logo
Portal for

Aanbod studiebegeleiders LK

Binnen de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie kan je voor verschillende topics/vakken studiebegeleiding aanvragen.

Methode en planning


Voor tips over het samenvatten en structureren van je cursussen, het nemen van notities, het opmaken van een planning en andere zaken.

Maak een afspraak

BA/MA-proef


Voor hulp bij het formuleren van je probleemstelling, het concretiseren van je onderzoeksvraag en andere zaken.

Maak een afspraak

Examens


Voor hulp bij de aanpak van verschillende soorten examens, de voorbereiding op examens (planning) en het afleggen van examens.

Maak een afspraak

Wiskunde - statistiek


Je kunt bij de studiebegeleider terecht met vragen over je aanpak en studiemethode bij de wiskunde- en statistiekvakken. Op afspraak in Etterbeek of telefonisch.

Maak een afspraak

Chemie


Je kunt bij de studiebegeleider terecht met vragen over je aanpak en studiemethode bij chemievakken.

Maak een afspraak

Fysica


Je kunt bij de studiebegeleider terecht met vragen over je aanpak en studiemethode bij fysicavakken. Op afspraak in Etterbeek of telefonisch/via Skype.

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag of soort begeleiding nodig?

Eén adres: Contactpunt