logo
Portal for

Een geslaagd academiejaar

Op deze pagina vind je alle informatie over welk studierendement je moet halen aan de VUB, welke studievoortgangsregels van toepassing zijn wanneer je dit rendement niet haalt en over welke mogelijkheden je in dat geval beschikt.

De informatie op deze pagina is een vertaling van de onderwijs- en examenreglementen 2019-2020 en 2020-2021 van de Vrije Universiteit Brussel. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze kan je terugvinden in aanvullende facultaire reglementen.

Heb je nog vragen over dit thema?

Contacteer je studietrajectbegeleider

Studierendement

Als je studeert aan de Vrije Universiteit Brussel verwachten we dat je voor een bepaald percentage van je opgenomen studiepunten slaagt.

Welk studierendement moet ik halen?

Welk studierendement je aan de VUB moet halen, hangt af van het academiejaar en of je eerder bindende voorwaarden opgelegd kreeg. Dit wordt voor elk van je opleidingen (bachelor, master, voorbereidings- en schakelprogramma) afzonderlijk berekend.

  • In academiejaar 2020-2021 gelden de studievoortgangsregels uit het onderwijs- en examenreglement 2020-2021. Volgens deze studievoortgangsregels moet je slagen voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Indien je bindende voorwaarden hebt uit academiejaar 2019-2020 gelden de studievoortgangsregels uit het onderwijs- en examenreglement 2019-2020. Dit betekent concreet dat je moet slagen voor minstens 75% van het aantal opgenomen studiepunten + de vakken waarvoor je in het verleden al tweemaal hebt ingeschreven maar nog niet bent geslaagd (dus eigenlijk de vakken waarvoor je een derde keer, of meer, bent ingeschreven). Je moet deze vakken zeker opnemen in het academiejaar waarin je een bindende voorwaarde hebt.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: je bent ingeschreven voor 60 studiepunten.

In academiejaar 2019-2020 moet je voor minstens 36 studiepunten slagen.

Met bindende voorwaarden uit 2018-2019 moet je voor minstens 45 studiepunten slagen. Je moet ook de vakken waarvoor je al meer dan tweemaal was ingeschreven, opnemen en hiervoor slagen.

Voorbeeld 2: je bent ingeschreven voor 40 studiepunten in een schakelprogramma en voor 12 studiepunten in de master. Beide inschrijvingen/programma's worden apart bekeken.

In academiejaar 2019-2020 moet je in het schakelprogramma voor minstens 24 studiepunten slagen én in de master voor minstens 8.

Met bindende voorwaarden uit 2018-2019 voor beide programma's moet je in het schakelprogramma voor minstens 30 studiepunten slagen en in de master voor minstens 9. Je moet voor beide programma's ook de vakken waarvoor je al meer dan tweemaal was ingeschreven, opnemen en hiervoor slagen.

Voorbeeld 3: je bent ingeschreven voor 26 studiepunten in het schakelprogramma en voor 30 studiepunten in de master

In academiejaar 2019-2020 moet je in het schakelprogramma voor minstens 16 studiepunten slagen en in de master voor minstens 18.

Met bindende voorwaarden voor je schakelprogramma uit 2018-2019 moet je in het schakelprogramma voor minstens 20 studiepunten slagen. Je moet ook de vakken waarvoor je al meer dan tweemaal was ingeschreven, opnemen en hiervoor slagen.

In de master zijn er geen bindende voorwaarden en moet je minimaal slagen voor 18 studiepunten.

Mijn studierendement is te laag: wat nu?

Als je studierendement niet aan de verwachtingen voldoet, dan legt de examencommissie aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op of weigert ze jouw herinschrijving in dezelfde opleiding. Je krijgt een e-mail van Studiebegeleiding waarin je uitgenodigd wordt voor een Q&A-sessie of een individueel gesprek. Het is belangrijk aan één van deze initiatieven deel te nemen.

Met bindende voorwaarden moet je slagen voor minstens 75% van het aantal opgenomen studiepunten + de vakken waarvoor je al tweemaal hebt ingeschreven maar die je nog niet hebt behaald.

Bindende voorwaarden en weigering tot herinschrijving

Situatie 1: Je behaalt geen enkel studiepunt in een academiejaar.

Je herinschrijving in dezelfde opleiding wordt geweigerd.

Situatie 2: Je behaalt geen 60% van de opgenomen studiepunten, maar slaagt wel voor minstens 1 vak

Je moet bij je herinschrijving in dezelfde opleiding voor minstens 75% van de opgenomen studiepunten slagen (=10/20 behalen) + slagen voor de vakken waarvoor je de voorbije academiejaren al tweemaal was ingeschreven maar die je nog niet hebt behaald (met andere woorden: de vakken die je nu voor een derde keer – of meer – opneemt).

Situatie 3: Je hebt bindende voorwaarden en kan hier niet aan voldoen.

Als je de bindende voorwaarden niet kan nakomen, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd. 

Extra studievoortgangsregels voor de faculteiten IR en GF

Als je in het eerste bachelorjaar van een opleiding van de faculteit IR of de faculteit GF zit, dan gelden er extra regels. Je kan terecht bij je studietrajectbegeleider, Annelies Deboelpaep (faculteit IR, stbfacir@vub.ac.be) of mevrouw Petra Jacobs en Ine De Smet (faculteit GF, stbfacgf@vub.ac.be) voor meer informatie.

Uitzonderlijke omstandigheden

Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Dan kan je een gemotiveerd dossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie via email naar je faculteitssecretariaat. In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden, gestaafd met bewijsstukken. Je kan gebruik maken van deze modelbrief.

Dit dossier moet ingediend worden bij je faculteitssecretariaat:

  • Voor 16 augustus, als de omstandigheden plaatsvonden voor de start van de herexamenperiode. 
  • Minstens 5 kalenderdagen voor de deliberatie, als de omstandigheden plaatsvonden tijdens de herexamenperiode. 

Nadat de examencommissie is samengekomen, krijg je bericht over de beslissing.

Vergissingen

Materiële vergissingen moet je binnen de tien dagen melden bij de Decaan van je faculteit (cfr. onderwijs- en examenreglementen 2019-2020 en 2020-2021).

In beroep

Het is mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Meer informatie >>>.

Persoonlijk advies

Voor advies over je studievoortgang kan je terecht bij je studie(traject)begeleider.

Heb je bindende voorwaarden opgelegd gekregen voor het komende academiejaar 2020-2021? Je krijgt een e-mail van Studiebegeleiding waarin je uitgenodigd wordt voor een Q&A-sessie of een individueel gesprek.

Bespreek het met je studie(traject)begeleider

Voor een gesprek over jouw studievoortgang en eventuele relevante studiebegeleiding kan je terecht bij een studiebegeleider of jouw studietrajectbegeleider of studentenpsycholoog.

 

Studievoortgangsinitiatieven

Volgens het Onderwijs- en Examenreglement van onze universiteit, moet je elk academiejaar slagen voor minstens 60% van het aantal opgenomen studiepunten binnen een opleiding.

Voldoe je hier niet aan? Dan legt de examencommissie jou bindende voorwaarden op.

Na de examenperiodes vind je hier de studievoortgangsinitiatieven van Studiebegeleiding terug.