logo
Portal for

Op zoek naar je eerste job

Je eerste job te pakken krijgen, is niet altijd even gemakkelijk. Als je niet meteen een geschikte job vindt, heb je na een beroepsinschakelingsperiode recht op een inschakelingsuitkering. Om ervoor te zorgen dat je beroepsinschakelingstijd kan starten, schrijf je je best zo snel mogelijk in als werkzoekende.

Wat zijn de voordelen om je als werkzoekende in te schrijven?

Ben je ingeschreven als werkzoekende, dan word je bij je zoektocht naar een job ondersteund. Je kan op de verschillende websites van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling een overzicht vinden van de dienstverlening die zij aanbieden. Doorgaans bestaat de ondersteuning o.a. uit:

 • gratis je cv verspreiden bij werkgevers;
 • vacatures op maat ontvangen;
 • de mogelijkheid om tal van opleidingen te volgen;
 • tips and tricks bij het opstellen van je cv en motivatiebrief;
 • enz.

Wanneer schrijf je je in als werkzoekende?

Je kan je als werkzoekende inschrijven vooraleer je afgestudeerd bent. De beroepsinschakelingstijd start dan nog niet, maar je kan wel al je cv publiceren en je krijgt toegang tot de beschikbare vacatures.

 • In Vlaanderen is een inschrijving (bij de VDAB) al mogelijk vanaf januari van je laatste jaar.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je je als werkzoekende inschrijven vanaf 1 mei (bij Actiris).
Je kan ook steeds telefonisch contact opnemen of persoonlijk bij een VDAB- of Actiris-kantoor langsgaan.

Hoe schrijf je je in als werkzoekende?

Je kan je op verschillende manieren als werkzoekende inschrijven, maar je online registreren is de snelste en gemakkelijkste manier.

Vlaanderen - VDAB website

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - ACTIRIS website

Je kan ook steeds telefonisch contact opnemen of persoonlijk bij een VDAB- of Actiris-kantoor langsgaan.

Na je inschrijving als werkzoekende ontvang je een bewijs van inschrijving (tijdens het online inschrijven kan je dit inschrijvingsbewijs zelf printen). Je hebt dit document eventueel later nodig om een beroepsinschakelingsuitkering aan te vragen.

Schrijf je in als werkzoekende in Vlaanderen


VDAB

Schrijf je in als werkzoekende in Brussel


Actiris

Schrijf je in als werkzoekende in Wallonië


Le Forem

Schrijf je in als werkzoekende in de Duitstalige gemeenschap


ADG

Kinderbijslag of Groeipakket

Na je laatste academiejaar kan je nog maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent kinderbijslag of Groeipakket ontvangen als schoolverlater.

Vlaanderen

Ben je in Vlaanderen gedomicilieerd, dan kan je als schoolverlater gedurende een periode van 12 maanden nog recht hebben op Groeipakket. Een inschrijving als werkzoekende is sinds 1 januari 2019 niet meer vereist.

Periode 12 maanden

Afhankelijk van het moment van afstuderen of het stopzetten van de studies (uitschrijving), begint de periode van 12 maanden Groeipakket als schoolverlater te lopen.

 • Studeer je af in juni (of juli) of in september, dan kan je pas ten vroegste vanaf 1 oktober Groeipakket als schoolverlater ontvangen;
 • Beëindig je voortijdig je studies en schrijf je als student niet uit, dan begint de periode van Groeipakket als schoolverlater te lopen vanaf 1 oktober;
 • Beëindig je voortijdig je studies en schrijf je als student wel uit, dan begint de periode van Groeipakket als schoolverlater te lopen vanaf de maand na het beëindigen van je studies;
 • Ben je afgestudeerd in de loop van het academiejaar en schrijf je als student niet uit, dan begint de periode van Groeipakket als schoolverlater te lopen vanaf 1 oktober;
 • Ben je afgestudeerd in de loop van het academiejaar en schrijf je als student wel uit, dan begint de periode van Groeipakket als schoolverlater te lopen vanaf de maand na het afstuderen.

