logo
Portal for

Sociale toelage

Studenten die tijdens hun studies aan de VUB geconfronteerd worden met een financiële nood en een tekort hebben om hun studiekosten te betalen, kunnen een sociale toelage aanvragen. Deze moet je niet terugbetalen en wordt toegekend om het totaal aan studiekosten betaalbaar te houden.

Wat en hoe?

De sociale toelage kan een oplossing zijn als je bv. wordt geconfronteerd met ernstige medische kosten, je niet meer in aanmerking komt voor een studentenabonnement op het openbaar vervoer, je studietoelage ontoereikend is, etc.

Voor de aanvraag van een sociale toelage gelden naast de algemene voorwaarden geen bijkomende specifieke voorwaarden. Je moet wel een aanvraagformulier invullen en indienen uiterlijk op 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar). De financiële nood wordt nagegaan via een onderzoek van het inkomsten- en uitgavenpatroon van de student en/of het ruimere gezin. Een sociale toelage bedraagt maximaal € 1.500.

Een sociale toelage is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan.