logo
Portal for
Jouw vertegenwoordiging aan de VUB

Wie is de Studentenraad

De Studentenraad, dat zijn maximum 20 verkozen leden. Het zijn studenten die verkozen zijn tijdens de studentenverkiezingen in de periode rond de lentevakantie die aan het nieuwe academiejaar voorafgaat. Maximum 16 leden vertegenwoordigen de 8 faculteiten; dat zijn er maximum 2 per faculteit. De overige 4 leden zijn verkozen in een universiteitsbrede kieskring. 

Wat doet de Studentenraad

Aan de VUB bepalen studenten mee het beleid van de universiteit. Daarom zetelen de studentenraadsleden in de bestuursorganen van de VUB: de Raad van Bestuur, de Academische Raad, de Universiteitsraad ... De universiteit wint ook systematisch het advies in van de Studentenraad over elk nieuw beleidsplan (bv. het algemeen strategisch plan, het beleidsplan studentenvoorzieningen ...).  

De Studentenraad verkondigt de stem van de VUB-studenten. Regelmatig lanceert de Studentenraad bevragingen onder de studentengemeenschap. De resultaten van een online survey leverden inzichten in de noden en wensen van de VUB-studenten. Omdat er volgens de survey nogal wat vraag naar was, pleitte de Studentenraad bijvoorbeeld voor een avondopening van het studentenrestaurant op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus. Die avondopening komt er nu ook, vanaf het 2de semester van academiejaar 2019-2020 (eerst enkel als testfase). De Studentenraad organiseert ook face-to-facebevragingen op de esplanade, waar ze polsen naar jouw mening over thema’s zoals het herzien van de academische kalender of het invoeren van ijkingsproeven. De Studentenraad bundelt die input in een advies dat ze doorspeelt aan het bestuur van de universiteit.

De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten binnen de universiteit. Bij een wijziging van het onderwijs- en examenreglement heeft de Studentenraad er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de examenroosters vroeger bekend gemaakt worden, of dat 50% van de blokperiode kon worden ingezet voor examens. Maar ook wanneer het gaat om het invoeren van een parkeerreglement of het bepalen van de studiegelden, maakt de Studentenraad de universiteit attent op de specifieke situatie of noden van de studenten. 

De Studentenraad reikt aan de universiteit concrete oplossingen aan waarmee die kan tegemoetkomen aan de noden en wensen van de VUB-studenten. Voorbeelden daarvan? De BBQ-zones die zullen worden gerealiseerd op de campussen. Of een afstudeerceremonie organiseren voor de internationale studenten aan het begin van de zomervakantie. Er worden tijdens TD's gratis oordopjes uitgedeeld. En de Studentenraad heeft nu ook plannen om een fakbar te laten bouwen in een van de voormalige studentenkoten op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus. 

Tot slot verdedigt de Studentenraad de belangen van de VUB-studenten extern. De Studentenraad wist te bekomen dat de MIVB elke donderdagavond nachtbus 71 inlegt tussen de campus in Etterbeek en het centrum van de stad. Of toen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een Vlaams doopcharter wilde ontwikkelen, kwamen de studentenraadsleden tijdens het overleg met het kabinet op voor de folklore van het studentenleven aan de VUB. Tot slot is de Studentenraad lid van de Vlaamse Vereniging Studenten (VVS). Binnen VVS schreef onze Studentenraad mee aan een reeks aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse en federale regeringsleiders na de verkiezingen van 26 mei 2019.

Vertegenwoordiging op het vlak van studentenvoorzieningen

Wat is en doet de Stuvoraad

Elke universiteit en hogeschool in Vlaanderen moet ook een Stuvoraad hebben. In tegenstelling tot andere hoger onderwijsinstellingen, bestaat die aan de VUB uitsluitend uit studenten. In de praktijk zijn het dezelfde leden als de Studentenraad. 

De Stuvoraad volgt het beleid over studentenvoorzieningen op: huisvesting, sociale dienstverlening, voeding, vervoer, studentenwerking, medische en psychische dienstverlening. Concreet zorgt de Stuvoraad voor het opmaken van het beleidsplan studentenvoorzieningen en de begroting om VUB-middelen te besteden aan studentenvoorzieningen. De Stuvoraad geeft ook advies bij samenwerkingsakkoorden die de VUB wil afsluiten met mogelijke partners die een interessant aanbod in het domein van de studentenvoorzieningen kunnen hebben. Bijvoorbeeld met vzw Publiq, waarmee je dankzij jouw VUB-studentenkaart leuke kortingen kan krijgen op films, theater, reizen, tentoonstellingen … in Brussel, Vlaanderen én Europa.

Standpunten

Hier vind je het beleidsplan en de standpunten van de studentenraad tijdens het academiejaar 2020-2021.

Beleidsplan

2020-2021

Standpunt

Ijkingstesten

Vergaderingen

Als VUB-student mag je vergaderingen bijwonen, de verslagen bekijken en zelf agendapunten aanbrengen.

Plenaire Vergadering - 7 oktober 2020

Iedere VUB-student mag de vergadering bijwonen.

Een vergadering bijwonen

Iedere VUB-student mag als waarnemer de bijeenkomsten van de Studentenraad bijwonen. Bekijk de vergaderkalender.

