logo
Portal for

Bedrijfsvoorheffing jobstudenten

In de eerste 475 uren die je als student werkt, wordt er geen bedrijfsvoorheffing (= voorschot op de personenbelasting) ingehouden. Heb je meer dan 475 uren gewerkt, dan wordt vanaf uur 476 doorgaans door de werkgever bedrijfsvoorheffing ingehouden.

  • Nettobelastbaar inkomen in 2019 < 7 860 euro: je moet geen belastingen betalen en je kan de ingehouden bedrijfsvoorheffing volledig terug krijgen.
  • Nettobelastbaar inkomen in 2019 > 7 860 euro: je betaalt enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag en je kan de ingehouden bedrijfsvoorheffing volledig of gedeeltelijk terugkrijgen na controle door de belastingsdienst.

Aangifteformulier

In beide gevallen moet je een aangifteformulier invullen. Als je dat niet automatisch toegestuurd krijgt, kun je dat aanvragen bij het plaatselijk belastingkantoor (voor 1 juni van het jaar nadat je de inkomsten verwierf).

De werkgever is verplicht een fiscale fiche 281.10 op te sturen waarop alle gegevens staan die nodig zijn om de belastingbrief in te vullen. Hier wordt het belastbaar inkomen vermeld met verwijzing naar bepaalde rubrieknummers. Die nummers corresponderen met de nummers van het aangifteformulier en op de overeenkomstige plaats vult men de bedragen in (online via Tax-on-web).

Vergeten? Te laat? Geen nood, je hebt nog 3 jaar om de bedrijfsvoorheffing terug te vorderen.