logo
Portal for

Verkiezingsweek 2022

De studentenraad wisselt elk academiejaar. Van 25 april tot en met 1 mei kiezen alle VUB-studenten hun studentenvertegenwoordigers. Volg de verkiezingen op de voet via de Facebookpagina en de Instagrampagina van de Studentenraad.

Breng je stem uit!
Van 25 april tot 8 mei (verlengd)

Stem hier!

Algemeen reglement Studentenraad en Stuvoraad


BEPAALT DE SAMENSTELLING, BEVOEGDHEDEN, WERKINGSREGELEN EN KIESPROCEDURE VAN DE STUDENTENRAAD EN STUVORAAD

Raadpleeg het reglement

Deontologische code


VOOR KANDIDATEN DIE DEELNEMEN AAN DE STUDENTENRAADSVERKIEZINGEN

Raadpleeg de code

Belangrijke data


een overzicht van de start tot de finish tijdens de verkiezingsperiode, met de kiesweek als spannend hoogtepunt

Raadpleeg de verkiezingskalender

Word jij lid van de studentenraad?

De studentenraadsleden spelen een belangrijke rol op de VUB. Ze zitten mee rond de tafel in de grootste raden zoals de academische raad en de universiteitsraad en kunnen dus beslissingen nemen samen met de rector, decanen en medewerkers van de VUB. Wie weet zetel jij binnenkort wel in de studentenraad. Daar wordt niet alleen je universiteit beter van, maar ook jijzelf als persoon. Zo leer je ongetwijfeld veel bij over onder meer vergaderskills, timemanagement, netwerken uitbouwen en standpunten verdedigen.

➡➡➡Interesse? Neem deel aan de infosessie op 3 maart 2022. Schrijf je hier in!

Wie, wat, hoe


Alle info over de Studentenraad

Ga naar de website

Stel je kandidaat (vanaf 28 februari)


Vertel ons wie je bent & waarom je je kandidaat stelt! Vergeet ook geen pasfoto en 10 handtekeningen =>

Kandidaatstellingsformulier

Verzamel 10 digitale handtekeningen


Studenten tekenen het formulier en slaan een pdf-kopie op. De kandidaat laadt de pdf's op bij het invullen van de kandidaatstelling.

Docusign-formulier

Ondersteuning voor studentenvertegenwoordigers

Uiteraard sta je er als studentenvertegenwoordiger niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning op verschillende vlakken:

 • Jobstudenten die een reeks praktische zaken opnemen, maar ook dossiers voorbereiden met bijvoorbeeld opzoekwerk.
 • Coaching en ondersteuning vanuit het vicerectoraat.
 • Mogelijkheid om een beurs te ontvangen voor studentenverrtegenwoordigers, 500 euro op jaarbasis. De voorwaarden vind je op de pagina van studiefinanciering

What's in it for you?

 • Een unieke leerschool op vlak van vergadertechnieken, time management, teamwork…
 • Een unieke kans om te netwerken binnen de universiteit
 • En om zelfs vriendschappen voor het leven te smeden
 • Een officieel attest van student bestuurder ondertekend door de vicerector Onderwijs & Studentenzaken, wat zeer mooi staat op jouw CV.

Kandidaten

Ontdek alle hier kandidaten voor de studentenraadsverkiezingen 2022-2023!

Tatianne Iagallo Lélis
ES

Sasha Solau
ES

Alexander von Lettow-Vorbeck
ES

Shana Hazboun
ES

Shelsia Da Costa
ES

Amina Bakhtaoui – Van Deputte
RC

Shahzad Chaudhary
RC

Joerie Lersberghe
RC

Ann-Sophie Verbeek
RC

Hannah Winters
RC

Sueann Vandeputte
RC

Michaël Van den Poel
RC

Alexander Van de Sande
RC

Vincent Mingneau
GF

Diewert Seynaeve
GF

Caitlin Jansen
GF

Jolien Lersberghe
GF

Minne Philippe
LW

Lula Maris
LW

Bob Stoops
LW

Ruben Simons
IR

Aron Branckaert
PE

Frederik Guldentops
MILO

Standpunten

Ontdek de standpunten van de kandidaten!

