logo
Portal for

Externe beurzen

Jaarlijks kunnen er, via giften, een aantal externe beurzen toegekend worden aan VUB-studenten die moeilijkheden ervaren om hun studiekosten te betalen.

Voorwaarden

Voor sommige externe beurzen gelden voorwaarden voor wat betreft studierichting, studieresultaten en woonplaats. Studenten die aan deze en de algemene voorwaarden voldoen, kunnen één of meerdere externe beurzen aanvragen.

Naam Voorwaarden Bedrag
Robert De Breyne Afkomstig uit de provincie West-Vlaanderen of Limburg OF afkomstig uit het arrondissement Oudenaarde/Eeklo/Turnhout EN afkomstig uit het officieel onderwijs; met voorrang aan bachelorstudenten en het voorgaande academiejaar geslaagd zijn voor 54 studiepunten €250
Goldsobel Enkel voor studenten Geneeskunde €250
Jules Deconinck Voldoen aan de studievoorwaarden van de afdeling School- en Studietoelagen EN geboren en gedomicilieerd zijn in West-Vlaanderen €495
Beurs voor studentenvertegenwoordigers Enkel voor studentenvertegenwoordigers die actief zijn in de Studentenraad; de faculteitsraden; de faculteitsbesturen en/of het International Student Platform €500
Jeanne Lonnoy Enkel voor studenten Taal- en Letterkunde (Germaanse talen) €1000
Vroman Geen voorwaarden €200
Crazy Copy Center Geen voorwaarden €200
Guillaume Duflou Enkel voor studenten Taal- en Letterkunde (Germaanse talen) €200

Wanneer aanvragen?

Een aanvraag voor één of meerdere externe beurzen moet gebeuren voor 1 december van het betrokken academiejaar via een aanvraagformulier. Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking.

Een externe beurs is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan.

Andere mogelijkheden

Daarnaast bieden een aantal alternatieve fondsen studiebeurzen aan voor sommige studenten. Deze verschillen qua voorwaarden en hoogte van bedrag. Meer informatie vind je op de website van Centen voor Studenten. Hieronder vind je alvast enkele voorbeelden.

  • Fonds Dieter:
    • biedt steun aan studenten die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben om na de middelbare school verder te studeren, in de eerste plaats jongeren uit de bijzondere jeugdzorg en pleegzorg. Deze jongeren kunnen bij het Fonds terecht voor zowel financiële steun als coaching bij hun verdere studies
    • Deadline: 24 september (start academiejaar)
  • Fonds Tinne Boes:
    • biedt vormingsondersteuning aan jongeren in moeilijke leefomstandigheden. Het Fonds richt zicht zich specifiek naar studenten uit de richtingen architectuur, medische wetenschappen, ingenieursstudies, chemische technologie, natuurwetenschappen, systeem- en computertechnologie en informatica.
    • Deadline: 24 september (start academiejaar)