logo
Portal for

Dagelijkse werking

De departementsmedewerkers behartigen de dagelijkse werking van de lerarenopleiding.

Prof. dr. Nadine Engels

Departementsvoorzitter

[E] nadine.engels@vub.be
[T] 02 614 87 60

Prof. dr. Els Consuegra

Ondervoorzitter

[E] els.consuegra@vub.be
[T] 02 614 87 63

Mevr. Veerle Vandromme

Algemeen coördinator

[E] veerle.vandromme@vub.ac.be
[T] 02 614 87 62

Dr. Eva Van Moer

Stage- en nascholingscoördinator

[E] eva.van.moer@vub.ac.be
[T] 02 614 87 61

Stijn Suply

Secretariaatsmedewerker

[E] ssuply@vub.be
[T] 02 614 87 89

Mevr. Nicole Van Sebroeck

Secretariaatsmedewerker

[E] nicole.van.sebroeck@vub.ac.be
[T] 02 614 87 88

Vakdidactici

De didactische specialisten per studiedomein

Prof. dr. Vincent Ginis

Vakdidacticus Exacte Wetenschappen

[E] vincent.ginis@vub.ac.be
[T] 02 614 87 76

Prof. dr. Bart Windels

Vakdidacticus Exacte Wetenschappen

[E] bart.windels@vub.ac.be

[T] 02 614 87 75

Prof. dr. Jo Tondeur

Vakdidacticus Humane Wetenschappen

[E] jo.tondeur@vub.ac.be

[T] 02 614 87 78

Prof. dr. Gustaaf Cornelis

Vakdidacticus niet-confessionele zedenleer en filosofie

[E] gustaaf.cornelis@vub.ac.be
[T] 02 629 25 92

Prof. dr. Jill Surmont

Vakdidacticus Talen

[E] jill.surmont@vub.be
[T] 02 614 87 73

Prof. Dr. Wouter Cools

Vakdidacticus Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

[E] wouter.cools@vub.ac.be
[T] 02 614 87 74

Verantwoordelijken leerlijnen

Coördinatoren en titularissen van de verschillende leerlijnen

Prof. dr. Nadine Engels

Leerlijn pedagogiek-didactiek

Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen

[E] nadine.engels@vub.be
[T] 02 614 87 60

Prof. dr. Els Consuegra

Leerlijn pedagogiek-didactiek

Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen

[E] els.consuegra@vub.be
[T] 02 614 87 63

Prof. dr. Bernadette Timmermans

Leerlijn pedagogiek-didactiek: stempreventie

[E] bernadette.timmermans@vub.be

Prof. dr. Jo Tondeur

Leerlijn pedagogiek-didactiek: onderwijstechnologie

[E] jo.tondeur@vub.be

[T] 02 614 87 78

Prof. dr. Bart Soons

Leerlijn pedagogiek-didactiek: EHBO

[E] bart.soons@vub.be
[T] 02 614 87 85

Prof. dr. Gustaaf Cornelis

Leerlijn visie en identiteitsontwikkeling

[E] gustaaf.cornelis@vub.be
[T] 02 629 25 92

Prof .dr. Gracienne Lauwers

Leerlijn visie en identiteitsontwikkeling: juridisch kader

[E] gracienne.lauwers@vub.ac.be
 

Prof. dr. Joost Vaesen

Module 1: Urban Education

[E] joost.vaesen@vub.ac.be
[T] 02 614 87 80

Onderwijskundige ondersteuning

Bij de aanspreekpunten voor de leerlijnen kan je terecht voor ondersteuning

Mevr. Vicky Willegems

Aanspreekpunt leerlijn pedagogiek-didactiek
Aanspreekpunt Onderzoekende School

[E] vicky.willegems@vub.be
[T] 02 614 87 70

Mevr. Heidi Depraetere

Aanspreekpunt leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen

[E] heidi.depraetere@vub.be
[T] 02 614 87 69
[Afspraak maken] https://calendly.com/heidi-depraetere

