logo
Portal for

Wijzigt je inschrijving?

Vakken uitschrijven, extra vakken opnemen, veranderen van VUB-studie of je VUB-studie(s) stopzetten kan mogelijk gevolgen hebben voor je studiegeld.

Klik op de buttons voor meer informatie.

Studiegeldfactuur

Dit zijn de meestgestelde vragen i.v.m. de studiegeldfactuur/het rekeningoverzicht.

Studiegeld betalen

Je kan je studiegeld op drie manieren betalen: per overschrijving, via de KMO-portefeuille of met opleidingscheques.

Per overschrijving

Alle gegevens die je nodig hebt om een overschrijving te doen staan vermeld op het rekeningoverzicht dat je ontvangt via je VUB emailadres.

Via de KMO-portefeuille

Opleidingscheques voor werkgevers zijn beschikbaar via de KMO-portefeuille. De VUB is erkend als dienstverlener met instellingscode:

  • DV.O103793 voor bachelors, masters, master na masters, postgraduaten en de volgende permanente vormingen: Tabakologie (VRGT) en Relatie- en gezinstherapie, PV Psychodiagnostiek bij Kinderen, PV Psychodiagnostiek bij Volwassenen, PV Eerstelijnspsychologie, PV Psychotraumatologie, PV Klinische Neuropsychologie, PV Arbeidsgeneeskunde.

! Let op het verschil tussen cijfer 0 en letter O!

De aanvraag en betaling dient te verlopen via de werkgever KMO waar de student is tewerkgesteld. De procedure voor betaling via de KMO-portefeuille gebeurt volledig online. 

Met opleidingscheques

Indienen

Na het ontvangen van de factuur kan je je opleidingscheques binnenbrengen bij of aangetekend versturen naar de Onderwijs- en Studentenadministratie. Breng je opleidingscheques zo snel mogelijk binnen en vermijd zo het wachten op een terugbetaling.

Studiegeldbedrag

Vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven kan je in de SelfService Studenten je verschuldigd studiegeld raadplegen. Dien nooit een hoger bedrag aan opleidingscheques in dan noodzakelijk. Er wordt geen geld terugbetaald. 

Opleiding in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan

De Onderwijs- en Studentenadministratie neemt geen opleidingscheques in ontvangst van hoogopgeleiden zonder het attest ‘opleiding in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’. In dit attest bevestigen je loopbaanbegeleider en de VDAB dat je opleiding deel uitmaakt van je persoonlijke loopbaanbegeleiding. 

De gevolgen van niet tijdig betalen

Welke gevolgen kan het niet tijdig betalen van je studiegeld hebben?

1. Herinnering/aanmaning

Betaal je het studiegeld niet na het ontvangen van de factuur, dan ontvang je per brief, eerst een herinnering, en daarna een aanmaning op het adres waar je gedomicilieerd bent.

2. Bijkomende administratieve kost en schorsing

  • Indien je het gevraagde studiegeld na de aanmaning nog steeds niet betaalde, ontvang je een aangetekende brief met daarin een ingebrekestelling en de bijkomende aanrekening van een administratieve kost van € 55,00.  
  • De administratieve dienstverlening wordt beperkt. Attesten zullen enkel nog worden afgeleverd na volledige betaling van het openstaande saldo.
  • Herinschrijving voor het volgend academiejaar zal niet meer mogelijk zijn, tenzij het saldo wordt vereffend voor het einde van het lopende academiejaar.

3. Schorsing: gevolgen voor je studies

Wanbetaling leidt tot schorsing van je inschrijving.

  • Je hebt geen recht op onderwijsactiviteiten;
  • Je kan niet rechtsgeldig deelnemen aan examens.

Reeds behaalde examencijfers worden als niet bestaande beschouwd.

Verplichting tot betaling

De student is sowieso verplicht alle verschuldigde bedragen te betalen. De universiteit kan dit via gerechtelijk weg invorderen. De schorsing wordt slechts herroepen na het betalen van alle verschuldigde bedragen.