logo
Portal for

Contact

Om ervoor te zorgen dat jullie steeds op een vlotte en snelle manier verder geholpen kunnen worden, heeft Studiebegeleiding enkele nieuwe initiatieven uiteengezet. Zit je met een vraag of is er iets niet duidelijk? Op deze pagina vind je een overzicht van waar je gericht verder geholpen wordt.

Q&A sessies

Momenteel worden er geen Q&A sessies voorzien

Helpdesk vakkenregistratie

Ervaar je problemen bij het registreren van je vakken? Ga dan zeker langs bij onze helpdesk vakkenregistratie of meld je probleem via dit formulier

Chat en e-mail

Chat momenten met korte vragen

Op vaste tijdstippen zijn wij ook bereikbaar via Microsoft Teams Chat. Deze app is gratis beschikbaar in het Office 365-pakket. Je vindt hier een handleiding om de teams-app te installeren.

 • Elke Maandag van 11u tot 12u : stuur een bericht naar ANNELIES.DEBOELPAEP
 • Elke dinsdag van 13u tot 14u: stuur een bericht naar MAAIKE.LEMAIRE
 • Elke woensdag van 13u tot 14u: stuur een bericht naar MAAIKE.LEMAIRE
 • Elke Donderdag van 10u tot 11u: stuur een bericht naar ANNELIES.DEBOELPAEP

Gebruik chat voor korte snelle vragen. 

 

E-mail

Ook via e-mail blijven we bereikbaar: studietraject.ir@vub.be

Annelies Deboelpaep


INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INGENIEURSWETENSCHAPPEN INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR INGENIEURSWETENSCHAPPEN INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR

E-mail
studietraject.ir@vub.be

Telefoon
Tijdelijk niet beschikbaar

Individuele afspraak

Heb je nood aan een individuele afspraak of zit je in één van de volgende doelgroepen en had je hierover graag met ons gesproken?

 • Studenten die een heroriëntering overwegen
 • Studenten met bindende voorwaarden die begeleiding vragen bij het samenstellen van hun individueel studietraject
 • Studenten met een laag leerkredietsaldo die begeleiding vragen bij het samenstellen van hun individueel studietraject
 • Studenten die reeds een diploma hebben verworven en wensen te starten aan een verkort traject
 • Studenten die overstappen vanuit een andere instelling
 • Studenten die werken en studeren wensen te combineren
 • Studenten die hun studies willen hervatten na enkele jaren stopzetting
 • Studenten in een bijzondere of moeilijke situatie 

Maak dan hier een digitale afspraak.

Liever een afspraak on campus? Contacteer ons dan via mail.

Contactpunt

Heb je een algemene vraag en kan je niet meteen terecht via één van bovenstaande contactmogelijkheden, weet dan dat er elke werkdag tussen 9-17u een medewerker van Studiebegeleiding voor je klaar zit in het contactpunt. Je kan hen ook telefonisch bereiken via 02/629.23.06. 

Canvas

Deze Canvascursus verzamelt alle thema´s die door Studiebegeleiding aan de VUB worden aangeboden. Zit je met vragen over planning, studiemethode of het schrijven van papers? Heb je last van faalangst of piekeren? Ga zelf aan de slag met allerlei tips en oefeningen. Hier vind je ook alle informatie over verdere begeleiding in groep. 

Leerkrediet

Meer info

Studievoortgang

Meer info

Individueel studietraject

Meer info

Gecombineerde inschrijving

Meer info

Individueel studietraject 1e Bachelor

Moet je vakken hernemen in je eerste jaar?  Dan zijn er extra facultaire regels. Hier vind je  een overzicht van deze regels en wat je moet ondernemen om je inschrijving in orde te brengen:

Algemene bepalingen

De examencommissie heeft vastgesteld dat je één of meerdere studiedelen van het eerste jaar dient te hernemen. Conform de facultaire aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement dien je je als student bij herinschrijving aan volgende voorwaarden te houden: 

