logo
Portal for

Verkiezingsweek 2020

De studentenraad wisselt elk academiejaar. Van 27 april tot en met 4 mei kiezen alle VUB-studenten hun studentenvertegenwoordigers. Volg de verkiezingen op de voet via de Facebookpagina en de Instagrampagina van de Studentenraad.

Algemeen reglement Studentenraad en Stuvoraad


BEPAALT DE SAMENSTELLING, BEVOEGDHEDEN, WERKINGSREGELEN EN KIESPROCEDURE VAN DE STUDENTENRAAD EN STUVORAAD

Raadpleeg het reglement

Belangrijke data


een overzicht van de start tot de finish tijdens de verkiezingsperiode, met de kiesweek als spannend hoogtepunt

Raadpleeg de verkiezingskalender

Word jij lid van de studentenraad?

De studentenraadsleden spelen een belangrijke rol op de VUB. Ze zitten mee rond de tafel in de grootste raden zoals de academische raad en de universiteitsraad en kunnen dus beslissingen nemen samen met de rector, decanen en medewerkers van de VUB. Wie weet zetel jij binnenkort wel in de studentenraad. Daar wordt niet alleen je universiteit beter van, maar ook jijzelf als persoon. Zo leer je ongetwijfeld veel bij over onder meer vergaderskills, timemanagement, netwerken uitbouwen en standpunten verdedigen.

Zetel jij binnenkort in de studentenraad?

Ondersteuning voor studentenvertegenwoordigers

Uiteraard sta je er als studentenvertegenwoordiger niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning op verschillende vlakken:

 • Jobstudenten die een reeks praktische zaken opnemen, maar ook dossiers voorbereiden met bijvoorbeeld opzoekwerk.
 • Coaching en ondersteuning vanuit het vicerectoraat.
 • Mogelijkheid om een beurs te ontvangen voor studentenverrtegenwoordigers, 500 euro op jaarbasis. De voorwaarden vind je op de pagina van studiefinanciering

Wie, wat, hoe


Alle info over de Studentenraad

Ga naar de website

Stel je kandidaat


Kandidaatstellingsformulier

Verzamel 10 handtekeningen


Vergeet de bijlage niet

Bijlage kandidaatstellingsformulier

What's in it for you?

 • Een unieke leerschool op vlak van vergadertechnieken, time management, teamwork…
 • Een unieke kans om te netwerken binnen de universiteit
 • En om zelfs vriendschappen voor het leven te smeden

De kandidaten 2020-2021

De kandidaten van 2020-2021 zijn bekend! Het beloven spannende verkiezingen te worden want dit jaar zijn er wel 28 kandidaten. Benieuwd wie? Ontdek alle namen hieronder.

Dominique Surinx (PE)

Liesl Kristel De Pauw (PE)

Charles Osas Ogiesoba (ES)

Josefine Fee Zintel (PE)

Lula Maris (LW)

Emanuel Leonardus Ost (ES)

Hadiye Ilayda Ergin (ES)

Anouk Antonia Haenen (RC)

Caitlin Jansen (GF)

Jonnick Constantijn Fonke (ES)

Darya Shkarupina (ES)

Sofiia Alieva (ES)

Stefanie Mulder (LW)

Arno Van de Bruaene (ES)

Fatimzahra Belaidi Zine (ES)

Brent Huygh (ES)

Sueann Jeaninne Vandeputte (RC)

Suzan de Hoog (PE)

Yorben Van de Weghe (LW)

Jolien Lersberghe (GF)

Lisa Elizabeth Ashley Jongmans (ES)

Viktor Laurens De Groote (IR)

Sasha Solau (ES)

Ruben Simons (IR)

Lio Eggers (GF)

Michaël Van den Poel (RC)

Audrey Devos (GF)

Sander Wouters (ES)

Campagneweek 2020

Van 27 april tot en met 4 mei leer je de kandidaten beter kennen. Tijdens de campagneweek vertellen zij je wie ze zijn en wat ze als studentenraadslid willen verwezenlijken. 

Liesl De Pauw - Faculteit PE

Werk mee aan een betere VUB!             

