logo
Portal for

Studietrajectbegeleiding

De studietrajectbegeleider informeert, adviseert en begeleidt jou in je studieprogramma. Je kan bij hen terecht met al je vragen over je persoonlijk traject.

Waarmee kunnen we je helpen?

Je studietrajectbegeleider kan het volgende voor jou doen:

 • helpen met het samenstellen van een individueel studietraject en advies geven over welke vakken je kan volgen
 • advies geven over je leerkrediet en jouw leerkredietsaldo
 • helpen bij allerhande vragen over de deliberaties en jouw studievoortgang
 • luisteren naar de bijzondere omstandigheden waarin je je misschien bevindt en je helpen zoeken naar de meest geschikte oplossing voor jouw studie.

Stijn Ceulemans en Joyce Huvaere


Alle opleidingen binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Microsoft Teams Chat
Kijk hieronder voor meer info.

E-mail
studietraject.lw@vub.be

Individueel gesprek
Maak online een afspraak >>>
Kijk zeker tussen de veelgestelde vragen hierboven of je het antwoord op je vraag vindt. Op die manier ben je steeds het snelste verder geholpen!

TIP

We kunnen je vlotter helpen als je in je contact met ons steeds volgende zaken vermeldt:

 • Naam
 • Opleiding
 • Studentennummer

Indien je een vak vermeldt, geef dan ook liefst steeds de vakcode op (bvb 1000043ANR). Je vindt vakcodes terug in de online studiegids.

Gebruik ook enkel het hierboven vermelde emailadres studietraject.lw@vub.be. Om vragen van alle studenten beter te kunnen opvolgen, worden mails gestuurd naar de persoonlijke emailadressen van Joyce en Stijn niet beantwoord.

Contacteer zeker de juiste Stijn!

Chat

We zijn voor studenten op bepaalde tijdstippen ook bereikbaar via Microsoft Teams Chat. Deze app is gratis beschikbaar in het Office 365-pakket. Je vindt hier een handleiding om de teams-app te installeren.

 • Elke maandag van 15u tot 16u
  • Stuur een bericht naar STIJN.CEULEMANS2
 • Elke woensdag van 10u tot 11u
  • Stuur een bericht naar STIJN.CEULEMANS2
 • Elke vrijdag van 9u tot 11u
  • Stuur een bericht naar JOYCE.HUVAERE

Gebruik chat voor korte snelle vragen. Stel je vragen ook in chat-vorm en dus niet in één lange tekst zoals bij mail!

Uitzonderlijk zijn we NIET beschikbaar voor chat op deze dagen: 

 • 19-11

Je individueel studietraject

Om allerlei redenen kan het zijn dat je wil of moet afwijken van het standaardtraject dat in de programmagids staat. Je behaalde bijvoorbeeld niet alle credits of je wil je programma over meer jaren spreiden. Op deze webpagina kan je terugvinden met welke regels en richtlijnen je moet rekening houden aan de faculteit Letteren en wijsbegeerte.

Stel zelf je individueel traject samen!

Online toepassing

Stel je traject samen

Via deze toepassing kan je makkelijk voor jezelf een individueel programma samenstellen met alle vakken die je gaat afleggen. We geven je alvast enkele tips:

 • Bekijk steeds je lessenrooster. Ga na of het praktisch mogelijk is om alle colleges bij te wonen. Indien dat niet het geval is, geef dan voorrang aan het opleidingsonderdeel uit het laagste jaar van je opleiding.
 • Kijk na wat de inschrijvingsvereisten zijn voor de vakken jouw opleiding.
 • Bepaal hoeveel studiepunten je wil opnemen.
 • Bekijk of je een evenwichtig programma kan samenstellen: streef naar ongeveer evenveel studiepunten in elk semester.
 • Ga na of je bindende voorwaarden hebt.
 • Controleer de stand van je leerkrediet.
 • Bekijk of er programmawijzigingen zijn in jouw opleiding.
 • Bedenk of je al wil en kan starten met je vervolgopleiding terwijl je je basisopleiding afwerkt.
 • Hou rekening met deadlines.

Bekijk zeker ook deze infographic!

