logo
Portal for

Aanbod studiebegeleiders GF

Binnen de faculteit Geneeskunde en Farmacie kan je voor verschillende topics/vakken studiebegeleiding aanvragen. Je kan een afspraak maken in Jette, tenzij anders aangegeven.

Methode en planning


Voor tips over het samenvatten en structureren van je cursussen, het nemen van notities, het opmaken van een planning en andere zaken.

Maak een afspraak

BA/MA-proef schrijven


Voor hulp bij het formuleren van je probleemstelling, het concretiseren van je onderzoeksvraag en andere zaken.

Maak een afspraak

Examens


Voor hulp bij de aanpak van verschillende soorten examens, de voorbereiding op examens (planning) en het afleggen van examens.

Maak een afspraak

Wiskunde - statistiek


Je kunt bij de studiebegeleider terecht met vragen over je aanpak en studiemethode bij de wiskunde- en statistiekvakken. Op afspraak in Etterbeek of telefonisch.

Maak een afspraak

Statistiek


Voor hulp bij schrijfopdrachten statistiek

Maak een afspraak

Presentatievaardigheden


Hulp bij presentatievaardigheden en/of het voorbereiden van mondelinge examens

Maak een afspraak

Fysica


Je kunt bij de studiebegeleider terecht met vragen over je aanpak en studiemethode bij fysicavakken. Op afspraak in Etterbeek of telefonisch/via Skype.

Maak een afspraak

Voorbereiding toelatingsexamen arts


Voor hulp bij de voorbereiding, planning én meer info omtrent het toelatingsexamen. Voor individuele begeleiding omtrent VAARDIG en CLEAR.

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag of soort begeleiding nodig?

Eén adres: Contactpunt