 1. Attesten voor vrijwilligerswerk uitgevoerd op de VUB bij diploma-uitreiking.         
 2. De beroepsprocedure en bindende voorwaarden beter bekend maken.
 3. Luisteren naar de noden van alle studenten en hun begeleiden met projecten.        
 4. Een milieuvriendelijkere campus verkrijgen.     
 5. Leegstaande ruimtes gebruiken voor de massablok, kringlokalen en chillplekken voor alle studenten.    

Charles Ogiesoba - Faculteit ES

Ik wil graag de studentenraad vervoegen om de belangen van elke student te vertegenwoordigen.

 1. De studentenraad en de universiteit ondersteunen.
 2. Ervoor te zorgen dat alle studenten juist worden behandeld.
 3. Zinvolle discussies aangaan en ideeën uitwisselen met medestudenten.
 4. De studentenraad helpen met het bereiken van hun doelstellingen.
 5. Meer te leren over de studentenraad en de Vrije Universiteit Brussel.

Sueann Vandeputte - Faculteit RC

Dromen mag, verwezenlijken is nog beter.

 1. Als studentenvertegenwoordigster sta ik voor de eerste hulplijn bij klachten en vragen van studenten en speel deze dan door aan de juiste instanties.
 2. De belangen behartigen van de studenten door in het oog te houden dat regelementen niet nadelig aangepast worden.
 3. Het Vlaams opleidingsverlof ook voor werkstudenten werkzaam in Brussel proberen te verkrijgen.
 4. Meer bankjes en hangplekken op verschillende plekken op VUB.
 5. Jullie suggesties proberen te realiseren.

Dominique Surinx - Faculteit PE

Better Together #AllofUs           

 1. Ik wil mij inzetten voor het psychisch welzijn van studenten.
 2. Studenten samenbrengen op een assertieve en empathische manier zodat wij als een team, een school, al onze studenten kunnen representeren.
 3. Ik pleit voor opnames van alle vakken voor 12:00 uur.  
 4. Opstart van een online platform van de VUB waar alle VUB’ers hun feedback, commentaar, opmerkingen… kunnen geven.
 5. Een goede communicatie tussen faculteit, proffen en studenten.

Yorben Van de Weghe - Faculteit LW

Volg altijd je gevoel. Dat is wanneer de meest wijze beslissingen worden genomen.

 1. Inzetten voor een meer ecologische campus.
 2. Studenten op zowel mentaal als fysiek vlak ondersteunen.
 3. Meer ontspanningsmogelijkheden aanbieden voor de studenten.
 4. Aantrekkelijker maken van minder populaire studierichtingen.
 5. Beter communicatie tussen faculteit en studenten.

Caitlin Jansen - Faculteit GF

“It always seems impossible until it’s done.” ―Nelson Mandela

 1. Ik streef voor een CO2-neutrale campus.
 2. Ik wil mij inzetten voor een betere band tussen de Vlaamse en internationale studenten.
 3. Ik wil meer VUB en minder scheiding tussen campussen.
 4. Bij de toepassing van bindende voorwaarden moet gekeken worden naar persoonlijke omstandigheden.
 5. Meer niet-kring gebonden ludieke activiteiten voor iedereen.

Suzan de Hoog - Faculteit PE

Ik ben voor een meer duurzame VUB, met ook aandacht voor de fietsers!

 1. Meer overdekte fietsenstallingen.
 2. Streven naar een Zero Waste VUB.
 3. Een vervoersplan rond de VUB, met meer aandacht voor de voetgangers, trammers, treiners, fietsers...
 4. Een groene campus.
 5. Meer gebruik maken van het inspraakrecht van de studenten.

Jolien Lersberghe - Faculteit GF

Today, the university, tomorrow – the world.

 1. Momenteel zijn er geen of weinig Erasmusmogelijkheden voor sommige richtingen, dat moet veranderen.
 2. Ik wil me inzetten voor een veiligere campus.
 3. Ik wil mijn projecten omtrent het meer ecologisch maken van de campus voortzetten.
 4. Het vergoten van de capaciteit en de efficiëntie van het studentenrestaurant.
 5. Studentenparticipatie verhogen voor een betere samenwerking tussen studenten en studentenraad.