Programmawijzigingen

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte gaat mee met haar tijd en probeert jou als student steeds een eigentijdse en moderne opleiding aan te bieden. Dit kan ook gevolgen hebben voor jouw traject. Bekijk wat de gevolgen en overgangsmaatregelen zijn voor jouw opleiding. Je vindt er ook de presentatie terug van de infosessies aan de start van het academiejaar.

Vakkenregistratie

Bekijk via dit stappenplan hoe je je vakken kan registreren in je student self service. 

Hulp nodig met je vakkenregistratie?

Je kan met je vragen terecht bij de helpdesk vakkenregistratie

Indien je omwille van een technisch probleem je vak(ken) niet kan registreren, Kan je dit aangeven via dit online formulier voor de deadline van 15 oktober (semester 1) of 28 februari (semester 2). Gelieve géén aparte email te sturen hierover.

Omvang van je jaarprogramma

Een standaard voltijds studietraject telt 60 studiepunten. Eén studiepunt omvat zo'n 25 tot 30 uur studiewerk (= het volgen van colleges, studeren, taken maken, schrijven van papers, examens,…).

Er is geen minimum aantal studiepunten dat je dient op te nemen, maar wie recht wil hebben op kinderbijslag/groeipakket of een studiebeurs, moet wel minstens 27 studiepunten aan vakken opnemen op jaarbasis (voor het afstudeerjaar gelden uitzonderingen). Meer info kan je krijgen bij de dienst studiefinanciering en studentenstatuut.

Je kan per academiejaar maximum voor 72 studiepunten vakken registreren. Dit geldt ook wanneer je twee opleidingen combineert. Het is niet altijd aanbevolen om voor het maximum aantal studiepunten te gaan. Een extra vak van 3 of 6 studiepunten opnemen, kan een studietraject al behoorlijk verzwaren.

We raden af om meer dan 60 studiepunten op te nemen indien je:

 • Bindende voorwaarden hebt
 • Over minder dan 60 studiepunten aan leerkrediet beschikt

Vrijstellingen

Bekijk de vrijstellingenprocedure. Als je al een ander diploma behaalde, kom je misschien zelfs in aanmerking voor een verkort programma. Bekijk of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet! 

Begon je je opleiding aan een andere instelling en wil je nu verder studeren aan de VUB? Welkom! Deze informatie voor overstappers kan je alvast op weg helpen.

Studeerde je ooit al aan de VUB, maar maakte je je opleiding niet af? Het is nooit te laat! Bekijk welke stappen je moet zetten na een onderbreking.

Keuzevak buiten de opleiding

In de eerste plaats raden we je aan dit vak te volgen in een creditcontract. Het vak is dan echt 'extra'. Het telt niet mee binnen je opleiding, maar als je niet slaagt voor dit vak, heeft het geen enkele invloed op je studievoortgang. Als je een extra vak zou volgen binnen je diplomacontract, dan moet je er immers ook voor slagen om af te studeren! 

Op deze webpagina kan je meer informatie terugvinden over hoe je je inschrijft onder creditcontract.

Let op: eenmaal je bent ingeschreven voor een creditcontract, dan kan je geen leerkrediet meer recupereren door je uit te schrijven. We raden dan ook aan om je per semester in te schrijven, wanneer je echt zeker bent dat je het vak ook effectief zal kunnen volgen. 

Je kan een aanvraag doen om een vrij keuzevak te mogen volgen van een andere VUB-opleiding of van een andere universiteit dat niet standaard in je programma staat. Je doet een gemotiveerde aanvraag bij de opleiding door dit formulier in te vullen. Beargumenteer je keuze grondig door bijvoorbeeld te verwijzen naar het onderwerp van je bachelorpaper of masterproef. Doe dit:

 • voor 15 oktober voor eerstesemestervakken en jaarvakken
 • voor 28 februari voor tweedesemestervakken

Als je vakken wil volgen aan een andere instelling dan de VUB, zal je je daar ook moeten aanmelden als gaststudent. Zoek hiervoor informatie op de website van de universiteit waaraan je een vak wil volgen. Houd hierbij ook de deadlines in de gaten die door die instelling worden gehanteerd. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, betaal je geen extra inschrijvingsgeld aan je gastinstelling.

