logo
Portal for

(Her)Inschrijven

Wil je je huidige opleiding voortzetten, bv. van tweede bachelor naar derde bachelor? Dan kan je herinschrijven. Wil je na het afronden van je bachelor naar de master, dus naar een vervolgopleiding? Dan moet je aanmelden. De master wordt gezien als een 'nieuwe opleiding'.

Deadlines

 • 8 oktober 2018 voor het 1e semester
 • 15 februari 2019 voor het 2e semester

Icoon 'herinschrijven' in de Student Self Service.

Herinschrijven

Na je proclamatie ontvang je voor de herinschrijving een e-mail van de Onderwijs- en Studentenadministratie. Vervolgens:

 1. Ga naar je Student Self Service
 2. Log in met je NetID
 3. Klik op ‘herinschrijven’
 4. Duid de opleiding aan waarvoor je wilt herinschrijven en klik op 'doorgaan'.
  ! Staat de gewenste opleiding niet tussen de mogelijkheden? Dan kan je er niet voor herinschrijven en moet je je ervoor aanmelden (zie hieronder bij 'aanmelden voor een nieuwe opleiding').
 5. Je komt nu op de intropagina van een verplichte vragenlijst. Als je op 'volgende' klikt, starten de vragen
 6. Na de vragenlijst, krijg je de privacy voorkeuren en het contract te zien. Vink bij die laatste 'schrijf mij in' aan en klik éénmalig op 'indienen'.
  ! Wil je overstappen naar avondonderwijs? Rond eerst je herinschrijving af, vul daarna het formulier 'werken en studeren' in en bezorg het aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Nu ben je heringeschreven.

Icoon 'nieuwe aanmelding' in de Student Self Service.

Aanmelden voor een nieuwe opleiding

Voor een nieuwe opleiding meld je je aan in de Student Self Service.

 1. Log in met je NetID
 2. Klik op ‘nieuwe aanmelding’
 3. Je doorloopt vervolgens alle stappen van het aanmeldingsproces en selecteert bij 'programmakeuze' de opleiding die je wilt gaan volgen.
 4. Bij 'programmakeuze bevestigen' klik je op het icoon voor voltooien om je aanmelding in te sturen.
 5. Bevestig je keuze bij de vraag of je zeker bent van het indienen.

Je ontvangt op je scherm een bevestiging van het indienen van je aanvraag. Je ontvangt in de volgende (werk)dagen statusupdates van je aanmelding per e-mail.

Nieuwe student aan de VUB? Welkom!

Alle info over inschrijven

Studentenkaart en inschrijvingsgetuigschriften

Nadat je je hebt (her)ingeschreven aan de VUB, ontvang je je studentenkaart en inschrijvingsgetuigschriften.

Heb je een woonadres in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg?

Dan ontvang je je studentenkaart en inschrijvingsgetuigschriften per post binnen drie weken.
 

Heb je geen woonadres in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg?

Dan worden jouw studentenkaart en inschrijvingsgetuigschriften niet per post verstuurd. Je moet deze persoonlijk ophalen bij de Onderwijs- en Studentenadministratie. Je ontvangt hiervoor een email.

Attesten

Bij je (her)inschrijving krijg je automatisch inschrijvingsgetuigschriften. Andere of extra attesten moet je aanvragen, je puntenblad downloaden na de proclamatie.

Openbaar vervoer

Voor het kopen van een studentenabonnement heb je een bewijs van inschrijving aan de VUB nodig. Je verkrijgt dit als volgt:

 • huidige VUB-student: Bij jouw nieuwe studentenkaart ontvang je inschrijvingsgetuigschriften.
  ! Als je dringend een inschrijvingsgetuigschrift nodig hebt voor een abonnement, kan je dit ophalen bij de Onderwijs- en Studentenadministratie. Je moet dan uiteraard wel (her)ingeschreven zijn.
 • nieuwe student aan de VUB: Bij jouw inschrijving op de campus krijg je direct een ingevuld attest waarmee je een abonnement kan aanvragen.
  ! Is jouw aanmelding en inschrijving helemaal online verlopen? Jij ontvang bij jouw studentenkaart inschrijvingsgetuigschriften. Heb je dringend een inschrijvingsgetuigschrift nodig voor een abonnement, kom dan langs bij de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Puntenlijst

Een puntenblad komt enkel ter beschikking nadat de examencommissie is samengekomen en jouw examenresultaten heeft besproken. Daarna kan je jouw puntenblad, met vermelding van het examencijfer per opleidingsonderdeel en met proclamatiecode, raadplegen en downloaden in de SelfService Studenten.
! In januari komt de examencommissie enkel samen voor de studenten die afstuderen in het eerste semester.

