logo
Portal for

Financiële gevolgen van je inschrijving wijzigen

Als je je uitschrijft voor vakken of je voor extra vakken registreert, kan dit een impact hebben op je kinderbijslag of Groeipakket en studietoelage.

Gevolgen voor je kinderbijslag of Groeipakket

Je recht op kinderbijslag of Groeipakket hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent.

Voorwaarden kinderbijslag of Groeipakket

Je hebt als student recht op kinderbijslag of Groeipakket als je niet ouder bent dan 25 jaar en ingeschreven bent én blijft voor ten minste 27 studiepunten tijdens het academiejaar (uitzondering: diplomajaar).

Je kan bij je studietrajectbegeleider terecht voor advies en informatie over extra vakken registeren.

Extra vakken registreren

A. Je was al ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten

Het registreren van extra opleidingsonderdelen tijdens het academiejaar heeft in dit geval geen invloed op je recht op of het bedrag van je kinderbijslag of Groeipakket. Je voldeed immers al aan de voorwaarden om kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen.

B. Je was nog niet ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten

Indien je geen 27 studiepunten opneemt (en je zit niet in je diplomajaar), dan is er geen recht op kinderbijslag/Groeipakket.

  • Was je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven, maar schrijf je in het tweede semester voor extra opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen ten minste 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden voor kinderbijslag of Groeipakket.
  • Was je voor je opleiding ten laatste op 30 november ingeschreven, dan zal je voor een volledig academiejaar kinderbijslag of Groeipakket ontvangen (retroactief). Was je na 30 november ingeschreven, dan heb je recht op kinderbijslag of Groeipakket vanaf de maand waarop je aan de voorwaarden voldeed (ten minste 27 opgenomen studiepunten).

Vlaanderen

Als je geen 27 studiepunten opneemt en je in Vlaanderen woont, dan kan je nog verder Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

Let op: uitschrijven voor vakken is niet op elk moment in het academiejaar mogelijk

Uitschrijven voor vakken

Het onderwijs- en examenreglement vermeldt wanneer welke opleidingsonderdelen als opgenomen beschouwd worden bij uitschrijving ervan. Het tijdstip van uitschrijven is dus heel belangrijk om na te gaan welke vakken als opgenomen worden beschouwd.

A. Je was ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en je vermindert het aantal studiepunten niet tot minder dan 27

Het uitschrijven van opleidingsonderdelen tijdens het academiejaar heeft in dit geval geen invloed op je recht op en het bedrag van je kinderbijslag of Groeipakket. Ondanks het uitschrijven van opleidingsonderdelen blijf je voor minstens 27 studiepunten ingeschreven waardoor het recht op kinderbijslag of Groeipakket behouden blijft.

B. Je was ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en je vermindert het aantal studiepunten tot minder dan 27 (en je zit niet in je diplomajaar)

Door het uitschrijven van opleidingsonderdelen breng je het aantal studiepunten terug tot minder dan 27. Hierdoor voldoe je niet meer aan de voorwaarden om kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen. In dit geval heb je geen recht meer op kinderbijslag/Groeipakket als student vanaf de maand die volgt op de maand van de uitschrijving.

Vlaanderen

Woon je in Vlaanderen, dan kan je nog verder Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

C. Je was niet ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten

Het uitschrijven van opleidingsonderdelen tijdens het academiejaar heeft in dit geval geen invloed op je recht op kinderbijslag of Groeipakket. Je voldeed immers al niet aan de voorwaarden om kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen.

Vlaanderen

Woon je in Vlaanderen, dan kan je nog verder Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

Belangrijk

Bij ziekte

Woon je in Vlaanderen en moet je omwille van ziekte uitschrijven voor opleidingsonderdelen waardoor het aantal studiepunten wordt teruggebracht tot minder dan 27? Of kan je omwille van ziekte niet inschrijven voor 27 studiepunten? Dan gelden er specifieke regels waardoor het recht op Groeipakket eventueel behouden kan worden. Neem voor meer info contact op met Studentenstatuut & studiefinanciering.

Diplomajaar

Woon je in Vlaanderen en schrijf je uit voor opleidingsonderdelen waardoor het aantal studiepunten wordt teruggebracht tot minder dan 27, maar zit je in een diplomajaar? Of omvat je diplomajaar sowieso minder dan 27 studiepunten? Dan gelden er specifieke regels waardoor het recht op Groeipakket eventueel behouden kan worden. Neem voor meer info contact op met Studentenstatuut & studiefinanciering.

Gevolgen voor je studietoelage

Je recht op een studietoelage hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent.

Voorwaarden studietoelage

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan één of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

Contacteer je studietrajectbegeleider voor advies en informatie over extra vakken registeren.

Extra vakken registreren

A. Je was al ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten

Het registreren van extra opleidingsonderdelen tijdens het academiejaar heeft geen invloed op je recht op een studietoelage. Aangezien je al voor minstens 27 studiepunten was ingeschreven, blijft het recht op een studietoelage behouden.

Bedrag van de studietoelage

Het bedrag van de studietoelage zal wel veranderen als je voor extra opleidingsonderdelen registreert. De studietoelage wordt immers berekend op o.a. het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent. Als je extra opleidingsonderdelen registreert, dan zal je dus een hoger bedrag studietoelage ontvangen.

