logo
Portal for

Aanbod studiebegeleiders WE

Binnen de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen kan je voor verschillende topics/vakken studiebegeleiding aanvragen.

Methode en planning


Voor tips over het samenvatten en structureren van je cursussen, het nemen van notities, het opmaken van een planning en andere zaken.

Maak een afspraak

BA/MA-proef


Voor hulp bij het formuleren van je probleemstelling, het concretiseren van je onderzoeksvraag en andere zaken.

Maak een afspraak

Examens


Voor hulp bij de aanpak van verschillende soorten examens, de voorbereiding op examens (planning) en het afleggen van examens.

Maak een afspraak

Presentatievaardigheden


Hulp bij presentatievaardigheden en/of het voorbereiden van mondelinge examens

Maak een afspraak

Chemie


Voor vragen over je aanpak en studiemethode bij chemievakken.

Maak een afspraak

Fysica


Voor extra hulp bij fysicavakken.

Maak een afspraak

Wiskunde - Statistiek


Extra hulp bij wiskunde- en statistiekvakken.

Maak een afspraak

Computer- wetenschappen


Extra hulp bij computerwetenschappen

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag of soort begeleiding nodig?

Eén adres: Contactpunt