logo
Portal for

(Her)Inschrijven

De inschrijvingsperiode begint op 1 juli. Je inschrijving voltooien is ten vroegste mogelijk vanaf de maand juli voorafgaand aan de start van het academiejaar. Je voorinschrijving starten kan tot en met 30 september.

Wil je je huidige opleiding voortzetten, bv. van tweede bachelor naar derde bachelor? Dan kan je herinschrijven.

Wil je na het afronden van je bachelor naar de master, dus naar een vervolgopleiding? De master wordt gezien als een 'nieuwe opleiding'. Hiervoor moet je een aanmelding doen.

Deadlines aanmelden academiejaar 2021-2022

 • 30 september 2021 voor het 1e semester
 • 15 februari 2022 voor het 2e semester

Voor deze deadlines dien je je aanmelding in. Herinschrijven kan hierna nog, zorg dat je vakkenregistratie op tijd in orde geraakt!

Wil je inschrijven op basis van een buitenlands diploma? Dan zijn er andere deadlines van toepassing, zie hier.

Vanaf wanneer kan ik mijn herinschrijving voltooien?

Geslaagd na eerste zittijd

De examenperiode is voorbij en je bent geslaagd op alle vakonderdelen in eerste zit. Je kan een herinschrijving indienen nadat de deliberaties hebben plaatsgevonden en een eindbeslissing werd genomen door de faculteit. Je zal in juli per e-mail een uitnodiging ontvangen om je herinschrijving te voltooien.

Niet geslaagd na eerste zittijd

De examenperiode is voorbij en je bent niet geslaagd op alle vakonderdelen in eerste zit. Je bent automatisch ingeschreven voor de tweede zittijd. De deliberaties zullen plaatsvinden na het aflopen van de tweede zittijd. Je kan je herinschrijving voltooien nadat de deliberaties hebben plaatsgevonden en een eindbeslissing werd genomen door de faculteit. Je zal in september per e-mail een uitnodiging ontvangen om je herinschrijving te voltooien.

Belangrijk: hoewel je automatisch ingeschreven bent voor de tweede zittijd moet je je mogelijk online registreren.

Herinschrijven: zo doe je dat

Na je proclamatie ontvang je voor je herinschrijving een e-mail van de Onderwijs- en Studentenadministratie. Vervolgens:

 1. Ga naar je Student Self Service
 2. Log in met je VUB e-mailadres en wachtwoord
 3. Klik op de link of button ‘Aanmelden en (Her)inschrijven’
 4. Kies in het menu aan de linkerkant voor 'Herinschrijven'.
 5. Duid de opleiding aan waarvoor je wilt herinschrijven en klik op 'doorgaan'.

  ! Staat de gewenste opleiding niet tussen de mogelijkheden? Dan kan je er niet voor herinschrijven en moet je je ervoor aanmelden (zie hieronder bij 'Aanmelden voor een nieuwe opleiding: zo doe je dat').
   

 6. Je komt nu op de intropagina van een verplichte vragenlijst. Klik op 'volgende' om met de vragen te starten.
 7. Na de vragenlijst, geef je je privacy voorkeuren aan en krijg je het contract te zien. Vink bij die laatste 'schrijf mij in' aan en klik éénmalig op 'indienen'.
  ! Wil je overstappen naar avondonderwijs (alleen mogelijk voor programma's die ook 's avonds/in het weekend worden aangeboden)? Rond eerst je herinschrijving af, vul daarna het formulier 'werken en studeren' in en bezorg het aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.

  Nu ben je heringeschreven. De status van je aanmelding kan je opvolgen door in het menu links te klikken op 'Aanmeldingen & inschrijven'. Je studiecontract zal je hier digitaal kunnen ondertekenen wanneer je bent toegelaten. (handleiding studiecontract ondertekenen)

Aanmelden voor een nieuwe opleiding: zo doe je dat

Voor een nieuwe opleiding meld je je aan in de Student Self Service.

 1. Log in met je VUB e-mailadres en wachtwoord
 2. Klik op de link of button ‘Aanmelden en (Her)inschrijven’
 3. Kies in het menu aan de linkerkant voor 'Nieuwe aanmelding'.
 4. Je doorloopt alle stappen van het aanmeldingsproces en selecteert bij 'programmakeuze' de opleiding die je wilt gaan volgen.

Was je het afgelopen jaar VUB-student? Op de pagina 'documentenchecklijst' hoef je dan geen documenten meer op te laden.

5. Bij 'programmakeuze bevestigen' klik je op het icoon voor voltooien (het groene vinkje) om je aanmelding in te dienen.
6. Bevestig je keuze bij de vraag of je zeker bent van het indienen.

