logo
Portal for

De studietrajectbegeleider (STB) informeert, adviseert en begeleidt je tijdens jouw studies

Hij of zij kan je

 • vertellen hoe je een individueel studietraject samenstelt 
 • advies geven in welke volgorde je vakken kan volgen
 • meer vertellen over het leerkrediet en jouw leerkredietsaldo
 • helpen bij allerhande vragen over de deliberaties  
 • inzicht bieden in jouw studievoortgang
 • je helpen wanneer het even moeilijk gaat tijdens je studieloopbaan

Begeleidingsaanbod start academiejaar

De start van het academiejaar is een erg drukke periode voor de studietrajectbegeleiders. Maar ook nu kan je weer rekenen op onze hulp.

Online groepssessies 

Voor de samenstelling van je individueel studietraject of gecombineerde inschrijving verwachten we je in één van onze groepsessies.

Chatmomenten voor korte vragen 

Elke collega voorziet voldoende chatmomenten. Check hieronder de beschikbaarheden.

E-mail 

Onze STB-ploeg is bereikbaar op één e-mailadres: studietraject.es@vub.be Achter de schermen wordt elke mail aan de juiste STB toegewezen. Vermeld je studentennummer en je opleiding voor een vlotte verwerking.

Ga zelf aan de slag!

Zit je in je bachelor en combineer je vakken uit verschillende jaren?

Stel je eigen studietraject op

​​​​​​​Combineer je vakken uit je bachelor, schakel, voorbereidingsprogramma met mastervakken?

Dan ga je voor een gecombineerde inschrijving

Goeie raad van onze studiebegeleiding

Bekijk de tips & tricks

Individueel gesprek

Ben je een student die zich bevindt in één van de onderstaande situaties en heb je nood aan een individueel gesprek?

 • Studenten in een bijzondere of moeilijke situatie 
 • Studenten die een heroriëntering overwegen
 • Studenten die hun studies willen hervatten na enkele jaren stopzetting

Zit je in één van de bovenstaande situaties? Vraag dan je individueel gesprek aan via dit formulier. De studietrajectbegeleider zal jou contacteren.

Zit je met een algemene vraag rond je studietraject spring dan binnen in het Contactpunt! Hier kan je zonder afspraak langskomen. De openingsuren vind je hier.

Romy Demol


Communicatiewetenschappen
Sociologie
Politieke wetenschappen

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams (vanaf 13/9)
MA-DI-DO-VR 15u-16u

Ioanna Athanassiu


Social Sciences
Political Science: European and International Governance
Communication Studies

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams (vanaf 13/9)
MA-DI-WO-DO-VR 16u-17u

Eline de Bruijn


Bedrijfskunde

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams (vanaf 13/9)
MA-DI-WO-DO-VR 16u-17u

Lieselot Caes


TEW
Handelsingenieur
Business & Technology

E-mail
studietraject.es@vub.be

Chat via teams (vanaf 13/9)
MA-DI-WO 13u-14u DO-VR 9u30-10u30

Karen Simoens


Management

E-mail
studypath.es@vub.be

Chat via teams (vanaf 13/9)
MA-DI 11u-12u DO 17u-18u

Hannelore Deblander


International Business
Business Economics

E-mail
studypath.es@vub.be

Chat via teams (vanaf 13/9)
MA-DI-WO-DO-VR 13u-14u

Heb je voor de eerste keer een individueel studietraject? Zit je nog met vakken van eerste bachelor? Als je hierover vragen of begeleiding wenst kan je in onderstaande online sessies terecht. Schrijf je zeker en vast in via één van de links.  

Studenten die vakken van BA2 en BA3 combineren of vakken uit de BA, de schakel of het voorbereidingsprogramma combineren met mastervakken vinden onderaan deze pagina hun groepssessies. Scroll even naar beneden.

Kom je van een andere universiteit en wil je overstappen naar een opleiding van de faculteit ES? Wil je weten wat er precies moet gebeuren en hoe je vrijstellingen aanvraagt? Schrijf je dan in voor deze groepssessie. Kom voorbereid en bekijk zeker deze pagina voor 'overstappers'.