Michaël Van den Poel - Faculteit RC

Werk met mij mee aan een moderne VUB!

 1. Het oude Cali/Selfservice moet veel gebruiksvriendelijker zodat inschrijven ook zonder stress en een tocht langs de helpdesk kan.
 2. Inzetten voor een goede infrastructuur en voorzieningen zorgen voor gelukkige studenten.
 3. Resultaten worden zo snel mogelijk rechtstreeks naar de studenten gestuurd.
 4. Meer fietsstallingen voor (deel)fietsen en steps, een Villo!-station op de campus. Een brug verbindt de campus rechtstreeks met het perron van station Etterbeek zodat je nooit meer de trein mist.
 5. De waarden van onze universiteit moeten de basis van het beleid zijn en gewaarborgd blijven. Studenten moeten in contact komen met deze waarden tijdens de lessen.

Jonnick Fonke - Faculteit ES

Co-create our VUB

 1. Capaciteit van het studentenrestaurant vergroten.
 2. Toegankelijkheid en signalisatie van de campus verbeteren.
 3. Sanitaire voorzieningen aanbieden na sluitingstijd.
 4. Een attest van extra curriculaire competenties zoals deelname aan een studentenvereniging, opleidingsraad, faculteitsraad…
 5. Meer publieke ruimtes waarin men zich even rustig kan terugtrekken, groepstaken kan maken of gewoonweg even kan wegzakken.

Josefine Fee - Faculteit PE

Meer uitwisseling, meer ruimte voor discussie, minder meerkeuzevragen en meer inspraak!         

 1. Kleinere groepen bij groepswerk.

 2. Meer ruimte voor vragen en discussie tijdens de lessen al vanaf het eerste semester.

 3. Examenvorm (meerkeuzevragen) aanpassen voornamelijk bij filosofische vakken.

 4. Meer contact en uitwisseling tussen de studenten van dezelfde en verschillende faculteiten door open toegankelijke actie in plaats van anonimiteit.     

 5. Meer gratis kluisjes voor alle studenten.

Lio Eggers - Faculteit GF

"Yes we can"

 1. De VUB-studenten zo veel mogelijk kennis laten maken met de studentenraad: wie we zijn, wat we doen en wat we voor de VUB-studenten kunnen betekenen.
 2. Optimalisatie van de studentenvoorzieningen. 
 3. Student Kick-off op Campus Jette terugbrengen!
 4. Gezondere snacks in de automaten.
 5. Luisteren naar de studenten!   

Sofiia Alieva - Faculteit ES

By listening to students, we can do so much together. For healthy students. For diversity. For a better VUB.

 1. International Affairs.
 2. Meer en betere conferenties.
 3. Een veilige campus.
 4. Meer entertainment.
 5. Handige diensten.

Audrey Devos - Faculteit GF

Yes We Can - De Stem Van Jette

 1. Zo wil ik me graag verder inzetten om de vending wall in Jette volledig vorm te geven.
 2. Om de Kick-off in Jette, waarvoor we dit jaar reeds de logistieke regelingen zijn gestart, gerealiseerd te zien worden.
 3. Studenten zo goed mogelijk te informeren over de repercussies, de onderwijsnoden te erkennen en eventuele veranderingen zo gradueel mogelijk te implementeren.
 4. Kijken naar opties om Erasmus mogelijk te maken voor de studenten Geneeskunde.
 5. Om alle bestaande regelingen en nieuwe ideeën zo kritisch mogelijk te benaderen en de VUB-student zo veel mogelijk tegemoet te komen in zijn/haar noden.                                                      

Darya Shkarupina - Faculteit ES

You will think about what you did wrong when you will retire, so now do not be scared to do and to fail

 1. Inzetten voor de veiligheid op onze campus.
 2. Uitbreiden van de faciliteiten van de studentenhuisvestiging.
 3. Meer Engelstalige representatie op de campus en op de sociale media voor internationale studenten.
 4. Meer ondersteuning voor internationale studenten betreffende hun aankomst.
 5. Meer plaatsen op de campus om te studeren en te ontspannen.

