logo
Portal for

Verminderd studiegeld

Geen recht op een studietoelage? Het verminderd studiegeld is voor jou misschien de juiste oplossing. Een verminderd studiegeld is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan.

Let op: Studenten die een Master-na-Masteropleiding, een Postgraduaat of een doctoraat volgen en studenten die ingeschreven zijn met een examencontract, komen niet in aanmerking voor een verminderd studiegeld.

Beurstarief

Heb je als student recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid? Dan betaal je het beurstarief. Dit wordt automatisch toegekend na een positieve beslissing van de afdeling Studietoelagen.

Heb je geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet voldoet aan de studievoorwaarden, maar wel aan de nationaliteits- en financiële voorwaarden? Ook dan betaal je het beurstarief. Dit wordt enkel toegekend na het indienen van een aanvraagformulier voor een verminderd studiegeld. Je kan een aanvraagformulier indienen tot en met 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar).

Bijna-beurstarief

Heb je als student geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat:

  • het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen maximaal € 3.285 boven de maximumgrens ligt;
  • omdat het kadastraal inkomen een te groot aandeel vormt in het totaal gezamenlijk belastbaar inkomen?

Dan betaal je het bijna-beurstarief: een tarief tussen het volledig studiegeld en het beurstarief. Het bijna-beurstarief wordt automatisch toegekend na een negatieve beslissing van de afdeling Studietoelagen.

Als je geen studietoelage hebt aangevraagd, dan kan het bijna-beurstarief toegekend worden na het indienen van een aanvraagformulier voor een verminderd studiegeld. Je kan een aanvraagformulier indienen tot en met 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar).

Meer informatie over exact te betalen studiegeld

Studiegelden