Recht op Groeipakket als student vs. recht op Groeipakket als schoolverlater

Het recht op Groeipakket als student primeert steeds op het recht als schoolverlater.

 • Als je de studies stopzet, dan eindigt het recht op Groeipakket als student op het einde van de maand waarin je de studies stopzet. Als je je later opnieuw inschrijft als student, is er terug recht op Groeipakket als student (als je aan alle voorwaarden voldoet).
   
 • De periode van 12 maanden Groeipakket als schoolverlater kan je op verschillende momenten inzetten, maar kan in totaal nooit langer dan 12 maanden bedragen. Bv. stel dat je afstudeert in juni 2019, dan zal je als schoolverlater recht hebben op Groeipakket vanaf 1 oktober 2019. Stel dat je in februari 2020 de studies opnieuw hervat, met een minimum inschrijving van 27 studiepunten, dan heb je vanaf dat moment opnieuw recht op Groeipakket als student (voor zover je geen 25 jaar oud bent). Op het einde van de studies die je in februari 2020 hebt aangevat, zal je nog over een periode van 8 maanden Groeipakket als schoolverlater kunnen beschikken.
 • Bv. stel dat je afstudeert in juni 2019, dan zal je als schoolverlater recht hebben op Groeipakket vanaf 1 oktober 2019. Stel dat je in februari 2020 de studies opnieuw hervat, met een minimum inschrijving van 27 studiepunten, dan heb je vanaf dat moment opnieuw recht op Groeipakket als student (voor zover je geen 25 jaar oud bent). Op het einde van de studies die je in februari 2020 hebt aangevat, zal je nog over een periode van 8 maanden Groeipakket als schoolverlater kunnen beschikken.

Inschrijving als werkzoekende en beroepsinschakelingstijd en -uitkering

Het recht op Groeipakket als schoolverlater staat los van het al dan niet ingeschreven zijn als werkzoekende en het doorlopen van je beroepsinschakelingstijd. Vanaf het moment dat je recht hebt op beroepsinschakelingsuitkeringen, heb je geen recht meer op Groeipakket als schoolverlater. Een beroepsinschakelingsuitkering en Groeipakket kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch bericht van je inschrijving als werkzoekende.

Brussel

Ben je in Brussel gedomicilieerd, dan is er maar recht op kinderbijslag als schoolverlater als je bent ingeschreven als werkzoekende.

Ingeschreven als werkzoekende en < 25 jaar

A. Periode

Je hebt nog recht op kinderbijslag als werkzoekende gedurende maximum 12 maanden (360 kalenderdagen). Deze periode start automatisch vanaf:

 • 1 augustus na je laatste volledige academiejaar
 • de dag na het einde van de 2de examenperiode van je laatste academiejaar
 • de dag nadat je je studie met ten minste 27 studiepunten hebt stopgezet (uitschrijving) of niet langer bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten
 • de dag na het indienen van het eindwerk als je beroep deed op de 'bijzondere thesisregeling', d.w.z. als je in je diplomajaar geen 27 studiepunten hebt opgenomen, maar wel nog een eindwerk (bachelor-, masterproef, stageverslag) moest afwerken.

Opgelet: deze periode start automatisch, zelfs al ben je op dat moment nog niet ingeschreven als werkzoekende

B. Voorwaarden

 • Inschrijving als werkzoekende: je krijgt je kinderbijslag vanaf de dag dat je je inschrijft als werkzoekende. Als je je laattijdig inschrijft, verlies je je kinderbijslag voor de periode dat je niet was ingeschreven.
 • Je maandelijks inkomen < € 551,89 bruto: je verliest de kinderbijslag als werkzoekende voor iedere maand waarin je inkomen hoger is dan dit bedrag.

