logo
Portal for

Goed begonnen is half gewonnen

Een goede planning opstellen, je notities verzamelen en blokklaar maken of een examenpaper op papier krijgen? De Studiebegeleiding kan je ermee helpen.

Hoe bereid ik me voor?

Afhankelijk van de prof en het vak kan de wijze van examineren zeer verschillend zijn: schriftelijk, mondeling, meerkeuze-examens, ... Welke vorm het ook zij, een goede voorbereiding is goud waard.

Het is normaal dat je niet meteen weet hoe je dit het best aanpakt en met een aantal vragen zit. In dat geval kan je onze workshops volgen waar je handige tips en tricks krijgt en ervaringen kunt uitwisselen met andere studenten.

Wil je liever persoonlijke feedback? Dan kan je individuele begeleiding aanvragen of je aanmelden voor een tutor.

Individuele begeleiding

De Studiebegeleiding biedt naast workshops ook individuele begeleiding aan bij het het voorbereiden op je examens.

De studiebegeleiders kunnen je helpen bij het opstellen van een examenplanning, het voorbereiden op meerkeuze-examens, het algemeen voorbereiden op de examens, ...

Bij de studentenpsychologen kan je dan weer terecht voor angst- en stressgevoelens en andere klachten. 

 

Contacteer ons

Contactpunt

Welke workshops zijn er?

De Studiebegeleiding organiseert elk semester verschillende workshops over examens en examenvaardigheden. In groep krijg je dan handige tips en tricks waarmee je aan de slag kan. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om van elkaar te leren en te horen hoe je medestudenten bepaalde zaken aanpakken.

Workshop 1: Examenplanning op jouw maat

 • Hoeveel uur per dag moet ik studeren?
 • Studeer ik vak per vak of wissel ik af?
 • Wanneer begin ik er aan?

Maak samen een examenplanning op jouw maat. Breng zeker jouw examenrooster mee.

Workshop 2: Mondelinge examens

 • Vraag je je af hoe je je best kan voorbereiden op een mondeling examen?
 • Wist je dat professoren een gestructureerd antwoord op prijs stellen?

Na deze workshop heeft een mondeling examen geen geheimen meer voor jou.

Workshop 3: Meerkeuze-examens

 • Studeer ik anders voor een meerkeuze-examen?
 • Wat te doen bij giscorrectie?

Het antwoord op deze en andere vragen kom je te weten in deze workshop.

Workshop 4: Succesvol examens afleggen

 • Komen de examens dichterbij en heb je nog geen idee hoe je dit zal aanpakken?
 • Moet je je voor een mondeling examen anders voorbereiden dan voor een schriftelijk examen?
 • Hoe blijf je gemotiveerd tijdens deze periode?

Ontdek onze workshops!

Kalender

Examentips

Geen tijd om een workshop bij te wonen? Dan vind je hieronder alvast enkele tips van professoren.

Even lekker van bil gaan

Herkennen ≠ kennen of kunnen

Gezonde voeding en beweging

Geloof in jezelf

Wees een ingenieur op het examen

Examenregeling

Hoe worden de (her)examens aan de VUB georganiseerd en wat zijn je rechten als student?

Facultaire OER

Het onderwijs- en examenreglement bevat alle informatie over hoe de (her)examens aan de VUB georganiseerd worden én wat je rechten en plichten zijn als student. De faculteiten kunnen ook aanvullingen maken op dit centrale reglement. Bekijk dus zeker de facultaire aanvullingen op het OER van jouw faculteit.

Administratie in orde?

Controleer zeker of je

 • correct bent ingeschreven voor je opleiding én voor je vakken (SelfService studenten)
 • studiegeld betaald is

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 4 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd = herexamens (augustus + september): ten minste twee weken vóór de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Inschrijven voor je (her)examens

Voor schriftelijke examens kan het zijn dat je voor sommige examens moet inschrijven op een bepaald tijdsslot of lokaal, om overbevolking in de examenlokalen te vermijden.

Bij de meeste faculteiten moet je ook inschrijven voor mondelinge examens. Als dit het geval is, staat dit aangeduid op je examenrooster of op de website van jouw faculteit.

Overlapping in het examenrooster

Als (her)examens op dezelfde dag én hetzelfde uur plaatsvinden, is er een overlapping in je examenrooster.

In dat geval geef je steeds voorrang aan

 • verplichte vakken ten opzichte van keuzevakken
 • vakken die eerst voorkomen in een modeltraject

(Her)examens verplaatsen door overmacht

Een (her)examen verplaatsen kan alleen in geval van overmacht (bvb. ziekte of overlijden van een familielid tot en met de tweede graad).

Hoe aanvragen?

 1. Vul het formulier in van je faculteit. Je vindt dit terug op de website van jouw faculteit
 2. Bezorg dit ten laatste de dag van het examen aan je faculteitssecretariaat
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat

Bekijk zeker ook de facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement of de specifieke info op de website van jouw faculteit.

Resultaten (her)examens

Ontcijfer je puntenblad

Wat betekenen de proclamatiecodes op je puntenblad? Meer info over de proclamatiecodes >>>

Deliberaties aan de VUB

Vragen over 'buispunten'? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding? Meer info over de deliberatieregels aan de VUB >>>

Resultaten van je herexamens

Als je een herexamen hebt, vervalt je resultaat van de eerste zittijd. Het cijfer dat je voor dat vak behaalt tijdens de tweede zittijd (herexamens) wordt dan definitief, zelfs als je tijdens de eerste zittijd een hoger cijfer had.

Studievoortgang aan de VUB

Welk studierendement moet je behalen? Wat houden bindende voorwaarden in? Meer info over de studievoortgangsregels aan de VUB >>>

Na de examens

Inzagerecht, feedback en beroep

Meer info

Na de examens

Wat zijn je rechten als student?

 

>>> Ook in tijden van corona heb je recht op inzage en feedback. Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen wordt de gebruikelijke inzage op de campus tot het absolute minimum beperkt en vervangen door een online alternatief. <<<

Examenfeedback en inzagerecht

Na de bekendmaking van de examenresultaten heb je het recht om je examens in te kijken en feedback te vragen.

 • Inzage van je examens moet je aanvragen binnen de 3 kalenderdagen na de elektronische bekendmaking van je resultaten
 • Toelichting van je examens moet je aanvragen binnen de 5 kalenderdagen na de elektronische bekendmaking van je resultaten

Elke faculteit bepaalt in haar aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement hoe de inzage - en feedbackmomenten georganiseerd worden.

 

Uitzonderlijke omstandigheden

Het is mogelijk om een studievoortgangsbeslissing te herzien, wanneer het gaat om uitzonderlijke omstandigheden of wanneer er een vergissing gemaakt werd. Meer info >>>

Beroep aantekenen

Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing kan je hiertegen beroep aantekenen. Meer informatie kan je nalezen op de beroepsprodecure-pagina.