Je ziet op je scherm een bevestiging van het indienen. Je ontvangt in de volgende (werk)dagen statusupdates van je aanmelding per e-mail. De status van je aanmelding kan je opvolgen door in het menu links te klikken op 'Aanmeldingen & inschrijven'. Je studiecontract zal je hier digitaal kunnen ondertekenen wanneer je bent toegelaten.

! Vanaf academiejaar 2019-2020 staat de opleiding niet meer vermeld op de studentenkaart.

Studentenkaart en inschrijvingsattesten

Nadat je je hebt (her)ingeschreven aan de VUB ontvang je een studentenkaart. Bij je studentenkaart zit een A4-document met daarop drie inschrijvingsattesten.

Voorbeeld VUB-studentenkaart

Heb je een postadres in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg?

Dan ontvang je je studentenkaart en inschrijvingsattesten zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk na twee weken  - per post op je postadres.

Studentenkaart verloren? Extra attest nodig?

Online studentenkaart en/of attest aanvragen

Attesten

Na je (her)inschrijving ontvang je standaard inschrijvingsattesten en een studentenkaart. Maar wat moet je doen als je een ander attest nodig hebt, of een formulier moet laten invullen?

Attesten worden afgeleverd per post en duplicaten via mail. Het is niet mogelijk om deze op ons kantoor te verkrijgen.

Inschrijvingsattest voor abonnement openbaar vervoer

Voor het kopen van een studentenabonnement heb je een bewijs van inschrijving aan de VUB nodig.

Huidige VUB-studenten ontvangen hun inschrijvingsattesten (A4 met daarop 3 inschrijvingsattesten) samen met hun nieuwe studentenkaart via de post. Je ontvangt ook een inschrijvingsgetuigschrift via mail (secured pdf), wat je kan gebruiken voor een aanvragen/verlengen van een MIVB abonnement of het verlengen van de je NMBS-abonnement.

Nieuwe studenten aan de VUB

 1. krijgen bij hun inschrijving een ingevuld attest waarmee ze alvast een abonnement kunnen aanvragen. Is je inschrijving helemaal online verlopen? Dan ontvang je de inschrijvingsattesten samen met je studentenkaart. Je ontvangt ook een inschrijvingsgetuigschrift via mail (secured pdf), wat je kan gebruiken voor een aanvragen/verlengen van een MIVB abonnement of het verlengen van de je NMBS-abonnement.
  Heb je al een Mobib-kaart? Dan kan je je inschrijvingsgetuigschrift uploaden op de site van de MIVB en krijg je bericht wanneer je je abonnement kan aankopen.
  Heb je nog geen Mobib-kaart, dan dien je eerst een account aan te maken op de site van de MIVB en vervolgens kan je je inschrijvingsattest uploaden.
 2. ontvangen nadien hun inschrijvingsattesten (A4 met daarop 3 inschrijvingsattesten) samen met hun studentenkaart.

Attest aanvragen of formulier laten invullen

Je kan een attest aanvragen via het online formulier of per e-mail. Hou wel rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 7 werkdagen.

Online formulier

Je kan volgende attesten aanvragen via het online formulier:

 • Inschrijvingsgetuigschrift
 • Inschrijvingsgetuigschrift met bewijs van betaling studiegeld
 • Inschrijvingsgetuigschrift met attestering van onderwijstaal
 • Duplicaat afstudeergetuigschrift
 • Duplicaat studentenkaart (als je je studentenkaart verloren bent)

E-mail

Je kan via e-mail alle attesten aanvragen (dus niet enkel die in het formulier vermeld staan). Vermeld in je e-mail:

 • jouw voor-en achternaam (en studentennummer als je dat weet)
 • welk attest je aanvraagt
 • voor welke opleiding je het attest wilt
 • in welke taal je het attest wilt: Nederlands of Engels
 • op welk adres en/of e-mailadres je het attest wilt ontvangen

Afspraak

Heb je een document dringender nodig? Voor volgende documenten kan je een afspraak maken om het document af te halen:

 • inschrijvingsgetuigschrift
 • afstudeergetuigschrift (vanaf 2015)
 • studentenkaart
 • standaardformulier

Maak hier een afspraak.

Ik wil een formulier laten invullen of ondertekenen


Stuur ons het formulier per e-mail toe

Stuur een email >>>

Ik wil een duplicaat diploma aanvragen


Dat moet via een speciale procedure

Naar de procedure >>>

Ik wil een creditbewijs aanvragen


Dit schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen vraag je per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt

Contactgegevens van de faculteit >>>

Puntenlijst

Een puntenblad komt enkel ter beschikking nadat de examencommissie is samengekomen en jouw examenresultaten heeft besproken. Daarna kan je jouw puntenblad, met vermelding van het examencijfer per opleidingsonderdeel en met proclamatiecode, raadplegen en downloaden in de SelfService Studenten.
! In januari komt de examencommissie enkel samen voor de studenten die afstuderen in het eerste semester.

