logo
Portal for
Jouw vertegenwoordiging aan de VUB

Wie is de Studentenraad

De Studentenraad, dat zijn maximum 20 verkozen leden. Het zijn studenten die verkozen zijn tijdens de studentenverkiezingen in de periode rond de lentevakantie die aan het nieuwe academiejaar voorafgaat. Maximum 16 leden vertegenwoordigen de 8 faculteiten; dat zijn er maximum 2 per faculteit. De overige 4 leden zijn verkozen in een universiteitsbrede kieskring. 

Klik op de foto en kom meer te weten over studentenvertegenwoordiging aan de VUB

Wat doet de Studentenraad

Aan de VUB bepalen studenten mee het beleid van de universiteit. Daarom zetelen de studentenraadsleden in de bestuursorganen van de VUB: de Raad van Bestuur, de Academische Raad, de Universiteitsraad ... De universiteit wint ook systematisch het advies in van de Studentenraad over elk nieuw beleidsplan (bv. het algemeen strategisch plan, het beleidsplan studentenvoorzieningen ...).  

De Studentenraad verkondigt de stem van de VUB-studenten. Regelmatig lanceert de Studentenraad bevragingen onder de studentengemeenschap. De resultaten van een online survey leverden inzichten in de noden en wensen van de VUB-studenten. Omdat er volgens de survey nogal wat vraag naar was, pleitte de Studentenraad bijvoorbeeld voor een avondopening van het studentenrestaurant op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus. Die avondopening komt er nu ook, vanaf het 2de semester van academiejaar 2019-2020 (eerst enkel als testfase). De Studentenraad organiseert ook face-to-facebevragingen op de esplanade, waar ze polsen naar jouw mening over thema’s zoals het herzien van de academische kalender of het invoeren van ijkingsproeven. De Studentenraad bundelt die input in een advies dat ze doorspeelt aan het bestuur van de universiteit.

De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten binnen de universiteit. Bij een wijziging van het onderwijs- en examenreglement heeft de Studentenraad er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de examenroosters vroeger bekend gemaakt worden, of dat 50% van de blokperiode kon worden ingezet voor examens. Maar ook wanneer het gaat om het invoeren van een parkeerreglement of het bepalen van de studiegelden, maakt de Studentenraad de universiteit attent op de specifieke situatie of noden van de studenten. 

De Studentenraad reikt aan de universiteit concrete oplossingen aan waarmee die kan tegemoetkomen aan de noden en wensen van de VUB-studenten. Voorbeelden daarvan? De BBQ-zones die zullen worden gerealiseerd op de campussen. Of een afstudeerceremonie organiseren voor de internationale studenten aan het begin van de zomervakantie. Er worden tijdens TD's gratis oordopjes uitgedeeld. En de Studentenraad heeft nu ook plannen om een fakbar te laten bouwen in een van de voormalige studentenkoten op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus. 

Tot slot verdedigt de Studentenraad de belangen van de VUB-studenten extern. De Studentenraad wist te bekomen dat de MIVB elke donderdagavond nachtbus 71 inlegt tussen de campus in Etterbeek en het centrum van de stad. Of toen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een Vlaams doopcharter wilde ontwikkelen, kwamen de studentenraadsleden tijdens het overleg met het kabinet op voor de folklore van het studentenleven aan de VUB. Tot slot is de Studentenraad lid van de Vlaamse Vereniging Studenten (VVS). Binnen VVS schreef onze Studentenraad mee aan een reeks aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse en federale regeringsleiders na de verkiezingen van 26 mei 2019.

Vertegenwoordiging op het vlak van studentenvoorzieningen

Wat is en doet de Stuvoraad

Elke universiteit en hogeschool in Vlaanderen moet ook een Stuvoraad hebben. In tegenstelling tot andere hoger onderwijsinstellingen, bestaat die aan de VUB uitsluitend uit studenten. In de praktijk zijn het dezelfde leden als de Studentenraad. 

De Stuvoraad volgt het beleid over studentenvoorzieningen op: huisvesting, sociale dienstverlening, voeding, vervoer, studentenwerking, medische en psychische dienstverlening. Concreet zorgt de Stuvoraad voor het opmaken van het beleidsplan studentenvoorzieningen en de begroting om VUB-middelen te besteden aan studentenvoorzieningen. De Stuvoraad geeft ook advies bij samenwerkingsakkoorden die de VUB wil afsluiten met mogelijke partners die een interessant aanbod in het domein van de studentenvoorzieningen kunnen hebben. Bijvoorbeeld met vzw Publiq, waarmee je dankzij jouw VUB-studentenkaart leuke kortingen kan krijgen op films, theater, reizen, tentoonstellingen … in Brussel, Vlaanderen én Europa.

Leden

Een overzicht van de huidige samenstelling van de Studentenraad kan je hier vinden.

Hoe stel ik mij kandidaat

Alle informatie over dit onderwerp vind je hier. Aarzel niet om ons te contacteren als er iets niet duidelijk is!

Vergaderingen

Als VUB-student mag je vergaderingen bijwonen, de verslagen bekijken en zelf agendapunten aanbrengen.

Iedere VUB-student mag de vergadering bijwonen.

