logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Bedrijfsvoorheffing jobstudent
Content: 
Title: 
Bedrijfsvoorheffing jobstudenten
Text: 

In de eerste 475 uren die je als student werkt, wordt er geen bedrijfsvoorheffing (= voorschot op de personenbelasting) ingehouden. Heb je meer dan 475 uren gewerkt, dan wordt vanaf uur 476 doorgaans door de werkgever bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Als je in 2018 een lager nettobelastbaar inkomen hebt dan 7 730 EUR, dan moet je geen belastingen betalen en kun je de ingehouden bedrijfsvoorheffing volledig terugkrijgen. Ligt je nettobelastbaar inkomen hoger dan 7 730 EUR, dan betaal je enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag. Je kan de ingehouden bedrijfsvoorheffing volledig of gedeeltelijk terugkrijgen na controle door de belastingdienst. 

In beide gevallen moet je een aangifteformulier invullen. Als je dat niet automatisch toegestuurd krijgt, kun je dat aanvragen bij het plaatselijk belastingkantoor (voor 1 juni van het jaar nadat je de inkomsten verwierf).

Vergeten? Te laat? Geen nood, je hebt nog 3 jaar om de bedrijfsvoorheffing terug te vorderen. De werkgever is verplicht een fiscale fiche 281.10 op te sturen waarop alle gegevens staan die nodig zijn om de belastingbrief in te vullen. Hier wordt het belastbaar inkomen vermeld met verwijzing naar bepaalde rubrieknummers. Die nummers corresponderen met de nummers van het aangifteformulier en op de overeenkomstige plaats vult men de bedragen in (online via Tax-on-web).

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Bedrijfsvoorheffing jobstudenten