logo
Portal for

Ondersteuningsaanbod

Studeren zonder (financiële) kopzorgen moet voor elke student mogelijk zijn aan de Vrije Universiteit Brussel. Om dit mogelijk te maken, kan je als student beroep doen op een uitgebreid ondersteuningsaanbod.

1. Financiële en praktische ondersteuning

Deze dienstverlening is enkel bedoeld voor studenten die het (financieel) moeilijk hebben. Voor elke financiële dienstverlening gelden zowel algemene voorwaarden als specifieke voorwaarden. Meer informatie over de specifieke voorwaarden vind je telkens per type dienstverlening.

Naast de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en de VUB zijn er nog alternatieve fondsen die je als student een financieel duwtje in de rug kunnen geven.

Je kan als student ook zelf bijklussen om je studiebudget aan te vullen. Via de verschillende vacaturedatabanken kan je op zoek gaan naar een geschikte studentenjob.

Tot slot kan je als werkstudent ook beroep doen op enkele tegemoetkomingen die de combinatie werken en studeren haalbaar en betaalbaar maken.

2. Sociaaljuridische dienstverlening

“Verlies ik mijn kinderbijslag/Groeipakket als ik werk?”
“Ik werk tijdens het academiejaar. Moet ik nu belastingen betalen?”
“Ik wil stoppen met studeren. Welke gevolgen kan dit hebben?

Je kan bij de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering terecht voor informatie en sociaaljuridisch advies op maat omtrent kinderbijslag/Groeipakket, belastingen, onderhoudsplicht, je studie stopzetten, werken en studeren, recht op leefloon, …

Consulteer de website centenvoorstudenten.be voor basisinformatie omtrent de belangrijkste sociaaljuridische thema’s waarmee je als student geconfronteerd kan worden. Je vindt er tevens de meest actuele wetgeving, cijfergegevens en nuttige links.

3. Een luisterend oor bij studentenzorgen

Als student wil je in de best mogelijke omstandigheden studeren en je diploma halen.

Je komt soms in aanraking met persoonlijke, familiale en/of sociale problemen (bv: conflict met je ouders) of je kan geconfronteerd worden met onverwachte, praktische en administratieve problemen (bv: problemen met de uitbetaling kinderbijslag/Groeipakket).

Samen bekijken we je situatie en zoeken we naar een oplossing. Indien nodig word je naar een geschikte dienst binnen of buiten de universiteit doorverwezen.

De medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Je verhaal is dus veilig en zal niet doorverteld worden. Ook bij de studentenpsychologen van de Studiebegeleiding kan je in vertrouwen praten over wat moeilijk loopt tijdens je studies.

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden die gelden voor álle types ondersteuning én specifieke voorwaarden. De specifieke voorwaarden per ondersteuningstype worden vermeld in het overzicht van het ondersteuningsaanbod

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

 • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
 • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) (*)
 • de student is ingeschreven aan de VUB (**)
 • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma (***)
 • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
 • de student komt persoonlijk langs om de financiële situatie te bespreken

(*) Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld.

(**) Studenten in het eerste jaar van hun studie, hebben een inschrijving van ten minste 54 studiepunten. Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.

(***) Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Niet akkoord?

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan.

Aanvraagformulieren academiejaar 2020-2021

Hoe indienen?

 1. Vul het aanvraagformulier digitaal in en onderteken ook digitaal met behulp van je elektronische identiteitskaart
 2. Voeg alle gevraagde documenten bij het ondertekend aanvraagformulier
 3. Bezorg je dossier bij Studentenstatuut & studiefinanciering

Je aanvraagformulier en alle gevraagde documenten voor een toelage, een vermindering van het studiegeld, een lening of een bijzondere procedure mogen via e-mail worden doorgestuurd. Je aanvraag voor een sociale toelage, een lening op lange termijn, een externe beurs en/of een bijzondere procedure huisvesting bespreken we samen met jou. Maak voor deze aanvragen een afspraak voor een gesprek via Teams of op campus Etterbeek.

Je dossier wordt uitgewerkt en onderzocht door een medewerker. Nadien ontvang je een beslissing met meer informatie.