Als je nog niet bent geproclameerd maar wel een officiële puntenlijst nodig hebt, neem je daarvoor contact op met je faculteit.

(Extra) Attesten aanvragen

Heb je extra of andere attesten nodig? Of ben je je studentenkaart verloren? Klik hieronder op hetgeen je wilt aanvragen, dan verschijnt rechts hoe je dat moet doen.

Studiegeld

Vanaf het moment van je inschrijving ben je studiegeld verschuldigd aan de VUB.

Je ontvangt de rekening voor je studiegeld via jouw VUB email.

Berekening studiegeld

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag:

 • het vaste bedrag is een vaste kost die je éénmaal per academiejaar betaalt
 • het variabele bedrag is een specifiek bedrag per studiepunt in je jaarprogramma.

De berekening van het studiegeld = het vaste bedrag + (het variabele bedrag x het aantal opgenomen studiepunten).

Welk bedrag je specifiek betaalt voor het vaste - en het variabele bedrag is onder meer afhankelijk van:

 • de opleiding waarvoor je inschrijft;
 • je nationaliteit (EER of niet-EER);
 • het aantal studiepunten dat je opneemt;
 • of je al dan niet (bijna-)beursstudent bent;
 • of je inschrijft onder een diploma-, credit- of examencontract.

Overzicht van de studiegeldtarieven

Voorbeeld berekening 2018-2019

Een Belgische student zonder studietoelage betaalt in academiejaar 2018-2019 voor een bachelor inschrijving onder diplomacontract een vast bedrag van € 238,30 + een variabel bedrag van € 11,40 per studiepunt (SP) dat hij opneemt onder de vorm van vakken. 
Voor een inschrijving van 60 studiepunten is de berekening dan als volgt: € 238,30 + 60 SP x € 11,40= € 922,30.

De regels die op de studiegelden van toepassing zijn, kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement 2018-2019 (zie vanaf artikel ‘berekening van het studiegeld’).

Wijzigingen die een invloed op je studiegeld hebben

Vakken uitschrijven, extra vakken opnemen, veranderen van VUB-studie of je VUB-studie(s) stopzetten kan mogelijk gevolgen hebben voor je studiegeld.

Studiegeld betalen

Hoe verloopt de betaling? Vragen over de studiegeldfactuur? Hoe kan ik het verschuldigde bedrag raadplegen in de SelfService?

Persoonsgegevens beheren

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens in de SelfService Studenten correct staan. Ze verschijnen op je diploma en bepalen hoe de VUB met je communiceert.

Hoe je persoonsgegevens beheren in de SelfService Studenten?

In de SelfService Studenten kan je je persoonsgegevens bekijken en ook een aantal gegevens zelf wijzigen. Om je gegevens te zien navigeer je via ‘Persoonsgegevens’ naar de tab ‘Persoonlijke gegevens’.

Een aantal gegevens zoals bijv. je domicilieadres kan je niet zelf wijzigen

Een aantal van de gegevens zoals onder meer je naam, geboortedatum, nationaliteit en je domicilieadres kan je niet wijzigen. Als deze gegevens niet correct zijn, kan je contact opnemen met de Onderwijs en Studenten administratie.

Adressen

Je huisadres (1) kan enkel gewijzigd worden door de Onderwijs en Studenten administratie. Stuur hiervoor een e-mail.

Je kotadres kan je zelf toevoegen door op 'nieuw adres toevoegen' te klikken (2). Het is mogelijk de datum te kiezen waarop het nieuwe adres in werking treedt. Hierna klik je op ‘opslaan’.

Om een adres te bewerken, klik je op ‘adres bewerken’ en vervolgens op ‘ok’.

Let op: je correspondentie zal je altijd ontvangen op je domicilieadres.

Telefoonnummers

Een telefoonnummer toevoegen kan door te klikken op ‘telefoonnummer toevoegen’ en nadien op 'opslaan'. Je kan eveneens een telefoonnummer wijzigen als het niet correct is of verwijderen.

Correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB e-mailadres.

E-mailadressen

Je kan een persoonlijk e-mailadres toevoegen door te klikken op ‘e-mailadres toevoegen’. Een e-mailadres bewerken kan door het rechtstreeks in de kolom van het e-mailadres te wijzigen. Je kan een toegevoegd e-mailadres ook verwijderen. Let op: correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB e-mailadres. Je kan instellen dat deze e-mails worden doorgestuurd,

Contactpersonen in noodgeval

Bij deze tab is het mogelijk om de gegevens van één of meerdere contactpersonen in te geven die we in geval van nood kunnen contacteren. Om een nieuwe persoon toe te voegen, klik je op ‘contactpersoon in noodgeval toevoegen’. Indien de contactpersoon bereikbaar is op jouw adres of hetzelfde telefoonnummer heeft, kan je het vakje ‘zelfde adres als individu’ of ‘zelfde telefoon als individu’ aanduiden.

