logo
Portal for

Studentenadministratie voor doctoraatsstudenten (Phd)

Op bepaalde vlakken wijkt de studentenadministratie voor doctoraatsstudenten af van die van studenten met een diplomacontract. Wat is belangrijk om te weten?

Wil je inschrijven op basis van een masterdiploma behaald aan een Vlaamse universiteit?

 • Vul het formulier 'aanvraag inschrijving doctoraat' in, print het uit en laat het ondertekenen door je promotor en faculteit (noot: de goedkeuring van het relevante faculteitsorgaan is gebaseerd op jouw onderzoeksonderwerp en -plan.  Je promotor en/of het faculteitssecretariaat kunnen je meer info geven hieromtrent.)
 • Om de correcte benaming van graad van doctor te gebruiken, consulteer bijlage 1 van het doctoraatsreglement. Indien je een interdisciplinair doctoraat wenst aan te vatten, contacteer dan eerst RTDO@vub.be om de correcte benaming weer te geven.
 • Nadat dit document is ondertekend door de faculteit en je promotor, kan je langskomen op de campus om je inschrijving te voltooien.

Wil je inschrijven op basis van een masterdiploma behaald aan een niet-Vlaamse universiteit?

Aanvraag programma

Tijdens de online aanmelding vul je de pagina's in volgens de instructies in deze handleiding (EN) (helemaal onderaan de 'apply' pagina).

Opgelet! Wens je je in te schrijven voor een interdisciplinair doctoraat? Neem dan contact op met RTDO@VUB.be om je inschrijving correct af te ronden.

Documentenchecklijst

Op de pagina 'documentenchecklijst' laad je bij 'vereiste documenten' het volgende op:

 

 • Paspoort foto
 • Identiteitsbewijs
 • Onderzoeksonderwerp en onderzoeksvoorstel (max. 1,5 pagina)
 • formulier 'aanvraag inschrijving doctoraat'' (zonder dit document is je aanvraag ongeldig)
 • CV
 • Diploma
 • Motivatiebrief (als je een niet-Belgisch diploma hebt)
 • 2 aanbevelingsbrieven (als je een niet-Belgisch diploma hebt)
 • Als je aanmeldt in het kader van een gezamenlijk doctoraat, vermeld dit dan in de geüploade documenten.
 • Als je je aanmeldt bij de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, laad dan ook je puntenblad op in de aanvraag.

! Als je meerdere documenten bij één item wilt uploaden, voeg deze dan eerst samen in één bestand.
! Documenten moeten bij voorkeur worden geüpload als PDF- of JPEG-bestanden met een maximale grootte van 2 MB.

Studiegeld 2021-2022

 • Doctorandi betalen € 479,60 in het eerste jaar van inschrijving en in het jaar van verdediging.
 • Doctorandi met een overeenkomst voor een gezamenlijk doctoraat met een niet-Vlaamse instelling betalen enkel studiegeld in het jaar van de verdediging.
 • Doctorandi met een overeenkomst voor een gezamenlijk doctoraat met een Vlaamse universiteit betalen enkel studiegeld in de hoofdinstelling, zoals bepaald in de overeenkomst.

Het studiegeld voor je doctoraatsopleiding kan je niet betalen met opleidingscheques.

Herinschrijven: eerst evaluatie van het opvolgingsverslag

Over de toelating tot hernieuwing van de inschrijving wordt jaarlijks beslist door de facultaire Commissie voor de Doctoraatsopvolging (CDO), na de evaluatie van het opvolgingsverslag. De beslissing wordt vóór het einde van september bekrachtigd. In geval van toelating krijg je nadien automatisch een e-mailbericht van de Onderwijs- en Studentenadministratie, waarmee je inschrijving als doctoraatsstudent hernieuwd kan worden.  

Belangrijk: je moet je elk academiejaar opnieuw inschrijven, niet alleen in het jaar waarin je je proefschrift wilt verdedigen.

Voor algemene vragen en eerstelijnsinformatie

Infopunt Studenten

Vragen over of problemen met je inschrijving, studentenkaart, attesten of factuur?

Onderwijs- en Studentenadministratie