logo
Portal for

Beroepsprocedure

Als je vindt dat je rechten geschonden werden, kan je kan beroep aantekenen tegen beslissingen over studentenvoorzieningen.

Beslissingen waartegen je beroep kan aantekenen

  • Een beslissing inzake de toewijzing van financiële ondersteuning
  • Een beslissing inzake de toewijzing van een VUB-studentenkamer
  • Een beslissing binnen het georganiseerde studentenleven
  • Andere beslissingen over studentenvoorzieningen (binnen de decretale werkvelden studentenvoorzieningen zoals gedefinieerd in de codex Hoger Onderwijs)

Lees meer over hoe je beroep kan aantekenen

Reglement Beroep Studentenvoorzieningen