Het goedgekeurde vak wordt door ons geregistreerd en in je programma geplaatst in de loop van het academiejaar. Het telt standaard mee in de keuzemodule van je opleiding.

Wil je een vak volgen aan de ULB? 

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft een speciale overeenkomst met de ULB waarbij je binnen sommige opleidingen makkelijk vakken kan uitwisselen. Je doet dit door het betreffende formulier in te vullen en aan het faculteitssecretariaat te bezorgen.

Op deze website vind je alvast heel wat praktische informatie over vakken uitwisselen met de ULB.

Uitzonderingen op je studietraject

Indien je gegronde redenen hebt waarom er voor jouw individueel studietraject zou moeten afgeweken worden van bovenstaande richtlijnen, kan je een uitzonderingsaanvraag indienen waarin je dit omstandig motiveert voor de decaan. Je kan een uitzondering aanvragen voor volgende zaken.

 • Je wil de inschrijvingsvereisten per vak overschrijden
 • Je wil twee opleidingen combineren (bvb bachelor en master), maar voldoet niet aan de voorwaarden.
 • Je wil inschrijven voor een opleiding na de deadline.
 • Je wil vakken registreren of deregistreren na de deadline.
 • Je wil meer dan 72 studiepunten opnemen.

Je vult het online formulier in.

 • Formuleer helder wat de bijzondere omstandigheden zijn en/of waarom deze uitzondering voor jou en jouw studietraject noodzakelijk is. Onvoldoende gemotiveerde aanvragen worden afgewezen.
 • Indien je naar bepaalde documentatie verwijst, voeg je deze documenten als bijlage toe.

Denk eraan dat al deze richtlijnen zijn uitgewerkt omdat daar goede redenen voor zijn bij de opleiding en faculteit en dat het je slaagkansen in het gedrang kan brengen indien je hier van af wil wijken.

Inschrijvingsvereisten

Je kan maar beginnen lopen wanneer je eerst geleerd hebt om te stappen. Bepaalde vakken kan je enkel volgen wanneer je eerst andere vakken gevolgd hebt.

Pre- en corequisites

Om een vak te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

 • Als een vak van een prerequisite heeft, betekent het dat je eerst voor een vak van een lager jaar geslaagd (of gedelibereerd of vrijgesteld) moet zijn vooraleer je ervoor kan inschrijven.
 • Als een vak een corequisite heeft, betekent het dat er een specifiek vak is van hetzelfde of een lager jaar dat je minstens tegelijk moet volgen of waarvoor je idealiter al geslaagd (of vrijgesteld of gedelibereerd) bent.

Er bestaan ook nog andere inschrijvingsvereisten waarin gesteld wordt dat je al voor een bepaald aantal studiepunten moet geslaagd zijn, vooraleer je vakken van een hoger jaar kunt opnemen.

Je kan op deze webpagina terugvinden met welke inschrijvingsvereisten je rekening moet houden bij het samenstellen van je programma. Hieronder vind je terug hoe je deze schema's moet interpreteren.

Kunstwetenschappen en Archeologie

Via deze link (en onderstaand) vind je terug welke inschrijvingsvereisten gelden binnen de bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie. Je neemt bovendien steeds eerst al de vakken op van een lager jaar vóór je vakken registreert uit een hoger jaar.

Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma hoeven geen rekening te houden met deze inschrijvingsvereisten.

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Er zijn weinig inschrijvingsvereisten binnen de bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (kijk in je keuzemodule wel telkens goed na in welke volgorde je je vakken dient op te nemen). Je neemt sowieso steeds eerst al de vakken op van een lager jaar vóór je vakken registreert uit een hoger jaar. De paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen neem je op op het einde van jouw traject wanneer je effectief kan afstuderen.

Geschiedenis

Via deze link (en onderstaand) vind je terug welke inschrijvingsvereisten gelden binnen de bachelor Geschiedenis. Je neemt bovendien steeds eerst al de vakken op van een lager jaar vóór je vakken registreert uit een hoger jaar.

Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma hoeven geen rekening te houden met deze inschrijvingsvereisten.

