logo
Portal for

Bouw mee aan je opleiding

De opleidingsraad is een adviesraad en het belangrijkste orgaan dat bezig is met je opleiding.

Wat doet de opleidingsraad?

Bijna alles wat met je opleiding te maken heeft, komt ter sprake in de opleidingsraad. Denk maar aan de visie, inhoud, het doel, programma, studiemateriaal enz. De stem van studenten is hierin natuurlijk essentieel.

Bij de tab ‘Deelnemen?’ kom je meer te weten over hoe jij jouw opleiding kan verbeteren.

Recente realisaties

 • Meer profielen in de master, afgestemd op interesses van studenten (sociologie)
 • Samenzitten met docent over nieuw Engelstalig handboek (kunstwetenschappen & archeologie)
 • Behoud populair keuze-opleidingsonderdeel bij een programmawijziging (wijsbegeerte)
 • Voorstel overgangsprogramma bij programmawijziging werd door de opleidingsraad goedgekeurd omdat dit voorstel meer haalbaar was dan initiële voorstel (geneeskunde)
 • Mogelijkheid tot een maand vrijwillige stage in universiteitslabo (farmacie)
 • Meer aandacht voor elektriciteit/elektronica in het programma, met WPO’s (fysica)

Wie zit er in de opleidingsraad?

Minstens een derde van de stemgerechtigde leden zijn studenten. De rest van de raad bestaat uit docenten, assistenten, een werkveldvertegenwoordiger en alumnus.

Bekijk hieronder wie jouw studentenvertegenwoordigers zijn.

Opleidingsraad

Studentenvertegenwoordiger

Zelf deelnemen

Zin om deel te nemen aan jouw opleidings- of faculteitsraad?

Als studentenvertegenwoordiger in een opleidingsraad of faculteitsraad lever je een concrete bijdrage aan een betere universiteit. Daarnaast is het een leerrijke en interessante ervaring die ook in je professionele leven van pas zal komen: vergaderen, argumenteren, samenwerken, leren hoe een universiteit werkt enz. Het is ook een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.

  Wat kan je verwachten?

  Aanwezig zijn en actief deelnemen aan de vergaderingen is belangrijk als studentenvertegenwoordiger. De opleidingsraden vergaderen minstens twee keer per jaar en meestal maximum een keer per maand. De faculteitsraden komen minstens vier keer per jaar samen. Een vergadering duurt ongeveer twee uur.

  Concreet wil dit zeggen:

  • Voorbereiden van de vergadering (doornemen agenda en documenten)
  • Zelf punten op de agenda plaatsen
  • Mening vormen over de agendapunten en, waar nodig, afstemmen met medestudenten over de studentenmening
  • Actief deelnemen aan de discussies en, waar nodig, de studentenmening vertolken 
  • Terugkoppelen naar medestudenten

  Stel je kandidaat

  De faculteiten organiseren zelf de werving en aanduiding van studentenvertegenwoordigers in de opleidingsraden en faculteitsraad. Ben je geïnteresseerd en wil je weten welke stappen je moet ondernemen om te kunnen deelnemen aan jouw opleidingsraad of faculteitsraad? Contacteer dan de voorzitter van jouw opleidingsraad. Voor de faculteitsraad kan je terecht bij het faculteitssecretariaat.

  Contact

  Faculteit

  Tips voor studentenvertegenwoordigers

  Studentenvertegenwoordiging is boeiend! Hier vind je enkele tips om op de best mogelijke manier de studentenmening te vertolken.

   

  Tip 1: bereid je goed voor op vergaderingen om een maximale impact te hebben          

  Met een goede voorbereiding bereik je meer. Een kleine checklist:

  • Heb je de agenda bestudeerd?
  • Heb je de documenten die meegestuurd werden goed bekeken en je er een mening over gevormd?
  • Heb je, indien nodig, met jouw medestudentenvertegenwoordigers jullie standpunt afgesproken? Heb je, als dat relevant is, de input van andere studenten gevraagd?
  • Heb je het verslag van de vorige vergadering nagelezen? Staat alles correct genoteerd?

  Tip 2: denk na over jouw manier van communiceren en overtuig je docenten van jouw argumenten

  Communiceren kan je leren. Het A-B-C-D-model helpt om jouw feedback effectief te maken:

  • Accurate: specifieke feedback heeft meer effect dan vage feedback. Vermijd veralgemeningen of overdrijvingen (‘alle docenten zijn te laat met hun studiemateriaal’) en emotionele uitspraken (‘die prof is waardeloos als lesgever’). Onderbouw in de plaats met gedocumenteerde feiten (‘de cursustekst was pas op 1 december beschikbaar’, ‘de prof leest voor uit zijn cursus, en dat is niet bevorderlijk voor de aandacht in de les’).
  • Balanced: geef niet enkel negatieve opmerkingen, zeg ook wat goed is. Net als jij bij een paper hoort een docent ook graag wat goed is.
  • Constructive: in elke opleiding kan wel iets beter. Het probleem aanduiden is een ding, maar het is vooral belangrijk dat het opgelost wordt. Denk mee over een oplossing en heb begrip voor beperkingen waar de opleiding weinig aan kan doen.
  • Depersonalised: opmerkingen over een individuele docent vermijd je het best in een vergadering. Uiteraard zijn uitspraken die beledigend aanvoelen ook niet effectief om iets gedaan te krijgen.
   Is er een probleem met een docent? Kies het meest geschikte kanaal. Gebruik de studentenfeedback, een gesprek met de voorzitter of ga voor bemiddeling met de ombudspersoon. Deze manieren zijn doorgaans effectiever.

  Bron model: sparqs (student partnerships in quality Scotland)

  Tip 3: werk samen met medestudenten en koppel terug

  Samen bereik je meer. Vorm met jouw medestudentenvertegenwoordigers een team om samen een standpunt uit te dragen. Vraag input van jouw medestudenten. Zo kom je geloofwaardig over.

  Aangezien jij jouw medestudenten vertegenwoordigt, hebben ze recht op informatie daarover. Laat hen weten wat er in raad waar jij zit gebeurt en welke meningen jij en jouw medestudentenvertegenwoordigers hebben vertolkt. Zo maak je ook medestudenten warm om zich te engageren!

  Tip 4: een conflict? Spreek het uit!

  Soms loopt het mis. Een misverstand? Docenten die op hun tenen zijn getrapt? Dan kan het goed zijn het uit te spreken. Spreek eerst de directe betrokkene aan. Je kan ook advies vragen aan de voorzitter van de raad waar je in zit.

  Kom je er écht niet uit?

  Do you speak VUB?

  Jargon-buster