logo
Portal for

De studietrajectbegeleider (STB) informeert, adviseert en begeleidt je tijdens jouw studies

Hij of zij kan je

 • vertellen hoe je een individueel studietraject samenstelt 
 • advies geven in welke volgorde je vakken kan volgen
 • meer vertellen over het leerkrediet en jouw leerkredietsaldo
 • helpen bij allerhande vragen over de deliberaties  
 • inzicht bieden in jouw studievoortgang
 • je helpen wanneer het even moeilijk gaat tijdens je studieloopbaan

Begeleidingsaanbod

E-mail 

Onze STB-ploeg is bereikbaar op één e-mailadres: studietraject.es@vub.be Achter de schermen wordt elke mail aan de juiste STB toegewezen. Vermeld jouw studentennummer en opleiding voor een vlotte verwerking.

Maak een individuele afspraak

Scroll even naar beneden indien je een individuele afspraak wenst en selecteer de studietrajectbegeleider van je opleiding. Check goed de kalender voor een online of on campus afspraak. On campus afspraken gaan door op Pleinlaan 5, 3de verdieping, lokaal 3.03.

Chatmomenten voor korte vragen 

Heb je een korte vraag? Stuur dan even een bericht via Microsoft Teams. 

Ga zelf aan de slag!

Neem zeker een kijkje op onze canvaspagina

Spring binnen in het contactpunt 

Zit je met een algemene vraag rond je studietraject of over de verschillende begeleidingsmogelijkheden van Studiebegeleiding, spring dan binnen in het Contactpunt! Hier kan je zonder afspraak langskomen. De openingsuren vind je hier.

Zit je in je bachelor en combineer je vakken uit verschillende jaren?

Stel je eigen studietraject op

​​​​​​​Combineer je vakken uit je bachelor, schakel, voorbereidingsprogramma met mastervakken?

Dan ga je voor een gecombineerde inschrijving

Goeie raad van onze studiebegeleiding

Bekijk de tips & tricks

Romy Demol


Communicatiewetenschappen
Sociologie
Politieke wetenschappen

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams
Elke werkdag bereikbaar

Maak een individuele afspraak
klik hier

Ioanna Athanassiu


Social Sciences
Political Science: European and International Governance
Communication Studies

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams
Elke werkdag bereikbaar

Maak een individuele afspraak
klik hier

Janneke van den Hoven


TEW
Handelsingenieur
Business & Technology

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams
Elke werkdag beschikbaar

Maak een individuele afspraak
klik hier

Eline de Bruijn


Bedrijfskunde
Management

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams
Elke werkdag bereikbaar

Maak een individuele afspraak
klik hier

Lieselot Caes


International Business
Business Economics

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams
Elke werkdag beschikbaar

Maak een individuele afspraak
klik hier

Alles begint bij een goed plan

Om je studietraject goed te kunnen plannen heb je een goed overzicht nodig:

 • Welke vakken zitten er in het programma?
 • Zijn er inschrijvingsvereisten (pre- en co-requisites) voor bepaalde vakken?
 • Kan ik mijn studie logisch spreiden?

Je vindt alle informatie hieronder terug, per opleiding. 

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.  

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.  

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.  

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn. 

Het individuele studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert.

Stel zelf je individueel studietraject samen

Klik hier

Hoe stel ik mijn individueel traject samen?

Hoe stel ik mijn individueel studietraject samen?

Je kan je individuele jaarprogramma gemakkelijk opstellen met behulp van dit formulier.   

Bij het opstellen van jouw individueel jaarprogramma dien je rekening te houden met enkele zaken:

Omvang jaarprogramma

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

 • Je moet per academiejaar minimum voor 27 studiepunten inschrijven om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden. Meer info en uitzonderingen. Opgelet: Heb je een verblijfsvergunning, dan ben je verplicht om minimum 54 ECTS credits op te nemen!
 • Je kan per academiejaar maximum voor 72 studiepunten inschrijven. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan. Hoe je een uitzondering aanvraagt, vind je op de tab 'uitzondering aanvragen'.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.  

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.  

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.  

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.  

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie tab 'studieprogramma'). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Je vindt de pre- en co-requisites per opleiding terug op de tab 'studieprogramma'.

Evenwichtige spreiding

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.  

Heb je hier vragen bij? Volg een groepssessie georganiseerd door onze studietrajectbegeleiders.  

Wat is een gecombineerd traject?

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider. Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 42 van het OER beperkt tot maximaal 72 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Hoe je een gecombineerde inschrijving administratief in orde brengt, lees je op deze pagina

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen

Indien de student minder dan of nog 30 studiepunten nodig heeft om de basisopleiding te behalen, dan kan de student zich zonder toelating in een daaropvolgende masteropleiding inschrijven overeenkomstig met de geldende regels van de volgtijdelijkheid.

 • Wanneer een student kan afstuderen (in de vervolgopleiding) worden prerequisites overruled tot 72 sp (met uitzondering voor de masterproef, check laatste punt). 
 • Een traject tot 78 sp wordt toegestaan indien de student geen bindende voorwaarden heeft en de eindpaper niet meer dient op te nemen. 
 • Studenten zonder bindende voorwaarden die een traject van meer dan 78 sp willen opnemen dienen dit te bespreken met de STB. Het voorstel wordt voorgelegd aan de decaan.
 • Studenten die de paper (in hun bachelor, schakel of voorbereidingsprogramma) nog niet eerder hebben opgenomen kunnen dit niet combineren met de masterproef. De combinatie van de paper en masterproef moet steeds voorgelegd worden aan de decaan samen met een bewijs van vorderingen van de paper afgeleverd door de assistent/promotor.

Indien de student nog meer dan 30 studiepunten nodig heeft om zijn basisopleiding te behalen zal deze een uitzondering moeten aanvragen.

Uitzondering aanvragen in 2021-2022

Je kan een uitzondering aanvragen door dit formulier in te vullen.

De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt.
Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van de inschrijvingsvereisten (pre- en/of corequisites)
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 72 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 30 september 2021
 • (De)Registreren voor vakken na deadline van 15 oktober 2021 (1e semester vakken en jaarvakken)
 • (De)Registreren voor vakken na deadline van 28 februari 2022 (2e semester vakken)
 • Combineren van de basisopleiding (bachelor) met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.