeleider

Extra vakken registreren: zo doe je dat

Naar het stappenplan voor vakkenregistratie >>>