logo
Portal for

Financiële gevolgen van verder studeren aan een andere hogeschool of universiteit

Als je je uitschrijft aan de VUB en beslist om een opleiding aan een andere hogeschool of universiteit te volgen, kan dit een impact hebben op je kinderbijslag of Groeipakket en studietoelage.

Gevolgen voor je kinderbijslag of Groeipakket

Je recht op kinderbijslag of Groeipakket hangt af van het moment waarop je je aan de VUB uitschrijft én het aantal studiepunten waarvoor je aan de andere universiteit of hogeschool inschrijft.

 

Voorwaarden kinderbijslag of Groeipakket

Je hebt als student recht op kinderbijslag of Groeipakket als je niet ouder bent dan 25 jaar en ingeschreven bent én blijft voor ten minsten 27 studiepunten tijdens het academiejaar (uitzondering: diplomajaar).

Je behoudt je kinderbijslag of Groeipakket die je reeds hebt ontvangen voor je opleiding aan de VUB.

Uitschrijving voor 1 december

Om nog verder kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen, moet je in je nieuwe opleiding voor ten minste 27 studiepunten inschrijven.

 • De studiepunten van je opleiding aan de VUB tellen niet meer mee voor de 27-studiepuntengrens.
 • Bedraagt het aantal studiepunten in je nieuwe opleiding minder dan 27, dan zal je geen kinderbijslag of Groeipakket als student meer krijgen vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving uit je opleiding aan de VUB.

Vlaanderen

A. Groeipakket als student

Als je in Vlaanderen woont, moet je, om ononderbroken Groeipakket te ontvangen, vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs inschrijven.

B. Groeipakket als schoolverlater

Is dit niet het geval, dan kan je voor de onderbroken maanden nog Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Je kan van dit krediet Groeipakket als schoolverlater ook gebruik maken indien het aantal studiepunten in je opleiding aan de VUB minder dan 27 bedraagt.

Brussel

Om ononderbroken kinderbijslag (als je in Brussel woont) te ontvangen, moet je in dezelfde maand van je uitschrijving, je inschrijven voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs.

Je behoudt je kinderbijslag of Groeipakket die je reeds hebt ontvangen voor je opleiding aan de VUB.

Uitschrijving vanaf 1 december tot en met 15 maart

Om nog verder kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen, moeten er na de inschrijving in je nieuwe opleiding minstens 27 studiepunten opgenomen zijn.

 • Om na te gaan of er 27 studiepunten opgenomen zijn, tellen mee
  • de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester van je opleiding aan de VUB
  • de studiepunten van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding
 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten minder dan 27, dan zal je geen kinderbijslag of Groeipakket als student meer krijgen vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving uit je opleiding aan de VUB.

Opgelet: bij generatiestudenten die tussen 1 december en de laatste dag vóór de start van de eerste examenperiode van de eerste zittijd van opleiding veranderen, wordt de helft van de opleidingsonderdelen van het eerste semester als niet opgenomen beschouwd. Dit is niet van toepassing voor generatiestudenten die enkel van hoger onderwijsinstelling veranderen en dezelfde opleiding verderzetten!

Vlaanderen

A. Groeipakket als student

Als je in Vlaanderen woont, moet je, om ononderbroken Groeipakket te ontvangen, vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs inschrijven.

B. Groeipakket als schoolverlater

Is dit niet het geval, dan kan je voor de onderbroken maanden nog Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Je kan van dit krediet Groeipakket als schoolverlater ook gebruik maken indien het aantal studiepunten in je opleiding aan de VUB minder dan 27 bedraagt.

Brussel

Als je in Brussel woont, moet je, om ononderbroken kinderbijslag te ontvangen, in dezelfde maand van je uitschrijving, je inschrijven voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs.

Je behoudt je kinderbijslag of Groeipakket die je reeds hebt ontvangen voor je opleiding aan de VUB.

Uitschrijving na 15 maart

Normaal gezien zal je nog verder recht op kinderbijslag of Groeipakket hebben omdat de studiepunten van alle opleidingsonderdelen van je opleiding aan de VUB en van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding, meetellen voor de 27 studiepuntengrens. Zeer waarschijnlijk zal dit totaal aantal studiepunten meer dan 27 zijn.

Vlaanderen

A. Groeipakket als student

ls je in Vlaanderen woont, moet je, om ononderbroken Groeipakket te ontvangen, vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs inschrijven.

B. Groeipakket als schoolverlater

Is dit niet het geval, dan kan je voor de onderbroken maanden nog Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

Brussel

Als je in Brussel woont, moet je, om ononderbroken kinderbijslag te ontvangen, in dezelfde maand van je uitschrijving, je inschrijven voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs.

Inschrijving met een creditcontract

Bij studenten die ingeschreven zijn met een creditcontract worden bij uitschrijving alle opleidingsonderdelen als opgenomen beschouwd, ongeacht het moment van uitschrijven.

Gevolgen voor je studietoelage

Je recht op een studietoelage hangt af van het moment waarop je je aan de VUB uitschrijft én het aantal studiepunten waarvoor je aan de andere universiteit of hogeschool inschrijft.

Voorwaarden studietoelage

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan één of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

De studiepunten van de opleidingsonderdelen van je opleiding aan de VUB tellen niet meer mee voor de studietoelage.

Uitschrijving voor 1 december

Om nog recht te hebben op een studietoelage, moet je in je nieuwe opleiding ten minste 27 studiepunten opnemen (met een diplomacontract).

 • Schrijf je in de nieuwe opleiding voor minder dan 27 studiepunten in, dan zal de afdeling Studietoelagen je studietoelage integraal terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.
 • Bedraagt het aantal studiepunten in je nieuwe opleiding meer dan 27 maar minder dan het aantal waarvoor je aan de VUB was ingeschreven, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van de je studietoelage terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.

Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Uitschrijving vanaf 1 december tot en met 15 maart

Voor de berekening van je studietoelage tellen de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester van je opleiding aan de VUB én de studiepunten van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding mee.

Opgelet: bij generatiestudenten die tussen 1 december en de laatste dag vóór de start van de eerste examenperiode van de eerste zittijd van opleiding veranderen, wordt de helft van de opleidingsonderdelen van het eerste semester als niet opgenomen beschouwd. Dit is niet van toepassing voor generatiestudenten die enkel van hoger onderwijsinstelling veranderen en dezelfde opleiding verderzetten!

 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten minder dan 27 (opleiding VUB + nieuwe opleiding), dan zal de afdeling Studietoelagen je studietoelage integraal terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.
 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten meer dan 27 (opleiding VUB + nieuwe opleiding), maar minder dan het aantal waarvoor je aan de VUB was ingeschreven, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van de je studietoelage terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.

Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Uitschrijving na 15 maart

Voor de berekening van je studietoelage tellen de studiepunten mee van alle opleidingsonderdelen waarvoor je was ingeschreven aan de VUB én van de opleidingsonderdelen waarvoor je inschrijft in je nieuwe opleiding. Je ontvangt een studietoelage voor het totaal van al deze opleidingsonderdelen, rekening houdend dat je per academiejaar voor maximum 60 studiepunten een studietoelage kan ontvangen.