logo
Portal for
Nederlands
Tab: 
Title: 
Studentenadministratie
Content: 
Title: 
Studentenadministratie voor ambtenaren
Text: 

Wie als statutair federaal ambtenaar werkt, heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te bevorderen naar niveau A. Hier vind je de vakken die ambtenaren kunnen volgen in het kader van de bevorderingsselectie. Ook de toelatingsprocedure komt aan bod.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Bevorderingsselectie naar niveau A
Text: 

De bevorderingsselectie naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen. De tweede reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten vier vakken (opleidingsonderdelen) - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Vier vakken volgen uit een VUB-masterprogramma
Text: 

Om je in dit kader in te schrijven aan de Vrije Universiteit Brussel, sluit je een creditcontract af.

Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor vakken is gebonden aan deadlines.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Toelatingsvoorwaarden en procedure
Text: 

De toelatingsvoorwaarden en de procedure van aanvragen kunnen per faculteit verschillen.

Klik voor de facultaire toelatingsvoorwaarden en procedure op de onderstaande links.
Indien er geen link is om op te klikken, contacteer dan de contactpersoon die vermeld staat.

! Wanneer je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een aanvraag indienen.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Table: 
Faculteit <a href=" /bevordering-ambtenaar-naar-niveau-a-fac-es#inleiding "> Sociale Wetenschappen & Solvay Business School</a> Geneeskunde en Farmacie <a href=" /studietrajectbegeleiding/gf "> - Contacteer studietrajectbegeleider Petra Jacobs</a> Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding - <a href=" /studietrajectbegeleiding/idlo "> Contacteer de studietrajectbegeleider</a> Ingenieurswetenschappen - <a href=" /studietrajectbegeleiding/ir "> Contacteer de studietrajectbegeleider</a> <a href=" /bevordering-ambtenaar-naar-niveau-a-fac-lk#inleiding "> Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie</a> Letteren en Wijsbegeerte - <a href=" /studietrajectbegeleiding/lw#studietrajectbegeleiding "> Contacteer de studietrajectbegeleider</a> Psychologie en Educatiewetenschappen - <a href=" /studietrajectbegeleiding/pe "> Contacteer de studietrajectbegeleider</a> <a href=" /bevordering-ambtenaar-naar-niveau-a-fac-rc#inleiding ">Recht en Criminologie Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen - <a href=" /studietrajectbegeleiding/we "> Contacteer de studietrajectbegeleider</a>
First Line as Header: 
Title: 
Studiegeld
Text: 
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Contact
Content: 
Tiles: 
Image: 
Title: 
Voor algemene vragen en eerstelijnsinformatie
Image: 
Title: 
Vragen over of problemen met je inschrijving, studentenkaart, attesten of factuur?
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Specifieke info voor ambtenaren