 • Voor studenten, ingeschreven onder diplomacontract, die niet geslaagd zijn voor het eerste jaar van het modeltraject bachelor, gelden bijzondere beperkingen met betrekking tot de inschrijving voor opleidingsonderdelen uit het tweede jaar van het modeltraject.   
 • De student die voor minder dan 20 ECTS opleidingsonderdelen uit modeljaar 1 (1 BA) geslaagd is, mag geen opleidingsonderdelen uit modeljaar 2 (2 BA) opnemen. 
 • De student die voor minimum 21 ECTS t.e.m. 30 ECTS opleidingsonderdelen uit modeljaar 1 (1BA) geslaagd is, mag 2 opleidingsonderdelen uit modeljaar 2 (2 BA) opnemen. De omvang van de opgenomen 1BA + 2BA opleidingsonderdelen samen, mag maximum 60 ECTS bedragen. 
 • De student die voor minimum 31 ECTS t.e.m. 40 ECTS opleidingsonderdelen uit modeljaar 1 (1BA) geslaagd is, mag maximum 4 opleidingsonderdelen uit modeljaar 2 (2 BA) opnemen. De omvang van de opgenomen 1BA + 2BA opleidingsonderdelen samen, mag maximum 60 ECTS bedragen. 
 • De student die voor minimum 41 ECTS t.e.m. 50 ECTS opleidingsonderdelen uit modeljaar 1 (1BA) geslaagd is, mag een vrij aantal opleidingsonderdelen uit modeljaar 2 (2 BA) opnemen, met die beperking dat de omvang van de opgenomen 1BA + 2BA opleidingsonderdelen samen, niet meer dan 60 ECTS mag bedragen.
 • De student die voor minimum 51 ECTS opleidingsonderdelen uit modeljaar 1 (1 BA) geslaagd is, mag een vrij aantal opleidingsonderdelen uit modeljaar 2 (2 BA) opnemen, met die beperking dat de omvang van de opgenomen 1BA + 2BA opleidingsonderdelen samen, niet meer dan 72 ECTS mag bedragen. 

Formulier individueel studietraject

Voor het samenstellen van je traject dien je verplicht een individueel studietraject formulier in te vullen en opnieuw door te sturen naar studietraject.ir@vub.be , dit ten laatste op 24 september 2021. Let er ook op dat naast deze facultaire bepalingen sommige opleidingsonderdelen ook onderhevig zijn aan inschrijvingsvereisten

Bij goedkeuring word je op de hoogte gebracht via email. In afwachting van de goedkeuring, kan je jezelf al herinschrijven voor het programma (deadline: 30 september). Het faculteitssecretariaat zal je registreren voor de opleidingsonderdelen.

Inschrijvingsvereisten

Om een vak te mogen volgen, dien je vaak te voldoen aan de inschrijvingsvereisten van dat vak. Deze inschrijvingsvereisten worden aan de VUB ook wel eens 'pre- en corequisites' genoemd.

Pre- en corequisites

Een prerequisite is een vak dat je onder de knie moet hebben vooraleer je een ander vak kan opnemen. Je bent dus reeds geslaagd voor het voorgaande vak (minstens 10/20) of werd hiervoor gedelibereerd (toegestane onvoldoende).

Een corequisite is een vak dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met het daaropvolgende vak moet volgen.

Naast deze pre- en/of corequisites moet je voor sommige vakken als bijkomende inschrijvingsvereiste een minimum aantal studiepunten in je traject verworven hebben.

Programmawijzigingen

Jaarlijks kunnen er programmawijzigingen plaatsvinden.

Sommige programmawijzigingen blijven eerder beperkt (vb. een titelwijziging bij een vak) en hebben geen verdere impact op jouw studietraject. Andere programmawijzigingen zijn ingrijpender (vb. wijziging van aantal studiepunten op een vak, samenvoeging van twee vakken, oprichting van een nieuw vak....) en kunnen net wel een impact hebben op het verdere verloop van jouw studietraject of jaarprogramma.