Sander Wouters - Faculteit ES

Working on our university today, working on our future tomorrow! #worktogethervub

 1. Meer aandacht voor studentenverenigingen.
 2. De IT-infrastructuur verbeteren en integreren in 1 platform.           
 3. Eenvoudiger, duidelijker en sneller maken van administratieve procedures.               
 4. Meer lesopnames voor alle richtingen.  

Sasha Solau - Faculteit ES

Lets create a community where students, staff and alumni can develop their talents and exchange their knowledge together.

 1. Betere communicatie tussen studenten en de administratie van de VUB.
 2. Betere les-en examenroosters.
 3. Nieuwe onderwijstechnieken implementeren via blended learning.
 4. Een universiteit creëren waar elke student zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.
 5. Meewerken aan een beleid om studenten actief en gezond te houden tijdens hun jaren aan de VUB.

Viktor De Groote - Faculteit IR

Together we create the VUB of tomorrow, today.

 1. Een groenere VUB en toekomstgericht handelen.
 2. De studentenraad en andere beslissingsorganen toegankelijker maken.
 3. Betere communicatie vanuit VUB.         
 4. Meer aandacht voor stressmanagement en mentale gezondheid van studenten.
 5. Meer (massa)blokruimte en chillplekken creëren.      

Brent Huygh - Faculteit ES

Voor een inclusieve en rechtvaardige universiteit

 1. Ijkingstoetsen tegenhouden.
 2. Een betrouwbaar aansprekingspunt zijn voor medestudenten.
 3. De studentenbuurt meer in de verf zetten: veel studenten kennen Brussel niet goed.
 4. Commercialisering van delen van het universiteitsgebeuren voorkomen.
 5. Paadjes (onder andere die naar de tramhalte) verbeteren.

Ruben Simons - Faculteit IR

Yes, we mogen stemmen om onze studententijd te verbeteren.

 1. Lessenroosters zo regelen, zodat je kan uitgaan en je batterijen kan opladen zonder les te moeten skippen.
 2. Studenten meer in aanraking brengen met hun toekomstige beroep, zodat ze hun doel duidelijk voor ogen hebben.
 3. Professoren begeleiden.
 4. Eerstejaarsstudenten zo veel mogelijk van een peter of meter voorzien, zodat ze ergens naartoe kunnen met hun vragen.
 5. Bevragingen onder studenten organiseren en bij problemen voor snelle (kleine) effectieve verbetering zorgen.        

Arno Van de Bruaene - Faculteit ES

Luck is where opportunity meets perseverance

 1. Integratie.
 2. Communicatie.
 3. Slaagkansen.
 4. VUB community.
 5. Toewijding.

Lisa Jongmans - Faculteit ES

Co-create our VUB

 1. Het onderwijs- en examenreglement bij iedereen duidelijk maken.
 2. Inzetten op meer duurzaamheid bij VUB, te beginnen bij het studentenrestaurant en het studentenleven.
 3. De oude koten op campus Etterbeek reserveren voor student gerelateerde voorzieningen.
 4. Kijken wat de opties zijn voor vernieuwing van de bibliotheek Etterbeek en een verhoging van het aantal zitplaatsen.
 5. Studenten uit de opleidingsraad ondersteunen door communicatie van onze kant: Hoe kun jij bijdragen aan het verbeteren van je opleiding? Hoe bescherm je effectief de belangen van je medestudenten?

Stefania Mulder - Faculteit LW

De VUB voelt als een tweede thuis voor mij en dat gevoel wil ik naar iedereen overbrengen.   

 1. Ik sta voor internationalisering, ecologie en onderwijs.
 2. Ik wil werken aan de acties voor de studentenvoorzieningen en de attesten voor extra-curriculaire competenties.
 3. Meer activiteiten zoals etenstandjes en tweedehandsverkoop van boeken, vinyl of kleding.
 4. Meer ruimtes om gezellig te pingpong te spelen, te werken aan groepswerken of gezellig te zitten.
 5. Meer ondersteuning voor studenten met een aangepast traject

Lula Maris - Faculteit LW

Divers, solidair en rechtdoorzee ... hand in hand met VUB

 1. Inzetten tegen racisme, seksisme en discriminatie
 2. Grotere aandacht voor de onafhankelijke journalistiek op campus.       
 3. Een plek op campus waar studenten gezellig kunnen zitten met betaalbaar drinken
 4. Een psychologisch team op campus, naast studiebegeleiding, voor studenten die even echt niet meer weten wat of hoe.
 5. Werken aan meer tolerantie onder studenten ten opzichte van elkaar.

