logo
Portal for

Buitenlandtoelage

Wil je graag op internationale uitwisseling gaan, maar vrees je dat dit financieel niet haalbaar is? Wegen de extra studiekosten voor je internationale uitwisseling zwaar door op je studiebudget?

Wat?

De buitenlandtoelage is een tussenkomst in de kosten van je internationale uitwisseling die je niet moet terugbetalen. Er gelden zowel algemene voorwaarden als specifieke voorwaarden.

Heb je geen recht op een buitenlandtoelage, neem dan contact op met een medewerker van Studentenstatuut & studiefinanciering om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor een andere vorm van financiële ondersteuning.

Recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid het voorgaande school- of academiejaar Geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid het voorgaande school- of academiejaar
Geen recht op een beurs voor internationale uitwisseling (= studenten zonder recht op een Erasmus+ beurs of een VLIR-UOS-beurs etc.) €270/maand De buitenlandtoelage wordt berekend volgens je gezins- of eigen inkomen en bedraagt (als je inkomen niet te hoog is) minimaal €70 en maximaal €170/maand.
Recht op een beurs voor internationale uitwisseling (= studenten met recht op een Erasmus+beurs of een VLIR-UOS-beurs etc.) €170/maand Geen buitenlandtoelage

Praktisch

Hoe(veel)?

De buitenlandtoelage wordt op jouw bankrekening gestort, rekening houdend met de duur van je verblijf in het buitenland. De buitenlandtoelage wordt berekend volgens bovenstaande criteria en volgens het aantal maanden dat je in het buitenland zal verblijven.

Wanneer en hoe aanvragen?

De buitenlandtoelage moet je vóór je vertrek naar het buitenland aanvragen bij Studentenstatuut & studiefinanciering.

Internationale uitwisseling

Voor een een beurs voor internationale uitwisseling, kan je terecht bij het International Relations Office voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag ervan.

Specifieke voorwaarden

Specifieke voorwaarden voor de buitenlandtoelage.

1.

De buitenlandtoelage kan enkel aangevraagd worden voor een internationale uitwisseling waarbij je via een ‘exchange coördinator’ een deel van je studiecurriculum in het buitenland aflegt. Summer schools, Winter schools of vrijwillige buitenlandse stages komen niet in aanmerking, evenals een kortstondig verblijf in het buitenland als gevolg van een uitstap in het kader van een opleidingsonderdeel.

2.

De buitenlandtoelage wordt berekend op basis van het aantal maanden dat je in het kader van je internationale uitwisseling in het buitenland zal verblijven. Indien je voor de volledige duur van je verblijf in het buitenland een buitenlandtoelage ontvangen hebt, maar je maakt vroegtijdig een einde aan je internationale uitwisseling, dan zal je een deel van je ontvangen buitenlandtoelage moeten terugbetalen (a rato van het aantal maanden dat je niet in het buitenland verbleef).

3.

Wanneer het gezins-of eigen inkomen van de student een kadastraal inkomen vreemd gebruik bevat, mag het geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger zijn dan €1.250 en mag dit niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. 

Een kadastraal inkomen vreemd gebruik zijn onroerende goederen waar je zelf niet woont en die niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (bijvoorbeeld een vakantiewoning, gronden of een huis dat al dan niet wordt verhuurd).

Voor het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

4.

Studenten die recht hebben op een huurtoelage voor het verblijf in een studentenkamer in Brussel, kunnen deze huurtoelage niet combineren met een buitenlandtoelage. Indien de student tijdens een deel van het academiejaar in het buitenland verblijft, dan gaan we ervan uit dat de huur van de studentenkamer in Brussel niet doorloopt.

Wanneer en hoe buitenlandtoelage aanvragen?

De buitenlandtoelage vraag je aan voor de start van je internationale uitwisseling of ten laatste op de dag dat je vertrekt.

Indien je nog niet in het bezit bent van alle documenten kan je je aanvraagformulier al indienen en je dossier nadien vervolledigen.

Wanneer je je buitenlandtoelage na je vertrek naar het buitenland aanvraagt, wordt de buitenlandtoelage toegekend vanaf de maand waarin het aanvraagformulier werd ingediend.

Een buitenlandtoelage is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, bij een nieuwe internationale uitwisseling (in een volgend academiejaar) opnieuw aan.