logo
Portal for

Studenten- en stuvoraad

Via de Studentenraad worden jullie belangen verdedigd in elk VUB-bestuursorgaan en -commissie. De studentenraad bestaat uit 20 leden en iedere VUB-student kan zich kandidaat stellen. 

Aan onze universiteit zijn de vertegenwoordigers in de Studentenraad en de Stuvoraad dezelfde. Spreken we over de Studentenraad, dan is de Stuvoraad en zijn bevoegdheden daar dus mee in inbegrepen. 

De studentenraad verdedigt jullie belangen op onze universiteit en daarbuiten.

Wat doet de Studentenraad

De studenten zijn medebestuurders in het uitvoeren van het beleid aan de VUB; in elk VUB-bestuursorgaan zetelt er minstens 10% studenten. Aan het begin van elk academiejaar duidt de Studentenraad de studentenvertegenwoordigers aan die zullen participeren aan de verschillende VUB-bestuursorganen, -commissies en externe raden.

Daarnaast heeft de Studentenraad nog volgende bevoegdheden:

 • Verdedigen van de belangen van de studenten
 • Uit eigen beweging schriftelijke adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden die de studenten aanbelangen
 • Beslissen over het beleid van de verschillende studentenvoorzieningen
 • Goedkeuren van de begroting en de besteding van de sociale toelagen
 • Goedkeuren van het jaarverslag “studentenvoorzieningen”
 • Formuleren van voorstellen over samenwerkingsakkoorden

Recente acties:

 • vroeger beschikbare examenroosters
 • lockers & broodautomaat op de campus
 • meer plaats en betere uren voor massablok
 • gratis oordopjes op TD’s
 • transparant systeem voor subsidies aan erkende studentenverenigingen
 • Lounge Bar 1050 & Lounge Bar 1090
vertegenwoordiging op vlak van ‘studentenvoorzieningen’

Stuvoraad

De Stuvoraad staat in voor het beleid en de vertegenwoordiging van de VUB-studenten op vlak van ‘studentenvoorzieningen’: voeding, huisvesting, sociale dienstverlening, medische en psychische dienstverlening, vervoer en studentenwerking.

Aan onze universiteit zijn de vertegenwoordigers in de Studentenraad en de Stuvoraad dezelfde. 

Leden

Een overzicht van de huidige samenstelling van de Studentenraad kan je hier vinden.

Vergaderingen

Als VUB-student mag je vergaderingen bijwonen, de verslagen bekijken en zelf agendapunten aanbrengen.

Iedere VUB-student mag de vergadering bijwonen.

Een vergadering bijwonen

Iedere VUB-student mag als waarnemer de bijeenkomsten van de Studentenraad bijwonen. Bekijk de vergaderkalender.

Agenda's en verslagen raadplegen

Via de Sharepoint van de Studentenraad kan je de agenda en goedgekeurde verslagen bekijken (inloggen met NetID & wachtwoord, agenda is beschikbaar 1 week voor de vergadering).

Je kan zelf agendapunten aanbrengen.

Zelf agendapunten aanbrengen

Iedere student kan agendapunten aanbrengen voor bespreking op de Studentenraad. Agendapunten worden via het sjabloon bezorgd aan de secretaris van de Studentenraad. Voor het invullen kan je, indien je dat wenst, de hulp of het advies van de secretaris of de leden van de Studentenraad inroepen.

14 dagen voor de bijeenkomst van de Studentenraad gaat er een agendaoverleg door. Daarop zijn minstens de voorzitter en de secretaris aanwezig. Zij beoordelen de agendapunten op inhoud, duidelijkheid, volledigheid enzovoort.

Financieel

De Studentenraad subsidieert jaarlijks de erkende studentenverenigingen via het BSGgtgv. Daarnaast kan de Studentenraad initiatieven van studenten of verenigingen ondersteunen via de projectmiddelen.

De projectmiddelen hebben als doel nieuwe projecten te steunen die:  

 • het scala aan ontspanningsmogelijkheden en leerrijke activiteiten voor de VUB-studenten uitbreiden;  
 • een vernieuwend of ambitieus karakter hebben;  
 • de uitstraling van de VUB of van Brussel als studentenstad bevorderen; 
 • het welzijn van de studenten en hun verbondenheid over bestaande netwerken heen verhogen. 