Frederik Guldentops (MILO)

Ik wil graag de "zij-instromers" in de studentenraad vertegenwoordigen, de studenten (van de lerarenopleiding) die werk en studie combineren. Maar daarnaast is het belangrijk om een brug te slaan tussen de leefwereld van studenten, van (beginnende) leerkrachten en van de leerlingen aan wie we les geven. De klimaatproblematiek heeft getoond dat op dat vlak gezamenlijke initiatieven kunnen genomen worden. Voor andere maatschappelijke problemen kan dat ook gebeuren.

Aron Branckaert (PE)

De reden waarom ik gemotiveerd ben om mijn studentenraadscarrière verder te zetten is omdat er vele projecten zijn die ik dit academiejaar spijtig genoeg niet heb kunnen volbrengen. Desondanks is de studentenraad voor mij al een zeer leerrijke ervaring geweest, maar er is nog veel bij te leren en te realiseren alvorens ik de raad met een voldaan gevoel kan verlaten.
Hetgeen wat ik komend academiejaar wil realiseren is betere communicatie vanuit VUB, een hechter interfacultair stuversnetwerk en daarbovenop wil ik ook een luisterend oor bieden voor alle studenten!

Ruben Simons (IR)

On-campus lessen zijn eindelijk terug mogelijk. Laten we dus projecten doen zodat voor iedereen de campus als een thuis kan voelen. De fakbar bijvoorbeeld zou volgend academiejaar eindelijk openen (als de werken het niet nog vertragen). Binnen het onderwijs dat de VUB organiseert moeten we, als studentenraad er een waardig online alternatief voor vinden indien dat nodig is voor studenten.

Bob Stoops (LW)

Ik vind het zeer belangrijk dat men als universiteit naar de studenten luistert. Ik zou dan ook heel graag de spreekbuis voor de student zijn. Het is belangrijk voor mij dat onze universiteit zo inclusief mogelijk wordt: iedereen telt en iedereen moet gehoord worden. Ik zal ervoor vechten dat ons meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag verder versterkt wordt. Ik vind het dan ook belangrijk dat er een extern meldpunt komt. Ik wil streven naar een betere communicatie vanuit de VUB naar de student toe. Het mag niet meer gebeuren dat de student iets in de krant leest alvorens de VUB de studenten op de hoogte heeft kunnen brengen. Bij het maken van een beleid met betrekking tot bepaalde groepen studenten (bv. LGBTQIA+, internationale studenten, etc.) vind ik het belangrijk dat we met deze studenten praten in werkgroepen bestaande uit de studentenraad en de betrokken studenten. We moeten met studenten praten in de plaats van over studenten.

Lula Maris (LW)

Waarom ben ik gepassioneerd door studentenvertegenwoordiging? 
Vertegenwoordiger zijn, is een spreekbuis vormen voor wie niet altijd de woorden of tijd vindt. Het beleid laten merken dat wij, allemaal, mee vormen en bepalen wat de universiteit is. Op alle niveaus - opleidings-, facultair en universiteitsbreed - verdienen studenten het om gehoord te worden.
Van het opstarten van extern meldpunt, naar meer plekjes om te zitten, tot betere communicatie en transparantie: waar studenten nood aan hebben, daar mòèt naar geluisterd worden. Daar wil ik voor vechten en jullie stem in vertegenwoordigen. 
Zonder studenten, geen universiteit!

Minne Philippe (LW)

Door mijn engagement binnen verschillende aspecten van de VUB kom ik vaak in aanraking met bezorgdheden en problemen die verscheidene studenten ervaren. Graag wil ik de kans grijpen om deel uit te maken van de studentenraad zodat ik actief kan bijdragen aan het zoeken naar en realiseren van oplossingen. Het belangrijkste uitgangspunt voor mij is steeds het studentenwelzijn. En hoewel de VUB hier reeds enorm op inzet en er veel initiatieven rond worden genomen, merk ik op dat veel faciliteiten en services niet voor alle studenten even toegankelijk zijn. Hier wil ik graag aan werken.