Als je nog niet bent geproclameerd maar wel een officiële puntenlijst nodig hebt, neem je contact op met je faculteit.

Studiegeld

Vanaf het moment van je inschrijving ben je studiegeld verschuldigd aan de VUB. Je ontvangt de rekening voor je studiegeld via jouw VUB e-mail.

Berekening studiegeld = vaste bedrag + (variabele bedrag x aantal opgenomen studiepunten)

Berekening studiegeld

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag:

 • het vaste bedrag is een vaste kost die je éénmaal per academiejaar betaalt;
 • het variabele bedrag is een specifiek bedrag per studiepunt in je jaarprogramma.

De berekening van het studiegeld = het vaste bedrag + (het variabele bedrag x het aantal opgenomen studiepunten).

Welk bedrag je specifiek betaalt voor het vaste - en het variabele bedrag is onder meer afhankelijk van:

 • de opleiding waarvoor je inschrijft;
 • je nationaliteit (EER of niet-EER);
 • het aantal studiepunten dat je opneemt;
 • of je al dan niet (bijna-)beursstudent bent;
 • of je inschrijft onder een diploma-, credit- of examencontract.

Voorbeeld berekening 2021-2022

Een Belgische student zonder studietoelage betaalt in academiejaar 2021-2022 voor een bachelor inschrijving onder diplomacontract een vast bedrag van € 247,90 + een variabel bedrag van € 11,90 per studiepunt (SP) dat hij opneemt onder de vorm van vakken. 
Voor een inschrijving van 60 studiepunten (standaard traject) is de berekening dan als volgt: € 247,90 + 60 SP x € 11,90= € 961,90

De regels die op de studiegelden van toepassing zijn, kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement 2021-2022 (zie vanaf artikel ‘berekening van het studiegeld’).

Studiegeld betalen

Hoe verloopt de betaling? Vragen over de studiegeldfactuur? Hoe kan ik het verschuldigde bedrag raadplegen in de SelfService?

Wijzigingen die een invloed op je studiegeld hebben

Vakken uitschrijven, extra vakken opnemen, veranderen van VUB-studie of je VUB-studie(s) stopzetten kan mogelijk gevolgen hebben voor je studiegeld.

Persoonsgegevens beheren

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens in de SelfService Studenten correct zijn. Ze verschijnen op je diploma en bepalen hoe de VUB met je communiceert.

Problemen of vragen bij het beheren van je persoonsgegevens? Neem contact op met de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Hoe je persoonsgegevens beheren in de SelfService Studenten?

In de SelfService Studenten kan je je persoonsgegevens bekijken en ook een aantal gegevens zelf wijzigen. Om je gegevens te zien navigeer je via het hoofdmenu naar ‘Profiel’, waar je al je persoonsgegevens kan raadplegen.

Een aantal gegevens zoals bijv. je domicilieadres kan je niet zelf wijzigen

Een aantal van de gegevens zoals onder meer je naam, geboortedatum, nationaliteit en je domicilieadres kan je niet wijzigen. Als deze gegevens niet correct zijn, kan je contact opnemen met de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Via het menu links kan je verschillende persoonsgegevens raadplegen en bewerken.

Let op: je correspondentie zal je altijd ontvangen op je postadres.

Adressen

Je thuisadres kan enkel gewijzigd worden door de Onderwijs en Studenten administratie. Stuur hiervoor een e-mail met een uittreksel van je eID of een bewijs van domicilieadres van de gemeente.

Je kotadres kan je zelf toevoegen bij 'Postadres' door te klikken op 'Toev. Postadres'. Het is mogelijk de datum te kiezen waarop het nieuwe adres in werking treedt. Hierna klik je op ‘opslaan’.

Telefoonnummers

Een telefoonnummer toevoegen kan door te klikken op ‘Gegevens Contactpersoon’. Je kan eveneens een telefoonnummer wijzigen als het niet correct is of verwijderen. 

Correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB e-mailadres.

E-mailadressen

Je kan een persoonlijk e-mailadres toevoegen door te klikken op ‘Gegevens Contactpersoon’. Een e-mailadres bewerken kan door op het e-mailadres zelf te klikken. Je kan een toegevoegd e-mailadres ook verwijderen. Let op: correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB e-mailadres. Je kan instellen dat deze e-mails worden doorgestuurd,

Contactpersonen in noodgeval

Bij deze tab is het mogelijk om de gegevens van één of meerdere contactpersonen in te geven die we in geval van nood kunnen contacteren. Om een nieuwe persoon toe te voegen, klik je op '+' bovenaan. Je kan een contactpersoon ook steeds verwijderen. Hiervoor klik je op de contactpersoon die je wil verwijderen, vervolgens druk je op 'verwijder' onderaan het geopende venster.