Niet ingeschreven als werkzoekende

Je hebt nog recht op kinderbijslag als student

 • als je afstudeert in juni of juli: tot eind september, op voorwaarde dat je niet meer dan 240 uur werkt in de maanden juli, augustus en september.
 • als je uitschrijft als student in de loop van het academiejaar: tot het einde van de maand waarin je je studies stopzet

Meer info over de gevolgen van je studentenjob op de kinderbijslag >>>

Bij ziekte

Als je je door ziekte niet kan inschrijven als werkzoekende, blijf je toch recht hebben op kinderbijslag, op voorwaarde dat je 1) een doktersattest kan voorleggen waaruit blijkt dat je door ziekte niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en 2) na de ziekteperiode binnen de 5 werkdagen inschrijft als werkzoekende.

Beroepsinschakelingsuitkering en beroepsinschakelingstijd

De beroepsinschakelingstijd start pas als je bent ingeschreven als werkzoekende én alle activiteiten hebt beëindigd die worden opgelegd door je studieprogramma met volledig leerplan. Vóór je beroep kan doen op een beroepsinschakelingsuitkering moet je de verplichte beroepsinschakelingstijd doorlopen. Deze bedraagt 310 werkdagen (of 12 maanden) en omvat alle dagen waarop je werkt onder volledige sociale zekerheid én alle dagen waarop je niet werkt maar wél ingeschreven bent als werkzoekende.

Beroepsinschakelingsuitkering aanvragen

Een beroepsinschakelingsuitkering aanvragen moet je doen vóór je 25ste verjaardag. Dit betekent dat je bij het begin van de beroepsinschakelingstijd in de regel niet ouder mag zijn dan 24 jaar. In bepaalde gevallen zijn er uitzonderingen op deze regel, bv. als je de aanvraag niet hebt kunnen indienen vóór je 25ste verjaardag omdat je je studies hebt moeten onderbreken wegens overmacht.

Wanneer start de beroepsinschakelingstijd?

De beroepsinschakelingstijd start als je bent ingeschreven als werkzoekende én al je studieactiviteiten hebt beëindigd (lessen, examens, stage en eindverhandeling).

Je zet je studies stop tijdens het academiejaar en schrijft je uit als student

Je beroepsinschakelingstijd start meteen. Je vraagt best een attest van uitschrijving als student bij de Onderwijs- en studentenadministratie. Je kan in dit geval niet meer werken als jobstudent, ook niet in de zomervakantie die volgt.

Je zet je studies stop tijdens het academiejaar en schrijft je niet uit als student

 • Je schrijft je wel in als werkzoekende: je beroepsinschakelingstijd start meteen. Je vermeldt de datum van beïndiging van je studies op het formulier waarmee je de uitkering aanvraagt. Je kan in dit geval niet meer werken als jobstudent.
 • Je schrijft je niet in als werkzoekende: je beroepsinschakelingstijd start ten vroegste vanaf 1 augustus. Je kan nog werken als jobstudent tot het einde van het academiejaar (september) of tot het moment waarop je je inschrijft als werkzoekende.

Je bent afgestudeerd in de loop van het academiejaar en schrijft je uit als student

Je beroepsinschakelingstijd start meteen. Je kan in dit geval niet meer werken als jobstudent, ook niet in de zomervakantie die volgt.

Je bent afgestudeerd in de loop van het academiejaar en schrijft je niet uit als student

 • Je schrijft je wel in als werkzoekende: je beroepsinschakelingstijd start meteen. Je vermeldt de datum van beëindiging van je studies op het formulier waarmee je de uitkering aanvraagt. Je kan in dit geval niet meer werken als jobstudent.
 • Je schrijft je niet in als werkzoekende: je beroepsinschakelingstijd start ten vroegste vanaf 1 augustus. Je kan nog werken als jobstudent tot het einde van het academiejaar (september) of tot het moment dat je je inschrijft als werkzoekende.

Je bent afgestudeerd in juni of juli

Als je in juni of juli afstudeert, kan je je best zo snel mogelijk als werkzoekende inschrijven bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. De beroepsinschakelingstijd start dan ten vroegste op 1 augustus. Je kan in de zomermaanden (juli t.e.m. september) nog als jobstudent werken.

Je bent afgestudeerd in september

Als je afstudeert in september, kan je je onmiddellijk na het laatste examen inschrijven als werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, zodat de beroepsinschakelingstijd onmiddellijk start. Je kan nog tot eind september als jobstudent werken.

