logo
Portal for

(Her)Inschrijven

Wil je je huidige opleiding voortzetten, bv. van tweede bachelor naar derde bachelor? Dan kan je herinschrijven.

Wil je na het afronden van je bachelor naar de master, dus naar een vervolgopleiding? De master wordt gezien als een 'nieuwe opleiding'. Hiervoor moet je een aanmelding doen.

Deadlines (her)inschrijven academiejaar 2019-2020

 • 8 oktober 2019 voor het 1e semester
 • 15 februari 2020 voor het 2e semester

Icoon 'herinschrijven' in de Student Self Service.

Herinschrijven: zo doe je dat

Na je proclamatie ontvang je voor je herinschrijving een e-mail van de Onderwijs- en Studentenadministratie. Vervolgens:

 1. Ga naar je Student Self Service
 2. Log in met je VUB e-mailadres en wachtwoord
 3. Klik op de link of button ‘herinschrijven’
 4. Duid de opleiding aan waarvoor je wilt herinschrijven en klik op 'doorgaan'.

  ! Staat de gewenste opleiding niet tussen de mogelijkheden? Dan kan je er niet voor herinschrijven en moet je je ervoor aanmelden (zie hieronder bij 'Aanmelden voor een nieuwe opleiding: zo doe je dat').
   

 5. Je komt nu op de intropagina van een verplichte vragenlijst. Klik op 'volgende' om met de vragen te starten.
 6. Na de vragenlijst, geef je je privacy voorkeuren aan en krijg je het contract te zien. Vink bij die laatste 'schrijf mij in' aan en klik éénmalig op 'indienen'.
  ! Wil je overstappen naar avondonderwijs (alleen mogelijk voor programma's die ook 's avonds/in het weekend worden aangeboden)? Rond eerst je herinschrijving af, vul daarna het formulier 'werken en studeren' in en bezorg het aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.

  Nu ben je heringeschreven.

Icoon 'nieuwe aanmelding' in de Student Self Service.

Aanmelden voor een nieuwe opleiding: zo doe je dat

Voor een nieuwe opleiding meld je je aan in de Student Self Service.

1. Log in met je VUB e-mailadres en wachtwoord

2. Klik op de button ‘nieuwe aanmelding’

3. Je doorloopt alle stappen van het aanmeldingsproces en selecteert bij 'programmakeuze' de opleiding die je wilt gaan volgen.

Was je het afgelopen jaar VUB-student? Op de pagina 'documentenchecklijst' hoef je dan geen documenten meer op te laden.

4. Bij 'programmakeuze bevestigen' klik je op het icoon voor voltooien (het groene vinkje) om je aanmelding in te dienen.

5. Bevestig je keuze bij de vraag of je zeker bent van het indienen.

Je ziet op je scherm een bevestiging van het indienen. Je ontvangt in de volgende (werk)dagen statusupdates van je aanmelding per e-mail.

! Vanaf academiejaar 2019-2020 staat de opleiding niet meer vermeld op de studentenkaart.

Studentenkaart en inschrijvingsattesten

Nadat je je hebt (her)ingeschreven aan de VUB ontvang je een studentenkaart. Bij je studentenkaart zit een A4-formulier met daarop drie inschrijvingsattesten.

Voorbeeld VUB-studentenkaart

Heb je een woonadres in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg?

Dan ontvang je je studentenkaart en inschrijvingsattesten zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk na twee weken  - per post op je woonadres.

Heb je geen woonadres in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg?

In dat geval ontvang je een e-mail wanneer je je studentenkaart en inschrijvingsattesten persoonlijk kunt ophalen bij de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Studentenkaart verloren? Extra attest nodig?

Online attest aanvragen

Attesten

Na je (her)inschrijving ontvang je standaard inschrijvingsattesten en een studentenkaart. Maar wat moet je doen als je een ander attest nodig hebt, of een formulier moet laten invullen?

