logo
Portal for

Verkiezingsweek 2021

De studentenraad wisselt elk academiejaar. Van 26 april tot en met 2 mei kiezen alle VUB-studenten hun studentenvertegenwoordigers. Volg de verkiezingen op de voet via de Facebookpagina en de Instagrampagina van de Studentenraad.

Algemeen reglement Studentenraad en Stuvoraad


BEPAALT DE SAMENSTELLING, BEVOEGDHEDEN, WERKINGSREGELEN EN KIESPROCEDURE VAN DE STUDENTENRAAD EN STUVORAAD

Raadpleeg het reglement

Breng je stem uit


van 26 april - 3 mei (middernacht)

STEM

Belangrijke data


een overzicht van de start tot de finish tijdens de verkiezingsperiode, met de kiesweek als spannend hoogtepunt

Raadpleeg de verkiezingskalender

Word jij lid van de studentenraad?

De studentenraadsleden spelen een belangrijke rol op de VUB. Ze zitten mee rond de tafel in de grootste raden zoals de academische raad en de universiteitsraad en kunnen dus beslissingen nemen samen met de rector, decanen en medewerkers van de VUB. Wie weet zetel jij binnenkort wel in de studentenraad. Daar wordt niet alleen je universiteit beter van, maar ook jijzelf als persoon. Zo leer je ongetwijfeld veel bij over onder meer vergaderskills, timemanagement, netwerken uitbouwen en standpunten verdedigen.

Zetel jij binnenkort in de studentenraad?

Wie, wat, hoe


Alle info over de Studentenraad

Ga naar de website

Stel je kandidaat (vanaf 22 februari)


Vertel ons wie je bent & waarom je je kandidaat stelt! Vergeet ook geen pasfoto en 10 handtekeningen =>

Kandidaatstellingsformulier

Verzamel 10 digitale handtekeningen


Studenten tekenen het formulier en slaan een pdf-kopie op. De kandidaat laadt de pdf's op bij het invullen van de kandidaatstelling.

Docusign-formulier

Ondersteuning voor studentenvertegenwoordigers

Uiteraard sta je er als studentenvertegenwoordiger niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning op verschillende vlakken:

 • Jobstudenten die een reeks praktische zaken opnemen, maar ook dossiers voorbereiden met bijvoorbeeld opzoekwerk.
 • Coaching en ondersteuning vanuit het vicerectoraat.
 • Mogelijkheid om een beurs te ontvangen voor studentenverrtegenwoordigers, 500 euro op jaarbasis. De voorwaarden vind je op de pagina van studiefinanciering

What's in it for you?

 • Een unieke leerschool op vlak van vergadertechnieken, time management, teamwork…
 • Een unieke kans om te netwerken binnen de universiteit
 • En om zelfs vriendschappen voor het leven te smeden
 • Een officieel attest van student bestuurder ondertekend door de vicerector Onderwijs & Studentenzaken, wat zeer mooi staat op jouw CV.

De kandidaten 2021-2022

De kandidaten van 2021-2022 zijn bekend! Het beloven spannende verkiezingen te worden want dit jaar zijn er wel 31 kandidaten. Benieuwd wie? Ontdek alle namen hieronder.

Michaël Van den Poel (RC)

Alexander Van de Sande (RC)

Sueann Vandeputte (RC)

Emilio Callies (LK)

Liesl De Pauw (PE)

Aron Branckaert (PE)

Clara Schübert (WE)

Jolien Lersberghe (GF)

Vincent Mingneau (GF)

Caitlin Jansen (GF)

Stefanie Mulder (LW)

Cuttbert Watong (LW)

Lula Maris (LW)

Yorben Van de Weghe (LW)

Emelijn De Pauw (LW)

Emmanouil Stivaktakis (IR)

Ruben Simons (IR)

Adam Najjar (ES)

Inas Djelloul (ES)

Matthias Alain Lories (ES)

Haci Ahmet Unlu (ES)

Hadi Najafi (ES)

Carlo Giovanni Giudice (ES)

Sasha Solau (ES)

Campagneweek 2021

Van 26 april tot en met 2 mei leer je de kandidaten beter kennen. Tijdens de campagneweek vertellen zij je wie ze zijn en wat ze als studentenraadslid willen verwezenlijken. 