Gevolgen job voor de beroepsinschakelingstijd

Arbeidsdagen in loondienst en de dagen waarin je gevestigd bent als zelfstandige in hoofdberoep (behalve de zondagen) tellen mee voor de beroepsinschakelingstijd.

Einde tewerkstelling

Heb je tijdens de beroepsinschakelingstijd gewerkt en komt er een einde aan je tewerkstelling, vergeet dan niet je C4 te vragen aan je werkgever. Als je langer dan 28 dagen hebt gewerkt en je wordt daarna opnieuw werkloos, dan moet je je zo snel mogelijk opnieuw inschrijven als werkzoekende, anders loopt je beroepsinschakelingstijd niet door.

Denk er ook aan dat de RVA bij het verstrijken van de beroepsinschakelingstijd kan sanctioneren wanneer zou blijken dat je tijdens de beroepsinschakelingstijd zelf een einde hebt gemaakt aan een tewerkstelling.

Deeltijdse tewerkstelling

Begin je deeltijds te werken, schrijf je dan zeker ook in als deeltijds werkzoekende om ervoor te zorgen dat je de beroepsinschakelingstijd volledig kan laten lopen. Doe je dit niet, dan tellen enkel de dagen waarop je werkt mee als beroepsinschakelingstijd.

Gevolgen studentenjob

Wat zijn de gevolgen van je studentenjob op je beroepsinschakelingstijd en je kinderbijslag?

Studentenjob tijdens je studies

Heb je tijdens je studies gewerkt, dan heeft dat geen invloed op je beroepsinschakelingstijd. Je beroepsinschakelingstijd wordt niet ingekort met die gewerkte dagen.

Studentenjob na je studies in juli, augustus en/of september

Gevolgen voor je Groeipakket (domicilie in Vlaanderen)

Werk je na je studies in juli, augustus en/of september als jobstudent, dan kan je recht hebben op Groeipakket voor de maanden waarin je werkt:

 • met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met verminderde sociale zekerheidsbijdragen (RSZ); je werkt dan als student binnen het contingent van 475 uur;
 • als student-zelfstandige en geen sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd bent;
 • als vrijwilliger (al dan niet met een vrijwilligersvergoeding);
 • in het kader van een studiestage (al dan niet met een vergoeding).

Hier bovenop mag je nog maximaal 80 uur per maand werken:

 • met een gewone arbeidsovereenkomst;
 • met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met volledige sociale zekerheidsbijdragen (RSZ).

Gevolgen voor je kinderbijslag (domicilie in Brussel)

Ben je ingeschreven als werkzoekende en werk je na je studies in juli, augustus en/of september als jobstudent, dan kan je recht hebben op kinderbijslag:

 • als student: voor de maanden juli, augustus en september, als je in die maanden in totaal niet meer dan 240 uur werkt (= uurnorm) OF
 • als je ingeschreven bent als werkzoekende: voor de maanden augustus en september, als je tijdens die maanden niet meer dan € 551,89 bruto per maand verdient (= inkomensnorm).

De meest gunstige norm (uur- of inkomensnorm) is voor jou van toepassing.

Gevolgen voor je beroepsinschakelingstijd (domicilie in Vlaanderen of Brussel)

 • Studentenjob die enkel aan de solidariteitsbijdrage onderworpen is (de 'studentenarbeid met vrijstelling van RSZ'): je arbeidsdagen na 31 juli tellen mee als beroepsinschakelingstijd, ook als je op het moment van de tewerkstelling nog niet bent ingeschreven als werkzoekende.
 • Studentenjob met inhouding van de gewone sociale zekerheidsbijdrage van 13,07%: al je arbeidsdagen tellen mee voor de beroepsinschakelingstijd, dus ook de dagen gepresteerd vóór 31 juli.

Studentenjob na de zomervakantie

Na de zomervakantie kan je als werkzoekende tijdens de beroepsinschakelingstijd niet meer werken met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten.

Studentenstatuut en studiefinanciering

Contacteer ons