logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Studentenadministratie
Content: 
Title: 
Studentenadministratie voor studenten met een gecombineerde inschrijving
Text: 

Op bepaalde vlakken wijkt de studentenadministratie voor studenten met een gecombineerde inschrijving af van die van studenten met één inschrijving. Wat is belangrijk om te weten?

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Inschrijven als student met een gecombineerde inschrijving
Text: 

Bij de praktische informatie voor inschrijven als VUB-student vind je alle informatie die je nodig hebt om je in te schrijven. Heb je toch nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Infopunt Studenten.

Onze tips alvast wanneer je je online wilt aanmelden:

 • voor huidige VUB-studenten
 1. je doet je herinschrijving in de 'basisopleiding' in de Selfservice Studenten.
 2. Zodra je her-inschrijving in orde is, meld je je aan in de Selfservice Studenten voor de 'nieuwe' opleiding.
 3. Tijdens het aanmelden voor je nieuwe opleiding kies je op de pagina 'programmakeuze' bij
  - 'programmakeuze' voor 'dit is een aanmelding waarbij ik inschrijvingen in diplomacontracten wil combineren'
  - 'filteraanbod' voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier.'
 4. Op de pagina 'documentenchecklijst' hoef je geen documenten meer op te laden.
 5. Voltooi deze aanmelding.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 
 • voor nieuwe VUB-studenten
 1. Meld je aan voor je eerste opleiding in de online aanmeldingsapplicatie
 2. Voor je tweede opleiding kies je in diezelfde applicatie op de homepage voor 'nieuwe aanmelding'
 3. Bevestig de eerder ingegeven informatie.
 4. Selecteer op de pagina 'programmakeuze' bij
  - 'programmakeuze' 'dit is een aanmelding waarbij ik inschrijvingen in diplomacontracten wil combineren' (zie afbeelding hierboven).
  - 'filteraanbod' voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier.'
  - bij 'loopbaan' de tweede opleiding die je wilt volgen
 5. Op de pagina 'documentenchecklijst' hoef je geen documenten meer op te laden.
 6. Voltooi deze aanmelding.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Basisopleiding op studentenkaart
Text: 

Ook al ben je ingeschreven voor twee opleidingen, jij ontvangt ook één studentenkaart. De basisopleiding wordt vermeld op je studentenkaart.

Voorbeeld: Je bent ingeschreven voor het voorbereidingsprogramma en de master. Het voorbereidingsprogramma wordt vermeld op je studentenkaart

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Inschrijvingsgetuigschriften
Text: 

Je ontvangt standaard inschrijvingsgetuigschriften voor de basisopleiding die je volgt. Inschrijvingsgetuigschriften van de bijkomende opleiding moet je online aanvragen: deze worden niet standaard opgestuurd.

Voorbeeld: Je bent ingeschreven voor de bachelor en de master. Je ontvang alleen inschrijvingsgetuigschriften voor de bachelor.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Eénmaal per academiejaar het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd
Text: 

Je betaalt slechts eenmaal per academiejaar het vaste gedeelte van het studiegeld. Voor de berekening van het studiegeld worden de inschrijvingen van een student voor één of meerdere opleidingen en voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma - en creditcontract dan ook beschouwd als één inschrijving. Alle studiepunten worden hiervoor dus samengeteld.

Beursstudenten met een gecombineerde inschrijving

EER beurstariefstudenten die in 2018-2019 een bijkomende inschrijving nemen, betalen als studiegeld een vast bedrag van € 108,80 en een variabel bedrag van €0. Gezien het vaste bedrag slechts 1 maal per jaar verschuldigd is, betalen beursstudenten in de praktijk dus geen bijkomend inschrijvingsgeld voor een bijkomende inschrijving.

Bijna-beursstudenten met een gecombineerde inschrijving

EER bijna-beurstariefstudenten die in 2018-2019 een bijkomende inschrijving nemen, betalen als studiegeld een vast bedrag van € 238,30 en een variabel bedrag van €4,10.

  Afwijking van de algemene regel

  In afwijking van de algemene regel worden de inschrijvingen in de volgende opleidingen steeds beschouwd als afzonderlijke (dus niet als bijkomende) inschrijvingen:

  • inschrijvingen voor (een voorbereidingsprogramma op) master - na - masteropleidingen
  • inschrijvingen voor een doctoraat 
  • inschrijvingen voor een postgraduaat 
  • inschrijvingen onder een examencontract met het oog op het behalen van credits
  • inschrijvingen onder een examencontract met het oog op het behalen van een diploma

  De bepalingen voor beurstariefstudenten zijn voor deze inschrijvingen niet van toepassing.

   Format: 
   Normaal
   Position: 
   Rechts
   Extra: 
   Quote: 
   ! Let op 'Afwijking van de algemene regel' hieronder
   Title: 
   Contact
   Content: 
   Tiles: 
   Image: 
   Title: 
   Voor algemene vragen en eerstelijnsinformatie
   Image: 
   Title: 
   Vragen over of problemen met je inschrijving, studentenkaart, attesten of factuur?
   Nederlands
   Hero: 
   Slide: 
   Image: 
   Headline: 
   Specifieke info: gecombineerde inschrijving