Fatimzahra Zine - Faculteit ES

If you think good is not enough, you know what to do. Vote now, thank me later.

 1. De beschikbaarheid van studieplekken live laten volgen.
 2. Meer opnames van colleges.
 3. Garandeer veiligheid voor iedereen aan de VUB met aandacht voor veiligheid voor vrouwen.
 4. Recreatieve ruimtes voor tijdens de blok.
 5. Diverser en gezonder eten aan de VUB + meer vegan opties

Anouk Haenen - Faculteit RC

Laten we samen het ondenkbare verwezenlijken!          

 1. Tweedehands handboeken beschikbaar stellen voor studenten.
 2. Meer openbare studieruimtes en vergaderruimtes.
 3. Op interactieve manieren ervoor zorgen dat studenten bewust worden gemaakt van de impact van hun stem en dat die er wel degelijk toe doet.          
 4. Extracurriculaire activiteiten laten promoten en aanmoedigen door professoren en de universiteit.       
 5. Meer dienstverlening voor studenten rond mentale welzijn.

Emanuel Ost - Faculteit ES

Practice kindness all day to everybody and you will realize you're already in heaven now

 1. Ik sta voor een ondersteunende omgeving waarin mensen elkaar helpen en hun dromen volgen.
 2. Transparantie en eenheid.
 3. Ik zou graag de relatie tussen studenten en internationale studenten verbeteren.
 4. Ik woon sinds vijf jaar in België. Ik wil mijn ervaring gebruiken om mijn medestudenten zich thuis te laten voelen.
 5. Langs beide kanten studenten motiveren om een open omgeving te creëren

Hadiye Ergin - Faculteit ES

Let's make next year the best one yet!

 1. Iedereen is gelijk. Inschrijvingsgeld voor iedereen hetzelfde maken.
 2. Ik wil mij inzetten voor duidelijk antwoorden van de Student Service.
 3. Ik ben er om jullie problemen op te lossen.
 4. Studiebegeleiding in de kijker zetten.
 5. Details zijn belangrijk: de handdrogers repareren, meer waterkraantjes, en meer broodjes.

Verkozenen studentenraadsverkiezingen 2020

 • Fatimzahra Belaidi Zine (ES)
 • Audrey Devos (GF)
 • Jolien Lersberghe (GF) 
 • Sueann Jeaninne Vandeputte (RC)
 • Lio Eggers (GF)
 • Caitlin Jansen (GF)
 • Michaël Van den Poel (RC)
 • Sander Wouters (ES)
 • Lula Maris (LW)
 • Anouk Antonia Haenen (RC)
 • Sasha Solau (ES)
 • Liesl Kristel De Pauw (PE)
 • Dominique Surinx (PE)
 • Lisa Elizabeth Ashley Jongmans (ES)
 • Jonnick Constantijn Fonke (ES)
 • Ruben Simons (IR)
 • Suzan de Hoog (PE)
 • Viktor Laurens De Groote (IR)
 • Yorben Van de Weghe (LW)
 • Brent Huygh (ES)

Tegen het verloop van de stemverrichtingen en de stemopneming bestaat de mogelijkheid beroep in te dienen tot woensdag 6 mei (16u) bij
het Secretariaat van de Raad (studentenverkiezingen@vub.be).

Secretariaat van de raden

Is de procedure niet helemaal duidelijk? Twijfel je over de gang van zaken? Niet zeker of je mag stemmen? Het secretariaat van de raden helpt je graag verder.

Adres
Campus Etterbeek, M.501

Email
studentenverkiezingen@vub.be

Telefoon
+32-2-629 21 57

Algemene vragen?

Infopunt Studenten