logo
Portal for

Het individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert.

Stel nu jouw individueel traject samen!

Hoe stel ik mijn individueel studietraject samen?

Bij het opstellen van jouw individueel jaarprogramma dien je rekening te houden met enkele zaken:

Omvang jaarprogramma

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

  • Je dient per academiejaar minimum voor 27 studiepunten ingeschreven te zijn om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden Meer info en uitzonderingen >>>
  • Je kan per academiejaar maximum 66 studiepunten opnemen. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan van jouw faculteit. Contacteer hiervoor jouw studietrajectbegeleider.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Evenwichtige spreiding

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.

Indien je hier vragen rond hebt, kan je steeds contact opnemen met jouw studietrajectbegeleider.

Deelcijfers

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op een onderdeel van een vak, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Deelcijfers worden niet overgdragen naar de 2de zittijd, noch naar een volgend academiejaar, tenzij anders bepaald in de opleidingsonderdeelfiche. Opgelet: je moet opnieuw registreren voor het volledige vak. Alle studiepunten van dat vak tellen mee bij het samenstellen van jouw jaarprogramma.

Deliberatie


VRAGEN OVER BUISPUNTEN? AFRONDING VAN EXAMENCIJFERS? GESLAAGD MET VOLDOENING, ONDERSCHEIDING, GROTE OF GROOTSTE ONDERSCHEIDING?

Raadpleeg de pagina's over deliberatie

Vakkenregistratie


Begin tijdig aan je vakkenregistratie, zeker als je nog inhoudelijk advies wil van je studietrajectbegeleider.

Raadpleeg de pagina's over vakkenregistratie

Gecombineerde inschrijving

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving waarbij je twee opleidingen combineert. Hieronder kan je meer informatie terugvinden over de voorwaarden en de procedure om een gecombineerde inschrijving aan te vragen.

De studievoortgangsregels zijn steeds van toepassing

Wil je starten met jouw masteropleiding terwijl je nog enkele opleidingsonderdelen uit jouw bacheloropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moet afronden? Dan kan je een aanvraag tot gecombineerde inschrijving indienen.

Aan een gecombineerde inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Je mag maximum 66 studiepunten opnemen per academiejaar.
  • Je moet je houden aan de inschrijvingsvereisten die worden gesteld door de opleiding.

Waarom een afspraak maken met je studietrajectbegeleider?

De studietrajectbegeleider informeert, adviseert en begeleidt jou in je studieprogramma. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen over je persoonlijk traject.

Waarom een afspraak maken met je studietrajectbegeleider?

Hij of zij kan je

  • vertellen hoe je een individueel studietraject samenstelt
  • advies geven in welke volgorde je vakken kan volgen
  • meer vertellen over het leerkrediet en jouw leerkredietsaldo
  • helpen bij allerhande vragen over de deliberaties
  • inzicht bieden in jouw studievoortgang
  • een luisterend oor bieden wanneer het even moeilijk gaat tijdens je studieloopbaan

Digitaal bereikbaar

Tijdens je studies kan je rekenen op de hulp van je studietrajectbegeleider! Om onze studenten te begeleiden proberen we zoveel mogelijk online beschikbaar te zijn.

Aan de VUB gebruiken we hiervoor Microsoft Teams, een app die voor jou als student gratis beschikbaar is via het Office365 pakket. Maak via de link naar de onlinekalender van je studietrajectbegeleider een afspraak (die dan digitaal zal doorgaan) en download de Teams app. Op sommige momenten is je studietrajectbegeleider ook bereikbaar via de chatfunctie van de Teams app.

Je kan je studietrajectbegeleiders ook bereiken via e-mail. Telefonisch is hij of zij niet altijd bereikbaar. Je maakt best een afspraak of stuurt een e-mail.

Vind jouw studietrajectbegeleider

Hieronder vind je per opleiding wie de studietrajectbegeleider is.

Opleiding