Inschrijvingsbewijs voor abonnement openbaar vervoer

Voor het kopen van een studentenabonnement heb je een bewijs van inschrijving aan de VUB nodig.

Huidige VUB-studenten ontvangen bij hun nieuwe studentenkaart inschrijvingsattesten.

Nieuwe studenten aan de VUB krijgen bij hun inschrijving op de campus een ingevuld attest waarmee een abonnement kan worden aangevraagd.
! Is jouw inschrijving helemaal online verlopen? Jij ontvangt bij jouw studentenkaart inschrijvingsattesten.

Puntenlijst

Een puntenblad komt enkel ter beschikking nadat de examencommissie is samengekomen en jouw examenresultaten heeft besproken. Daarna kan je jouw puntenblad, met vermelding van het examencijfer per opleidingsonderdeel en met proclamatiecode, raadplegen en downloaden in de SelfService Studenten.
! In januari komt de examencommissie enkel samen voor de studenten die afstuderen in het eerste semester.

Als je nog niet bent geproclameerd maar wel een officiële puntenlijst nodig hebt, neem je contact op met je faculteit.

Attest aanvragen of formulier laten invullen

Heb je een bepaald attest nodig? Dan ga je best langs in gebouw C tijdens de openingsuren.

Je kan ook een attest aanvragen via het online formulier of per e-mail.

Welke attesten kan je aanvragen met het online formulier?

! Houd rekening met een wachttijd van 7 werkdagen.

 • Inschrijvingsgetuigschrift
 • Inschrijvingsgetuigschrift met bewijs van betaling studiegeld
 • Inschrijvingsgetuigschrift met attestering van onderwijstaal
 • Duplicaat afstudeergetuigschrift
 • Duplicaat studentenkaart

Een attest aanvragen via het online formulier >>>

Welke attesten kan je aanvragen via e-mail?

! Houd rekening met een wachttijd van 7 werkdagen.

Je kan in feite alle attesten aanvragen die je met het online formulier kan aanvragen, maar ook attesten die niet in het online formulier worden vermeld.

Welke informatie hebben we van jou nodig?

Om zo spoedig mogelijk het attest te ontvangen vermeld je in de e-mail:

 • jouw voor-en achternaam (en studentennummer als je dat weet)
 • welk attest je aanvraagt
 • voor welke opleiding je het attest wilt
 • in welke taal je het attest wilt: Nederlands of Engels
 • op welk adres en/of e-mailadres je het attest wilt ontvangen

Een attest aanvragen via e-mail >>>

Ik wil een formulier laten invullen of ondertekenen


Stuur ons het formulier per e-mail toe

Stuur een email >>>

Ik wil een duplicaat diploma aanvragen


Dat moet via een speciale procedure

Naar de procedure >>>

Ik wil een creditbewijs aanvragen


Dit schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen vraag je per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt

Contactgegevens van de faculteit >>>
De 1e factuur voor academiejaar 2019-2020 wordt verstuurd op dinsdag 3 september 2019.

Studiegeld

Vanaf het moment van je inschrijving ben je studiegeld verschuldigd aan de VUB.

Je ontvangt de rekening voor je studiegeld via jouw VUB email.

Berekening studiegeld = vaste bedrag + (variabele bedrag x aantal opgenomen studiepunten)

Berekening studiegeld

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag:

 • het vaste bedrag is een vaste kost die je éénmaal per academiejaar betaalt;
 • het variabele bedrag is een specifiek bedrag per studiepunt in je jaarprogramma.

De berekening van het studiegeld = het vaste bedrag + (het variabele bedrag x het aantal opgenomen studiepunten).

