logo
Portal for

Jobdatabanken

Op zoek naar een studentenjob? Je vindt alle vacatures via de jobdatabank VUB. Doorzoek de databank aan de hand van verschillende selectiecriteria.

 

Jobdatabank VUB

Vind je studentenjob

VDAB, hogescholen en universiteiten


JOS-databank

Brusselse maatschappelijke organisaties


Vrijwilligerswerk

Werken als jobstudent aan de VUB

Je hebt een studentenjob gevonden op de jobdatabank VUB? Solliciteren doe je zo!

Solliciteren voor een studentenjob

Een vacature gevonden die matcht met jouw profiel? Solliciteer door onderaan voor ‘apply for this job’ te kiezen. Geef enkele persoonlijke gegevens: je naam en voornaam, je studentennummer, je e-mailadres, de opleiding die je volgt en of je VUB-student bent.

Geef ook aan of je een PhD-student of een niet-EER-student bent: er gelden namelijk belangrijke voorwaarden om als doctoraatsstudent of niet-EER-student te werken.

Solliciteer je voor een job aan de VUB? Laad verplicht je CV én geldig student@work-attest op. Een motivatiebrief is optioneel.
Solliciteer je voor een job buiten de VUB? Laad verplicht je CV op. Een motivatiebrief en een geldig student@work-attest zijn optioneel.

 

Student@work-attest

Een student@work-attest kan je met behulp van je elektronische identiteitskaart downloaden via mysocialsecurity.be. In de wachtruimte van het team studentenjobs (naast gebouw P, zone rode studentenkoten) vind je computers met kaartlezers.

Dit attest is slechts 3 maanden geldig. Zorg ervoor dat je steeds over een geldig student@work-attest beschikt.

Sollicitatieproces

Solliciteer je voor een job aan de VUB? Je sollicitatie komt rechtstreeks toe bij de dienst/het departement/de faculteit van de VUB die op zoek is naar een jobstudent. Het is de VUB-dienst die beslist of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.

Solliciteer je voor een job buiten de VUB? Dan komt je sollicitatie bij een medewerker van Studentenjobs terecht.  Als jouw profiel matcht met de vacature, ontvang je de contactgegevens zodat je kan solliciteren bij de werkgever. Het is de werkgever die beslist of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.

Ben je geen VUB of EhB-student, een PhD-student of een niet-EEA-student? Je sollicitatie komt steeds bij een medewerker van Studentenjobs terecht om te verifiëren of je wel als jobstudent tewerkgesteld kan worden. Er gelden immers belangrijke voorwaarden om als doctoraatsstudent of niet-EER-student te werken. Studenten die geen VUB of EhB-student zijn, kunnen geen gebruik maken van de jobdatabank.

Opstellen van je contract

Werk je als jobstudent aan de VUB? De dienst/het departement/de faculteit waar je werkt is verantwoordelijk voor het opstellen van je studentencontract. Je loonbrieven ontvang je elektronisch via het online Basware platform. Heb je een vraag in verband met je contract of de uitbetaling van je loon? Dan kan je steeds terecht bij de VUB-dienst waar je werkt, of bij Mens & Organisatie/Personeelsdienst.

Werk je als jobstudent buiten de VUB? De externe werkgever waar je werkt is verantwoordelijk voor de aanmaak van je studentencontract. Heb je een vraag in verband met je contract of de uitbetaling van je loon? Neem dan contact op met de personeelsdienst van je werkgever.

Hoe solliciteren voor een studentenjob?

Bekijk de handleiding

Nog vragen?


Biedt de handleiding geen antwoord?

Contacteer Studentenjobs

Meer informatie

Alle informatie over het werken als jobstudent, kan je terugvinden op de volgende websites.

Het statuut van jobstudent

Het statuut van jobstudent komt met zijn eigen voorwaarden, rechten en plichten. 

Wie kan werken als jobstudent?

Studenten die ingeschreven zijn als student in hoofdstatuut voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit kunnen werken als jobstudent.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in het soort contract waarmee je studeert (diploma-, credit- of examencontract), máár studenten mogen niet werken op tijdstippen waarop ze verplicht aanwezig moeten zijn in de onderwijsinstelling.

Wanneer kan je niet werken met een studentencontract?