Er gelden 2 deadlines voor de aanvragen van projectmiddelen voor activiteiten die zullen plaatsvinden in het daarop volgende semester:

 • 20 november
 • 1 april

Uitzonderlijk ligt de eerstvolgende deadline voor projecten in het eerste semester van 2018-2019 nog op 1 oktober 2018.

In afwachting van opname in de Codex Studentenleven vind je de volledige regelgeving alvast hier.

De link naar het aanvraagformulier vind je hieronder, onder het tweede blokje vind je een sjabloon voor de in te dienen begroting.

Organiseren en communiceren

Studenten en verenigingen die projecten of evenementen organiseren, kunnen ondersteuning krijgen bij de organisatie en communicatie.

Organiseren


evenementen (TD, BBQ,...), materialen/diensten, esplanadeactiviteit, Lounge 1050 & 1090

Meer info

Communiceren


event-/nieuwsbericht op studentenportaal, schermen, VUBToday, nieuwsbrief

Meer info

Reglementen


codex studentenleven, Onderwijs- en Examenreglement, ...

Meer info

Leden studentenraad 2018-2019

Hier vind je een overzicht van de leden van de studentenraad.

Bekijk ook het overzicht van mandaten.

Voorzitter & ondervoorzitter

Voorzitter
Lise VERMEERSCH

Ondervoorzitter
Sasha SOLAU

Coördinatoren

Coördinator onderwijs
Floriano TORI

Coördinator Internationaal
Florence WITZEL

Coördinator Stuvo en Infrastructuur
Sofie FERAUGE

Coördinator Brussel en PR
Lisa JONGMANS

Coördinator financiën
Jeroen KESSELS

Overige studentenvertegenwoordigers

Otto CARTRYSSE

LK
Lisa MERTENS

PE
Quentin LIEVYNS

PE
Ariane VERRECK

ES
Jana GOYVAERTS

GF
Gill VERSTAPPEN

GF
Edouard DHOOGE

LW
Charlotte VERHEYDEN

LW
Viktoria VERHELST

IR
Wouter KUIJK

RC
Sueann VANDEPUTTE

RC
Hannah WINTERS

Zelf deelnemen aan de studentenraad

Elke VUB-student kan zich kandidaat stellen voor de Studentenraad.

Elke VUB-student kan zich kandidaat stellen

Verkiezingen

Ieder academiejaar worden de studentenraad verkiezingen georganiseerd tijdens het tweede semester. Uit de kandidaturen kiezen de studenten hun vertegenwoordigers.

Per faculteit worden er twee kandidaten verkozen en over de faculteiten heen nog eens vier. Samen vormt dat een Studentenraad met 20 leden.

Procedure

Na de kandidaatstelling beslist de verkiezingscommissie over de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Alle ontvankelijk verklaarde kandidaten worden bekend gemaakt. Na deze bekendmaking volgt er een klachtenperiode. Wanneer deze periode voorbij is worden de definitieve kandidaten bekend gemaakt.

Na de bekendmaking van de definitieve kandidaten gaat de stemperiode van start. Deze duurt minimum 3 weken, maar kan verlengd worden. Om een geldige verkiezing te hebben is een participatiequorum van 25% van de kieskring nodig.

Statuut studentenvertegenwoordigers

Studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad dragen een grote verantwoordelijkheid. Volgens het Participatiereglement van de VUB kunnen studentenvertegenwoordigers daarom het statuut van reflex-student aanvragen. Meer info daarover vind je in art. 4 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Meer informatie over wie stemgerechtigd is en hoe je je kandidaat kan stellen

Algemeen Reglement.

Contact

De studentenraad staat altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden, ideeën aan te horen en problemen aan te kaarten. Laat dus gerust iets van je horen. 

Telefoon
+32 2 629 30 87

Mobiel
+32 4 77 98 78 55

E-mail
studentenraad@vub.ac.be
Facebook
www.facebook.com/StudentenraadVUB

SharePoint
https://vub.sharepoint.com/sites/ORG-StudRaad

Adres
Pleinlaan 2, 1050 Brussel M2.26
Iedere dinsdag 11:30-13:30