Sasha Solau (ES)

'Wat is jouw missie?' vind ik persoonlijk altijd een moeilijke vraag. Ik streef ernaar de studenten te vertegenwoordigen op de VUB, dus de vraag zou eerder moeten zijn 'wat hebben de studenten nodig?'. Om deze vraag te beantwoorden wil ik meer aandacht voor informatiedoorstroom tussen de studenten en de VUB, in beide richtingen. Mijn ervaring zorgt ervoor dat ik al veel projecten in goede banen heb kunnen leiden, maar communicatie is elk jaar een belangrijk werkpunt. Evenals speciale aandacht voor diversiteit en het mentaal welzijn van studenten. Als elke student zich gehoord en geholpen voelt, heb ik mijn doel bereikt.

Carlo Giovanni Giudice (ES)

Als jouw vertegenwoordiger, voorzie ik pragmatische oplossingen voor echte institutionele uitdagingen waarmee je te maken hebt op de VUB en in Brussel. Ten eerste zal ik diversiteit op de VUB omzetten van woord naar daad. Ik zal werken met het Equality Office om hulpbehoevende studenten te betrekken bij keuzemakende organen binnen de VUB. Ten tweede zal ik strijden om onmiddellijke en betaalbare professionele hulp ter beschikking te stellen aan de VUB-studenten. Ten derde wil ik het studentenleven, de mobiliteit en het milieu op de campus en de stad Brussel verbeteren. Studeren in de hoofdstad van Europa zal de tijd van je leven worden! Heb je een uitdaging? Ik luister naar jou!

Hadi Najafi (ES)

Ik geloof dat mijn ervaringen de universiteit kunnen helpen met het oplossen van problemen, verzuchtingen en moeilijkheden van studenten. Er zijn veel manieren om de studenten te helpen een kwalitatievere levensstijl te hebben door hen te betrekken in enkele leuke en progressieve activiteiten. Ik heb eerder al deelgenomen aan sociale activiteiten, zoals het hoofd zijn van een forum mechanische ingenieurswetenschappen en ook het leiden van poëzie- en muziekgroepen tijdens mijn bacheloropleiding. Ik was tijdens mijn masterstudies Mechanische Ingenieurswetenschappen een werkstudent, dus ik begrijp de verzuchtingen van verschillende type studenten volkomen; of het nu internationale, werkende of lokale studenten zijn.

Haci Ahmet Unlu (ES)

De studentenraad is de plaats om niet alleen mijn stem maar dat van zoveel mogelijk studenten te verkondigen. Als politieke wetenschappen student zie ik uiteraard de waarde van zulke kansen.

Voor mij is inspraak belangrijk, niet enkel voor de meerderheid en de mondige, maar voor ons allen. Hierdoor wil ik meer communicatie tussen de studenten onderling en met de universiteit.

 • Meer mogelijkheden voor vak activiteiten buiten lesopnames. (suggesties welkom). 
 • Open communicatie: Meldingen en opvolgingen van de ontwikkelingen rond de coronasituatie, roosters en lessen(locatie). 
 • Teams: Regelmatige Teams-meetings houden met de studenten en/of professoren waar men op voorhand vragen of topics kan sturen waarover we dan kunnen praten, hier gaan we dan werk van proberen te maken.

Matthias Alain Lories (ES)

Onze studies horen een leuke en leerrijke periode te zijn. Ondanks de pandemie. Hiervoor wil ik me engageren: 

 • Zo snel mogelijk een veilige relance van het campusleven: Veel studenten zitten er mentaal door dankzij het isolement, het wordt tijd om naar veilige oplossingen te zoeken om de studenten terug een sociaal leven te bieden. Bied studentenverenigingen de kans om hieraan mee te werken.
 • Betere en duidelijkere communicatie naar studenten toe over de regels en perspectief bieden
 • Een betere opvolging van het mentaal welzijn van de studenten: maak bv. studentenpsychologen of tutoren toegankelijker voor zij die hier nood aan hebben.

Inas Djelloul (ES)

Ik heb besloten me dit jaar kandidaat te stellen voor de studentenraad omdat ik voor meer representatie wil zorgen. Verandering op maat. De COVID-19 pandemie heeft voor mij de grote gaten in het vangnet doen realiseren. Ik wil zorgen voor een beleid waarin we niemand achterlaten, waarin elke student de kans krijgt zich volledig te ontwikkelen en er geen talent verloren gaat. Dit wil ik doen met een gestandaardiseerd beleid omtrent het online lesgeven, meer daden achter woorden krijgen bij projecten rond gelijkheid en mentaal welzijn, de communicatie verbeteren en het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag verbeteren en meer kenbaar maken.

