Portal for

Sociale toelage

Studenten die tijdens hun studies aan de VUB geconfronteerd worden met een financiële nood en de nodige financiën tekort komen om hun studiekosten te betalen, kunnen een sociale toelage aanvragen. Deze moet je niet terugbetalen en wordt toegekend om het totaal aan studiekosten betaalbaar te houden.

Wat en hoe?

De Sociale toelage kan een oplossing zijn als je bv. wordt geconfronteerd met ernstige medische kosten, je niet meer in aanmerking komt voor een studentenabonnement op het openbaar vervoer, je studietoelage ontoereikend is, etc

Voor de aanvraag van een sociale toelage gelden naast de algemene voorwaarden geen bijkomende specifieke voorwaarden. Je moet wel een aanvraagformulier invullen. De financiële nood wordt nagegaan via een onderzoek naar het inkomsten- en uitgavenpatroon van de student en/of het ruimere gezin. Een sociale toelage bedraagt maximaal € 1.500.