Taal- en Letterkunde

Via deze link (en onderstaand) vind je terug welke inschrijvingsvereisten gelden binnen de bachelor Taal- en Letterkunde. Je neemt bovendien steeds eerst al de vakken op van een lager jaar vóór je vakken registreert uit een hoger jaar.

Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma hoeven geen rekening te houden met deze inschrijvingsvereisten.

Toegepaste Taalkunde

Via deze link (en onderstaand) vind je terug welke inschrijvingsvereisten gelden binnen de bachelor Toegepaste Taalkunde. Je neemt bovendien steeds eerst al de vakken op van een lager jaar vóór je vakken registreert uit een hoger jaar.

Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma hoeven geen rekening te houden met deze inschrijvingsvereisten.

Uitzonderingen

Indien je gegronde redenen hebt waarom er voor jouw individueel studietraject zou moeten afgeweken worden van deze richtlijnen, kan je een uitzonderingsaanvraag indienen waarin je dit omstandig motiveert voor de decaan.

Je vult het online formulier in:

 • Formuleer helder wat de bijzondere omstandigheden zijn en/of waarom deze uitzondering voor jou en jouw studietraject noodzakelijk is.
 • Indien je naar bepaalde documentatie verwijst, voeg je deze documenten als bijlage toe.

Denk eraan dat inschrijvingsvereisten zijn uitgewerkt omdat daar goede redenen voor zijn bij de opleiding en dat het je slaagkansen in het gedrang kan brengen indien je hier van af wil wijken.

Werken en studeren aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De VUB en de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in het bijzonder heeft een lange traditie in het aanbieden van programma's specifiek aangepast aan de noden van werkstudenten. Op die manier willen we je aanmoedigen om werken en studeren te combineren!

Algemeen

Bekijk zeker alvast deze algemene webpagina voor werkstudenten. Je vindt er informatie terug over:

 • Hoe moet je je inschrijven en herinschrijven?
 • Op welke tegemoetkomingen kan je eventueel aanspraak maken?
 • Hoeveel bedraagt het studiegeld?
 • Waar vind ik mijn les- en examenrooster?
 • Bij welke VUB-diensten kan ik allemaal terecht?
 • Welke verlofmogelijkheden heb je om te studeren?

Daarnaast kan je ook veel informatie terugvinden op de facultaire webpagina voor studenten. Je vindt er onder andere informatie over:

 • De facultaire reglementen
 • De vrijstellingsprocedure
 • De bachelorpaper en masterproef
 • Belangrijke exameninformatie

Onthaaldag

Je bent van harte uitgenodigd op de onthaaldag voor werkstudenten op 25-9-2021! Ook indien je nog twijfelt kan je hier terecht voor al je vragen. De studietrajectbegeleiders zullen aanwezig zijn voor al je technische vragen. Werkstudenten die reeds voor jou gestart zijn, zullen er hun ervaringen met jou delen.

De programma's van Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Bekijk de programma's die onze faculteit aanbiedt op deze pagina. Je vindt er meteen terug of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding van jouw voorkeur. Indien je reeds eerder een diploma hoger onderwijs behaalde, kom je mogelijk in aanmerking voor een verkort programma zoals een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma!

Het avondprogramma voor werkstudenten

Een avondtraject voor werkstudenten bestaat voor deze opleidingen:

De programma's die je hierboven terugvindt, worden specifiek aangeboden in een avondtraject. Dit houdt in dat er verschillende avondlessen en faciliteiten voor werkstudenten worden voorzien. Tijdens deze avondlessen wordt de leerstof op een veel beperktere manier aangeboden. Concreet heb je voor deze opleidingen per vak zo'n 2 à 3 contactmomenten per semester die na 17u (meestal 18u) doorgaan. Zelfstudie en zelfsturing is dus een belangrijk gegeven wanneer je deze opleiding wil aanvatten. Een aantal docenten voorziet als alternatief lesopnames van de lessen in dagonderwijs die je dus op eigen tempo kan verwerken. Wanneer je niet aanwezig kan zijn in de lessen, neem je best contact op met de docenten van het vak.