Adam Najjar (ES)

Mijn doel is om te zorgen voor het welzijn van mijn medestudenten en om ervoor te zorgen dat ze worden gehoord. Terwijl ik deel uitmaak van een systeem dat voor verandering zorgt, wil ik de wereld op een rustige manier doen schudden.

Ruben Simons (IR)

Binnen de studentenraad wordt er gewerkt aan verbeteringen voor: de digitalisering, OO-fiches, CaLi (Student SelfService),... . Klinkt u een project onbekend? Een reden hiervoor is dat er vaak meerdere jaren nodig zijn om een project te voltooien. Dit stoort mij wel eens, want voor mij moet het vooruit gaan. Daarom ben ik trots te zeggen dat ik heb meegewerkt aan CaLi (Student SelfService). Dit project is nog niet af, maar hier gebruiken we de aanpak om elk deel online te testen zodra het deel af is. Dit is niet mogelijk voor alle projecten. Dus is voor continuïteit van projecten ook continuïteit nodig binnen de leden van de studentenraad.

Emmanouil Stivaktakis (IR)

Een geweldig doel voor mijn deelname aan de studentenraad zou de voortdurende progressie voor een omgeving waarin ontwikkeling mogelijk is voor alle studenten te leven zonder twijfel of oneerlijkheid, maar nog belangrijker vrije meningsuiting zijn. Als een internationale vertegenwoordiger van mijn opleiding, heb ik de kans gehad mensen met geweldige vaardigheden en kennis te ontmoeten. Behalve dat moeten we ook menselijk zijn en elkaar begrijpen. We moeten voor elkaar zorgen en altijd onthouden dat “Waar mijn vrijheid stopt, begint de jouwe en vice versa”.

Emelijn De Pauw (LW)

Ik vind het belangrijk dat er naar studenten geluisterd wordt, en dat men probeert te doen wat er gevraagd wordt zonder loze beloftes. De VUB heeft de laatste tijd wel een paar dingen proberen te doen voor haar studenten, maar heeft dit niet altijd op een juiste manier aangepakt. Mijn streefdoel is om meer aandacht te besteden aan het mentaal welzijn van studenten, want dit is minstens even belangrijk als de fysieke gezondheid en wordt vaak verwaarloosd. De communicatie naar studenten toe kan volgens mij ook wel beter en minder chaotisch.

Yorben Van de Weghe (LW)

Als studentenvertegenwoordiger ga ik graag verder met aandacht te schenken aan het welzijn van studenten. Volgens mij is het belangrijk dat studenten een aanspreekpunt hebben wanneer ze vragen of problemen hebben. Bijkomend zou ik ook aandacht blijven schenken aan verbeteringen voor de campus dankzij onder andere stille ruimtes, ontspanningsruimtes en een veilige campus wanneer we er allemaal terugkeren!

Lula Maris (LW)

Studentenvertegenwoordiging is naar mijn mening onontbeerlijk: zonder studenten, geen universiteit. Wij zijn degenen die met nieuwe beslissingen moeten leven, dus onze mening telt.

Waar wil ik naar streven komend academiejaar?

Allereerst: een representatievere en diversere studentenraad. Studentenvertegenwoordigers zijn de spreekbuis van àlle studenten. Verder wil ik het communicatiesysteem van de VUB onder de loep nemen, de on- en offline campus voor iedereen veiliger maken, meer gratis chillplekken voorzien en nog zo veel meer!

Cuttbert Watong (LW)

Met mijn ervaring vorig jaar als studentenvertegenwoordiger, voel ik me nog steeds sterk gemotiveerd om deel uit te maken van deze raad, zelfs op het niveau van de universiteit. Ik ben niet enkel gemotiveerd door de ervaringen van vorig jaar, het is een passie en iets wat ik bewonder. Ook denk ik dat, met het nieuwe systeem dat in gebruik is ten gevolge van COVID-19, de aanpak van studentenvertegenwoordigers dit jaar anders zal zijn. Ik zou ook graag deel willen uitmaken van deze ervaring. Het is noodzakelijk om studentenvertegenwoordigers van alle faculteiten samen te brengen om de campus levendig te maken, zelfs van achter onze computers. In het algemeen vind ik het fijn om het medium te zijn tussen studenten en bevoegde instanties.

