logo
Portal for

Sociale toelage

Studenten die tijdens hun studies aan de VUB geconfronteerd worden met een financiële nood en een tekort hebben om hun studiekosten te betalen, kunnen een sociale toelage aanvragen. Deze moet je niet terugbetalen en wordt toegekend om het totaal aan studiekosten betaalbaar te houden. Indien deze tussenkomt onvoldoende is om de financiële nood op te lossen, kan er een bijkomende ondersteuning vanuit het VUB Caroline Pauwels Noodfonds geleverd worden.

Wat en hoe?

De sociale toelage kan een oplossing zijn als je bv. wordt geconfronteerd met ernstige medische kosten, je niet meer in aanmerking komt voor een studentenabonnement op het openbaar vervoer, je studietoelage ontoereikend is, etc.

Voor de aanvraag van een sociale toelage gelden er algemene voorwaarden . Daarnaast dien je ingeschreven te zijn voor minstens 27 studiepunten (uitzondering voor diplomajaar) en houden we rekening met je studievoortgang. Verder mag je gezins-of eigen inkomen geen kadastraal inkomen vreemd gebruik bevatten. Dat zijn alle onroerende goederen die je bezit, buiten waar je officieel woont (domicilie in het Rijksregister) en buiten de onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik. Bijvoorbeeld huizen die al dan niet verhuurd worden, een vakantiewoning of gronden. Je moet wel een aanvraagformulier invullen en indienen uiterlijk op 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar). De financiële nood wordt nagegaan via een onderzoek van het inkomsten- en uitgavenpatroon van de student en/of het ruimere gezin. Een sociale toelage bedraagt maximaal € 1.500.

Een sociale toelage is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan. 

Je kan steeds een herziening aanvragen van de sociale toelage door bijkomende gegevens in te dienen. Indien je reeds een maximale sociale toelage hebt ontvangen maar de financiële nood houdt aan vanwege de coronamaatregelen of een andere onverwachte gebeurtenis, bekijken we of een bijkomende tussenkomst vanuit het VUB Caroline Pauwels Noodfonds mogelijk is.

Het VUB Caroline Pauwels Noodfonds

Het VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten verleent beperkte en tijdelijke steun aan nationale en internationale studenten voor wie de bestaande sociale voorzieningen onvoldoende of niet toegankelijk zijn.

Wanneer uit de aanvraag voor een sociale toelage blijkt dat de financiële nood niet opgelost kan worden door onze reguliere dienstverlening, kan er tot €2000 bijkomende ondersteuning geleverd worden.

De steun uit dit Noodfonds is afhankelijk van de fondsenwerving door de  VUB Foundation en wordt dus aangevuld in functie van de inkomsten. Wil je meer weten over het VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten? Surf dan naar onze website.

Ben je bereid om te getuigen na het ontvangen van steun? Neem dan contact op met foundation@vub.be