Je kan per vak kiezen of je het wil volgen in dag- of avondonderwijs. Als je bijvoorbeeld vrij bent op woensdagnamiddag, en je kan op dat moment de les bijwonen, dan kan je ervoor kiezen om dat bepaalde vak toch op te nemen in dagonderwijs. We vragen wel dat je je houdt aan de keuze die je maakt aan de start van het semester.

De bachelors 'Geschiedenis' en 'Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' worden niet aangeboden in avondonderwijs. De bachelorvakken die worden aangeboden in het voorbereidingsprogramma en/of schakelprogramma kan je uitzonderlijk na aanvraag volgen in avondtraject. Je contacteert hiervoor best de studietrajectbegeleiders. Andere vakken kan je in dagonderwijs volgen.

Voor andere opleidingen aan onze faculteit, met name de talenopleidingen (Toegepaste Taalkunde, Taal- en Letterkunde, Vertalen, Tolken en Journalistiek), kan je eveneens niet inschrijven als werkstudent. Dat betekent dat alle lessen doorgaan in dagonderwijs. Aanwezigheid in de les is sowieso sterk aangewezen om je slaagkansen te verhogen en kan voor sommige vakken ook deel uitmaken van de evaluatie. Het is dus niet uitgesloten om deze studie te volgen als werkstudent, maar het zal wel een grotere uitdaging zijn om dit te combineren met een job. Het is wel mogelijk om je programma over meerdere jaren te spreiden om zo de combinatie met werken meer mogelijk te maken.

Je bent al werkstudent aan de faculteit LW? Jouw traject kan door programmawijzigingen verschillen van onderstaande spreidingsvoorstellen.

Spreiding van het traject

Als werkstudent kijk je best na welke activiteiten je hebt buiten je studies. Hoeveel uur werk je per week? Welke hobby’s heb je en hoeveel tijd spendeer je hieraan? Hoeveel tijd spendeer je aan het huishouden? Hoeveel tijd wil je vrijhouden voor familie en vrienden? Dit is belangrijk om een tijdsinschatting te maken van het traject dat je wil afleggen binnen deze opleiding. Denk daarnaast ook aan de maximale duur van de opleiding die je voor jezelf vooropstelt. Indien je het diploma wil behalen om nog van carrière te veranderen, zal je wellicht sneller het traject willen doorlopen dan wanneer je de opleiding enkel volgt voor je persoonlijke verrijking.

Je kiest zelf hoeveel studiepunten je opneemt per semester en welke vakken je opneemt. Je mag je in principe dus ook inschrijven voor één enkel vak, maar je zal dan natuurlijk erg lang over de opleiding doen. Hou er steeds rekening mee dat één studiepunt gelijk staat aan 25 à 30 uur studietijd. Deze studietijd is verspreid over de periode waarin je dit studiepunt opneemt. Het omvat dus het deelnemen aan de lessen, het verwerken van de leerstof, het maken van papers en taken, het voorbereiden en maken van examens... Wanneer je een traject van 60 studiepunten zou opnemen, dan staat dit gelijk aan een 40-uren werkweek. We raden daarom een traject van maximaal 45 stp aan in combinatie met een voltijdse baan. Dit levert doorgaans een erg zwaar traject op. De meeste werkstudenten verkiezen een traject van ongeveer 30 stp.

Hieronder vind je een spreidingsvoorstel terug voor hoe het traject eruit kàn zien voor nieuwe studenten die willen starten in academiejaar 2021-2022. Deze trajecten zijn enkel een voorstel en het is mogelijk om hiervan af te wijken. Let ook op dat door programmawijzigingen dit voorstel in komende jaren aan verandering onderhevig kan zijn.

Examenfaciliteiten voor werkstudenten

Als je bent ingeschreven voor een programma dat je volledig kan volgen in avondtraject, kan je mogelijk ook aanspraak maken op het Reflex-statuut. Reflex staat voor 'redelijke flexibiliteit' bij examens. Meer informatie over het statuut kan je vinden op deze webpagina.

Creditcontract

Je wil graag bijstuderen, maar je hebt niet de intentie een diploma te behalen? Dan is een creditcontract misschien iets voor jou. Je kan via een creditcontract inschrijven voor eender welk vak aan de universiteit zolang je voldoet aan de inschrijvingsvereisten van het vak (je kan bijvoorbeeld niet Spaans III volgen vooraleer je Spaans I en II hebt gevolgd) en aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarin het vak zit. Je kan het mastervak Geschiedenis en postkoloniale kritiek niet volgen als je niet eerst een bachelordiploma geschiedenis behaalde).

