logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Individueel studietraject
Content: 
Title: 
Het individueel studietraject
Text: 

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert.

Format: 
Introduction
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
<a href="https://student.vub.be/studietrajectbegeleiders#studietrajectbegeleiders" target="_blank"><b>Contacteer je studietrajectbegeleider >>></a></b>
Title: 
Hoe stel ik mijn individueel studietraject samen?
Text: 

Bij het opstellen van jouw individueel jaarprogramma dien je rekening te houden met enkele zaken:

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Stel nu jouw individueel traject samen!
Title: 
Omvang jaarprogramma
Text: 

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

  • Je dient per academiejaar minimum voor 27 studiepunten ingeschreven te zijn om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden Meer info en uitzonderingen >>>
  • Je kan per academiejaar maximum 66 studiepunten opnemen. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan van jouw faculteit. Contacteer hiervoor jouw studietrajectbegeleider.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Inschrijvingsvereisten
Text: 

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Studietraject
Image: 
Title: 
Studietraject
Image: 
Title: 
Studietraject
Image: 
Title: 
Studietraject
Tiles: 
Image: 
Title: 
Studietraject
Image: 
Title: 
Studietraject
Image: 
Title: 
Studietraject
Image: 
Title: 
Studietraject
Title: 
Evenwichtige spreiding
Text: 

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.

Indien je hier vragen rond hebt, kan je steeds contact opnemen met jouw studietrajectbegeleider.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Deelcijfers
Text: 

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op een onderdeel van een vak, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Wanneer je slaagt voor een onderdeel van een vak moet je met de docent afspreken of dit deelcijfer kan worden overgedragen naar het volgende academiejaar. Opgelet: je moet opnieuw registreren voor het volledige vak. Alle studiepunten van dat vak tellen mee bij het samenstellen van jouw jaarprogramma.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Deliberatie
Text: 
VRAGEN OVER BUISPUNTEN? AFRONDING VAN EXAMENCIJFERS? GESLAAGD MET VOLDOENING, ONDERSCHEIDING, GROTE OF GROOTSTE ONDERSCHEIDING?
Title: 
Vakkenregistratie
Text: 
Begin tijdig aan je vakkenregistratie, zeker als je nog inhoudelijk advies wil van je studietrajectbegeleider.
Title: 
Gecombineerde inschrijving
Content: 
Title: 
Gecombineerde inschrijving
Text: 

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving waarbij je twee opleidingen combineert. Hieronder kan je meer informatie terugvinden over de voorwaarden en de procedure om een gecombineerde inschrijving aan te vragen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Wil je starten met jouw masteropleiding terwijl je nog enkele opleidingsonderdelen uit jouw bacheloropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moet afronden? Dan kan je een aanvraag tot gecombineerde inschrijving indienen.

Aan een gecombineerde inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Je mag maximum 66 studiepunten opnemen per academiejaar.
  • Je moet je houden aan de inschrijvingsvereisten die worden gesteld door de opleiding.
Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
De <a href="https://student.vub.be/studievoortgang#intro" target="_blank"><b>studievoortgangsregels</a></b> zijn steeds van toepassing
Title: 
Studietrajectbegeleiders
Content: 
Title: 
Jouw persoonlijk studietraject
Text: 

De studietrajectbegeleider informeert, adviseert en begeleidt jou in je studieprogramma. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen over je persoonlijk traject.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Hij of zij kan je

  • vertellen hoe je een individueel studietraject samenstelt en geeft advies in welke volgorde je vakken kan volgen
  • meer vertellen over het leerkrediet en jouw leerkredietsaldo
  • helpen bij allerhande vragen over de deliberaties en jouw studievoortgang
  • informeren over vrijstellingen op basis van je vooropleiding of werkervaring en zoveel andere zaken

Tip: Je studietrajectbegeleider is niet altijd telefonisch bereikbaar. Maak best een afspraak of stuur een e-mail.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Vind jouw studietrajectbegeleider
Text: 

Hieronder vind je per opleiding wie de studietrajectbegeleider is.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Faculteit
Level 2 Title: 
Opleiding
Level 3 Title: 
Studietrajectbegeleider
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Studietrajectbegeleiding