Voor een voorschot op de studietoelage en een lening korte termijn hoef je geen aanvraagformulier in te vullen. Hiervoor kom je persoonlijk langs. Breng voor de berekening van het voorschot op de studietoelage de nodige inkomensgegevens mee.

Documenten digitaal opvragen
Bepaalde documenten die je moet bijvoegen zoals het aanslagbiljet personenbelasting of inkomensgegevens, kan je digitaal opvragen. Ook een attest van gezinssamenstelling kan je digitaal opvragen.

Deadlines

 • 01/08/2020: Start aanvraag studietoelage 2020-2021 via www.studietoelagen.be
 • 01/09/2020: Deadline aanvraag vermindering in het studiegeld, sociale toelage, voorschot op de studietoelage en lening op korte of lange termijn 2019-2020
 • Huurtoelage 2020-2021: aanvragen vóór aanvang van het huurcontract. Wanneer de huurtoelage na de start van het huurcontract wordt aangevraagd, dan wordt de huurtoelage toegekend vanaf de huurmaand waarin het aanvraagdocument werd ingediend.
 • Buitenlandtoelage 2020-2021: aanvragen vóór aanvang van het vertrek
 • 01/12/2020: Deadline aanvraag externe beurzen 2020-2021
 • 01/05/2021: Deadline aanvraag bijzondere procedure huisvesting 2020-2021
 • 01/06/2021: Deadline aanvraag studietoelage 2020-2021 via www.studietoelagen.be

Nuttige links

 • Afdeling Studietoelagen: informatie over het recht op en de aanvraag van de studietoelage van de Vlaamse overheid
 • Centen voor Studenten: informatie over het sociaaljuridisch statuut van de student en de mogelijkheden om je studies te financieren
 • Jongerengids: 'Hoe betaal ik mijn studies?'
 • Brik: online databank van studentenkamers in Brussel.
 • Studentenjobs: informatie over de mogelijkheden om wat bij te verdienen en een online databank met studentenjobs.
 • Studiemateriaal: informatie over aankoop van (tweedehands) boeken en cursussen.
 • Studentencomputer: computers en laptops aan studententarieven.
 • Budgetplanner: helpt je een overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven.
 • Eerste hulp bij schulden: informatie over schulden, schuldhulpverlening, hoe schulden aanpakken, enz.

Gelijke kansen

Verwijzend naar de:

 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007
 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 30 mei 2007

kunnen we stellen dat de VUB zich tot doel stelt de verscheidenheid in de samenleving positief te benaderen, zowel in haar studieprogramma's als op het vlak van haar studentenbeleid en personeelsbeleid en dit door gelijke kansen te garanderen voor iedereen, zonder onderscheid op grond van geslacht, sociale of etnische afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.

Vragen? Nood aan ondersteuning?

Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid? Krijg ik nog kinderbijslag/Groeipakket als ik verder studeer? Mag ik als student tijdens het academiejaar onbeperkt werken? Waar kan ik aankloppen voor financiële ondersteuning?

Bij de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering kan je terecht voor financiële, sociale en praktische ondersteuning. Al je vragen worden discreet behandeld en er wordt steeds rekening gehouden met je specifieke situatie.

Studentenstatuut en studiefinanciering is ook beschikbaar via Microsoft Teams

Klik hier om een afspraak via videochat/telefoon (Microsoft Teams) of op de campus te maken.

Studentenstatuut & Studiefinanciering

Telefoon
+32 2 629 23 15

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag - vrijdag van 10u - 12u en van 13u tot 15u

E-mail
studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be

Campus in Etterbeek


Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Locatie
Gebouw X1


Bekijk het campusplan >>>
Openingsuren
Enkel op afspraak

Updates:
Overzicht heropening campusfaciliteiten >>>

Campus in Jette


Brussels Health Campus

Locatie
Lokaal A.114
Bekijk het campusplan >>>

Openingsuren
Enkel op afspraak (mogelijk vanaf 18/08)

Overzicht heropening campusfaciliteiten >>>

Brievenbus


Documenten kan je altijd in de brievenbus deponeren (net voor de uitgang van de Medische Bibliotheek)