Jolien Lersberghe (GF)

Hier zijn enkele dingen waar ik komend jaar (verder) aan ga werken:

 • Er moet een nultolerantie zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Indien het gebeurt, moeten de slachtoffers zo optimaal mogelijk opgevangen en begeleid worden zonder extra zorgen en moeilijkheden.
 • De wachttijd om studie- en psychologische hulp te krijgen moet sterk ingekort worden.
 • Inclusievere campus.
 • Verbeteren van de communicatie tussen VUB en studenten.
 • Een dierenasiel op de campus.

Caitlin Jansen (GF)

Wij hebben als STR-leden de ‘leuke vergaderingen’ moeten opgeven voor eindeloze digitale edities. Ik heb net mijn digitale draai gevonden, maar helaas is mijn eerste jaar al om. Mijn focus lag dit jaar op onderwijs, maar dit wil ik graag verder zetten. Projecten zoals hervormingen van de onderwijs fiches, samenwerking met de studiebegeleiding en inschrijvingsvereisten voor vakken vind ik heel belangrijke zaken. Ik wil dat informatie gemakkelijker terug te vinden is en de overspoeling van reglementen, OO-fiches en dergelijke omvormen tot een subtropisch zwemparadijs.

Diewert Seynaeve (GF)

Over de jaren heen heb ik al vrij veel meegemaakt op de VUB, waarvan zowel goede als slechte zaken. Mijn focuspunten zouden voornamelijk het verenigingsleven zijn (zowel de dopende als niet dopende verenigingen) alsook het meldpunt. Ik zou dan willen werken aan de communicatie alsook het betrekken van studenten op veel meer vlakken om zo hun noden tegemoet te komen (alsook in welke mate er vanuit de VUB en andere organisaties tussen gekomen dient te worden)

Vincent Mingneau (GF)

Afgelopen jaar zat ik in comité onderwijs en equality en ook volgend jaar zou ik me op deze onderwerpen willen focussen. Binnen onderwijs is er een betere communicatie en begeleiding nodig naar studenten. De lessen gaan terug on campus door, maar blended learning kan ook voordelen bieden onder 'normale omstandigheden' en kan studenten helpen met de overgang naar fysieke lessen. Ook equality speelt het belangrijke rol wanneer studenten terug meer fysiek naar de campus komen. Ik vind dat onze universiteit een safe space moet kunnen zijn voor al haar studenten.

Alexander Van de Sande (RC)

Mijn doel als studentenraadslid het afgelopen jaar was vooral om mijn steentje bij te dragen aan projecten bij Studentenvoorzieningen. Een groot deel hiervan sloeg op het fietsvriendelijker maken van de VUB, door onder andere te pleiten voor meer beveiligde fietsenstallingen en het weghalen van barrières om de campus iets vlotter toegankelijk te maken. Eveneens organiseert Stuvo dit jaar een fietsbrocante om tweedehandsfietsen direct op de campus zelf aan te bieden. Dit en meer zou ik het volgend academiejaar gewoon verder willen zetten. Concrete projecten om de campus net dat beetje fijner te maken is iets waar ik veel voldoening uit haal.

Michaël Van den Poel (RC)

De VUB moet meer dan ooit staan voor verbondenheid, een universiteit waar mensen naast hun studies ook kunnen openbloeien als persoon. Gevulde aula's, grastrappen en tent horen daarbij. Het is aan de Studentenraad om volop contacten te stimuleren door in te zetten op fysiek onderwijs in combinatie met lesopnames en het ondersteunen van het verenigingsleven.
Als raad door en vooral voor studenten moet de Studentenraad zich blijvend focussen op het verbeteren van resto, drinkfonteinen en andere faciliteiten. Maar ook een kritische blik op de administratie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag mag niet ontbreken.

