logo
Portal for

Een geslaagd academiejaar

Op deze pagina vind je alle informatie over welke studievoortgang je moet maken aan de VUB, welke studievoortgangsregels van toepassing zijn wanneer je deze voortgang niet maakt en over welke mogelijkheden je in dat geval beschikt.

Basisregel

Aan de VUB verwachten we van studenten dat zij ieder academiejaar slagen voor minstens 60% van het totaal aantal studiepunten dat ze hebben opgenomen.

Voorbeeld: Neem je dit academiejaar 60 studiepunten op, dan moet je aan het einde van dit academiejaar geslaagd zijn voor 36 studiepunten.

We spreken hierbij ook wel over studievoortgang of studierendement.

Wat bij onvoldoende studievoortgang?

Behaal je geen studievoortgang van 60% maar slaag je wel op minstens 1 vak, dan krijg je het volgende academiejaar binnen dezelfde opleiding bindende voorwaarden opgelegd.

Voorbeeld: Je neemt in academiejaar 2021-2022 60 studiepunten op. Aan het einde van het academiejaar behaal je er slechts 30 (studievoortgang < 60%). Je krijgt in academiejaar 2022-2023 bindende voorwaarden opgelegd binnen dezelfde opleiding.

Let op! Behaal je geen enkel vak (studievoortgang = 0%), dan wordt het volgende academiejaar je inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd. 

Of je bindende voorwaarden of een weigering voor de opleiding kreeg, lees je af via de proclamatiecode op je puntenblad.

Belangrijk om te weten

 • Je officiële studievoortgang wordt (bij herexamens) berekend na de tweede zittijd. Behaalde je na de eerste zittijd geen 60%, dan heb je dus nog een kans om je studievoortgang op te halen.
 • Ben je ingeschreven voor 2 programma’s (bv. je combineert je bachelor met al enkele vakken uit de master), dan wordt je studievoortgang voor ieder programma apart berekend.
 • De studievoortgangsregels zijn niet van toepassing binnen master-na-masteropleidingen of postgraduaten, tenzij anders vermeld in het aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement.

De informatie op deze pagina is een vertaling van het onderwijs- en examenreglement van de Vrije Universiteit Brussel. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze kan je terugvinden in de aanvullende facultaire reglementen.

Heb je nog vragen over dit thema?

Contacteer je studietrajectbegeleider

Mijn studierendement is te laag: wat nu?

Als je na de tweede zittijd geen studievoortgang van 60% behaalde maar wel slaagde op minstens 1 vak, dan legt de examencommissie jou aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op. Je krijgt een e-mail van Studiebegeleiding waarin je uitgenodigd wordt voor een Q&A-sessie of een individueel gesprek. Het is belangrijk aan één van deze initiatieven deel te nemen.

Met bindende voorwaarden moet je slagen voor minstens 75% van het aantal opgenomen studiepunten + de vakken waarvoor je al tweemaal hebt ingeschreven maar die je nog niet hebt behaald.

Bindende voorwaarden, wat houdt dit in?

Heb je op je puntenblad de proclamatiecode 'bindende voorwaarden' gekregen, dan wil dit zeggen dat je het volgende academiejaar binnen dezelfde opleiding moet slagen voor minstens 75% van het aantal studiepunten dat je hebt opgenomen.

Voorbeeld: Heb je bindende voorwaarden en neem je 48 studiepunten op, dan moet je aan het einde van het academiejaar geslaagd zijn voor minstens 36 studiepunten.

Let op! Zijn er vakken die je al voor de derde keer of meer moet afleggen (examenkans 5 en 6 of meer), dan moet je hierop slagen om je bindende voorwaarden te behalen.

Gevolgen voor je studietraject

Wanneer je bindende voorwaarden hebt, ligt voor jou de lat hoger dan in normale omstandigheden. Nog meer dan anders is het dus belangrijk dat je een haalbaar studietraject opstelt. 

De studietrajectbegeleiding verzamelde op deze pagina al heel wat algemene tips voor de samenstelling van een haalbaar individueel traject. Aan de verschillende faculteiten kunnen bovendien bijkomende regels gelden. Ga zeker na wat op jou van toepassing is.

Wat als ik mijn bindende voorwaarden niet kan behalen?

