logo
Portal for

Werkvergunning C

Niet-EER-studenten moeten een werkvergunning C aanvragen om te mogen werken in België

De student vraagt zelf de werkvergunning C aan. De dienst waar de student zich moet toe richten hangt af van zijn verblijfsplaats.

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

  1. Een volledig ingevuld en door de betrokken buitenlandse onderdaan ondertekend aanvraagformulier;
  2. Een volledig ingevuld inlichtingenblad waarop door de Burgemeester van de woonplaats of zijn gemachtigde wordt bevestigd dat de inlichtingen die vermeld zijn op dit inlichtingenblad overeenstemmen met de inlichtingen in het bezit van de Gemeente;
  3. Een kopie van de actuele verblijfstitel van de betrokkene;
  4. Een uittreksel uit het Vreemdelingen- of Wachtregister met opgave van de verblijfshistoriek van betrokkene. Dit uittreksel dient door de betrokken buitenlandse onderdaan te worden aangevraagd bij de gemeentelijke administratie van zijn woonplaats.
  5. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: inschrijvingsattest van de onderwijsinstelling.
  6. Mocht hieruit evenwel de reden van het verblijf nog niet onmiddellijk of rechtstreeks kunnen worden afgeleid in functie van de voorwaarden waaronder de arbeidskaart C kan worden toegekend, dan zal de arbeidsmigratiedienst bijkomend een voor eensluidend verklaard afschrift opvragen van de brief waarbij de beslissing van de minister of van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt medegedeeld.

Meer informatie kan je terugvinden voor: