logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Intro
Content: 
Title: 
Financiële gevolgen van je studies stopzetten
Text: 

Als je je studies aan de VUB stopzet en je niet aan een andere hogeschool of universiteit gaat verder studeren, kan dit gevolgen hebben voor je kinderbijslag of Groeipakket en je studietoelage.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Gevolgen voor je kinderbijslag of Groeipakket
Content: 
Title: 
Gevolgen voor je kinderbijslag of Groeipakket
Text: 

Als je je studies aan de VUB stopzet en niet verder gaat studeren aan een andere hogeschool of universiteit, valt je kinderbijslag of Groeipakket als student weg vanaf de maand na je uitschrijving.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Kinderbijslag of Groeipakket als student
Text: 

Kinderbijslag of Groeipakket die je tot dan toe hebt gekregen wordt niet teruggevorderd. Je kinderbijslagfonds of uitbetaler van je groeipakket wordt automatisch op de hoogte gebracht van je uitschrijving via de Databank Hoger Onderwijs.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Kinderbijslag of Groeipakket als schoolverlater
Text: 

Na je uitschrijving kan je eventueel wel nog recht hebben op kinderbijslag of Groeipakket als schoolverlater.

Vlaanderen

Woon je in Vlaanderen, dan kan je nog verder Groeipakket als schoolverlater ontvangen.

 • Gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent.
 • Je verliest kinderbijslag of Groeipakket voor iedere maand waarin je meer dan 80 uur werkt.
 • Je kan niet meer werken als jobstudent.
 • Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.
 • Ga je op zoek naar werk en wil je de beroepsinschakelingstijd aanvatten, dan moet je je wel inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

Brussel

Woon je in Brussel, dan kan je nog verder kinderbijslag als schoolverlater ontvangen.

 • Als je je als werkzoekende schoolverlater hebt ingeschreven bij Actiris.
 • Je hebt hier gedurende maximum 12 maanden recht op en zolang je geen 25 jaar bent.
 • Je verliest de kinderbijslag voor iedere maand waarin je meer verdient dan 551,89 euro bruto.
 • Je kan niet meer werken als jobstudent.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Gevolgen voor je studietoelage
Content: 
Title: 
Gevolgen voor je studietoelage
Text: 

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan één of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Uitschrijving voor 1 december
Text: 

Je hebt geen recht op een studietoelage aangezien de studiepunten waarvoor je was ingeschreven aan de VUB niet meer meetellen voor de studietoelage.

 • Indien de studietoelage al was uitbetaald, zal ze volledig worden teruggevorderd door de afdeling Studietoelagen.
 • Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel als mogelijk op de hoogte van je uitschrijving.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Uitschrijving vanaf 1 december tot en met 15 maart
Text: 

Voor je studietoelage wordt rekening gehouden met de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester waarvoor je aan de VUB was ingeschreven.

Eerste semestervakken < 27 studiepunten

Er is geen recht op een studietoelage. De afdeling Studietoelagen zal de studietoelage integraal terugvorderen (als deze al uitbetaald was). Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Eerste semestervakken > 27 studiepunten

Het recht op een studietoelage blijft behouden, berekend op het totaal aantal opgenomen studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester. Had je de studietoelage al ontvangen, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van je studietoelage terugvorderen. Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Uitschrijving na 15 maart
Text: 

Voor je studietoelage wordt rekening gehouden met de studiepunten van alle opleidingsonderdelen waarvoor je aan de VUB was ingeschreven (eerste en tweede semesteropleidingsonderdelen + jaaropleidingsonderdelen). Je uitschrijving na 15 maart heeft hierop geen effect. Er gebeurt geen terugvordering van de studietoelage als je deze al ontvangen zou hebben.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Financiële gevolgen van je studies stopzetten