Als je bij bindende voorwaarden aan het einde van het academiejaar geen studierendement behaalt van 75% of meer, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding het academiejaar nadien geweigerd. Wat zo’n weigering inhoudt, lees je hier

Zijn er uitzonderlijke omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat je je bindende voorwaarden niet kan behalen, dan kan je voor de examencommissie is samengekomen een gemotiveerd dossier indienen bij de faculteit. Alles daarover, lees je hier.

Inschrijving niet toegelaten

Je hebt op jouw puntenblad de volgende proclamatiecode te lezen gekregen: 'Inschrijving niet toegelaten'. Dat betekent helaas dat je je niet kan herinschrijven voor deze opleiding aan de VUB. Deze beslissing is bindend en blijft gelden. Ze komt niet automatisch te vervallen na een aantal academiejaren. Je kan je niet zomaar opnieuw inschrijven voor deze opleiding.

Studiebegeleiding is er voor jou

Dit is geen fijn nieuws en kan moeilijk zijn om te verwerken. Zeker indien je dit niet zag aan komen, kan het erg lastig zijn om mee om te gaan. Misschien weet je helemaal nog niet hoe je dit moet vertellen aan jouw ouders, partner, vrienden of familie.

Weet dat je steeds bij Studiebegeleiding terecht kan indien je nood hebt aan een gesprek hierover of indien je ondersteuning nodig hebt hierbij.

Je kan ook eens surfen naar MoodSpace, dit is een website die speciaal ontworpen is voor studenten om problemen het hoofd te bieden.

Wat nu?

Ook al werd je geweigerd om verder in te schrijven in dezelfde opleiding aan de VUB, je hebt nog mogelijkheden. We helpen je graag op weg:

 Je gaat voor een nieuwe opleiding:

 • Misschien is er een andere opleiding die je vroeger al eens overwogen hebt of die jou ook interesseert? Informeer je dan verder over deze nieuwe opleiding. Ga na in welke mate dit een haalbare kaart is voor jou. Je kan een andere opleiding aan de VUB volgen indien je positief leerkrediet hebt. Je kan ook informeren bij een andere onderwijsinstelling. Lees deze tips indien je al een idee hebt welke andere studie je zou willen aanvatten.
 • Je weet dat je iets anders wil gaan studeren maar je hebt nog geen idee wat? Het is niet evident om een nieuwe keuze te moeten maken, maar je hoeft dit niet alleen te doen. Studiebegeleiding helpt je graag verder. Neem zeker de informatie en hulp op deze pagina even door.
  Via de website van Onderwijskiezer krijg je een overzicht van het volledige aanbod aan hoger onderwijs in Vlaanderen. Je kan er tools gebruiken om na te gaan welke opleidingen jou interesseren, grasduinen door het aanbod door bv. te zoeken op interessegebied of bekijken welke onderwijsinstellingen een bepaalde opleiding aanbieden.

 Je blijft ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je verder wil zetten:

 • Je kan nagaan of er andere onderwijsinstellingen zijn die dezelfde opleiding aanbieden. De proclamatiecode die de examencommissie uitsprak over deze opleiding, geldt namelijk enkel voor dezelfde opleiding aan de VUB.
  Opgelet: het is mogelijk dat sommige onderwijsinstellingen jouw inschrijving ook zullen weigeren omdat je niet meer toegelaten bent in deze opleiding aan de VUB of dat men jou van bij de start bindende voorwaarden oplegt. We raden je aan om open te communiceren over jouw weigering, om niet voor onaangename verrassingen te staan. 
 • Je kan een nieuwe studie voltooien en na een onderbreking van ten minste twee academiejaren voor de opleiding waarvoor je geweigerd was, kan je een schriftelijk en gemotiveerd dossier indienen. (zie Onderwijs- en examenreglement 21-22 Art. 88 §8). In dit dossier motiveer je waarom je wenst te herstarten met de opleiding en op welke manier de omstandigheden gewijzigd zijn/op welke manier je de opleiding nu wel tot een goed einde zou kunnen brengen. Je stuurt dit verzoek naar je faculteitssecretariaat. De examencommissie zal beslissen of je al dan niet opnieuw toelating krijgt om je opnieuw in te schrijven. Zij kunnen ook bindende voorwaarden opleggen.

Je wenst even te stoppen met studeren:

 • Als je wat tijd nodig hebt voor jezelf of wil gaan werken, kan je jouw studies stoppen. We hebben alvast wat meer informatie voor jou verzameld op deze pagina die van pas kan komen indien je dit overweegt te doen.

