logo
Portal for

Organisaties sui generis

Het studentenleven aan de VUB kent zijn eigen geplogenheden, tradities en vooral verworvenheden. Drie organisaties bewaken deze, onafhankelijk van elkaar, en krijgen daartoe rechtstreeks in de begroting ingeschreven werkingssubsidies. Daarom heten deze organisaties in onze Codex Studentenleven de “organisaties sui generis.”

Hieronder beschrijven we verder in detail de Studiekring Vrij Onderzoek (grondslag van deze universiteit!), het Brussels Studentengenootschap Geen Taal Geen Vrijheid, de koepelvereniging die alle erkende studentenverenigingen omvat,  en De Moeial, het persorgaan dat haar waakhondfunctie zeer ter harte neemt.

Studiekring Vrij Onderzoek draagt het grondprincipe van de VUB – het "vrij onderzoek" – uit

Vrij onderzoek staat voor de oprechte bereidheid om elke wereldbeschouwelijke of morele stellingname te verlaten voor iets nieuws en beter, eens daarvoor sterke rationele argumenten zijn ontdekt.

Concreet organiseren ze allerhande activiteiten, bijv. lezingen en debatten, waarin het principe van het vrije onderzoek centraal staat. Elke VUB-student is welkom!

Elke maandagavond van het academiejaar: vergadering om 20u gevolgd door vrije discussie en algeheel boeiend en gezellig samenzijn.

X5.006, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Website
stkvo@vub.be
www.facebook.com/vrijonderzoek 

BRUSSELS STUDENTENGENOOTSCHAP – geen taal geen vrijheid

Het Brussels Studentengenootschap - geen taal geen vrijheid (BSGgtgv of kortweg BSG) is het overkoepelende orgaan van de studentenorganisaties.

Het vertegenwoordigt ze tegenover de academische overheid en bevordert een vlotte wederzijdse communicatie. Ook de verdeling van de subsidies verloopt via hen. Daarnaast beheren ze verschillende faciliteiten (o.a. de BSG-zaal) ter ondersteuning van de studentenverenigingen. 

Wil je zelf een vereniging oprichten of een bestaande laten erkennen? Ook dat verloopt via hen. Erkenningsvoorwaarden vind je in de Codex Studentenleven. Indien je dan Pleinlaan 2 als adres wenst te gebruiken moet je de modelovereenkomst aanvullen en toevoegen aan de erkenningsaanvraag.

Een overzicht van alle activiteiten en BSG-diensten vind je op de BSG-website.

Pleinlaan 2 bus BSG, 1050 Elsene (Brussel)
bsggtgv@gmail.com
www.facebook.com/BSGgtgv

De Moeial is het onafhankelijke studententijdschrift van de VUB

Het studententijdschrift wordt maandelijks gratis verdeeld over de campussen van Etterbeek en Jette. Je kan de artikels ook online raadplegen.

De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers en is continu op zoek naar studenten om hun team te versterken. Kriebelt je pen? Ben je gebeten door wat zich in en rond onze universiteit afspeelt? Of wil je het maken van een tijdschrift eens van A tot Z meemaken? Kom dan zeker eens langs op de wekelijkse redactievergadering, elke woensdag om 20u in het redactielokaal.

X5.001, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Redactie@demoeial.be
demoeial.be
www.facebook.com/deMoeial

Lees de Moeial digitaal

Studentenverenigingen

Door de rijkdom aan studentenverenigingen krijg je de unieke kans op een zuivere win-winsituatie: je rot amuseren én groeien als persoon. Met meer dan vijftig studentenverenigingen vind je zeker eentje die bij je past!

Nieuwe studenten die willen aansluiten bij een studentenvereniging doen dit natuurlijk uit vrije wil. Maar indien je nog geen 18 bent heb je wel de toestemming van je ouders nodig. Gebruik daarvoor dit formulier en bezorg het aan de betrokken vereniging en een kopie aan bsggtgv@gmail.com.  Met klachten over het verloop van de activiteiten kan je ook op dat e-mail adres terecht, maar dan liefst ook kopie daarvan naar feedback@vub.be.

Voor nieuwe leden raden we ook aan deze ‘medische fiche’ in te vullen en te bezorgen aan de verenigingen waarbij ze zich aansluiten.

De meeste verenigingen zijn erkend door de Studentenraad.  ‘Gewoon erkende’ verenigingen genieten meer voordelen dan ‘functioneel erkende’ (herkenbaar aan * bij hun naam). Het verschil vind je in artikel 31 van de Codex Studentenleven.

Reglementen studentenleven


Codex studentenleven, gebruikersrichtlijnen, leslokaalreglement, Reglement Beroep Studentenvoorzieningen, tuchtreglement, ...

Meer info