logo
Portal for

Vakken uitschrijven

Opleidingsonderdelen uitschrijven doe je in de SelfService Studenten.

Deadline voor uitschrijven vakken

  • voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober
  • voor 2e semester opleidingsonderdelen: 28 februari

=> Na de bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen laten registreren (en verwijderen) door de studietrajectbegeleider.

Gevolgen van het uitschrijven van vakken

Het uitschrijven van vakken kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet.

Studiegeld

  • Vakken van het eerste semester en jaarvakken die uitgeschreven worden voor 1 december worden niet aangerekend - of eventueel terugbetaald.
  • Hetzelfde geldt voor tweede semestervakken die worden stopgezet voor 16 maart.

Contacteer de Onderwijs- en Studentenadministratie voor meer info.

Kinderbijslag/Groeipakket en Studietoelage

Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. Contacteer Studentenstatuut & Studiefinanciering voor meer info.

Leerkrediet

Elke wijziging aan je jaarprogramma kan invloed hebben op je leerkrediet. Je vindt de gevolgen terug op de pagina over leerkrediet. Contacteer je studietrajectbegeleider voor meer info.

Na de deadline voor vakkenregistratie kan enkel je studietrajectbegeleider je voor vakken uitschrijven

Vakken uitschrijven: zo doe je dat

In de SelfService Studenten navigeer je - uiteraard binnen de deadlines - als volgt: Hoofdmenu -> Studieactiviteiten beheren -> Studieactiviteit stoppen:

Je krijgt nu een overzicht van de opleidingsonderdelen die je hebt geregistreerd. Om je uit te schrijven voor een opleidingsonderdeel vink je het aan en klik je vervolgens op ‘Vlg' in de rechterbovenhoek.

In het volgende scherm moet je het stoppen van het vak bevestigen. Klik daarvoor op 'M. st. act. stoppen' in de rechterbovenhoek. 

Hierna moet je nogmaals bevestigen dat je wil stoppen met het geselecteerde studieonderdeel. Klik op 'Ja'. Hierna krijg je een bevestiging dat je bent uitgeschreven.

Een rood kruis in de kolom 'status'?

Wanneer er bij het vak in de kolom 'status' een rood kruis staat, ben je hiervoor niet uitgeschreven. Lees goed de foutmelding, probeer die te verhelpen en probeer het betreffende vak alsnog uit te schrijven.

Extra vakken registreren

Extra opleidingsonderdelen registreer je in de SelfService Studenten.

Gevolgen van het registreren van extra vakken

Het registreren van extra vakken kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet.

Studiegeld

Indien je jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk, zal bijkomend studiegeld aangerekend worden. Je betaalt altijd studiegeld bij voor bijkomende vakken:

  • Bij wijziging vanaf 1 december voor vakken van het eerste semester en jaarvakken
  • Bij wijziging vanaf 16 maart voor vakken van het tweede semester

Contacteer voor meer info de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Kinderbijslag/Groeipakket en Studietoelage

Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. Contacteer Studentenstatuut & Studiefinanciering voor meer info.

Leerkrediet

Elke wijziging aan je jaarprogramma kan invloed hebben op je leerkrediet. Je vindt de gevolgen terug op de pagina over leerkrediet. Contacteer je studietrajectbegeleider voor meer info.

Extra vakken registreren: zo doe je dat

Naar het stappenplan voor vakkenregistratie >>>