Indien je geslaagd bent voor een vak in creditcontract en je wil later toch instromen in de volledige opleiding, dan wordt je behaalde resultaat overgenomen en moet je het vak niet opnieuw afleggen. Je bent echter niet beschermd tegen programmawijzigingen: indien het programma verandert en het vak dat je gevolgd hebt wijzigt sterk of het wordt niet meer aangeboden, dan kan jouw behaalde vak ook niet zomaar meetellen.

Op deze webpagina kan je meer informatie terugvinden over hoe je je inschrijft onder creditcontract.

Let op: eenmaal je bent ingeschreven voor een creditcontract, dan kan je geen leerkrediet of studiegeld meer recupereren door je uit te schrijven. We raden dan ook aan om je per semester in te schrijven, wanneer je echt zeker bent dat je het vak ook effectief zal kunnen volgen.

Het is niet mogelijk om je als 'vrije student' in te schrijven, dit wil zeggen wel de lessen volgen maar niet de examens afleggen. Het omgekeerde bestaat wel, namelijk een examencontract. Via een examencontract kan je je inschrijven om enkel deel te nemen aan het examen. Deze formule is iets goedkoper en je zet ook geen leerkrediet in, maar je kan geen lessen volgen en je kan geen gebruik maken van enige vorm van ondersteuning. Om deze reden raden we een examencontract dan ook steeds sterk af. Voor een heel aantal vakken is het ook niet mogelijk om je in te schrijven via een examencontract.

Studievoortgang

De VUB wil onderwijs zo flexibel mogelijk aanbieden voor werkstudenten. Er staat bijvoorbeeld geen maximale duur op de opleiding of een minimum aantal studiepunten dat je jaarlijks moet opnemen. Om verder te kunnen blijven studeren moet je echter wel voldoende studierendement halen. Meer informatie over de verschillende studievoortgangsmaatregelen kan je terugvinden op deze webpagina. Lees deze informatie zeker grondig na om onaangename verrassingen te vermijden!

Opleidingsaanbod VUB

Bekijk het volledige opleidingsaanbod van de VUB.

Als je doorklikt naar de opleiding van jouw keuze, vind je onder andere meer informatie over de structuur van het programma:

 • Welk vak wordt in welke fase van de opleiding gedoceerd?
 • Hoeveel vakken moet ik uit een bepaalde module opnemen?
 • ...

en over de vakken waaruit de opleiding bestaat:

 • Wat is de inhoud van een bepaald vak?
 • In welk semester wordt een bepaald vak gedoceerd?
 • Hoeveel studiepunten telt een bepaald vak?
 • In welke taal wordt het vak gegeven?
 • Wie is de docent?
 • Welk studiemateriaal heb ik nodig voor dit vak?
 • Hoe ziet het examen en het herexamen eruit?
 • ...

Bacheloropleidingen

Je kan voor alle bacheloropleidingen aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte inschrijven indien je een diploma secundair onderwijs in Vlaanderen behaald hebt, of indien je buitenlands diploma werd gelijkgesteld. Indien je geen Vlaams diploma secundair onderwijs hebt, moet je ook voldoen aan de taalvoorwaarden. Kijk op deze webpagina na of je in aanmerking komt.

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan je vijf verschillende bacheloropleidingen volgen:

Start je inschrijving hier!

Masteropleidingen

Je hebt interesse om een masteropleiding te volgen? Hieronder kan je nakijken of je rechtstreeks kan inschrijven. Indien niet, kijk verder op deze pagina zeker ook na of je misschien in aanmerking komt voor een verkort programma. Indien je niet formeel voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de master, maar je bent toch van mening dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je een afwijkende toelating aanvragen (zie onderaan deze pagina).

Start je inschrijving hier!