Taalvoorkeur

Naast je persoonlijke gegevens kan je ook je voorkeurstaal instellen. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden bij het versturen van communicatie. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Je kan kiezen voor Nederlands of Engels.

Je navigeert via Hoofdmenu > Selfservice > Pers.gegevens campus > Communicatievoorkeuren:

Kiest de gewenste taal (Nederlands of Engels) en druk op 'opslaan':

Mocht je problemen hebben met het beheren van je persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met de Onderwijs- en Studenten administratie.

Inschrijving wijzigen of uitschrijven

Je kan je inschrijving wijzigen, je uitschrijven of je heroriënteren naar een andere studierichting. Informeer je goed over de deadlines, de nodige stappen en mogelijke gevolgen.

Praten over je studiekeuze, gewenste wijzigingen of twijfels?

Twijfel je aan je studiekeuze en denk je eraan iets anders te gaan doen? Raadpleeg dan zeker de pagina over heroriënteren of contacteer de VUB Studiebegeleiding

Ervaar je je studieprogramma als 'te zwaar'? Of heb je juist het idee dat je nog wel meer vakken wilt opnemen? Dan kan je voor advies bij de studietrajectbegeleider terecht.

Stappen om te wijzigen of te heroriënteren

Om je studieprogramma te wijzigen moet je enkele administratieve stappen ondernemen.

Je studies stopzetten

Wanneer je eraan denkt om je studie(s) stop te zetten, informeer je dan goed over de impact op studiegeld, kinderbijslag, studietoelagen en leerkrediet. Het is voor je verdere studiecarrière belangrijk om tijdig de nodige administratieve stappen te nemen.

Let op! Stopzetten van de inschrijving in een opleiding is niet meer mogelijk vanaf 15 mei tot het einde van het academiejaar (VUB Onderwijs- en examenreglement (OER), zie het artikel over 'stopzetten van de opleiding').

Impact op studiegeld

De eventuele terugbetaling van je studiegeld (of een gedeelte daarvan) is afhankelijk van het bedrag dat je reeds betaalde en van het tijdstip waarop je je studie stopzet:

 • Stopzetting tot en met 30 november:
  Terugbetaling van het volledige studiegeld uitgezonderd de vaste kost.
 • Stopzetting vanaf 1 december tot en met 15 maart:
  Je krijgt het betaalde studiegeld voor de tweede semesteropleidingsonderdelen terug.
 • Stopzetting vanaf 16 maart:
  Het volledige studiegeld blijft verschuldigd aan de universiteit.

Het stopzetten van je studies stelt je niet vrij van je financiële verplichtingen naar de VUB. Het verschuldigde studiegeld op het moment van je uitschrijving/stopzetting, moet je dus wel nog betalen.

Impact op kinderbijslag en studietoelagen

Je opleiding stopzetten kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag en studietoelage. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Voor advies kan je terecht bij de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering

Impact op leerkrediet

Informatie over de gevolgen van de stopzetting voor je leerkrediet kan je nalezen op de pagina leerkrediet. Voor advies kan je terecht bij de studietrajectbegeleider.

Belangrijke administratieve stappen

Indien je wil uitschrijven om een andere VUB-opleiding te volgen, bekijk dan eerst deze informatie.

Als je ervoor kiest om je studie(s) aan de VUB helemaal stop te zetten, pak je dat administratief als volgt aan:

Contactgegevens

De Onderwijs- en Studentenadministratie beheert de administratieve gegevens van de VUB-studenten.

Attest aanvragen

via het online formulier

Stel een vraag

via het online formulier

Boek een afspraak bij ons op donderdag tussen 16u-18u

via de online agenda
Openingsuren
maandag t/m donderdag

Balie
Van 10u tot 14u

Telefonisch +32 2 614 86 86
Van 9u tot 13u

Sluiting 24/12/18 t/m 11/01/19


Gesloten tijdens de wintervakantie en de eerste twee weken van januari 2019.
Email wordt opgevolgd
Documenten kan je afleveren in de brievenbus
Terug open v.a. ma 14 januari 2019.

Bezoekadres
Pleinlaan 9 (gelijkvloers) -
1050 Brussel

Postadres
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel

E-MAIL
studentenadministratie@vub.be

Onze brievenbus bevindt zich aan de ingang van ons kantoor (binnen in het gebouw).


Je kan documenten ter ondertekening / voor je dossier in onze brievenbus deponeren. ! Geen geld of opleidingscheques deponeren. ! Op eigen risico.