Sueann Vandeputte (RC)

Net zoals de voorgaande jaren zijn er nog steeds punten op de VUB die beter kunnen en er zijn nog projecten die ik heel graag wil afwerken. Verder zit het in mijn aard om mensen te willen helpen. De voorgaande jaren heb ik ik zoveel mogelijk studenten proberen te helpen met hun problemen en mee oplossingen gezocht. De stem van studenten is op VUB een belangrijke stem waar naar geluisterd wordt en ik vind het dan ook belangrijk om naar iedereen te luisteren en zodoende hen goed te vertegenwoordigen. VUB is voor mij een 2de thuis en dus zet ik me graag in om ervoor te zorgen dat iedereen zich er thuis kan voelen.

Hannah Winters (RC)

De Studentenraad is een belangrijk orgaan op onze universiteit. Ik wil graag meewerken aan het beleid op de VUB. Daarbij vind ik het noodzakelijk dat onze stem gehoord wordt. Ik wil graag meer aandacht voor een veilige campus en een kader ter ondersteuning van het psychologisch welzijn van de studenten.

Ann-Sophie Verbeek (RC)

Ik stel me kandidaat als studentenraadslid omdat ik, als eerste jaar VUB student, eerder toevallig betrokken ben geraakt met de werking van de VUB en de studentenraad. Zo volgde ik enkele plenaire vergaderingen waar steeds enorm fijne projecten/werkgroepen besproken werden. Zelf wil ik me graag inzetten om meer contact te creëren tussen de Studentenraad en de studenten, zodat ook zij op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt aan onze universiteit.

Joerie Lersberghe (RC)

Het onderwijs en studentenleven is door de Covid-pandemie grondig dooreengeschud. Dat geldt zowel voor de reguliere studenten als werkstudenten, maar waar werkstudenten dikwijls minder hun stem konden laten horen. De bedoeling is om bij de organisatie van het "nieuwe normaal" ook werkstudenten te kunnen betrekken. 
Als oudgediende van de VUB-Studentenraad ben ik bovendien bekend met het reilen en zeilen aan de VUB. Zo hoop ik ook de belangen van de niet-werkstudenten optimaal te kunnen verdedigen.

Shahzad Chaudhary (RC)

Assalamu Alaikum, Satsriakal, Namaste en hallo, mijn naam is Shahzad Chaudhary en ik stel me kandidaat voor de studentenraad met een plan. Een plan van grootsheid. Een plan van verandering. Een plan voor de toekomst.
Ik wil dat onze universiteit de beste universiteit van Europa wordt. Hoe zullen we te werk gaan?

 • De zelfontplooiing van onze studenten vergroten.      
 • Een veilige campus
 • Beter administratie voor internationale studenten
 • VUB Health Campus je verdient beter!
 • Maaltijden van 4 euro
 • 24/7 studieplaatsen voor studenten die ook 's nachts willen studeren
 • Het organiseren van de grootste MUN (Model United Nations) in Europa, in samenwerking met andere scholen in Brussel

Amina Bakhtaoui – Van Deputte (RC)

De universiteit moet een plaats zijn waar iedereen zich goed, gehoord en veilig voelt. Mentale gezondheid, kritisch nadenken en inclusie zijn voor mij dan ook enkele van de belangrijkste pijlers waar een universiteit als de VUB achter zou moeten staan.

Shelsia Da Costa (ES)

Ik wil meer aandacht voor het welzijn van studenten. Ik denk hier vooral aan gemarginaliseerde en geracialiseerde studenten. Het zijn woelige jaren geweest en voor mensen die het al moeilijker hebben geldt dan steeds het Mattheuseffect. Ik wil staan voor een VUB die het veld effent en ervoor zorgt dat alle studenten in gunstige en wenselijke omstandigheden kunnen (af)studeren.

