Portal for

Goed begonnen is half gewonnen

Een goede planning opstellen, je notities verzamelen en blokklaar maken of een examenpaper op papier krijgen? De Studiebegeleiding kan je ermee helpen.

Hoe bereid ik me voor?

Afhankelijk van de prof en het vak kan de wijze van examineren zeer verschillend zijn: schriftelijk, mondeling, meerkeuze-examens, ... Welke vorm het ook zij, een goede voorbereiding is goud waard.

Het is normaal dat je niet meteen weet hoe je dit het best aanpakt en met een aantal vragen zit. In dat geval kan je onze workshops volgen waar je handige tips en tricks krijgt en ervaringen kunt uitwisselen met andere studenten.

Wil je liever persoonlijke feedback? Dan kan je individuele begeleiding aanvragen of je aanmelden voor een tutor.

Individuele begeleiding

De Studiebegeleiding biedt naast workshops ook individuele begeleiding aan bij het het voorbereiden op je examens.

De studiebegeleiders kunnen je helpen bij het opstellen van een examenplanning, het voorbereiden op meerkeuze-examens, het algemeen voorbereiden op de examens, ...

Bij de studentenpsychologen kan je dan weer terecht voor angst- en stressgevoelens en andere klachten. 

 

Contacteer ons

Contactpunt

Welke workshops zijn er?

De Studiebegeleiding organiseert elk semester verschillende workshops over examens en examenvaardigheden. In groep krijg je dan handige tips en tricks waarmee je aan de slag kan. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om van elkaar te leren en te horen hoe je medestudenten bepaalde zaken aanpakken.

Deelname aan de workshops is gratis, inschrijven verplicht.

Workschop 1: examenplanning

 • Wanneer start je met een blok- en examenplanning?
 • Hoe maak je een realistische planning?
 • Hoe kan je voorkomen dat het plannen niet lukt?

Workshop 2: examenvaardigheden

 • Komen de examens dichterbij en heb je nog geen idee over hoe je dit zal aanpakken?
 • Moet je je voor een mondeling examen anders voorbereiden dan voor een schriftelijk examen?
 • Kan je tips gebruiken bij het maken van je examenplanning?

In deze workshop krijg je tips over het maken van een examenplanning en hoe je je optimaal kan voorbereiden op de examens.

Workshop 3: meerkeuze-examens

 • Is je studie-aanpak voor een multiple choice examen anders?
 • Wist je dat je punten verliest door een foutief ingevuld antwoordblad?
 • Wist je dat taal een belangrijke rol speelt bij multiple choice examens?
 • Denk je dat je het antwoord wel zal herkennen tussen de alternatieven?

Het antwoord op deze en andere vragen kom je te weten in deze workshop.

Workshop 4: mondelinge examens

 • Krijg je rillingen bij de gedachte aan een mondeling examen?
 • Vraag je je af hoe je je best kan voorbereiden op een mondeling examen? 
 • Wist je dat professoren een gestructureerd antwoord op prijs stellen?

In deze workshop krijg je tips en tricks over hoe je je optimaal kan voorbereiden op mondelinge examens.

Ontdek onze workshops!

Kalender

Examentips

Geen tijd om een workshop bij te wonen? Dan vind je hieronder alvast enkele tips van professoren.

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Examenfeedback

Na de bekendmaking van de examenresultaten heb je het recht om je examens in te kijken en feedback te vragen. Dit kan gedurende een termijn van 5 kalenderdagen.

Elke faculteit bepaalt in haar aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement hoe de inzage wordt georganiseerd.

Beroep aantekenen

Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing kan je hiertegen beroep aantekenen binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen.

Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na deze van de proclamatie (de elektronische mededeling van de examenresultaten wordt als proclamatie beschouwd). Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing.

Meer informatie kan je nalezen op de beroepsprodecure-pagina.

Overmacht en examens verzetten

Een examen verzetten kan alleen in geval van ziekte of overlijden van een familielid tot en met de tweede graad.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het formulier in van je faculteit. Je vindt dit terug op de website van jouw faculteit
 2. Bezorg dit ten dit ten laatste de dag van het examen aan je faculteitssecretariaat
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat

Eventuele specifieke facultaire informatie kan je nalezen op de website van je faculteit of in het Onderwijs- en Examenreglement met facultaire aanvullingen.