Stefanie Mulder (LW)

Ik stel me opnieuw kandidaat omdat 1 jaar Studentenraad niet genoeg was en ik wil me graag verder inzetten op de verbetering in ons onderwijs. In de toekomst zou ik verder werken op de ondersteuning van studiebegeleiding, meer aandacht naar aangepaste trajecten en meer focus op de mogelijkheid voor onderzoek in niet-wetenschappelijke richtingen.

Caitlin Jansen (GF)

Wij hebben als STR-leden de ‘leuke vergaderingen’ moeten opgeven voor eindeloze digitale edities. Ik heb net mijn digitale draai gevonden, maar helaas is mijn eerste jaar al om. Mijn focus lag dit jaar op onderwijs, maar dit wil ik graag verder zetten. Projecten zoals hervormingen van de onderwijs fiches, samenwerking met de studiebegeleiding, inschrijvingsvereisten voor vakken… vind ik heel belangrijke zaken. Ik wil dat informatie gemakkelijker terug te vinden is en de overspoeling van reglementen, OO-fiches etc. omvormen tot een subtropisch zwemparadijs.

Vincent Mingneau (GF)

Ik zou als studentenvertegenwoordiger meer inzetten op digitale ondersteuning van studenten. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we als student, digitaal helemaal mee moeten zijn. Vaak wordt verondersteld dat studenten heel goed met technologie overweg kunnen, maar als we voor verschillende vakken, verschillende platformen moeten gebruiken (panopto, microsoft teams, zoom...) is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Als volgend punt zou ik willen dat het voor studenten eenvoudiger is om een aanspreekpunt te vinden. Vaak zijn er wel oplossingen voor een probleem, maar is het gewoon niet duidelijk wie/wat je moet contacteren.

Jolien Lersberghe (GF)

What do I want?

 • Betere communicatie tussen studenten en VUB. De bruggen in Rome zijn niets vergeleken met de brug die ik ga vormen tussen studenten en de VUB.
 • Groenere campus.
 • Het mentaal welzijn opkrikken.
 • Inclusiviteit en gelijkheid.
 • Droomproject? Een kabelbaan tussen campus Etterbeek en Jette.

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

Clara Schübert (WE)

De twee onderwerpen die mij nauw aan het hart liggen zijn het verbeteren van het studentenleven en een duurzame ontwikkeling van de campus. Concreet, zou ik graag: 

 • Een ‘’drop en take’’ opstarten waar studenten voorwerpen kunnen leggen die ze niet meer gebruiken en andere kunnen meenemen die zijn achter gelaten door iemand anders. 
 • Een gemeenschappelijke tuin creëren waar studenten in kunnen werken en kunnen genieten van de voordelen van: 
 • Nieuwe barbecues op verschillende plaatsen op de campus 
 • Een tandem partner systeem introduceren voor taal uitwisselingen en groepsevenementen in één taal
 • Verzekeren dat alle communicatie naast het Nederlands ook in Engels gedaan wordt

Als je nog vragen hebt, problemen of goede project ideeën, mag je mij altijd contacteren via clara.shuebert@gmx.de. Check de programma link

Aron Branckaert (PE)

Wat ik zo prachtig vind aan deze maatschappij is het feit dat iedereen de mogelijkheid heeft om inspraak te maken op datgene waar hij of zij lid van is. Elke stem telt. Maar niet iedereen heeft de moed, de betrokkenheid of het vertrouwen om hun stem te uiten. Géén vrees! Ik ben er voor u! 

Wat ik wil bereiken aan de VUB is een luisterend oor zijn voor allen, een oplossing bieden voor iedere complicatie en trotsheid opwekken om te studeren aan deze prachtige universiteit. Alleen samen kunnen wij dit verwezenlijken!

Liesl De Pauw (PE)

Ik stel me voor de derde keer kandidaat omdat ik het blijf belangrijk vinden dat alle studenten een stem krijgen in de studentenraad en dat er naar hun geluisterd wordt.

Zoals we allemaal gemerkt hebben, is een goede informatiedoorstroom naar studenten erg belangrijk dus daar zou ik volgend jaar graag aan willen werken. Ook het mentaal welzijn van studenten is en blijft voor mij echt een prioriteit. Ook na corona moet er daar rekening mee gehouden worden. Bovendien wil ik toegankelijk onderwijs voor iedereen realiseren door middel van de huidige flexibiliteit qua lessen met meer structuur (fysiek les op campus) te combineren.