Jouw behaalde diploma:

Programma

Verkorte programma's

Indien je reeds eerder een diploma aan een universiteit of hogeschool behaalde, kom je misschien in aanmerking om een verkort programma te volgen. Een voorbereidingsprogramma kan je volgen indien je al eerder een academische bachelor of master behaalde (een licentiaatsdiploma wordt gelijkgesteld met een master). Behaalde je een professionele bachelor, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een schakelprogramma.

De verkorte programma's die aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte worden aangeboden, zijn niet gelijkgesteld aan een bachelordiploma, maar als je slaagt voor een schakel- of voorbereidingsprogramma voldoe je wel aan de toelatingsvoorwaarden voor de master. De faculteit biedt geen verkorte bachelors aan.

Indien je niet formeel voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, maar je bent toch van mening dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je een afwijkende toelating aanvragen (zie onderaan deze pagina).

Start je inschrijving hier!

Jouw behaalde diploma

Programma

Je hebt geen rechtstreekse toelating? Wacht niet op antwoord op je aanvraag en meld je al meteen aan via de inschrijvingsmodule. Dit vertraagt anders je inschrijving alleen maar!

Uitzonderlijke toelating

Je voldoet niet aan de formele toelatingsvoorwaarden zoals die hierboven werden opgelijst of je kan niet aantonen dat je voldoet aan de taalvoorwaarden Nederlands zoals beschreven op deze webpagina. Je meent echter dat je toch voldoende voorkennis hebt om met één van deze opleidingen te starten. In dit geval kan je steeds een aanvraag indienen om uitzonderlijk toch toegelaten te worden.

Hoe ga je te werk?

1) Je vult eerst dit formulier in. Let op dat je je aanvraag goed dient te motiveren. Je kan slechts één aanvraag indienen per opleiding en je kan je aanvraag dus niet meer veranderen eens je deze hebt ingediend. Bij jouw aanvraag wordt enkel rekening gehouden met de informatie die je via dit formulier doorgeeft en met de documenten die je ons bezorgt.

2) Na het invullen van het formulier ontvang je een email met verdere instructies over hoe je je documenten (diploma en eventueel taalbewijs) moet indienen. Enkel wanneer je ook je documenten vóór de deadline hebt ingediend, kan je aanvraag verder verwerkt worden. Geen mail ontvangen? Bekijk zeker je spamfolder!

Je bezorgt ons zowel je aanvraag als je documenten voor onderstaande deadlines.

 • 1 september voor aanmeldingen voor de start van het nieuwe academiejaar.
 • 1 februari voor aanmeldingen voor de start van het tweede semester.

3) Voor een vlotte verwerking van je verdere inschrijving, raden we je sterk aan om je zo snel mogelijk aan te melden voor het programma van jouw keuze, en minstens aan te melden voor de uiterste inschrijfdatum. Wacht dus best níét eerst op antwoord op je aanvraag. Inschrijven kan door dit stappenplan te volgen. Bij vragen of technische problemen bij jouw inschrijving kan je de studentenadministratie contacteren. Late aanmeldingen worden niet aanvaard, ook niet indien je aanvraag werd goedgekeurd. Indien je aanvraag wordt afgekeurd, zal je inschrijving worden afgebroken en worden er geen inschrijvingskosten in rekening gebracht. LET OP: Indien je je aanmeldt met een niet-Vlaams diploma, zal je een aanmeldkost moeten betalen van €50. Indien je je uiteindelijk niet inschrijft of je wordt niet toegelaten tot de opleiding, dan kan je dit bedrag niet recupereren.

Je opleiding afwerken na een onderbreking

Je was vroeger al ingeschreven aan de VUB voor een bepaalde opleiding, maar je hebt deze door omstandigheden nooit kunnen afwerken. Het is nooit te laat om je droom waar te maken! We willen je helpen om na één of meerdere jaren afwezigheid je terugkeer in de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden.

Programmawijzigingen

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte gaat mee met haar tijd en probeert jou als student steeds een eigentijdse en moderne opleiding aan te bieden. Zeker nadat je langere tijd afwezig was, kan het programma dan ook erg veranderd zijn, en komen de vakken die je reeds behaalde vaak niet meer één op één overeen met het huidige programma. We zullen voor jou een instroomdossier opstellen zodat je goed weet waaraan je begint en welke vakken je nog moet afleggen om je diploma te behalen. Je kan alvast het huidige programma bekijken in de online programmagids.

