logo
Portal for

Studentenraadsverkiezingen: De uitslag

Hier vind je de uitslag voor de Studentenraadsverkiezingen. 

 

LW


Letteren en Wijsbegeerte

De verkozenen

RC


Recht en Criminologie

De verkozenen

ES


Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

De verkozenen

PE


Psychologie en Educatiewetenschappen

De verkozenen

WE


Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

De verkozenen

IR


Ingenieurswetenschappen

De verkozenen

GF


Geneeskunde en Farmacie

De verkozenen

LK


Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

De verkozenen

Overkoepelende VUB-kandidaten


De kandidaten van de universitaire kieskring komen niet op vanuit een bepaalde faculteit. Alle VUB-studenten kunnen voor hen stemmen.

De verkozenen

Procedure

Hier kan je de gang van zaken, kalender en nodige reglementen vinden.

Meer weten over de studentenraad? Bekijk hun webpagina.

Studentenraad

De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt advies over alle zaken die de studenten aanbelangen. In totaal zetelen er 20 studenten in de Studentenraad. Per faculteit worden 2 leden verkozen en daarenboven worden nog eens 4 studenten rechtstreeks verkozen over alle faculteiten heen.

Via getrapte verkiezingen zullen vanuit de Studentenraad jouw vertegenwoordigers in belangrijke raden binnen de VUB aangeduid worden: de Universiteitsraad, de Raad van Bestuur, de Onderwijsraad, de Onderzoeksraad, de Stuvoraad...

Verkiezingsprocedure

Na de kandidaatstelling beslist de verkiezingscommissie over de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Alle ontvankelijk verklaarde kandidaten worden bekend gemaakt aan de studentengemeenschap. Na deze bekendmaking volgt er een klachtenperiode. Wanneer deze periode voorbij is worden de definitieve kandidaten bekend gemaakt.

Na de bekendmaking van de kandidaten gaat de stemperiode van start. Deze duurt minimum 3 weken, maar kan door de verkiezingscommissie verlengd worden. Om een geldige verkiezing te hebben is een participatiequorum van 25% van de kieskring noodzakelijk.

Meer informatie vind je in het Algemeen reglement studentenraad en stuvoraad.

Meer weten over de faculteitsraden? Bekijk hun webpagina.

Faculteitsraden

De faculteitsraden bepalen het algemeen beleid van de faculteiten en oefenen het toezicht uit over het faculteitsbestuur en het faculteitsbureau. De activiteiten van de faculteitsraden lopen parallel met de bevoegdheden van de faculteiten, zoals vastgelegd in het organiek statuut.

Na de kandidaatstelling kijkt de studentenraad of er meer kandidaten dan mandaten zijn. Indien dat niet zo is, duidt de studentenraad alle kandidaten aan. 
Wanneer er meer kandidaten dan mandaten zijn, vraagt de voorzitter van de studentenraad aan de decaan om een voorstel. De decaan zal rekening houden met objectieve gegevens als opleiding, het aantal verworven studiepunten en de opleidingsvarianten van de kandidaten. De studentenraad houdt rekening met het gemotiveerd advies en duidt de studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden aan.

De kandidaten die niet als studentenvertegenwoordiger aangeduid zijn, worden aangeduid als plaatsvervangers.

Meer informatie vind je in het Participatiereglement.

Secretariaat van de raden

Is de procedure niet helemaal duidelijk? Twijfel je over de gang van zaken? Niet zeker of je mag stemmen? Het secretariaat van de raden helpt je graag verder.

Adres
Campus Etterbeek, M.5.01

Email
studentenverkiezingen@vub.be

Telefoon
+32-2-629 21 57

Algemene vragen?

Infopunt Studenten