logo
Portal for

Wat en voor wie?

Is het moeilijk om elke maand de huur van je kot te betalen? Dan kan je een huurtoelage aanvragen. Een huurtoelage is een maandelijkse tussenkomst in de huur van je kot die je niet moet terugbetalen. Er gelden zowel algemene voorwaarden als specifieke voorwaarden.

Heb je geen recht op een huurtoelage, neem dan contact op om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor een andere vorm van financiële ondersteuning.

De huurtoelage wordt maandelijks op jouw bankrekening gestort

Hoeveel bedraagt de huurtoelage?

Had je vorig jaar een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid?

  • Studenten hebben recht op een huurtoelage van €90 indien ze een VUB-kamer huren.
  • Studenten hebben recht op een huurtoelage van €100 indien ze een kamer huren bij één van de privépartners (U-ResidenceBRU UPKOTJET UPKOT of het kamerbestand van Brik).

Had je vorig jaar geen school- of studietoelage van de Vlaamse overheid?

De huurtoelage wordt dan berekend volgens je gezins- of eigen inkomen en bedraagt als je inkomen niet te hoog is minimaal €10 en maximaal €90.

Specifieke voorwaarden huurtoelage

Wil je een huurtoelage aanvragen? Dat kan als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

1.

Een huurtoelage kan je verkrijgen voor een kamer of studio van de Vrije Universiteit BrusselU-Residence, BRU UPKOT, JET UPKOT of het kamerbestand van Brik. De EhB Studentenhome in Jette ondergaat vanaf oktober 2021 een totaalrenovatie en zal niet verhuurd worden in academiejaar 2021-2022.

2.

Je voldoet aan de academische voorwaarde betreffende studievoortgang: je hebt recht op een huurtoelage gedurende de nominale studieduur van de opleiding onder voltijds modeltraject + 1 extra studiejaar. Voorgaande studiejaren aan de VUB of andere instellingen hoger onderwijs in dezelfde of in een andere studierichting tellen mee.

Bijvoorbeeld:

  • Een student die inschrijft voor de opleiding Sociologie, zal gedurende 5 jaar recht hebben op een huurtoelage. Beëindigt de student na 6 jaar de studies, dan zal er in het laatste jaar (6de jaar) geen recht meer zijn op een huurtoelage.
  • Een student die inschrijft voor de opleiding Psychologie en na 2 jaar heroriënteert naar de opleiding Geschiedenis, zal gedurende de eerste 2 jaar recht hebben op een huurtoelage. Na heroriëntering zal de student nog recht hebben op een huurtoelage gedurende 3 jaar, aangezien de nominale studieduur van de opleiding Geschiedenis 4 jaar is en je recht hebt op een huurtoelage voor de nominale studieduur + 1 extra academiejaar.
  • Een student die de academische bachelor criminologische wetenschappen heeft behaald, en die inschrijft voor het voorbereidingsprogramma psychologie (60 SP) en nadien de master psychologie (120 SP) volgt, zal maximum recht hebben op 3 jaar huurtoelage aan de VUB. De nominale studieduur van psychologie is 5 jaar. Als de student de academische bachelor criminologische wetenschappen in 3 jaar heeft behaald, heeft hij aan de VUB nog recht op 3 jaar huurtoelage (nominale studieduur + 1 extra academiejaar, voorgaande studiejaren meegerekend). Indien deze student 6 jaar heeft gedaan over de academische bachelor criminologische wetenschappen, dan zal hij geen recht meer hebben op een huurtoelage.       
3.

Je zal tijdens het academiejaar waarvoor je de huurtoelage aanvraagt, een inschrijving nemen van ten minste 27 studiepunten. 

4.

Wanneer het gezins-of eigen inkomen van de student een kadastraal inkomen vreemd gebruik bevat, mag het geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger zijn dan €1.250 en mag dit niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. 

Een kadastraal inkomen vreemd gebruik zijn onroerende goederen waar je zelf niet woont en die niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (bijvoorbeeld een vakantiewoning, gronden of een huis dat al dan niet wordt verhuurd).

Voor het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

Wanneer en hoe aanvragen?

Een huurtoelage is geldig voor 1 academiejaar en vraag je in een volgend academiejaar opnieuw aan als je ook dan een studentenkamer huurt.

De huurtoelage vraag je aan voor de start van je huurcontract of ten laatste op de dag dat je huurcontract start. Wanneer je je huurtoelage na de start van je huurcontract aanvraagt, wordt de huurtoelage toegekend vanaf de huurmaand waarin het aanvraagformulier werd ingediend.

Indien je nog niet in het bezit bent van alle documenten kan je je aanvraagformulier al indienen en je dossier nadien vervolledigen.