Portal for

Jobdatabanken

Via de jobdatabank VUB-EhB (Erasmus Hogeschool Brussel) gelden voorrangsmogelijkheden voor studenten met een financiële nood. Alle vacatures voor studentenjobs vind je hier. 

Jobdatabank VUB - EhB


VUB - EhB

VDAB, hogescholen en universiteiten


JOS-databank

Brusselse maatschappelijke organisaties


Vrijwilligerswerk

Publiceer zelf een vacature voor VUB-EhB studenten


Publiceer

Contact opnemen met organisatie of bedrijf naar keuze

Binnen deze sectoren zijn organisaties of bedrijven traditioneel regelmatig op zoek naar jobstudenten:

Werken als jobstudent aan de VUB

Je hebt een studentenjob gevonden op de jobdatabank? Dan volg je volgende stappen.

Solliciteren

Om de contactgegevens voor de vacature te verkrijgen, neem je contact op met het Team studentenjobs.

Krijg je de studentenjob? Indien je nog niet als student aan de VUB hebt gewerkt, kom je best even persoonlijk langs bij het Team studentenjobs. Vergeet zeker niet je ID-kaart, studentenkaart en bankkaart mee te brengen. Heb je wel al aan de VUB gewerkt? Verifieer dan even of het Team studentenjobs nog over je correcte persoonsgegevens beschikt.

Van zodra alle gegevens bij het Team studentenjobs gekend zijn, kan je contract aangevraagd worden. Van deze aanvraag krijg je automatisch een e-mail. Hierin wordt o.a. gevraagd een geldig student(at) work-attest door te sturen.

Heb ik mijn student(at)work-attest al doorgestuurd?

Dit attest kan je met behulp van je elektronische identiteitskaart downloaden via Student@work. In de wachtruimte van het Team studentenjobs  staan computers met kaartlezers ter beschikking. Dit attest is slechts 3 maanden geldig, dus zorg ervoor dat je steeds over een geldig attest beschikt.

Je stuurt dit attest (NAAM_VOORNAAM.pdf) via e-mail naar studentatwork50days@vub.ac.be. Zonder attest kan geen arbeidsovereenkomst worden opgemaakt! Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht wanneer je je contract kan komen ondertekenen.

Ondertekenen van je contract

Kom langs bij de medewerkers van het Team studentenjobs voor het ondertekenen van je contract vóór je het werk aanvat! Het loon van contracten die tijdig worden getekend, wordt op het einde van de maand uitbetaald. Contracten die te laat worden getekend, worden later uitbetaald.

Meer informatie

Alle informatie over het werken als jobstudent, kan je terugvinden op de volgende webportalen en informatiebrochures:

Het statuut van jobstudent

Het statuut van jobstudent komt mijn zijn eigen voorwaarden, rechten en plichten. 

Wie kan werken als jobstudent?

Studenten die ingeschreven zijn als student in hoofdstatuut voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit kunnen werken als jobstudent.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in het soort contract waarmee je studeert (diploma-, credit- of examencontract), máár studenten mogen niet werken op tijdstippen waarop ze verplicht aanwezig moeten zijn in de onderwijsinstelling.

Wanneer kan je niet werken met een studentencontract?

  • Als je langer dan 12 maanden ononderbroken werkt bij dezelfde werkgever
  • Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt
  • Als je een ander hoofdstatuut hebt (vb. werknemer of zelfstandige)
  • Een stage in het kader van een studieprogramma mag niet in de vorm van een studentencontract worden aangeboden

Statuten

Als student kan je werken als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger. Ook voor doctoraatsstudenten en internationale studenten gelden specifieke voorwaarden. 

Verschil werkstudent en jobstudent?

Een werkstudent is iemand die werkt en daarnaast (deeltijds) studeert. Het hoofdstatuut van de werkstudent is werknemer. In dit geval kan je dus niet werken als jobstudent.

Een student in hoofdstatuut moet in principe altijd werken met een studentencontract, ook als de normale sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden.

Studentenarbeid en fiscaliteit

Zorg dat je fiscaal niet voor verrassingen komt te staan.

Kinderbijslag

Voor de kinderbijslag speelt het soort contract of het bedrag dat je verdient geen rol. Om het recht op kinderbijslag te behouden, is het belangrijk om rekening te houden met het aantal uren dat je werkt en de periode waarin je wordt tewerkgesteld.

Fiscaliteit

Als je werkt als jobstudent, dan is het belangrijk na te gaan of:

Studietoelagen

In principe wordt de studietoelage berekend op basis van de inkomsten van je ouder(s), ook al ben je fiscaal niet (meer) ten laste. Hebben jij en/of je eventuele partner een eigen inkomen? Dan kan je in aanmerking komen voor het statuut van zelfstandig student of gehuwd student.

Contact Jobdienst

Op zoek naar een studentenjob? Vragen over studentenarbeid en de gevolgen daarvan op belastingen, kinderbijslag en studietoelage? Het Team studentenjobs op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus staat je graag te woord. 

Contact

Voor studenten van de Brussels Health Campus is het Team studentenjobs beschikbaar via mail en telefoon. Administratieve afhandelingen (bv. ondertekenen contract, etc.) kan op het secretariaat van de faculteit GF. Studenten van de Brussels Technology Campus kunnen terecht bij het Team studentenjobs van Stuvo EhB

Team studentenjobs Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene)


Op vrijdag 6/10 uitzonderlijk gesloten om 16:00

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag, 13u30 - 17u (voormalige studentenkoten, kleur rood)

Telefoon
+32 2 629 23 15 (dinsdag t.e.m. vrijdag, 9u - 12u)

E-mail
job@vub.be

Als werkgever een vacature publiceren voor VUB -en EhB-studenten?

Dien een vacature in