 

In beroep

Je bent het niet eens met de studievoortgangsbeslissing of je meent dat jouw rechten geschonden zijn? Dan kan je een beroep aantekenen. Meer informatie >>>

Uitzonderlijke omstandigheden

Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Dan kan je een gemotiveerd dossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie via e-mail naar je faculteitssecretariaat. In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden, gestaafd met bewijsstukken. Je kan gebruik maken van deze modelbrief.

Het dossier bevat:

 • Concrete feitelijke omschrijving van je uitzonderlijke situatie mét bewijsstukken.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden hebben verhinderd dat de noodzakelijke studievoortgang behaald werd. Er moet dus een duidelijke link zijn met je studietraject.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden niet het gevolg zijn van eigen keuzes.

Het gaat bvb NIET om:

 • Situaties waarbij geen rechtstreekse link met je studietraject gelegd wordt.
 • Beweringen zonder enige bewijsstukken.

Het gaat bvb WEL om:

 • Een gestaafde langdurige ziekenhuisopname met duidelijk impact op het studietraject.
 • Ernstige langdurige ziekte van de student of een gezinslid met impact op het studietraject.
 • Overlijden van een gezinslid tijdens of vlak voor de examenperiode.

Dit dossier moet ingediend worden bij je faculteitssecretariaat:

 • Uiterlijk 16 augustus, als de omstandigheden plaatsvonden voor de start van de herexamenperiode. 
 • Minstens 5 kalenderdagen voor de deliberatie, als de omstandigheden plaatsvonden tijdens de herexamenperiode. 

De examencommissie zal naast jouw cijfers, rekening houden met dit dossier bij het nemen van een beslissing over jouw studievoortgang. Dit neemt niet weg dat zij nog steeds kunnen beslissen om een herinschrijving niet toe staan.

Nadat de examencommissie is samengekomen, zal je hun beslissing kunnen nalezen in de vorm van de proclamatiecode op jouw puntenblad. Je dient dit puntenblad zelf te downloaden in jouw Selfservice om de beslissing te kunnen lezen. Deze proclamatiecode is de enige officiële uitslag.

In beroep

Indien je het niet eens bent met de beslissing of je het gevoel hebt dat jouw recht geschonden is, kan je een beroep aantekenen tegen deze studievoortgangsbeslissing. Meer informatie >>>.

Deliberatiedata per faculteit

Het is belangrijk om te weten wanneer de deliberaties van jouw faculteit plaatsvinden, om te weten wat de deadline is om uitzonderlijke omstandigheden aan te vragen. 

 • Recht en Criminologie: 15 september
 • Sociale Wetenschappen & Solvay Business School: 15 september
 • Ingenieurswetenschappen: 15 september
 • Psychologie en Educatiewetenschappen: 15 september
 • Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: 15 september
 • Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen: 14, 15 en 16 september
 • Letteren en Wijsbegeerte:
  • 15 september: Geschiedenis, Archivistiek, Kunstwetenschappen en Archeologie, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • 16 september: Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Journalistiek, Vertalen, Tolken, Multilingual Master
 • Geneeskunde en Farmacie:
  • 7 september: Specialistische geneeskunde
  • 13 september: Geneeskunde
  • 14 september: Biomedische wetenschappen en Management en beleid van de gezondheidszorg
  • 15 september: Farmaceutische wetenschappen en Management, zorg en beleid in de gerontologie
 • Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO): 16 September

 

 

Studievoortgangsinitiatieven

Volgens het Onderwijs- en Examenreglement van onze universiteit, dien je elk academiejaar minstens 60% van het aantal opgenomen studiepunten binnen jouw opleiding te behalen (weet dat een bachelor, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en master telkens als aparte opleidingen worden beschouwd). 

Vanaf 7 september zal je hier meer informatie over de studievoortgangsinitiatieven kunnen vinden.

Contact

Bij vragen over jouw studievoortgang, de regels, je studietraject en/of -methode, kan je contact opnemen met een van de onderstaande personen.

Weet je niet waar te starten?


Bel naar of ga langs bij het Contactpunt Studiebegeleiding, zij kunnen jou op weg helpen.

Contactpunt Studiebegeleiding

Studietraject samenstellen


De studietrajectbegeleider van jouw faculteit kent je programma en de verschillende regels die gelden. Ze kunnen je helpen bij de samenstelling van je traject.

Studietrajectbegeleiders

Studiemethode


Lukt het je niet de gewenste resultaten te behalen? Hulp nodig bij het maken van je (studie)planning? De studiebegeleiders staan voor je klaar.

Studiebegeleiders