Nederlandstalige opleidingen English programmes
Individueel studietraject BA1/BA2
(klik hier en schrijf je in voor een sessie)
Individual studypath BA1/BA2
(click here to subscribe for a session)
21 september 10u 21 September 14h00
23 september 14u
29 september 20u 29 September 19h45
30 september 18u 30 September 18h00
5 oktober 20u 5 October 19h45
7 oktober 18u 7 October 18h00

Zit je al verder in je opleiding? Wil je vakken uit tweede en derde bachelorjaren combineren? Of wens je vakken uit je vooropleiding te combineren met vakken uit de master? Dan kan je in onderstaande sessies terecht:

Nederlandstalige opleidingen English programmes
Individueel studietraject BA2/BA3 en gecombineerde opleiding BA/SCH/VRB-MA
(klik hier en schrijf je in voor een sessie)
Individual studypath BA2/BA3 and combined enrollment BA/PREP-MA
(click here to subscribe for a session)
22 september 10u 20 September 14h00
24 september 10u 24 September 14h00
29 september 19u 29 September 18h00
30 september 19u45 30 September 19h45
5 oktober 19u 5 October 18h00
7 oktober 19u30 7 October 19h45

Alles begint bij een goed plan

Om je studietraject goed te kunnen plannen heb je een goed overzicht nodig:

 • Welke vakken zitten er in het programma?
 • Zijn er inschrijvingsvereisten (pre- en co-requisites) voor bepaalde vakken?
 • Kan ik mijn studie logisch spreiden?

Je vindt alle informatie hieronder terug, per opleiding. 

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.  

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.  

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.  

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn. 

Het individuele studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert.

Stel je individuele studietraject samen

Start hier

Hoe stel ik mijn individueel traject samen?

Hoe stel ik mijn individueel studietraject samen?

Je kan je individuele jaarprogramma gemakkelijk opstellen met behulp van dit formulier.   

Bij het opstellen van jouw individueel jaarprogramma dien je rekening te houden met enkele zaken:

Omvang jaarprogramma

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

 • Je moet per academiejaar minimum voor 27 studiepunten inschrijven om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden. Meer info en uitzonderingen. Opgelet: Heb je een verblijfsvergunning, dan ben je verplicht om minimum 54 ECTS credits op te nemen!
 • Je kan per academiejaar maximum voor 72 studiepunten inschrijven. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan. Hoe je een uitzondering aanvraagt, vind je op de tab 'uitzondering aanvragen'.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.  

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.  

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.  

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.  

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie tab 'programma overzichten'). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Je vindt de pre- en co-requisites per opleiding terug op de tab 'pre- en co-requisites'.

Evenwichtige spreiding

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.  

Heb je hier vragen bij? Volg een groepssessie georganiseerd door onze studietrajectbegeleiders.  

Wat is een gecombineerd traject?

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider. Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 42 van het OER beperkt tot maximaal 72 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Hoe je een gecombineerde inschrijving administratief in orde brengt, lees je op deze pagina

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen

Indien de student minder dan of nog 30 studiepunten nodig heeft om de basisopleiding te behalen, dan kan de student zich zonder toelating in een daaropvolgende masteropleiding inschrijven overeenkomstig met de geldende regels van de volgtijdelijkheid.

 • Wanneer een student kan afstuderen (in de vervolgopleiding) worden prerequisites overruled tot 72 sp (met uitzondering voor de masterproef, check laatste punt). 
 • Een traject tot 78 sp wordt toegestaan indien de student geen bindende voorwaarden heeft en de eindpaper niet meer dient op te nemen. 
 • Studenten zonder bindende voorwaarden die een traject van meer dan 78 sp willen opnemen dienen dit te bespreken met de STB. Het voorstel wordt voorgelegd aan de decaan.
 • Studenten die de paper (in hun bachelor, schakel of voorbereidingsprogramma) nog niet eerder hebben opgenomen kunnen dit niet combineren met de masterproef. De combinatie van de paper en masterproef moet steeds voorgelegd worden aan de decaan samen met een bewijs van vorderingen van de paper afgeleverd door de assistent/promotor.

Indien de student nog meer dan 30 studiepunten nodig heeft om zijn basisopleiding te behalen zal deze een uitzondering moeten aanvragen.

Uitzondering aanvragen in 2021-2022

Je kan een uitzondering aanvragen door dit formulier in te vullen.

De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt.
Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van de inschrijvingsvereisten (pre- en/of corequisites)
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 72 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 30 september 2021
 • Registreren voor vakken na deadline van 15 oktober 2021 (1e semester vakken en jaarvakken)
 • Registreren voor vakken na deadline van 28 februari 2022 (2e semester vakken)
 • Combineren van de basisopleiding (bachelor) met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.