logo
Portal for

Waarmee kan een studietrajectbegeleider jou helpen?

De studietrajectbegeleider informeert, adviseert en begeleidt jou in je studieprogramma. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen over je persoonlijk traject.

Studietrajectbegeleiders

De start van het academiejaar is een erg drukke periode voor de studietrajectbegeleiders. Maar ook nu kan je weer rekenen op onze hulp bij de samenstelling van je individueel studietraject. Vol enthousiasme zijn we bereikbaar via deze kanalen:  

 • (Online) groepsessies 
 • Chatmomenten voor korte vragen  
 • E-mail  

Kijk hieronder voor jouw opleiding welk aanbod je studietrajectbegeleider heeft voorzien! Ben je een werkstudent? Dan hebben we alle praktische informatie voor je verzameld op deze pagina.  

Ben je een student die zich bevindt in één van de onderstaande situaties en heb je nood aan een individueel gesprek? Neem hiervoor dan contact op met je studietrajectbegeleider! 

 • Studenten met bindende voorwaarden die begeleiding vragen bij het samenstellen van hun individueel studietraject 
 • Studenten met een laag leerkredietsaldo die begeleiding vragen bij het samenstellen van hun individueel studietraject 
 • Studenten in een bijzondere of moeilijke situatie  
 • Studenten die een heroriëntering overwegen 
 • Studenten die hun studies willen hervatten na enkele jaren stopzetting 

Zit je met een algemene vraag rond je studietraject spring dan binnen in het Contactpunt! Hier kan je zonder afspraak langskomen. De openingsuren vind je hier.  

Vakken vooropleiding combineren met vervolgopleiding

Wil je graag je bachelor/schakel/voorbereidingsprogramma combineren met je master, maar zit je met vragen?  

 • Op deze pagina vind je alle informatie over het in orde brengen van je administratie van je gecombineerde inschrijving 
 • Op deze pagina kan je nagaan of je in aanmerking komt voor een gecombineerde inschrijving.  

Wil je graag advies bij de samenstelling van je individueel studietraject? Neem dan dan deel aan één van de opleidingsspecifieke groepsessies van je studietrajectbegeleider (zie onderaan de pagina).

Individueel studietraject

Je traject wijkt af van het van het standaard voorgestelde modeltraject? Je wenst minder opleidingsonderdelen op te nemen of opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren te combineren?  

Op deze pagina kan je zelf aan de slag gaan met de samenstelling van je individueel studietraject.  

Wil je graag begeleiding? Neem dan ook hier deel aan één van de opleidingsspecifieke groepsessie (zie onderaan de pagina). 

Je stapt over vanuit een andere instelling

Je wenst over te stappen naar een opleiding aan de Vrije Universiteit van Brussel, maar weet niet hoe je dit moet aanpakken? Alle informatie rond het overstappen vanuit een andere instelling vind je hier.  

Ga zeker ook eens na of je studietrajectbegeleider een specifieke groepsessie voor je organiseert! Het groepsaanbod kan je hieronder per opleiding raadplegen.

Aanvragen uitzondering individueel studietraject

Een afwijking op je individueel studietraject (maximum aantal opgenomen studiepunten/inschrijvingsvereisten) wordt door de Decaan enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten.  

Een uitzondering vraag je aan bij je faculteit (onder de tab studietrajectbegeleiding).

Contactgegevens studietrajectbegeleider

Hieronder vind je per opleiding wie de studietrajectbegeleider is met hun contactgegevens. 

Opleiding

Deliberatie


VRAGEN OVER BUISPUNTEN? AFRONDING VAN EXAMENCIJFERS? GESLAAGD MET VOLDOENING, ONDERSCHEIDING, GROTE OF GROOTSTE ONDERSCHEIDING?

Raadpleeg de pagina's over deliberatie

Vakkenregistratie


BEGIN TIJDIG AAN JE VAKKENREGISTRATIE, ZEKER ALS JE NOG INHOUDELIJK ADVIES WIL VAN JE STUDIETRAJECTBEGELEIDER.

Raadpleeg de pagina's over vakkenregistratie

Gecombineerde inschrijving

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving waarbij je twee opleidingen combineert. Hieronder kan je meer informatie terugvinden over de voorwaarden en de procedure om een gecombineerde inschrijving aan te vragen.

Vakken van je vooropleiding combineren met je vakken uit je vervolgopleiding?! 

Voorwaarden 

Je moet nog een aantal vakken afleggen binnen jouw bachelor (of schakel- en voorbereidingsprogramma), maar je wil tegelijk ook al vakken uit de master (of een andere vervolgopleiding) opnemen? 

Onder bepaalde voorwaarden kan dat! 

 • Je moet nog maximaal 30 stp. afleggen in je bachelor. 
 • Je neemt al jouw laatste vakken op en je kan dit academiejaar dus afstuderen in de bachelor. 

Let op dat alle andere regels rond het samentellen van je studietraject blijven gelden: je mag maximaal 72 stp. per jaar opnemen en je houdt je aan de inschrijvingsvereisten per vak! 

Hoe ga je te werk? 

Je voldoet aan deze voorwaarden? Je schrijft je opnieuw in aan de VUB voor je eerste opleiding én je meldt je aan voor je vervolgopleiding. Hoe je dat doet, vind je op deze pagina. Houd rekening met de deadline om je aan te melden: late aanmeldingen worden niet aanvaard. Als je technische problemen ondervindt, contacteer je de studentenadministratie.  

