Portal for

Een geslaagd academiejaar

Op deze pagina vind je alle informatie over welk studierendement je moet halen aan de VUB, welke studievoortgangsregels van toepassing zijn wanneer je dit rendement niet haalt en over welke mogelijkheden je in dat geval beschikt.

De informatie op deze pagina is een vertaling van artikels 85 van de Onderwijs- en examenreglementen 2015-2016 en 2016-2017 van de Vrije Universiteit Brussel. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze kan je terugvinden in een aanvullend facultair reglement.

Heb je nog vragen over dit thema?

Contacteer je studietrajectbegeleider

Studierendement

Als je studeert aan de Vrije Universiteit Brussel verwachten we dat je voor een bepaald percentage van je opgenomen studiepunten slaagt.

Welk studierendement moet ik halen?

Welk studierendement je aan de VUB moet halen, hangt af van het academiejaar en of je al eerder bindende voorwaarden opgelegd kreeg. Je krijgt per inschrijving telkens twee examenkansen (eerste en tweede zittijd) om te slagen voor een opleidingsonderdeel. Dit wordt voor elk van je opleidingen (bachelor, master, voorbereidings- en schakelprogramma) afzonderlijk bekeken.

 • In het academiejaar 2016-2017 gelden de studievoortgangsregels uit het Onderwijs- en examenreglement 2016-2017. Volgens deze studievoortgangsregels moet je slagen voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven.
 • Indien je bindende voorwaarden hebt uit het academiejaar 2015-2016 gelden de studievoortgangsregels uit het Onderwijs- en examenreglement 2015-2016. Volgens deze studievoortgangsregels moet je slagen voor minstens 75% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven.

Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1: je bent ingeschreven voor 60 studiepunten.

 • In academiejaar 2016-2017 moet je voor minstens 36 studiepunten slagen.
 • Met bindende voorwaarden uit 2015-2016 moet je voor minstens 45 studiepunten slagen.

Voorbeeld 2: je bent ingeschreven voor 40 studiepunten in een schakelprogramma en voor 12 studiepunten in de master.

 • In academiejaar 2016-2017 moet je in het schakelprogramma voor minstens 24 studiepunten slagen en in de master voor minstens 8.
 • Met bindende voorwaarden uit 2015-2016 voor beide programma's moet je in het schakelprogramma voor minstens 30 studiepunten slagen en in de master voor minstens 9.

Voorbeeld 3: je bent ingeschreven voor 26 studiepunten in het schakelprogramma en voor 30 studiepunten in de master

 • In academiejaar 2016-2017 moet je in het schakelprogramma voor minstens 16 studiepunten slagen en in de master voor minstens 18.
 • Met bindende voorwaarden voor je schakelprogramma uit 2015-2016 moet je in het schakelprogramma voor minstens 20 studiepunten slagen.
  In de master zijn er geen bindende voorwaarden en moet je minimaal slagen voor 18 studiepunten

Mijn studierendement is te laag: wat nu?

Als je studierendement niet aan de verwachtingen voldoet, dan legt de examencommissie aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op of weigert ze jouw herinschrijving in dezelfde opleiding.

Bindende voorwaarden en weigering tot herinschrijving

Situatie 1: Je behaalt geen enkel studiepunt in een academiejaar.

 • Je herinschrijving in dezelfde opleiding wordt geweigerd.

Situatie 2: Je behaalt niet het opgelegde percentage van de opgenomen studiepunten in een academiejaar:

 • Je moet bij je herinschrijving in dezelfde opleiding voor minstens 75 % van de opgenomen studiepunten slagen (=10/20 behalen).
 • Volgens de studievoortgangsregels uit het Onderwijs- en examenreglement 2016-2017 moet je ook slagen (=10/20 behalen) voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je reeds tweemaal was ingeschreven, maar voorheen nog niet geslaagd was. Indien je bindende voorwaarden hebt uit het academiejaar 2015-2016 geldt deze voorwaarde niet.

Situatie 3: Je het bindende voorwaarden en kan hier niet aan voldoen.

Als je de bindende voorwaarden niet nakomt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd. Je kan de opleiding dan niet afwerken.

Extra studievoortgangsregels voor de faculteiten IR en GF

Als je in het eerste bachelorjaar van een opleiding van de faculteit IR of de faculteit GF zit, dan gelden er extra regels. Je kan terecht bij je studietrajectbegeleider, Annelies Deboelpaep (faculteit IR, stbfacir@vub.ac.be) of mevrouw Petra Jacobs en Ine De Smet (faculteit GF, stbfacgf@vub.ac.be) voor meer informatie.

Een studievoortgangsbeslissing herzien

Het is mogelijk om een studievoortgangsbeslissing te herzien, wanneer het gaat om uitzonderlijke omstandigheden of wanneer er een vergissing gemaakt werd. Verder kan je ook beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing.

Uitzonderlijke omstandigheden

Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Als deze gekend zijn vóór aanvang van de examenperiode, dan kan je een gemotiveerd dossier indienen.

In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden. Indien mogelijk voeg je bewijsstukken toe. Je kan je dossier indienen tot en met 16 augustus 2017 op het administratief secretariaat van de faculteit.

Vergissingen

Materiële vergissingen moet je binnen de tien dagen melden bij de Decaan van je faculteit (cfr. art. 150 van de Onderwijs- en examenreglementen 2015-2016 en 2016-2017).

In beroep

Het is mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Meer informatie vind je hier.

Persoonlijk advies

Ook voor advies over het bewaken van je studievoortgang kan je terecht bij je studie(traject)begeleider.

Bespreek het met je studie(traject)begeleider

Je hebt bij aanvang van het academiejaar recht op een gesprek met een medewerker van de Studiebegeleiding over jouw studievoortgang en eventuele relevante studiebegeleiding. Je wordt voor dit gesprek uitgenodigd per e-mail na de proclamatie.

Wanneer je na twee academiejaren niet geslaagd bent voor een verplicht opleidingsonderdeel, dan raden we je sterk aan om dat opleidingsonderdeel opnieuw op te nemen bij je volgende inschrijving onder diplomacontract. Je studietrajectbegeleider kan je hierover persoonlijk adviseren.