Welk bedrag je specifiek betaalt voor het vaste - en het variabele bedrag is onder meer afhankelijk van:

 • de opleiding waarvoor je inschrijft;
 • je nationaliteit (EER of niet-EER);
 • het aantal studiepunten dat je opneemt;
 • of je al dan niet (bijna-)beursstudent bent;
 • of je inschrijft onder een diploma-, credit- of examencontract.
Tarieven studiegeld

Overzicht van de studiegeldtarieven

Voorbeeld berekening 2019-2020

Een Belgische student zonder studietoelage betaalt in academiejaar 2019-2020 voor een bachelor inschrijving onder diplomacontract een vast bedrag van € 242,80 + een variabel bedrag van € 11,60 per studiepunt (SP) dat hij opneemt onder de vorm van vakken. 
Voor een inschrijving van 60 studiepunten is de berekening dan als volgt: € 242,80 + 60 SP x € 11,60= € 938,80.

De regels die op de studiegelden van toepassing zijn, kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement 2019-2020 (zie vanaf artikel ‘berekening van het studiegeld’).

Wijzigingen die een invloed op je studiegeld hebben

Vakken uitschrijven, extra vakken opnemen, veranderen van VUB-studie of je VUB-studie(s) stopzetten kan mogelijk gevolgen hebben voor je studiegeld.

Studiegeld betalen

Hoe verloopt de betaling? Vragen over de studiegeldfactuur? Hoe kan ik het verschuldigde bedrag raadplegen in de SelfService?

Persoonsgegevens beheren

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens in de SelfService Studenten correct zijn. Ze verschijnen op je diploma en bepalen hoe de VUB met je communiceert.

Hoe je persoonsgegevens beheren in de SelfService Studenten?

In de SelfService Studenten kan je je persoonsgegevens bekijken en ook een aantal gegevens zelf wijzigen. Om je gegevens te zien navigeer je via ‘Persoonsgegevens’ naar de tab ‘Persoonlijke gegevens’.

Een aantal gegevens zoals bijv. je domicilieadres kan je niet zelf wijzigen

Een aantal van de gegevens zoals onder meer je naam, geboortedatum, nationaliteit en je domicilieadres kan je niet wijzigen. Als deze gegevens niet correct zijn, kan je contact opnemen met de Onderwijs en Studenten administratie.

Adressen

Je huisadres (1) kan enkel gewijzigd worden door de Onderwijs en Studenten administratie. Stuur hiervoor een e-mail met een uittreksel van je eID of een bewijs van domicilieadres van de gemeente.

Je kotadres kan je zelf toevoegen door op 'nieuw adres toevoegen' te klikken (2). Het is mogelijk de datum te kiezen waarop het nieuwe adres in werking treedt. Hierna klik je op ‘opslaan’.

Om een adres te bewerken, klik je op ‘adres bewerken’ en vervolgens op ‘ok’.

Let op: je correspondentie zal je altijd ontvangen op je domicilieadres.

Telefoonnummers

Een telefoonnummer toevoegen kan door te klikken op ‘telefoonnummer toevoegen’ en nadien op 'opslaan'. Je kan eveneens een telefoonnummer wijzigen als het niet correct is of verwijderen.

Correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB e-mailadres.

E-mailadressen

Je kan een persoonlijk e-mailadres toevoegen door te klikken op ‘e-mailadres toevoegen’. Een e-mailadres bewerken kan door het rechtstreeks in de kolom van het e-mailadres te wijzigen. Je kan een toegevoegd e-mailadres ook verwijderen. Let op: correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB e-mailadres. Je kan instellen dat deze e-mails worden doorgestuurd,

Contactpersonen in noodgeval

Bij deze tab is het mogelijk om de gegevens van één of meerdere contactpersonen in te geven die we in geval van nood kunnen contacteren. Om een nieuwe persoon toe te voegen, klik je op ‘contactpersoon in noodgeval toevoegen’. Indien de contactpersoon bereikbaar is op jouw adres of hetzelfde telefoonnummer heeft, kan je het vakje ‘zelfde adres als individu’ of ‘zelfde telefoon als individu’ aanduiden.

Taalvoorkeur

Naast je persoonlijke gegevens kan je ook je voorkeurstaal instellen. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden bij het versturen van communicatie. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Je kan kiezen voor Nederlands of Engels.

Je navigeert via Hoofdmenu > Selfservice > Pers.gegevens campus > Communicatievoorkeuren.