Taalvoorkeur

Naast je persoonlijke gegevens kan je ook je voorkeurstaal instellen. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden bij het versturen van communicatie. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Je kan kiezen voor Nederlands of Engels.

Je klikt hiervoor op 'Voorkeuren Campus'. Kies de gewenste taal (Nederlands of Engels) en druk op 'opslaan':

Lees onderaan meer over je studies aan de VUB stopzetten

Inschrijving wijzigen of uitschrijven

Je kan je inschrijving wijzigen, je uitschrijven voor enkele vakken of veranderen van opleiding. Informeer je goed over de deadlines, de nodige stappen en mogelijke gevolgen.

Praat over je studiekeuze, gewenste wijzigingen of twijfels

 • Twijfel je aan je studiekeuze en denk je eraan iets anders te gaan doen? Raadpleeg dan zeker de pagina over veranderen van opleiding en contacteer de VUB Studiebegeleiding
 • Ervaar je je studieprogramma als 'te zwaar'? Of heb je juist het idee dat je nog wel meer vakken wilt opnemen? Dan kan je voor advies bij de studietrajectbegeleider terecht.

Administratieve stappen

Om je voor vakken uit te schrijven, om extra vakken op te nemen of om van opleiding te veranderen, moet je enkele administratieve stappen ondernemen. Via onderstaande buttons vind je meer info.

Uitschrijven is niet meer mogelijk vanaf 15 mei

Je studies aan de VUB stopzetten

Wanneer je eraan denkt om je studie(s) stop te zetten, informeer je dan goed over de impact op studiegeld, kinderbijslag, studietoelagen en leerkrediet. Het is voor je verdere studiecarrière belangrijk om tijdig de nodige administratieve stappen te nemen.

Let op! Stopzetten van de inschrijving in een opleiding is niet meer mogelijk vanaf 15 mei tot het einde van het academiejaar (VUB Onderwijs- en examenreglement (OER), zie het artikel over 'stopzetten van de opleiding').

Administratieve stappen

Als je ervoor kiest om je studie(s) aan de VUB helemaal stop te zetten, pak je dat administratief als volgt aan:

Voor permanente vormingen wordt geen studiegeld terugbetaald.

Impact op studiegeld

De eventuele terugbetaling van je studiegeld (of een gedeelte daarvan) is afhankelijk van het bedrag dat je al betaalde en van het tijdstip waarop je je studie stopzet:

 • Stopzetting tot en met 30 november: Je krijgt het betaalde studiegeld van de eerste semester- en jaarvakken terug. De vaste kost krijg je niet terug.
 • Stopzetting vanaf 1 december tot en met 15 maart: Je krijgt het betaalde studiegeld voor de tweede semestervakken terug.
 • Stopzetting vanaf 16 maart: Het volledige studiegeld blijft verschuldigd aan de universiteit.

! Het stopzetten van je studies stelt je niet vrij van je financiële verplichtingen naar de VUB. Het verschuldigde studiegeld op het moment van je uitschrijving/stopzetting, moet je dus wel nog betalen.

Permanente vormingen Als je je uitschrijft voor een permanente vorming, wordt het studiegeld niet terugbetaald. Permanente vormingen zijn niet opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement. 

Impact op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelagen

Je opleiding stopzetten kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. Als je beslist om niet verder te studeren in het hoger onderwijs, zijn de gevolgen anders dan wanneer je beslist om in te schrijven aan een andere instelling hoger onderwijs (buiten VUB). Voor advies kan je terecht bij de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering

Impact op leerkrediet

Informatie over de gevolgen van de stopzetting voor je leerkrediet kan je nalezen op de pagina leerkrediet. Voor advies kan je terecht bij de studietrajectbegeleider.

Voorlopig NIET beschikbaar op campus. Enkel via email.

Contactgegevens

De Onderwijs- en Studentenadministratie beheert de administratieve gegevens van de VUB-studenten.
 

Postadres
Pleinlaan 2 - 1050 Elsene

Telefonisch
niet bereikbaar
De Studentenadministratie is
enkel via e-mail beschikbaar

E-mail
studentenadministratie@vub.be

of vul het Contactformulier in

Attest nodig?


Stuur een e-mail of vul het aanvraagformulier in

Onze brievenbus bevindt zich naast de deur van C2.02


Je kan documenten voor je dossier in onze brievenbus deponeren. Geen geld of opleidingscheques deponeren aub, op eigen risico!