Een vergadering bijwonen

Iedere VUB-student mag als waarnemer de bijeenkomsten van de Studentenraad bijwonen. Bekijk de vergaderkalender.

Agenda's en verslagen raadplegen

Via de Sharepoint van de Studentenraad kan je de agenda en goedgekeurde verslagen bekijken (inloggen met NetID & wachtwoord, agenda is beschikbaar 1 week voor de vergadering).

Je kan zelf agendapunten aanbrengen.

Zelf agendapunten aanbrengen

Iedere student kan agendapunten aanbrengen voor bespreking op de Studentenraad. Agendapunten worden via het sjabloon bezorgd aan de secretaris van de Studentenraad. Voor het invullen kan je, indien je dat wenst, de hulp of het advies van de secretaris of de leden van de Studentenraad inroepen.

14 dagen voor de bijeenkomst van de Studentenraad gaat er een agendaoverleg door. Daarop zijn minstens de voorzitter en de secretaris aanwezig. Zij beoordelen de agendapunten op inhoud, duidelijkheid, volledigheid enzovoort.

Financieel

De Studentenraad subsidieert jaarlijks de erkende studentenverenigingen via het BSGgtgv. Daarnaast kan de Studentenraad initiatieven van studenten of verenigingen ondersteunen via de projectmiddelen.

De projectmiddelen hebben als doel nieuwe projecten te steunen die:  

  • het scala aan ontspanningsmogelijkheden en leerrijke activiteiten voor de VUB-studenten uitbreiden;  
  • een vernieuwend of ambitieus karakter hebben;  
  • de uitstraling van de VUB of van Brussel als studentenstad bevorderen; 
  • het welzijn van de studenten en hun verbondenheid over bestaande netwerken heen verhogen. 

Er gelden 2 deadlines voor de aanvragen van projectmiddelen voor activiteiten die zullen plaatsvinden in het daarop volgende semester:

  • 20 november
  • 1 april

In afwachting van opname in de Codex Studentenleven vind je de volledige regelgeving alvast hier.

De link naar het aanvraagformulier vind je hieronder, onder het tweede blokje vind je een sjabloon voor de in te dienen begroting.

Organiseren en communiceren

Studenten en verenigingen die projecten of evenementen organiseren, kunnen ondersteuning krijgen bij de organisatie en communicatie.

Organiseren


evenementen (TD, BBQ,...), materialen/diensten, esplanadeactiviteit, Lounge 1050 & 1090

Meer info

Communiceren


event-/nieuwsbericht op studentenwebsite, campusschermen, nieuwsbrief, sociale media

Meer info

Reglementen


codex studentenleven, Onderwijs- en Examenreglement, ...

Meer info

Zelf deelnemen aan de studentenraad

Elke VUB-student kan zich kandidaat stellen voor de Studentenraad.

Elke VUB-student kan zich kandidaat stellen

Verkiezingen

Ieder academiejaar worden de studentenraadsverkiezingen georganiseerd tijdens het tweede semester. Uit de kandidaturen kiezen de studenten hun vertegenwoordigers.

Per faculteit worden er twee kandidaten verkozen en over de faculteiten heen nog eens vier. Samen vormt dat een Studentenraad met 20 leden.

Procedure

Na de kandidaatstelling beslist de verkiezingscommissie over de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Alle ontvankelijk verklaarde kandidaten worden bekend gemaakt. Na deze bekendmaking volgt er een klachtenperiode. Wanneer deze periode voorbij is worden de definitieve kandidaten bekend gemaakt.

Na de bekendmaking van de definitieve kandidaten gaat de stemperiode van start. Deze duurt minimum 3 weken, maar kan verlengd worden. Om een geldige verkiezing te hebben is een participatiequorum van 25% van de kieskring nodig.

Statuut studentenvertegenwoordigers

Studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad dragen een grote verantwoordelijkheid. Volgens het Participatiereglement van de VUB kunnen studentenvertegenwoordigers daarom het statuut van reflex-student aanvragen. Meer info daarover vind je in art. 4 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Meer informatie over de procedure

Raadpleeg de reglementen

Leden studentenraad 2019-2020

Hier vind je een overzicht van de leden van de studentenraad.

Voorzitter & ondervoorzitter

Ondervoorzitter
Sofie FERAUGE

Coördinatoren

Coördinator Jette
Lio EGGERS

Coördinator studentenvoorzieningen
Mohamed BOUSSABAT

Coördinator international affairs
Paulina RIOS MAYA

Overige studentenvertegenwoordigers

RC
Sueann VANDEPUTTE

PE
Quentin LIEVYNS

WE
Sasha SOLAU

IR
Liesl DE PAUW

ES
Lisa JONGMANS

ES
Bernd WETHMAR

GF
Audrey DEVOS

GF
Jolien LERSBERGHE

TELEFOON
+32 2 629 30 87

E-MAIL
STUDENTENRAAD@VUB.AC.BE

ADRES
PLEINLAAN 2, 1050 BRUSSEL C.2.023
FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/STUDENTENRAADVUB

INSTAGRAM
@STUDENTENRAADVUB

SHAREPOINT
HTTPS://VUB.SHAREPOINT.COM/SITES/ORG-STUDRAAD