  • Als je langer dan 12 maanden ononderbroken werkt bij dezelfde werkgever
  • Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt
  • Als je een ander hoofdstatuut hebt (vb. werknemer of zelfstandige)
  • Een stage in het kader van een studieprogramma mag niet in de vorm van een studentencontract worden aangeboden

Statuten

Als student kan je werken als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger. Ook voor doctoraatsstudenten en internationale studenten gelden specifieke voorwaarden. 

Verschil werkstudent en jobstudent?

Een werkstudent is iemand die werkt en daarnaast (deeltijds) studeert. Het hoofdstatuut van de werkstudent is werknemer. In dit geval kan je dus niet werken als jobstudent.

Een student in hoofdstatuut moet in principe altijd werken met een studentencontract, ook als de normale sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden.

Studentenarbeid en fiscaliteit

Zorg dat je fiscaal niet voor verrassingen komt te staan.

Kinderbijslag/Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag in Vlaanderen omgevormd tot het Groeipakket. De andere gewesten volgen al gedeeltelijk of stellen de aanpassingen voor kinderbijslag nog even uit tot januari 2020.

Als student mag je gedurende het hele jaar werken, zowel tijdens het academiejaar als in de zomervakantie. De regels om de kinderbijslag/Groeipakket te behouden als jobstudent verschillen naargelang je in Vlaanderen of Brussel bent gedomicilieerd.

Vlaanderen

Ben je in Vlaanderen gedomicilieerd, dan behoud je vanaf 1 januari 2019 het Groeipakket voor de maanden waarin je werkt:

  • met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met verminderde sociale zekerheidsbijdragen (RSZ). Je werkt dan als student binnen het contingent van 475 uur;
  • als student-zelfstandige en je geen sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd bent;
  • als vrijwilliger (al dan niet met een vrijwilligersvergoeding);
  • in het kader van een studiestage (al dan niet met een vergoeding).

Hier bovenop mag je nog maximaal 80 uur per maand werken:

  • met een gewone arbeidsovereenkomst;
  • met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met volledige sociale zekerheidsbijdragen (RSZ).

Brussel

Voor jobstudenten die in Brussel zijn gedomicilieerd, veranderen de voorwaarden niet. De regels die van toepassing zijn kan je nog steeds nalezen op de website Centen voor Studenten.

Fiscaliteit

Als je werkt als jobstudent, dan is het belangrijk na te gaan of:

Studietoelagen

In principe wordt de studietoelage berekend op basis van de inkomsten van je ouder(s), ook al ben je fiscaal niet (meer) ten laste. Hebben jij en/of je eventuele partner een eigen inkomen? Dan kan je in aanmerking komen voor het statuut van zelfstandig student of gehuwd student.

Contact Studentenjobs

Op zoek naar een studentenjob? Vragen over studentenarbeid en de gevolgen daarvan op belastingen, kinderbijslag en studietoelage? Studentenjobs staat je graag te woord. 

Telefoon
+32 2 629 23 15

Telefonische bereikbaarheid
DINSDAG - VRIJDAG VAN 9U - 12U

E-mail
studentenjob@vub.be

Campus in Etterbeek


Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Tijdelijk niet beschikbaar op campus
Locatie (voorlopig gesloten)
Gebouw X1


Bekijk het campusplan >>>
Openingsuren (voorlopig gesloten)
DINSDAG - VRIJDAG VAN 11U - 12U EN VAN 13U TOT 15U

Campus in Jette


Brussels Health Campus

Tijdelijk niet beschikbaar op campus
Locatie (voorlopig gesloten)
Lokaal A.114
Bekijk het campusplan >>>

Permanentie (voorlopig gesloten)
Dinsdag, 9u30 - 13u

Brievenbus


Documenten kan je altijd in de brievenbus deponeren (net voor de uitgang van de Medische Bibliotheek)

Missie

De Vrije Universiteit Brussel streeft diversiteit in onze samenleving op een positieve manier na, wat zich vertaalt in onze opleidingen, studentenzaken en human resources management. We garanderen dat we iedereen gelijke kansen bieden en dat we niet discrimineren op basis van gender, sociale of etnische achtergrond, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of een beperking. Daarom aanvaarden we geen jobaanbiedingen of targeting van jobstudenten op basis van discriminerende criteria.