logo
Portal for

Financiële gevolgen van je studies stopzetten

Als je je studies aan de VUB stopzet en je niet aan een andere hogeschool of universiteit gaat verder studeren, kan dit gevolgen hebben voor je kinderbijslag of Groeipakket en je studietoelage.

Gevolgen voor je kinderbijslag of Groeipakket

Als je je studies aan de VUB stopzet en niet verder gaat studeren aan een andere hogeschool of universiteit, valt je kinderbijslag of Groeipakket als student weg vanaf de maand na je uitschrijving.

Kinderbijslag of Groeipakket als student

Kinderbijslag of Groeipakket die je tot dan toe hebt gekregen wordt niet teruggevorderd. Je kinderbijslagfonds of uitbetaler van je groeipakket wordt automatisch op de hoogte gebracht van je uitschrijving via de Databank Hoger Onderwijs.

Kinderbijslag of Groeipakket als schoolverlater

Na je uitschrijving kan je eventueel wel nog recht hebben op kinderbijslag of Groeipakket als schoolverlater.

Vlaanderen

Woon je in Vlaanderen, dan kan je nog verder Groeipakket als schoolverlater ontvangen.

 • Gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent.
 • Je verliest kinderbijslag of Groeipakket voor iedere maand waarin je meer dan 80 uur werkt.
 • Je kan niet meer werken als jobstudent.
 • Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.
 • Ga je op zoek naar werk en wil je de beroepsinschakelingstijd aanvatten, dan moet je je wel inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

Brussel

Woon je in Brussel, dan kan je nog verder kinderbijslag als schoolverlater ontvangen.

 • Als je je als werkzoekende schoolverlater hebt ingeschreven bij Actiris.
 • Je hebt hier gedurende maximum 12 maanden recht op en zolang je geen 25 jaar bent.
 • Je verliest de kinderbijslag voor iedere maand waarin je meer verdient dan 551,89 euro bruto.
 • Je kan niet meer werken als jobstudent.

Gevolgen voor je studietoelage

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan één of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

Uitschrijving voor 1 december

Je hebt geen recht op een studietoelage aangezien de studiepunten waarvoor je was ingeschreven aan de VUB niet meer meetellen voor de studietoelage.

 • Indien de studietoelage al was uitbetaald, zal ze volledig worden teruggevorderd door de afdeling Studietoelagen.
 • Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel als mogelijk op de hoogte van je uitschrijving.

Uitschrijving vanaf 1 december tot en met 15 maart

Voor je studietoelage wordt rekening gehouden met de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester waarvoor je aan de VUB was ingeschreven.

Eerste semestervakken < 27 studiepunten

Er is geen recht op een studietoelage. De afdeling Studietoelagen zal de studietoelage integraal terugvorderen (als deze al uitbetaald was). Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Eerste semestervakken > 27 studiepunten

Het recht op een studietoelage blijft behouden, berekend op het totaal aantal opgenomen studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester. Had je de studietoelage al ontvangen, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van je studietoelage terugvorderen. Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Uitschrijving na 15 maart

Voor je studietoelage wordt rekening gehouden met de studiepunten van alle opleidingsonderdelen waarvoor je aan de VUB was ingeschreven (eerste en tweede semesteropleidingsonderdelen + jaaropleidingsonderdelen). Je uitschrijving na 15 maart heeft hierop geen effect. Er gebeurt geen terugvordering van de studietoelage als je deze al ontvangen zou hebben.