Agenda's en verslagen raadplegen

Via de Sharepoint van de Studentenraad kan je de agenda en goedgekeurde verslagen bekijken (inloggen met NetID & wachtwoord, agenda is beschikbaar 1 week voor de vergadering).

Je kan zelf agendapunten aanbrengen.

Zelf agendapunten aanbrengen

Iedere student kan agendapunten aanbrengen voor bespreking op de Studentenraad. Agendapunten worden via het sjabloon bezorgd aan de secretaris van de Studentenraad. Voor het invullen kan je, indien je dat wenst, de hulp of het advies van de secretaris of de leden van de Studentenraad inroepen. De deadlines om agendapunten aan te brengen in 2020-2021 zijn:

 • 20 november 2020
 • 9 februari 2021
 • 11 maart 2021
 • 5 april 2021
 • 4 mei 2021
 • 18 juni 2021
 • 2 september 2021

14 dagen voor de bijeenkomst van de Studentenraad gaat er een agendaoverleg door. Daarop zijn minstens de voorzitter en de secretaris aanwezig. Zij beoordelen de agendapunten op inhoud, duidelijkheid, volledigheid enzovoort.
 

Financieel

De Studentenraad subsidieert jaarlijks de erkende studentenverenigingen via het BSGgtgv. Daarnaast kan de Studentenraad initiatieven van studenten of verenigingen ondersteunen via de projectmiddelen.

De projectmiddelen hebben als doel nieuwe projecten te steunen die:  

 • het scala aan ontspanningsmogelijkheden en leerrijke activiteiten voor de VUB-studenten uitbreiden;  
 • een vernieuwend of ambitieus karakter hebben;  
 • de uitstraling van de VUB of van Brussel als studentenstad bevorderen; 
 • het welzijn van de studenten en hun verbondenheid over bestaande netwerken heen verhogen. 

Er gelden 2 deadlines voor de aanvragen van projectmiddelen voor activiteiten die zullen plaatsvinden in het daarop volgende semester:

 • 20 november
 • 1 april

De regelgeving omtrent projectsubsidies vind je terug in de Codex Studentenleven (art.3-6).

De link naar het aanvraagformulier vind je hieronder, onder het tweede blokje vind je een sjabloon voor de in te dienen begroting.

Organiseren en communiceren

Studenten en verenigingen die projecten of evenementen organiseren, kunnen ondersteuning krijgen bij de organisatie en communicatie.

Organiseren


evenementen (TD, BBQ,...), materialen/diensten, esplanadeactiviteit, Lounge 1050 & 1090

Meer info

Communiceren


event-/nieuwsbericht op studentenwebsite, campusschermen, nieuwsbrief, sociale media

Meer info

Reglementen


codex studentenleven, Onderwijs- en Examenreglement, ...

Meer info

Zelf deelnemen aan de studentenraad

Elke VUB-student kan zich kandidaat stellen voor de Studentenraad.

Elke VUB-student kan zich kandidaat stellen

Verkiezingen

De studentenraad wisselt elk academiejaar. Daarom houden we na de lentevakantie een verkiezingsweek. Van 26 april tot en met 2 mei kiezen alle VUB-studenten hun studentenvertegenwoordigers. Wil je zelf je de belangen van je medestudenten verdedigen? Stel je dan kandidaat!

Statuut studentenvertegenwoordigers

Studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad dragen een grote verantwoordelijkheid. Volgens het Participatiereglement van de VUB kunnen studentenvertegenwoordigers daarom het statuut van reflex-student aanvragen. Meer info daarover vind je in art. 4 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Meer informatie over de procedure

Raadpleeg de reglementen

Leden studentenraad 2020-2021

Hier vind je een overzicht van de leden van de studentenraad. Scroll naar beneden voor de contactgegevens. 

Iedere week organiseren we een online Q&A sessie met de Studentenraad waar je al jouw vragen, bezorgdheden en opmerkingen kwijt kan!

 • 10 maart 12u00-13u00
 • 26 maart 15u00-16u00
 • 19 april 19u00-20u00
 • 6 mei 10u00-11u00
 • 17 mei 12u00-13u00

Voorzitter
Lisa Jongmans

Ondervoorzitter
Jonnick Fonke

Coördinator Onderwijs
Liesl De Pauw

Coördinator Innovatie
Sasha Solau

Coördinator Jette
Lio EGGERS

Coördinator studentenvoorzieningen
Jolien Lersberghe

Coördinator international affairs
Fatimzahra Zine

Overige studentenvertegenwoordigers

RC
Sueann VANDEPUTTE

RC
Anouk Haenen

GF
Audrey Devos

RC
Michaël Van den Poel

IR
Ruben Simons

ES
Sander Wouters

ES
Brent Huygh

GF
Caitlin Jansen

PE
Dominique Surinx

LW
Lula Maris

PE
Suzan de Hoog

IR
Viktor Laurens De Groote

LW
Yorben Van de Weghe

TELEFOON
+32 2 629 30 87

E-MAIL
STUDENTENRAAD@VUB.AC.BE

ADRES
PLEINLAAN 2, 1050 BRUSSEL C.2.023
FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/STUDENTENRAADVUB

INSTAGRAM
@STUDENTENRAADVUB

SHAREPOINT
HTTPS://VUB.SHAREPOINT.COM/SITES/ORG-STUDRAAD