Indien je na één of twee jaar afwezigheid opnieuw wil instromen, dan zal het aanbod van jouw opleiding wellicht nog niet erg veranderd zijn. Toch zijn programmawijzigingen altijd mogelijk en daarom raden we je aan om deze procedure te volgen!

Hoe vraag je een instroomdossier aan? Vul dit online formulier in vóór deze deadlines:

 • 1 september voor aanmeldingen voor de start van het nieuwe academiejaar.
 • 1 februari voor aanmeldingen voor de start van het tweede semester.

Aangezien een instroomdossier vaak complex maatwerk is, en het bovendien moet worden goedgekeurd door de opleiding, neemt dit vaak heel wat tijd in beslag. We trachten je minstens voor de start van de lessen duidelijkheid te bieden over welke vakken je nog dient te volgen. We bedanken je alvast voor je geduld!

Na deze deadlines kunnen we je helaas geen instroomdossier meer garanderen. We raden je in dit geval aan om je inschrijving een semester uit te stellen om zo een goede start te kunnen nemen.

Je herinschrijving werd niet toegestaan

Mogelijk moest je de opleiding stopzetten nadat je niet voldeed aan de studievoortgangsmaatregelen van de VUB. Na een onderbreking van minstens twee academiejaren kan je vragen om de opleiding opnieuw verder te mogen zetten. Het onderwijs- en examenreglement verwoordt dit als volgt.

Art. 88, § 8. Na een onderbreking van inschrijving van ten minste twee academiejaren voor de opleiding(en) en opleidingsonderdelen waarvoor de student geweigerd was, kan de student een schriftelijk en gemotiveerd dossier indienen waaruit blijkt dat er gewijzigde omstandigheden zijn. Het dossier wordt vóór 1 juni, respectievelijk 1 september ingediend op het administratief secretariaat van de faculteit en wordt behandeld door de daarvoor bevoegde commissie. Deze commissie kan aan de student een bindende voorwaarde opleggen overeenkomstig § 1 van dit artikel, zoals van toepassing op het ogenblik van de beslissing.

Je kan dus niet automatisch na twee jaar opnieuw je opleiding verder zetten. Je bezorgt je gemotiveerde aanvraag via mail aan het faculteitssecretariaat van de faculteit LW vóór onderstaande deadlines.

 • 1 juni
 • 1 september

Daarna bekijkt en beoordeelt de examencommissie jouw aanvraag. Benadruk in je motivatie vooral op welke manier jouw situatie nu veranderd is waardoor je de opleiding succesvol zal kunnen afronden. Staaf jouw aanvraag eventueel met documenten. Vraag tegelijk ook een instroomdossier aan (zie hierboven).

Inschrijven

Voor een vlotte verwerking van je verdere inschrijving, raden we je sterk aan om je zo snel mogelijk en ruim voor de start van de lessen aan te melden, en om je minstens aan te melden vóór de uiterste inschrijfdatum. Wacht dus níét eerst op je instroomdossier of het antwoord van de examencommissie. Inschrijven kan door dit stappenplan te volgen. Bij vragen of technische problemen bij jouw inschrijving kan je de studentenadministratie contacteren. Late aanmeldingen worden niet aanvaard, ook niet indien je aanvraag werd goedgekeurd. Enkel van zodra je je contract digitaal ondertekend hebt op het einde van de inschrijvingsprocedure, is je inschrijving voltooid en zal er inschrijvingsgeld worden in rekening gebracht. Je doet er dus ook nooit verkeerd aan om je al aan te melden.

Studiesucces

De VUB wil je helpen om je opleiding zo goed mogelijk verder te zetten. Bekijk zeker welke begeleiding allemaal mogelijk is vanuit het studiebegeleidingscentrum. Ook onze onderwijsbegeleiders Fleur en Febe staan voor je klaar om je te helpen met studiemethode en -planning, het schrijven van je bachelorpaper of masterproef en het succesvol afleggen van examens! Je kan hen bereiken via deze contactpagina.

Zal je je studie combineren met een job? Bekijk zeker ook welke mogelijkheden we aanbieden voor werkstudenten.