Shana Hazboun (ES)

Als internationale student afkomstig uit Palestina, begrijp ik het belang van kleinschalige organisaties. Toen ik voor het eerst in België aankwam, stond ik versteld over in welke mate bureaucratie aanwezig was in alles wat ik deed. Hoewel ik begrijp dat dit betrokkene partijen beschermt, geloof ik dat het in zekere mate efficiëntie belemmert. Daarom is het mijn missie om binnen de studentenraad een kleinere organisatie in te voeren om actief verandering te kunnen creëren. Bovendien heb ik tijdens het werken aan projecten dicht samengewerkt met de studentenraad, en het respect dat ik voor hen heb is immens.

Alexander von Lettow-Vorbeck (ES)

Mijn doel als lid van de studentenraad is om het leven van de internationale studenten zeer aangenaam te maken, en ook om te werken aan een duurzamere VUB-campus. Ik denk dat studenten het zouden appreciëren mocht er een makkelijke toegang zijn tot administratieve informatie en sociale diensten, zoals geestelijke gezondheidszorg. Bovendien denk ik dat het oprichten van studentenverenigingen die gericht zijn tot internationale VUB-studenten die mekaar willen ontmoeten fijn zou zijn. Tenslotte zou het fijn zijn mochten de automaten een ecologisch alternatief aanbieden, zoals ter plaatse geproduceerd appelsap.

Sasha Solau (ES)

Er is nog veel werk aan de VUB van morgen, maar na een aantal jaren in Studentenraad heb ik de hoop nog altijd niet opgegeven.
Er is natuurlijke een brede waaier aan verbeterpunten, maar de belangrijkste naar komend jaar toe zijn volgens mij:

 • Het aanpakken van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
 • De structuur en communicatie van de VUB organisatie naar de studenten toe verbeteren en verduidelijken.
 • Een juiste balans vinden tussen fysieke en online lesmogelijkheden.
 • Acties om het mentaal welzijn van de gehele VUB gemeenschap te bevorderen.
 • De banden met onze partners en met elkaar heropbouwen na 2 jaar pandemie.

Tatianne Iagallo Lélis (ES)

Student zijn motiveert mij in het leven, maar daarnaast doe ik ook graag mee aan de verkiezingen voor de studentenraad. Ik wil dat onze stem wordt gehoord en dat andere meningen en standpunten serieus worden genomen. Ik vind dat elke generatie haar invloed moet achterlaten niet enkel buiten, maar vooral binnen de instelling. Ons onderwijssysteem en ons dagelijks leven zijn elk belangrijk en zijn aan elkaar verbonden. De VUB moet als thuis voelen en veilig zijn. 

Uitslag

Wie vertegenwoordigt jouw faculteit volgend academiejaar? 

Michaël Van den Poel (RC)
Shahzad Nawaz F Chaudhary (RC)
Diewert Geert Seynaeve (GF)
Jolien Lersberghe (GF)
Sasha Solau (ES)
Minne Philippe (LW)
Hannah Winters (RC)
Amina Zohra Bakhtaoui-Van Deputte (RC)
Lula Maris (LW)
Ann-Sophie Ina E Verbeek (RC)
Bob Stoops (LW)
Shana Hazboun (ES)
Caitlin Anne M Jansen (GF)
Alexander Baudouin C von Lettow-Vorbeck (ES)
Vincent Mingneau (GF)
Sueann Jeaninne Vandeputte (RC)
Shelsia Da Costa (ES)
Ruben Simons (IR)
Alexander Rembert Van de Sande (RC)
Frederik Guldentops (MILO)
Joerie Lersberghe (RC)

Opvolger:
Tatianne Iagallo Lélis (ES)

Tegen het verloop van de stemverrichtingen en de stemopneming bestaat de mogelijkheid beroep in te dienen tot dinsdag 10 mei (16u) bij het Secretariaat van de Raad (studentenverkiezingen@vub.be).

Secretariaat van de raden

Is de procedure niet helemaal duidelijk? Twijfel je over de gang van zaken? Niet zeker of je mag stemmen? Het secretariaat van de raden helpt je graag verder.

Adres
Campus Etterbeek, M.501

Email
studentenverkiezingen@vub.be

Telefoon
+32-2-629 21 57

Algemene vragen?

Infopunt Studenten