Mevr. Inge Bogaert

Aanspreekpunt Module 2: Leren van individuele leerlingen

[E] inge.bogaert@vub.be
[T] 02 614 87 71
[Afspraak maken] https://calendly.com/inge-bogaert/

Dhr. Bruno Van Bogaert

ICT-coördinatie

[E] bruno.van.bogaert@vub.be

Mevr. Sien Van den Hoof

Aanspreekpunt Module 6: Brede School
Aanspreekpunt Module 2: Leren van individuele leerlingen

[E] Sien.van.den.hoof@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/sien-van-den-hoof/

Dhr. Bram Pynoo

Aanspreekpunt LL pedagogiek en didactiek ICT-ateliers

[E] Bram.pynoo@vub.be

[T] 02 614 87 64

 

Vakdidactiek- en stagebegeleiders Exacte Wetenschappen

Vakdidactische begeleiding en beoordeling van de stage: wiskunde, fysica, biologie, chemie en computerwetenschappen.

Dhr. David Maquenne

Exacte Wetenschappen: Wiskunde

[E] bart.windels@vub.be
[Afspraak maken]

Mevr. Anja Decoster

Exacte Wetenschappen: Aardrijkskunde

[E] anja.decoster@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/anja-decoster/

Dhr. Henk Foriers

Exacte Wetenschappen: Fysica (natuurwetenschappen)

[E] henk.foriers@vub.be
[T] 02 629 34 56

Mevr. Linde Moriau

Exacte Wetenschappen: Biologie (natuurwetenschappen)

[E] linde.moriau@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/linde-moriau/

Dhr. Steven Claes

Exacte Wetenschappen: Informatica

[E] steven.claes@vub.be

Mevr. Sandra De Galan

Exacte Wetenschappen: Chemie (natuurwetenschappen)

[E] sandra.de.galan@vub.be
[T] 02 629 36 86
[Afspraak maken] https://calendly.com/sandra-de-galan-1/

Vakdidactiek- en stagebeleiding Talen

Vakdidactische begeleiding en beoordeling van de stage: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Mevr. Sofie de Laat

Talen: Nederlands en Nederlands aan anderstaligen

[E] sofie.de.laat@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/sofie-de-laat

Mevr. Karolien Voets

Talen: Frans

[E] karolien.voets@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/karolien-voets

Mevr. Gemma Rovira Gili

Talen: Spaans

[E] Gemma.rovira.gili@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/gemma-rovirag
 

Mevr. Maggy Brusselmans

Talen: Engels

[E] maggy.brusselmans@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/maggy-brusselmans

Dhr. Wim Baert

Talen: Duits

[E] Wim.baert@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/baewim

Vakdidactiek- en stagebegeleiding: Humane wetenschappen

Vakdidactische begeleiding en beoordeling van de stage: Economie, recht, boekhouden, gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis, erfgoededucatie en kunstwetenschappen.

Dhr. Wim Keyaerts

Humane Wetenschappen: Economie, recht en boekhouden

[E] wim.keyaerts@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/wim-keyaerts

Mevr. Iris Gysels

Humane Wetenschappen: Geschiedenis

[E] iris.gysels@vub.be
[Afspraak maken] https://calendly.com/iris-gysels/

Mevr. Clara Mathues

Humane Wetenschappen: Erfgoededucatie en kunstwetenschappen

[E] clara.mathues@vub.be

[Afspraak maken] https://calendly.com/clara-mathues

Vakdidactiek- en stagebegeleiding: overige vakken

Vakdidactische begeleiding en beoordeling van de stage: niet-confessionele zedenleer en filosofie, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen en project algemene vakken.

Mevr. Ariane Caplin

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

[E] ariane.caplin@vub.be
[T] 0476 43 43 95
[Afspraak maken] https://calendly.com/ariane-caplin

Inge Placklé

Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs

[E] ingeborg.plackle@vub.be

[Afspraak maken] https://calendly.com/iplackle