logo
Portal for

Voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid

Veel studenten krijgen de studietoelage van de Vlaamse overheid pas enkele maanden na de start van het academiejaar uitbetaald. De meeste kosten heb je echter in het begin van het academiejaar, wat tot een financiële nood kan leiden. Daarom kan je een voorschot op je studietoelage aanvragen. Hiermee kan je, bij begin van het academiejaar, al een aantal belangrijke studiekosten, zoals je studiegeld of boeken en cursussen, betalen.

Wat is het juist?

Het voorschot bedraagt maximaal de helft van het bedrag waar je recht op zal hebben en is nooit hoger dan € 1.250. Er wordt steeds een voorschotcontract opgesteld.

Het voorschot wordt op de rekening van de student gestort. Indien er een positieve beslissing volgt van de afdeling Studietoelage van de Vlaamse overheid wordt het voorschot afgehouden van de studietoelage die de student zal ontvangen. Indien er negatief beslist wordt over de studietoelage, dient de student binnen de maand na het ontvangen van deze beslissing het voorschot terug te betalen aan Studentenstatuut & studiefinanciering.

Voorschot aanvragen

Je kan een voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen door een afspraak te maken bij één van onze medewerkers of door ons een e-mail sturen met de nodige informatie (studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be).  

Je kan een voorschot op de studietoelage aanvragen zodra:

 • je inschrijving is voltooid;
 • je vakken hebt geregistreerd EN
 • je de studietoelage hebt aangevraagd.

Gelieve voor de berekening van het voorschot op de studietoelage en voor het contract de volgende gegevens door te mailen:

 • Bewijs aanvraag studietoelage (bevestigingsmail) + het gewenste bedrag
 • Beslissingsbrief van de studietoelage van academiejaar 2020-2021
  + Kotstudent: ja/nee
  + eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het gezin in het afgelopen jaar( bv. kinderen in het gezin die niet meer ten laste zijn)

OF

 • Inkomensgegevens van je ouders (aanslagbiljet personenbelasting van het inkomen 2019, aanslagjaar 2020 of inkomensbewijzen 2021) of inkomensgegevens van de student indien gehuwd of zelfstandig student
  + Aantal kinderen ten laste in het gezin;
  + Aantal per gezin in het hoger onderwijs; 
  + Indien van toepassing: aantal personen met een fiscale handicap;
  + Gegevens kadastraal inkomen vreemd gebruik (= onroerende goederen in bezit, behalve het eigendom waar je in woont én onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik).

Contract ondertekenen

Nadat een medewerker een simulatie van de studietoelage van de Vlaamse Overheid heeft opgesteld en bepaald heeft hoeveel voorschot er kan worden toegekend, wordt er een contract opgesteld.

Dit contract wordt via Docusign naar je VUB-mailaccount verstuurd. Volg de instructies in Docusign. We vragen je je persoonsgegevens in te vullen, een kopie/foto van je identiteitskaart toe te voegen en het contract te ondertekenen.

Nadat je dit contract hebt ondertekend, zal de medewerker nog een gestructureerde mededeling toevoegen aan het contract en dit eveneens ondertekenen. Je ontvangt het ondertekende contract ook via mail. Daarna kan de betaling doorgegeven worden aan onze financiële dienst.