Als je de studietoelage al ontvangen had, alvorens je voor extra opleidingsonderdelen registreerde, dan zal de afdeling Studietoelagen nadien een bijkomend bedrag studietoelage toekennen (a rato van het aantal extra opgenomen studiepunten).

De afdeling Studietoelagen kijkt sowieso op 30 juni het definitief aantal studiepunten dat opgenomen werd, na. Je kan de afdeling Studietoelagen ook altijd zelf op de hoogte brengen van het gewijzigd aantal opgenomen studiepunten (via het contactformulier via studietoelagen.be of het gratis nummer 1700).

B. Je was nog niet ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten

Je zal enkel recht hebben op een studietoelage als je voor extra opleidingsonderdelen registreert en hierdoor minstens 27 studiepunten opneemt (tenzij je in je diplomajaar zit). Het recht op een studietoelage wordt immers bepaald op basis van het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent.

Bedrag van de studietoelage

Hoe meer studiepunten je opneemt, hoe hoger het bedrag van de studietoelage doorgaans ook zal zijn.

De afdeling Studietoelagen kijkt sowieso op 30 juni het definitief aantal studiepunten dat opgenomen werd, na. Als blijkt dat je voldoende studiepunten hebt opgenomen (en je ook aan alle andere voorwaarden voldoet), dan zullen zij het recht op de studietoelage herzien en zal je dus een studietoelage ontvangen. Je kan de afdeling Studietoelagen ook altijd zelf op de hoogte brengen van het gewijzigd aantal opgenomen studiepunten (via het contactformulier via studietoelagen.be of het gratis nummer 1700).

Let op: uitschrijven voor vakken is niet op elk moment in het academiejaar mogelijk

Uitschrijven voor vakken

Het onderwijs- en examenreglement vermeldt wanneer welke opleidingsonderdelen als opgenomen beschouwd worden bij uitschrijving ervan. Het tijdstip van uitschrijven is dus heel belangrijk om na te gaan welke vakken als opgenomen worden beschouwd.

A. Je was ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en je vermindert het aantal studiepunten niet tot minder dan 27

Het uitschrijven van opleidingsonderdelen tijdens het academiejaar heeft geen invloed op je recht op een studietoelage in dit geval.

Bedrag van de studietoelage

Het bedrag van de studietoelage wordt wel beïnvloed door het uitschrijven van opleidingsonderdelen. De studietoelage wordt berekend op o.a. het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent. Als je voor opleidingsonderdelen uitschrijft, dan zal je dus een lager bedrag studietoelage ontvangen.

Als je de studietoelage al ontvangen had, alvorens je voor opleidingsonderdelen uitschreef, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van je ontvangen studietoelage terugvorderen (a rato van het aantal extra opgenomen studiepunten). De afdeling Studietoelagen kijkt sowieso op 30 juni het definitief aantal studiepunten dat opgenomen werd, na. Maar je kan de afdeling Studietoelagen ook altijd zelf op de hoogte brengen van het gewijzigd aantal opgenomen studiepunten (via het contactformulier via studietoelagen.be of het gratis nummer 1700).

B. Je was ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en je vermindert het aantal studiepunten tot minder dan 27 (en je zit niet in je diplomajaar)

Door het uitschrijven van opleidingsonderdelen breng je het aantal studiepunten terug tot minder dan 27. Hierdoor voldoe je niet meer aan de voorwaarden om recht te hebben op een studietoelage.

Als je de studietoelage al ontvangen had, alvorens je voor opleidingsonderdelen uitschreef, dan zal de afdeling Studietoelagen je volledige ontvangen studietoelage terugvorderen. De afdeling Studietoelagen kijkt sowieso op 30 juni het definitief aantal studiepunten dat opgenomen werd, na. Maar je kan de afdeling Studietoelagen ook altijd zelf op de hoogte brengen van het gewijzigd aantal opgenomen studiepunten (via het contactformulier via studietoelagen.be of het gratis nummer 1700).

C. Je was niet ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten

Het uitschrijven van opleidingsonderdelen tijdens het academiejaar heeft geen invloed op je recht op een studietoelage in dit geval. Je voldeed immers al niet aan de voorwaarden om recht te hebben op een studietoelage.

Belangrijk

Bij ziekte

Moet je uitschrijven voor opleidingsonderdelen omwille van ziekte waardoor het aantal studiepunten wordt teruggebracht tot minder dan 27? Of kan je omwille van ziekte niet voor 27 studiepunten inschrijven? Dan gelden er specifieke regels waardoor het recht op een studietoelage eventueel behouden kan worden. Neem voor meer info contact op met Studentenstatuut & studiefinanciering.

Diplomajaar

Schrijf je uit voor opleidingsonderdelen waardoor het aantal studiepunten wordt teruggebracht tot minder dan 27, maar zit je in een diplomajaar? Of omvat je diplomajaar sowieso minder dan 27 studiepunten? Dan gelden er specifieke regels waardoor het recht op een studietoelage eventueel behouden kan worden. Neem voor meer info contact op met Studentenstatuut & studiefinanciering.