Portal for

Wijzigt je inschrijving?

Vakken uitschrijven, extra vakken opnemen, veranderen van VUB-studie of je VUB-studie(s) stopzetten kan mogelijk gevolgen hebben voor je studiegeld.

Klik op de buttons voor meer informatie.

Studiegeld en leerkrediet

(Her)Inschrijven kan voor zover je over een positief saldo leerkrediet beschikt, d.w.z. minstens 1 punt.

Heb je een positief leerkrediet maar wil je inschrijven voor meer studiepunten dan je leerkrediet hebt? Dan betaal je per studiepunt waarvoor je leerkrediet tekort komt een bijkomend studiegeld van € 11,00.

Als referentie wordt de stand van het leerkrediet genomen op het moment van inschrijving. Dit is het moment dat je online het contract ondertekent door je akkoord te verklaren met het Onderwijs- en examenreglement (d.m.v. het vakje 'schrijf mij in' aan te vinken).

Studiegeldfactuur

Dit zijn de meestgestelde vragen i.v.m. de studiegeldfactuur/het rekeningoverzicht.

Studiegeld betalen

Je kan je studiegeld op drie manieren betalen: per overschrijving, via de KMO-portefeuille of met opleidingscheques.

1

Per overschrijving

Alle gegevens die je nodig hebt om een overschrijving te doen staan vermeld op het rekeningoverzicht dat je ontvangt via je VUB emailadres.

2

Via de KMO-portefeuille

Opleidingscheques voor werkgevers zijn beschikbaar via de KMO-portefeuille. De VUB is erkend als dienstverlener met instellingscode:

  • DV.O103793 voor bachelors, masters, master na masters, postgraduaten en de volgende permanente vormingen: Tabakologie (VRGT) en Relatie- en gezinstherapie.
  • DV.O103796 voor permanente vormingen

! Let op het verschil tussen cijfer 0 en letter O!

De aanvraag en betaling dient te verlopen via de werkgever KMO waar de student is tewerkgesteld. De procedure voor betaling via de KMO-portefeuille gebeurt volledig online. 

3

Met opleidingscheques

Na het ontvangen van de factuur kan je je opleidingscheques binnenbrengen bij of aangetekend versturen naar de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Breng je opleidingscheques zo snel mogelijk binnen en vermijd zo het wachten op een terugbetaling. Vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven kan je in de SelfService Studenten je verschuldigd studiegeld raadplegen. Dien nooit een hoger bedrag aan opleidingscheques in dan noodzakelijk. Er wordt geen geld terugbetaald. 

De Onderwijs- en Studentenadministratie neemt geen opleidingscheques in ontvangst van hoopopgeleiden zonder het attest ‘opleiding in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’. In dit attest bevestigen je loopbaanbegeleider en de VDAB dat je opleiding deel uitmaakt van je persoonlijke loopbaanbegeleiding. 

De gevolgen van niet op tijd betalen

Welke gevolgen kan het niet op tijd betalen van je studiegeld hebben?

1

Herinnering/aanmaning

Betaal je het studiegeld niet binnen de termijn van 15 dagen dan ontvang je per brief, eerst een herinnering, en daarna een aanmaning op het adres waar je gedomicilieerd bent.

2

Bijkomende administratieve kost en beperking van de dienstverlening

Indien je het gevraagde studiegeld 10 dagen na de aanmaning nog steeds niet betaalde, ontvang je een aangetekende brief met daarin een ingebrekestelling en de bijkomende aanrekening van een administratieve kost van € 55,00.  
De administratieve dienstverlening wordt beperkt. Attesten zullen enkel nog worden afgeleverd na volledige betaling van het openstaande saldo. Herinschrijving voor het volgend academiejaar zal niet meer mogelijk zijn, tenzij het saldo wordt vereffend.

3

Schorsing

Wanbetaling kan eveneens leiden tot schorsing van je inschrijving. In dat geval word je niet toegelaten tot deelname aan de examens.

Reeds behaalde examencijfers worden als niet bestaande beschouwd.

! In geen van de gevallen ontslaat dit de student van de verplichting om het verschuldigde bedrag – vermeerderd met de administratieve toeslag – vooralsnog te voldoen.