Indien een programmawijziging impact heeft op jouw traject, word je hiervan per mail op de hoogte gebracht voor aanvang van het nieuwe academiejaar.

Vragen over programmawijzigingen en de gevolgen hiervan voor jouw traject kan je stellen aan de studietrajectbegeleider. Ook worden er infosessies voorzien waar jij jouw vragen kan stellen.

>>> Check hier de programmawijzigingen voor 2021-2022.

 

Vrijstellingen

Denk je in aanmerking te komen voor een aantal vrijstellingen? Dan kan je dit aanvragen via studietraject.ir@vub.be. Maar welke stappen moet je hiervoor ondernemen?

Vrijstellingen aanvragen

Ga eerst na welke soort vrijstelling je wenst aan te vragen: 

 • Vrijstellingsaanvraag voor opleidingsonderdelen op basis van eerder behaalde vakken: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd. Deze vrijstellingen kan je via de procedure op deze webpagina aanvragen bij de faculteit. Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch overgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten en een identieke vakcode heeft.  
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. Je zal eerst een procedure moeten volgen bij de Universitaire Associatie Brussel. Je vindt meer informatie op deze webpagina

Via dit formulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de VUB.
De instructietaal kan je aanpassen in de rechterbovenhoek. Lees telkens zeer goed de gestelde vraag. Aangezien een groot deel van dit formulier automatisch verwerkt wordt, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid op voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie worden niet behandeld. Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen, vul je een nieuw formulier in.  

Breng hierna nog volgende documenten digitaal binnen via studietraject.ir@vub.be voor de deadline (15 oktober voor het eerste semester, 15 februari voor het tweede semester). Je aanvraag kan pas verwerkt worden nadat je deze documenten hebt bezorgd. In het onderwerp van je mail vermeld je 'vrijstellingsaanvraag'

 • Creditbewijs: dit is het officieel bewijs van slagen voor het vak. We aanvaarden creditbewijzen uitgereikt door je vorige instelling, officiële puntenlijsten (geen screenshots) of een kopie van het diplomasupplement waarop de behaalde vakken staan weergegeven.  
  Geef dit document een duidelijke naam: Creditbewijs_NAAM_(nr.) 
 • ECTS-fiche: Aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog door te mailen indien je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven! Houd er rekening mee dat een scan van een fiche doorsturen zorgt voor een vertraging in de procedure. Je aanvraag kan namelijk pas behandeld worden nadat je de ECTS-fiche hebt bezorgd en deze kan ook niet automatisch verwerkt worden.  
  Geef dit document een duidelijke naam: ECTS_NAAM_Vaktitel 

Vragen? Stuur een mail naar studietraject.ir@vub.be 

Opgelet! Volg zeker ook alle lessen zolang er geen beslissing genomen is!

Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd. Je wordt via je VUB-e-mail op de hoogte gehouden over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten. 

Uitzonderingsaanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen op de volgende regels:

 • het overschrijden van het maximum aantal studiepunten (72 SP)
 • de voltijdelijkheid tussen vakken (overschrijden van de inschrijvingsvereisten/ pre- en corequisites)
 • het in-of uitschrijven van de opleiding buiten de inschrijvingsperiode (semester 1: 30 september/ semester 2: 15 februari)
 • het in-of uitschrijven op vakken buiten de registratieperiode (semester 1: 15 oktober/ semester 2 28 februari)

Opgelet: een uitzonderingsaanvraag wordt slechts uitzonderlijk (vb. door de uitzonderingsaanvraag kan je afstuderen of op modeltraject geraken, er waren administratieve/ technische problemen waardoor je jouw inschrijving niet kon voltooien....) toegestaan. Je dient deze dus zeer grondig te motiveren!

Je vult hiervoor het online aanvraagformulier in. We brengen je per e-mail op de hoogte van de beslissing. Dit duurt ongeveer 7 werkdagen.