Je voldoet niet aan de voorwaarden? Als je gegronde redenen hebt waarom er voor jouw individueel studietraject zou moeten afgeweken worden van deze richtlijnen, kan je een uitzonderingsaanvraag indienen waarin je dit omstandig motiveert voor de decaan. 

 1. Vraag een uitzondering aan bij de decaan. Hoe je een uitzondering aanvraagt, vind je op de webpagina van jouw faculteit
 2. Je schrijft je opnieuw in aan de VUB voor je eerste opleiding, registreer je vakken voor deze opleiding én je meldt je aan voor je vervolgopleiding voor 30 september. Wacht NIET eerst op goedkeuring van de decaan. Hoe je dat doet, vind je op deze webpagina. Als je technische problemen ondervindt, contacteer je de studentenadministratie.  
 3. Begin jouw vakken te volgen tot je een antwoord gekregen hebt van de decaan. Voorlopig kan je wel al toegang krijgen tot de cursus op Canvas. Let op: dit is niet hetzelfde als je vak officieel registreren in de selfservice. 

Het individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert.

Hoe stel ik mijn individueel studietraject samen?

Je kan je individuele jaarprogramma gemakkelijk opstellen met behulp van dit formulier.   

Bij het opstellen van jouw individueel jaarprogramma dien je rekening te houden met enkele zaken:

Omvang jaarprogramma

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

 • Je dient per academiejaar minimum voor 27 studiepunten ingeschreven te zijn om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden
  Meer info en uitzonderingen >>>
  Opgelet: Heb je een verblijfsvergunning, dan ben je verplicht om minimum 54 ECTS credits op te nemen!
 • Je kan per academiejaar maximum 72 studiepunten opnemen. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan van jouw faculteit. Hoe je een uitzondering aanvraagt, vind je op de webpagina van jouw faculteit.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.  

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.  

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.  

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.  

Overzicht inschrijvingsvereisten

Evenwichtige spreiding

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.  

Heb je hier vragen bij? Volg een groepssessie georganiseerd door de studietrajectbegeleiders van jouw faculteit.  

Deelcijfers

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op een onderdeel van een vak, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Deelcijfers worden niet overgedragen naar de 2de zittijd, noch naar een volgend academiejaar, tenzij anders bepaald in de opleidingsonderdeelfiche. Wanneer een deelcijfer kan overgedragen worden naar een volgend academiejaar, gaat het om een deelvrijstelling. Opgelet: je moet opnieuw registreren voor het volledige vak. Alle studiepunten van dat vak tellen mee bij het samenstellen van jouw jaarprogramma.  

Opgelet:  Niet alle faculteiten kennen deelvrijstellingen toe! Vraag dit na bij de trajectbegeleider van jouw faculteit! 

Overstappen naar de VUB

Je startte jouw opleiding elders, maar wil overstappen naar de VUB? Welkom!  Je zit met een hoop vragen? We helpen je op weg. 

Welke vakken tellen mee aan de VUB?

Je hebt een aantal vakken behaald aan de andere instelling en wil te weten komen in welke mate deze in rekening gebracht worden in je opleiding aan de VUB. We spreken in dat geval van vrijstellingen. 

Aan jou om de voorzet te geven!  

Hoezo? Online kan je alle opleidingsonderdeelfiches bekijken. Je vindt er alles in terug over de inhouden die in de vakken aan bod komen, het gebruikte cursusmateriaal, het aantal studiepunten,… 

Je hebt een idee van welke van jouw behaalde vakken tot vrijstellingen kunnen leiden? Jouw puntenlijst en de opleidingsonderdeelfiches van je eerder behaalde credits bij de hand? Dan ben je helemaal klaar om de vrijstellingen aan te vragen.  

Er is per faculteit een specifiek aanvraagformulier: 

Van 1e bachelor naar 2e...

Als je al jouw 1e bachelor vakken elders hebt behaald, kan je dan meteen starten in de 2e bachelor aan de VUB?  

Helaas, zo werkt het niet. Per vak dat je behaald hebt, wordt bekeken in welke mate het overeenkomt met de vakken die we in onze opleiding aanbieden. Bij voldoende overeenkomst, kan dit vrijstellingen geven op verschillende plaatsen in het traject (bvb enkele 1e bachelor vakken en enkele 2e bachelor vakken). Je volgt dezelfde vrijstellingsprocedure als hierboven. 

Hou voor ogen: er is zelden 100% overeenkomst.  

Vaak doe je een beetje verlies bij de overstap. Een voorbeeld: het kan zijn dat we tegenover de 60 studiepunten die je elders hebt behaald, slechts 51 studiepunten aan overeenkomstige vakken vinden. 

Geraak je er zelf niet aan uit? 

 Ga zeker ook eens na of je studietrajectbegeleider een specifieke groepssessie voor je organiseert!  

Je ziet het helemaal zitten?

Schrijf je in! Na inschrijving en eens je zicht hebt op jouw pakket vrijgestelde vakken, kan je aan het puzzelen met jouw individueel studietraject.  

Via dezelfde bovenstaande facultaire linken zal je ook tips en info vinden over het samenstellen van jouw individueel studietraject. Niet gevonden, hulp nodig? Jouw studietrajectbegeleider zal je wegwijs maken.