Emilio Callies (LK)

Alhoewel ik zou kunnen zeggen dat ik iedereen ga vertegenwoordigen, vind ik dat een onrealistisch streefdoel. De faculteit LK heeft zijn speciale noden en challenges die ik graag wil aanpakken om het stressniveau en de werkdruk te verlagen. Dit wilt niet zeggen dat ik mijn ogen sluit voor alle andere richtingen. Idealiter help ik met het bouwen aan een VUB die aangenamer is voor iedereen, nu meer dan ooit, ongeacht waar je vandaan komt of waar je naartoe wilt gaan.

Sueann Vandeputte (RC)

Al een paar jaar luister ik naar de verzuchtingen van mijn medestudenten en breng ik deze op de juiste raden of indien mogelijk zorg ik zelf voor het antwoord. Als werkstudent ben ik bezig met ervoor te zorgen het Brussels systeem voor studieverlof gelijk getrokken wordt met Vlaanderen. Verder ben ik graag bezig met duurzaamheid: ik wil nog meer oplaadpunten voor fietsbatterijen. Meer zitbanken op onze mooie campus zou welkom zijn. En ik probeer de avondopening van de resto in leven te houden. Nieuwere boeken in onze bib (we hoeven echt niet te wachten op die nieuwe bib). En vooral ben ik graag het klankbord voor mijn medestudenten.

Alexander Van de Sande (RC)

Men moet bomen planten zelfs als je niet zelf van hun schaduw kan genieten. Als vertegenwoordiger hoop ik vooral de ondersteuning van internationale studenten bij en na aankomst te verbeteren. Momenteel ervaren ze nog te veel stress. Hulp moet vaak ver gezocht worden en antwoordtijden lopen op. Ten tweede is de bibliotheek in Etterbeek verouderd en zijn studeerplekken schaars. Hier moet eens werk van gemaakt worden. Ten slotte zou ik kleine maar impactvolle zaken aanpakken. Met cijfercodes beveiligde fietsenstallingen, lessenroosters afstemmen op openbaar vervoer, de werking en communicatie van opleidings-en faculteitsraden verbeteren...

Michaël Van den Poel (RC)

Het afgelopen jaar heb ik als studentenraadslid met mijn eigen ogen de gevolgen van de coronacrisis kunnen zien. Het was een jaar waarin veel moest maar weinig kon, maar waarin ik zo veel mogelijk heb gevochten voor het welzijn en de belangen van studenten. Nu er eindelijk licht aan de tunnel is moeten we lessen trekken, en daar wil ik aan meewerken.

Onze universiteit moet een moderne ontmoetingsplaats worden. Waar interactie centraal staat. Waar we niemand achterlaten. Maar ook een plaats waar we de kansen die online onderwijs bieden grijpen en waar online en fysiek hand in hand gaan. Daar wil ik met jullie steun voor gaan.

Verkozenen studentenraadsverkiezingen 2021

Dit zijn de 20 verkozen kandidaten voor de studentenraad 2021-2022:

 • Inas Djelloul (ES)
 • Michaël Van den Poel (RC)
 • Sueann Jeaninne Vandeputte (RC)
 • Sasha Solau (ES)
 • Carlo Giovanni Giudice (ES)
 • Lula Maris (LW)
 • Liesl De Pauw (PE)
 • Adam Najjar (ES)
 • Jolien Lersberghe (GF)
 • Alexander Rembert G Van de Sande (RC)
 • Caitlin Jansen (GF)
 • Clara Malwine Schübert (WE)
 • Ruben Simons (IR)
 • Tchouateu Cuttbert Watong (LW)
 • Emilio Callies (LK)
 • Hadi Najafi (ES)
 • Vincent Mingneau (GF)
 • Haci Ahmet Unlu (ES)
 • Aron Branckaert (PE)
 • Yorben Van de Weghe (LW)

Tegen het verloop van de stemverrichtingen en de stemopneming bestaat de mogelijkheid beroep in te dienen tot woensdag 5 mei (16u) bij het Secretariaat van de Raad (studentenverkiezingen@vub.be).

Secretariaat van de raden

Is de procedure niet helemaal duidelijk? Twijfel je over de gang van zaken? Niet zeker of je mag stemmen? Het secretariaat van de raden helpt je graag verder.

Adres
Campus Etterbeek, M.501

Email
studentenverkiezingen@vub.be

Telefoon
+32-2-629 21 57

Algemene vragen?

Infopunt Studenten