Kies de gewenste taal (Nederlands of Engels) en druk op 'opslaan':

Mocht je problemen hebben met het beheren van je persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met de Onderwijs- en Studenten administratie.

Inschrijving wijzigen of uitschrijven

Je kan je inschrijving wijzigen, je uitschrijven of veranderen van opleiding. Informeer je goed over de deadlines, de nodige stappen en mogelijke gevolgen.

Praten over je studiekeuze, gewenste wijzigingen of twijfels?

Twijfel je aan je studiekeuze en denk je eraan iets anders te gaan doen? Raadpleeg dan zeker de pagina over veranderen van opleiding of contacteer de VUB Studiebegeleiding

Ervaar je je studieprogramma als 'te zwaar'? Of heb je juist het idee dat je nog wel meer vakken wilt opnemen? Dan kan je voor advies bij de studietrajectbegeleider terecht.

Stappen om te wijzigen of te heroriënteren

Om je studieprogramma te wijzigen moet je enkele administratieve stappen ondernemen.

Je studies stopzetten

Wanneer je eraan denkt om je studie(s) stop te zetten, informeer je dan goed over de impact op studiegeld, kinderbijslag, studietoelagen en leerkrediet. Het is voor je verdere studiecarrière belangrijk om tijdig de nodige administratieve stappen te nemen.

Let op! Stopzetten van de inschrijving in een opleiding is niet meer mogelijk vanaf 15 mei tot het einde van het academiejaar (VUB Onderwijs- en examenreglement (OER), zie het artikel over 'stopzetten van de opleiding').

Impact op studiegeld

De eventuele terugbetaling van je studiegeld (of een gedeelte daarvan) is afhankelijk van het bedrag dat je reeds betaalde en van het tijdstip waarop je je studie stopzet:

 • Stopzetting tot en met 30 november:
  Terugbetaling van het volledige studiegeld uitgezonderd de vaste kost.
 • Stopzetting vanaf 1 december tot en met 15 maart:
  Je krijgt het betaalde studiegeld voor de tweede semesteropleidingsonderdelen terug.
 • Stopzetting vanaf 16 maart:
  Het volledige studiegeld blijft verschuldigd aan de universiteit.

Het stopzetten van je studies stelt je niet vrij van je financiële verplichtingen naar de VUB. Het verschuldigde studiegeld op het moment van je uitschrijving/stopzetting, moet je dus wel nog betalen.

Impact op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelagen

Je opleiding stopzetten kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. Als je beslist om niet verder te studeren in het hoger onderwijs, zijn de gevolgen anders dan wanneer je beslist om in te schrijven aan een andere instelling hoger onderwijs (buiten VUB). Voor advies kan je terecht bij de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering

Impact op leerkrediet

Informatie over de gevolgen van de stopzetting voor je leerkrediet kan je nalezen op de pagina leerkrediet. Voor advies kan je terecht bij de studietrajectbegeleider.

Belangrijke administratieve stappen

Indien je wil uitschrijven om een andere VUB-opleiding te volgen, bekijk dan eerst deze informatie.

Als je ervoor kiest om je studie(s) aan de VUB helemaal stop te zetten, pak je dat administratief als volgt aan:

Contactgegevens

De Onderwijs- en Studentenadministratie beheert de administratieve gegevens van de VUB-studenten.

E-mail
studentenadministratie@vub.be

of vul het Contactformulier in

Telefonisch
niet bereikbaar
Locatie
Gebouw C, 2e verdieping (C2.02)

Maandag - donderdag
10 u - 14 u

Attest nodig?


Optie 1) Kom langs tijdens onze openingsuren
Optie 2) Stuur een e-mail of vul het aanvraagformulier in

Postadres
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel

Onze brievenbus bevindt zich naast de deur van C2.02


Je kan documenten voor je dossier in onze brievenbus deponeren. ! Geen geld of opleidingscheques deponeren. ! Op eigen risico.